Arama sonuçları

LGS başvuruları bugün başlıyor

LGS başvuruları bugün başlıyor

LGS başvuruları bugün başlıyor. Sınavla öğrenci alacak liseler için 2 Haziran’da yapılacak Liseye geçiş sınavı için başvurular bugün başlıyor.

MEB,  “Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu” başlığıyla LGS kılavuzunu yayımlandı.

LGS BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLIYOR

LGS için başvurular bugün başlıyor. Son başvuru tarihi 18 Nisan. Sınava giriş belgeleri 22 Mayıs’ta yayımlanacak. Sınav 2 Haziran’da yapılacak ve 22 Haziran’da da sınavın sonuçları açıklanacak. Başvuru ve sonuçlar elektronik ortamda yapılacağından öğrencinin bilgilerinin güncel olması gerekiyor.

 

BAŞVURUDAN VELİ VE MÜDÜR SORUMLU

Sınava katılım isteğe bağlı. Öğrencilerin sınava başvurularının yapılmasından velileri, bilgilendirilmelerinden ise okul müdürleri sorumlu.

 

BAŞVURU ŞARTLARI  NEDİR?

 

2017–2018 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Başvuru Şartları

 Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak. 

 

YURTDIŞNDAN KİMLER BAŞVURABİLİR?

2017–2018 Öğretim yılında yurt dışında MEB’e bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Yurtdışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği/ Konsoloslukları aracılığıyla,  5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye’deki 8’inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak .

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

 

Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır. 

 

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.

 

Yurt dışında e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsoloslukları üzerinden yapacaklardır.  

 

BÜYÜKELÇİLİK VE KONSOLOSLUK ONAYI

Yurtdışında MEB’e bağlı olmayan okullardan sınava girmek isteyen öğrenciler bu kılavuzda yer alan “EK 1–Yurt Dışında E-Okul Sistemi’ne Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır. 

 

Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan öğrencilere ait belgeler Büyükelçilik /Konsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine başvuru süresinde gönderilecektir. Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen belgelerin asılları da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No: 21 Teknikokullar/Yenimahalle/ANKARA adresine en geç 27 Nisan 2018 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilecektir. 

 

BAŞVURU NE ZAMAN GEÇERSİZ SAYILIR?

Başvurularda; 1. Elektronik ortamdaki öğrenci bilgilerinde eksiklik, çelişki veya hata varsa,

2. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından onaylanmamışsa,

3. Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa,  Bu durumdaki öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

 

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER NEDİR?

 a. Okulda kayıtlı olan öğrencilere ait bilgileri, elektronik ortamda yer alan bilgilerle karşılaştırmak, doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek, 

 

b. Öğrenciye ait sınav giriş belgesinde yer alacak fotoğrafı güncellemek,

 

c. Merkezî Sınav’a başvurmak isteyen öğrenciler ile bu öğrencilerin velilerini bilgilendirmek, başvuru tarihlerinde öğrencilere başvuru yapmaları konusunda rehberlik etmek,

 

   ç.  Öğrencinin sınav başvurusunu elektronik ortamda onaylamak, başvurunun 2 (iki) adet çıktısını alarak veliye inceletip imzalatmak ve mühürleyerek 1 (bir) tanesini öğrenci velisine teslim etmek, diğerini okul müdürlüğünde muhafaza etmek,

 

d. Öğrenimlerinin bir bölümünü herhangi bir sebeple yurt dışında geçirmiş ve hâlen yurt içinde e-Okul sistemine kayıtlı olarak 8’inci sınıfa devam eden, Merkezî Sınav’a başvuracak öğrencilerin mağdur olmamaları için yurt dışı eğitim-öğretim bilgilerine ilişkin denklik kayıtlarını e-Okul sistemine işlemek, 

 

e. Fotoğraflı sınav giriş belgesini internetten çıktı alarak onaylayıp öğrenciye teslim etmek ve sınav giriş belgesini kaybeden öğrencilere belgenin yenisini onaylayarak vermek,

 

f. Okulunda sınav hizmeti alması gereken özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci varsa, MEBBİS-RAM Modülünde işlem yaparak öğrencinin sınav hizmetinden yararlanabilmesi için velisini ilgili RAM’a yönlendirmek,

 

g. Görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile yatılı ortaokullarda öğrenim gören engelli öğrenciye ait “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, ”Özürlü/Engelli Kimlik Kartı” veya “engel bilgisinin işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı”nı RAM’a topluca göndermek,

 

ğ. Öğrenciler Merkezî Sınav’da, e-Okul sisteminde kayıtlı olan zorunlu yabancı dil dersinin testinden sorumlu olacaktır. 

Buna bağlı olarak,

 

 -Okulunda birden fazla yabancı dil dersi alan öğrencilerin,  - Şubesi değişen öğrencilerin,  - Nakil işlemi yapılan öğrencilerin,  zorunlu yabancı dil dersini e-Okul sistemine işlemek. Geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve sınava başvuracak öğrencilerin yabancı dil dersi,     okul koordinatörleri tarafından işlenecektir. Bu konuyla ilgili öğrencilerin ferdi bildirimleri dikkate alınmayacaktır.

h. İlgili mevzuat hükümleri gereği din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf olan öğrencilerin bilgilerini  e-Okul sisteminde not bilgileri ile ilgili kısma işlemek. 

 ı.   İşitme ve/veya zihinsel engeli olan öğrencilerden yabancı dil sınavından muaf olmak isteyenlerin velisini bu bilginin MEBBİS-RAM Modülü’ne işlenmesi  için ilgili RAM’a yönlendirmek,

i. Okulun internet bağlantısı olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak öğrencilerle ilgili işlemleri takip etmek

11-04-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş
FMV Işık Okulları
MEF Üniversitesi