Arama sonuçları

LİSEYE GEÇİŞ: Yönerge çıktı kriterler ne oldu?

LİSEYE GEÇİŞ: Yönerge çıktı kriterler ne oldu?

LİSEYE GEÇİŞ: Yönerge çıktı kriterler ne oldu? Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin (GEM) 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça merkezi sınav yapılacak.

LİSEYE GEÇİŞ: YÖNERGE ÇIKTI KRİTERLER NE OLDU?

Bu liselere merkezi sınav puanıyla (MSP) öğrenci yerleştirilecek.

 ORTAÖĞRETİM KAYIT ALANI TANIMLANDI

Yönergede "ortaöğretim kayıt alanı", eğitimde süreklilik ve coğrafi bütünlük esasına dayalı olarak öğrenci sayısı, okul türü, kontenjan ve donanımları göz önünde bulundurularak, il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce ortaokul ve liselerin birbirleriyle eşleştirildiği ve tercihe bağlı olarak kayıt yapılabilecek farklı ortaöğretim kurumlarından oluşturulan alan olarak tanımlandı.

 HANGİ LİSELERE SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALINACAK?

Merkezi sınavla öğrenci alan okullar fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları olarak sıralandı. Bunların dışında ortaöğretim kayıt alanı ve kılavuzla belirlenen usul ve esaslara göre öğrenci alan ortaöğretim kurumları sınavsız öğrenci alacak.

 SINAV SAYISAL VE SÖZEL İKİ BÖLÜMDEN OLUŞACAK

Yönergeye göre, Ortaöğretime Geçiş Uygulaması kapsamında merkezi sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşacak.

Sözel bölümde, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil soruları yöneltilecek. Sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri alanlarından sorular yer alacak.

 

İKİ AYRI OTURUMDA YAPILACAK

Sınav aynı gün içerisinde iki oturum halinde uygulanacak. Sınav tarihi, yeri, uygulanması ve diğer hususlar her yıl Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanacak kılavuzda belirtilecek.

SINAV SORULARI 8’İNCİ SINIF MÜFREDATINI KAPSAYACAK

Sınav soruları, 8. sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük ve yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak hazırlanacak. Sorular öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç becerileri ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanacak.

LİSELERE YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

 

Ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN LİSELERE YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak.

PUAN EŞİTLİĞİNDE NELERE BAKILACAK?

Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde şu kriterlere bakılacak:

Ortaokul Başarı Puanı´na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. Merkezi sınavı ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.

 SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN OKULLARA YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Sınavsız öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına belirlenen kontenjanlara göre yapılacak.

Yerel yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecek.

SINAVSIZ YERLEŞTİRME KRİTERLERİ NELER OLACAK?

Yerel yerleştirme, ortaöğretim kayıt alanı, okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yer, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin okullarda bulunuşlukları, tercihler, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak.

YURTDIŞINDA OKUYAN ÖĞRENCİLER DE SINAVA GİRECEK

Öğrenimlerini Türkiye´deki ortaokulların 8´inci sınıfına denk bir sınıfta yurtdışında Bakanlığa bağlı olmayan eğitim kurumlarında sürdüren öğrenciler, öğrenim belgesi ile başvurarak merkezi sınava katılabilecekler.

KILAVUZ NİSAN AYINDA ÇIKACAK

Öte yandan, fen ve sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik anadolu liselerinin anadolu teknik programlarına öğrenci seçme merkezi sınav e-kılavuzu nisan ayında ilan edilecek. Kılavuz ile merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların listesi de duyurulacak.

 

26-03-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş