Arama sonuçları

LGS: En çok hangi sorular boş bırakılıyor?

LGS: En çok hangi sorular boş bırakılıyor?

LGS: En çok hangi sorular boş bırakılıyor? Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı LGS raporunda en çok boş bırakılan soruların “matematik” olduğu görülüyor. "2018 Liselere Geçiş Sistemi-Merkezi Yerleştirme ile Yerleşen Öğrencilerin Performansı” adını taşıyan raporda öğrencilerin hangi sorularda zorlandığı, hangilerini daha kolay buldukları da ortaya çıktı.

LGS: EN ÇOK HANGİ SORULAR BOŞ BIRAKILIYOR?

Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) öğrencilerin ortalamalarının en düşük olduğu ders Matematik, en yüksek olduğu ders ise Türkçe.

TESTLERİN YAPILMA ORTALAMASI NE OLDU?

Yerleşen öğrencilerin hangi testte kaç soru yaptıklarına gelince:

Türkçe (20 soru): 16.48. Testin standart sapması: 3.24

Matematik: (20 soru): 6.99: Standart sapması: 3.99

Fen Bilimleri (20 Soru): 13.05. Standart sapması: 3.81

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10 Soru): 9.26: Standart sapması: 1.33

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (10 Soru) : 9.72: Standart sapması: 0.91

Yabancı Dil (10 Soru): 7.78 Standart sapması: 2.77

LGS ORTALAMA SINAV PUANI NE OLDU?

Yerleşen öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalamaları 346.45, standart sapması 56.70 olarak hesaplandı.

mıştır. Ancak burada dikkat çeken nokta özel okul ile devlet okulu öğrencileri arasındaki fark.

 

SORULARIN AYIRT EDİCİLİKLİKLERİ NEDİR?

Raporda soruların ayırt edicilik ve güçlülük düzeyi de incelendi. Buna göre sorular ayırt edici ve güçlülük düzeyi de yüksek. Yani zor.

20 sorunun yer aldığı Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri sorularında en az Türkçe testinde sorular boş bırakıldı. Türkçe’de yüzde 4.49, Fen Bilimleri’nde  yüzde 21.,59, Matematik testinde ise 65.92.  Matematik testinde soruların boş bırakılması da verilen sürenin yetersizliği ile açıklandı.

 

SÖZEL SORULARDA BOŞ BIRAKILAN VAR MI?

Soru sayısı 10 olan TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularının boş bırakılma oranı yüzde 1.6, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi’nde yüzde 0.48 ve Yabancı Dil (İngilizce) alt testinde yüzde 9.50 oldu. 10 soruluk testlerde soruları boş bırakılma eğiliminin Yabancı Dil (İngilizce) alt testinde kısmen yüksek olması bu alt testte öğrencilerin daha fazla zorlandıklarının bir göstergesi.

 

TESTLERİN PUAN ORTALAMALARI

TÜRKÇE TESTİ

Ham puanlar net üzerinden hesaplanıyor. Yerleşen öğrencilerin yarısından fazlasının (%57,29) Türkçe alt testindeki ham puanı, en yüksek ham puan aralığı olan 16.67 ile 20 arasında değişiyor. Öğrencilerin yüzde 30.72’sinin ham puanı ise 13.33 ile 16.33 arasında.  Türkçe ham puan ortalaması 16.48.

MATEMATİK TESTİ

Öğrencilerin çoğunluğu (yüzde 76.61’i) 3.3 ile 13.00 arasında ham puan aldı. Yerleşen öğrencilerin Matematik alt testi ham puan ortalaması 6.99.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Ham puan dağılımı incelendiğinde öğrencilerin çoğunluğunun (%88,60) 8,67 ile 10 ham puan aralığında bulunduğu görülmektedir. Merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrencilerin yüzde 64.30’u T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testindeki tüm soruları doğru yanıtladı.  

FEN BİLİMLERİ TESTİ

Fen Bilimleri testinde öğrencilerin %41,15’inin ham puanı 13,33 ile 16,33 arasındadır. En yüksek ham puan aralığını temsil eden 16,67-20 aralığında öğrencilerin %15,70’i yer almaktadır. Merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrencilerin Fen Bilimleri alt testindeki ham puan ortalaması 13.05’tir. Yerleşen öğrencilerin yüzde 1.21’inin bu alt testteki tüm soruları doğru cevapladı.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ham puan dağılımları incelendiğinde, öğrencilerin neredeyse tamamının (yüzde 96.47) en yüksek puan aralığı olan 8,67-10 arasında bulunduğu görülüyor. Öğrencilerin yüzde 85,72’sinin alt testteki tüm sorulara doğru yanıt verdi.

 

YABANCI DİL TESTİ

Yabancı Dil ham puan en sık gözlenen değerin 10. Yerleşen öğrencilerin yüzde 41.11’i tüm soruları doğru yanıtlamıştır.

LGS TÜRKÇE TESTİ

20 sorunun yönlendirildiği Türkçe alt testinde doğru cevap sayısı dağılımı 10 ve üzerinde yoğunlaşıyor. Dağılımda en fazla gözlenen doğru cevap sayısının 19 olması ve 20 sorunun tümünü doğru cevaplayan 20.000’den fazla öğrenci olması en yüksek başarı gösterilen alt testlerden birinin Türkçe olduğunu gösteriyor. Türkçe alt testinde hesaplanan ortalama (17,31) ve standart sapma değeri (2,49), öğrencilerin görece yüksek başarı gösterdiğini işaret etmektedir.

17-12-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş