Arama sonuçları

MEB denetim yapmıyor

MEB denetim yapmıyor

MEB denetim yapmıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) en zayıf olduğu alanlardan birisi de denetim. Özellikle müfettiş sayısındaki azalma ve iç denetimdeki yetersizlikler hem kamu raporlarına hem de Meclis Komisyonu’nda yapılan görüşmelere yansıdı.

BirGün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre, MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019 Yılı Faaliyetler Raporu’nda zayıflıklar bölümünde şu ifadeler kullanıldı: “Ülke genelindeki okul ve kurumların tamamına düzenli aralıklarla rehberlik ve denetim yapılamaması.”

MEB DENETİM YAPMIYOR

Bu zayıflığın nedeni olarak ise şunlar açıklandı: “Müfettişler üzerindeki inceleme ve soruşturma iş yükünün fazla olması nedeniyle müfettiş kaynağının önemli bir kısmının bu alanda görevlendiriliyor olması ve müfettiş sayısının yeterli olmaması.”

Sayıştay’ın 2018 Yılı Denetim Raporu’nda ise şöyle denildi:“Gelinen aşamada, bakanlığın sadece kendi bünyesinde 60 bin civarında kurum ve 1 milyonu aşkın personelinin bulunduğu, ayrıca Bakanlık tarafından izlenen, koordine edilen diğer kurum ve kuruluşların da Teftiş Kurulunun görev alanında yer aldığı dikkate alındığında, 498 adet müfettiş ile yeterli düzeyde bir teftiş, soruşturma, rehberlik, analiz ve raporlama yapılması mümkün görünmemektedir.”

BU İLLERDE MÜFETTİŞ BİLE YOK

Ayrıca aynı raporda Dersim, Şırnak, Hakkari ve Ardahan’da hiçbir maarif müfettişinin yer almadığı vurgulandı. Toplamda 24 ilde 39 maarif müfettişinin görevlendirildiği ama yalnızca Bursa’da 61 müfettiş olduğu da raporda vurgulandı.

Daha sonra 2019 Yılı Denetim Raporu’nda da Teftiş Kurulu’nun yapısına ilişkin yeni bir düzenleme yapılmadığı ifade edildi. Raporda taşra denetimleri için geçici görevlendirme yapıldığı aktarıldı: “Bakanlık Teftiş Kurulunun yapısı ve işleyişine ilişkin olarak yeni bir düzenleme yapılmamasına rağmen, merkez teşkilatı bünyesinde görev yapan müfettişlerin taşra denetimleri yürütmek amacıyla geçici görevlendirme sayılarında bir artış yaşandığı gözlenmiştir.”

İÇ DENETİMDE DE SIKINTI VAR

Yine Sayıştay’ın 2019 Yılı Raporu’nda iç denetime ilişkin de ifadeler yer aldı. İç Denetim Birimi Başkanlığı’nda 40 kişilik kadro olduğu fakat yalnızca 10 denetçinin çalıştığı vurgulandı: “Bakanlıkça İç Denetim Birimi Başkanlığı 2006 yılında kurulmuştur. Tahsis edilen kadro sayısı 40 olup, fiilen 10 iç denetçi ile faaliyetini yürütmektedir.”

Bu durumu Meclis bütçe görüşmelerinde dile getiren CHP Ankara Milletvekili şunları söylemişti: “Sizde tahsis edilen iç denetçi kadro sayısı 40. Bakanlığınızda 2019 sonu itibarıyla 10 kadro dolu. 40 denetçi bile Millî Eğitim için az. Uluslararası denetim standartlarına göre 40 denetçi çok az, 400 olması lazım ama 10’u dolu, 40’ın bile 10’u dolu. Böyle olunca da çok fazla sorun, sıkıntı oluyor.”

18-11-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş