Arama sonuçları

Kapatılan üniversitelerin öğrencileri nasıl tercih yapacak?

Kapatılan üniversitelerin öğrencileri nasıl tercih yapacak?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname il kapatılan vakı yükseköğretim kurumlarının önlisans ve lisans programlarındaki öğrencilerin işlemleri ile ilgili usul ve esasların belirlendiğini duyurdu. ÖSYM tarafından öğrencilerin tercihleri 23 Ağustos 2016 Salı gününden, 26 Ağustos 2016 Cuma günü saat 23.59’a kadar https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Adaylar 24 tercih yapabilecek.     

23/7/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 Karar Sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin 2'nci maddesi ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumları ile ilgili olarak, 667 sayılı KHK’nın 2'nci maddesi 4'üncü fıkrası uyarınca, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin belirlenen diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesi ve ilgili işlemlerin yürütülmesine ilişkin olarak belirlenen usul ve esaslar kapsamında alınan kararlar şöyle:      

ÖĞRENCİ BELGELERİ VE KAYITLARI: Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının önlisans ve lisans programlarından mezun olanlar ile halen kayıtlı öğrencilere ilişkin belge ve kayıtların koordinatör üniversiteye aktarılmasına karar verildi. Kapatılan üniversiteler ile koordinatör üniversiteler ise şöyle:
Kapatılan Vakıf Üniversitesi- Koordinatör Üniversite
1- Bursa Orhangazi Üniversitesi (Bursa)- Bursa Teknik Üniversitesi
2- Canik Başarı Üniversitesi (Samsun) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
3- Fatih Üniversitesi (İstanbul)- İstanbul Üniversitesi
4- Gediz Üniversitesi (İzmir)- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
5- İpek Üniversitesi (Ankara)- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
6- İzmir Üniversitesi (İzmir)- Dokuz Eylül Üniversitesi
7- Melikşah Üniversitesi (Kayseri)- Erciyes Üniversitesi
8- Mevlana Üniversitesi (Konya)- Selçuk Üniversitesi
9- Murat Hüdavendigar Üniversitesi (İstanbul)- İstanbul Üniversitesi
10- Selahattin Eyyubi Üniversitesi (Diyarbakır)- Dicle Üniversitesi
11- Şifa Üniversitesi (İzmir)- Ege Üniversitesi
12- Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul)- İstanbul Medeniyet Üniversitesi
13- Turgut Özal Üniversitesi (Ankara)- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
14- Zirve Üniversitesi (Gaziantep)- Gaziantep Üniversitesi
15- Kanuni Üniversitesi (Adana)- Eğitim öğretime başlamadı

MERKEZİ YERLEŞTİRME YAPILACAK: Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı özel yetenek sınavı ile kayıt yaptıranlar dahil tüm önlisans ve lisans öğrencilerinin; kapatılan yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdıkları yıldaki ÖSYS/DGS puanları ile kayıt yaptırmış oldukları yılda diğer yükseköğretim kurumlarının aynı adı taşıyan programlarının taban puanları esas alınmak suretiyle, yapacakları tercihler dikkate alınarak ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilecek.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki kayıtlı önlisans ve lisans öğrencilerinin ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilme işlemleri aşamasında öğrencilikle ilgili işlemlerinin kesintiye uğramaması için Yükseköğretim Kurulu tarafından YÖKSİS Veri Tabanında belirtilen koordinatör üniversitelerine, ÖSYM tarafından yerleştirme işlemlerinin tamamlamasının ardından da yerleştikleri yükseköğretim kurumuna aktarılacak.

AYNI VEYA EŞDEĞER İSİMDEKİ PROGRAMLAR SEÇİLECEK: Öğrenciler, tercih işlemlerinde kayıtlı oldukları programla aynı isimdeki, bazı programlar için eşdeğer isimlerdeki programları tercih edebilecek. Öğretim dili yabancı dil olan programlardaki öğrenciler aynı veya bazı programlar için eşdeğer isimlerdeki öğretim dili Türkçe programları da seçebilecek. Öğretim dili Türkçe olan programlardaki öğrenciler de aynı isimli öğretim dili yabancı dil olan programları da tercih edebilecek. Kayıtlı oldukları öğretim dili Türkçe programdan öğretim dili yabancı dil olan programa yerleştirilen öğrencilerin yerleştirildikleri yükseköğretim kurumunun programa devam edebilmek için aradığı yabancı dil yeterlik şartını sağlamaları gerektiğine, yabancı dil yeterlik şartını sağlayamayan adaylar hazırlık sınıfı okuyarak başarılı olmaları halinde programa devam edecek. 
Aşağıda yer alan programlar karşılarında gösterilen programlarla karşılıklı olarak tercih yapabilecek.
Animasyon- Çizgi Film (Animasyon)
İktisat- Ekonomi
Sağlık Memurluğu- Hemşirelik
Uluslararası İlişkiler- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Kamu Yönetimi- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İç Mimarlık- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama - Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı - Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Radyo, Televizyon ve Sinema - Sinema ve Televizyon
Müzik - Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar, Şan, Teori- Kompozisyon) 

ÇİFT DİPLOMA PROGRAMLARINA KAYITLI OLANLAR: Uluslararası ortak lisans (çift) diploma programlarına kayıtlı öğrencilerin, kayıtlı oldukları programla aynı adı taşıyan fakat uluslararası ortak (çift) diploma programı olmayan programları tercih edebilecek.

PUAN NASIL DİKKATE ALINACAK?: Tercihlere yerleştirmede öğrencinin kayıt olduğu yıla ait ilgili puanı dikkate alınacak. Tercih edilen programın ilgili yıla ait taban puanının öğrencinin puanından düşük veya puanına eşit olması durumunda yerleştirme yapılacak. Öğrencinin tercih ettiği programlardan birine yerleşememesi durumunda, ilgili yılda adayın puanından düşük veya adayın puanına eşit puanla öğrenci alan program olması durumunda taban puanı öğrencinin puanına en yakın olan programa yerleştirilecek. Öğrencinin puanının ilgili yıldaki programların taban puanlarından düşük olması durumunda ise ilgili yıldaki en düşük taban puanlı programa yerleştirilecek.  

YURTDIŞINDAN YATAY GEÇİŞ YAPANLAR: Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yıldaki varsa ilgili ÖSYS puanı dikkate alınacak, yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yılda ÖSYS puanı olmayan öğrencilerin ise programın puan türünde puanı 180 olarak kabul edilecek. 

ÖZEL YETENEKLE GİRENLER: Özel yetenek sınavı sonucuna göre öğrenci alan programlarda kayıtlı öğrencilerin, kayıt oldukları yıl ve ÖSYS puanları dikkate alınacak, puanlar ile belirtilen şartlar çerçevesinde, kayıtlı oldukları program adı ile aynı adı taşıyan programlara ÖSYM tarafından yerleştirilecek. 

ÜCRET DEVAM ETTİKLERİ ÜNİVERSİTELERE ÖDENECEK: Öğrencilerin kapatılan vakıf yükseköğretim kurumuna ödemekte olduğu ücret, 667 sayılı KHK uyarınca eğitime devam edecekleri yükseköğretim kurumuna ödenecek.   

YATAY GEÇİŞ YAPABİLECEKLER: Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, şartları sağlamaları halinde “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in kurumlar arası yatay geçişe ilişkin ilgili maddesi ile EK Madde 1 uyarınca yatay geçiş yapabilecek. 

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yatay geçiş işlemleri için gerekli olan öğrenci belgesini e-devlet üzerinden alabilecek. Ancak, bu öğrencilerin kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından yerleştirilip yerleştirilmediğine dair gerekli kontroller başvuru yapılan yükseköğretim kurumu tarafından YÖKSİS üzerinden yapılacak. Öğrenciler, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından daha önce aldıkları belgeler ile yatay geçiş için başvuru yapabilecek.

YAZ ÖĞRETİMİNİ KOORDİNATÖR ÜNİVERSİTE DÜZENLEYECEK: Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yaz öğretimine ilişkin işlemleri koordinatör üniversite tarafından düzenlenecek. Koordinatör üniversite tarafından yaz öğretimi yapılamaması durumunda yerine bütünleme sınavı yapılabilecek.

STAJ İŞLEMLERİ YERLEŞTİRİLDİKLERİ ÜNİVERSİTE YÜRÜTECEK: Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin belge düzenlenmesi, staj vb. işlemlerinin yerleştirildikleri yükseköğretim kurumu tarafından yürütülecek. 

DİPLOMA DÜZENLEMELERİ: Tekemmül eden diploma ve diploma yerine geçen belgelerin düzenlenmesinin koordinatör yükseköğretim kurumu tarafından gerçekleştirilecek, bu süreçte diploma veya diploma yerine geçen belgelerin imzalı olarak hazır olması halinde öğrencilere bu diplomalar verilecek.  

Diploma veya diploma yerine geçen belgelerin hazır olmaması durumunda diploma, öğrencinin yerleştirildiği yükseköğretim kurumu tarafından düzenlenecek, ancak diplomanın üzerinde 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca söz konusu yükseköğretim kurumuna yerleştirildiği ibaresi yer alacak.  

ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK DERS ALABİLECEKLER: Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler, ÖSYM tarafından kayıt olduğu yıldaki puanları dikkate alınarak merkezi olarak yerleştirilmesinden sonra, istemeleri halinde yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders alabilecek ve bu dersleri yerleştirildiği yükseköğretim kurumunda saydırabilecek.  

İSTEYEN ÜNİVERSİTE YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU ALABİLECEK: İsteyen vakıf yükseköğretim kurumları sadece kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinden 31 Ağustos 2016 tarihine kadar kontenjan sınırlaması olmadan kurumlar arası yatay geçiş başvurusu alabilecek ve kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerden tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın 100 üzerinden 50 veya 4 üzerinden 2 not ortalamasına sahip öğrencilerin yatay geçişleri kabul edilecek. 

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yatay geçiş için istenen bilgi ve belgeleri temin edememeleri durumunda öğrencinin beyanı dikkate alınarak başvuruları alınarak değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları yapılacak. Beyanı dikkate alınarak kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bilgi ve belgelerini daha sonra koordinatör üniversitesinden temin ederek kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna ibraz etmesi gerekiyor. Beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığı anlaşılanların kayıtları iptal edilecek, bu öğrencilerin yükseköğretime kayıt oldukları yıldaki puanları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından yerleştirilecek. 

2016-2017 güz dönemi için yatay geçiş yapan öğrenciler de ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmeye başvuru yapabilecek. Bu durumdaki adaylar yatay geçiş yaptıkları ya da ÖSYM tarafından yerleştirildikleri programın birini tercih ederek kayıt yaptırabilecek. 

MEZUN DURUMDA OLANLAR TERCİH YAPMAYACAK: Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında mezun duruma gelmiş olanların ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme işlemine alınmamasına bu öğrencilerin diplomaları koordinatör üniversitesi tarafından düzenleneceğinden, mezun duruma gelmiş adaylar tercih yaparak yerleştirilmiş olsa bile bu durumları tespit edilenlerin yerleştirilmesinin iptal edilerek diploma düzenlenme ve diğer işlemleri koordinatör üniversitesi tarafından yürütülecek. 

ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemlerine tercih yapmayan adaylar haklarından vaz geçmiş kabul edilcek ve tekrar yerleştirme yapılmayacak.

18-08-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş