Arama sonuçları

Temel liseler ve özel öğretim kursları kapatılırsa ne olacak?

Temel liseler ve özel öğretim kursları kapatılırsa ne olacak?

Temel liseler ve özel öğretim kursları kapatılırsa ne olacak? Temel liseler ve özel öğretim kurslarının kapatılması kararının duyurulduğu MEB açıklamasında ilk kez kapanma tarihi de kesinleşmiş oldu.

28 Ocak 2019 Tarihinde MEB’den yapılan basın açıklamasında aşağıda yer alan bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre gelecek eğitim öğretim yılında uygulanacak mevzuat düzenlemeleri ile 2 bin 523 özel öğretim kursu ile kanunda belirtilen süreyi tamamlayan 972 özel temel lise kapatılacak. Ayrıca 2014 yılından bu yana özel okullara verilmekte olan teşviklerde kademeli olarak kaldırılacağı ifade edilmektedir.

 

TEMEL LİSELER VE ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI KAPATILIRSA NE OLACAK?

 

2 bin 523 özel öğretim kursunda 157 bin 122 öğrenci 17 bin 39 derslikte para vererek destek eğitimi almakta 7 bin 130 öğretmen görev yapmaktadır. 972 temel lisede ise 212 bin 227 öğrenci 14 bin 545 derslikte para vererek,teşvik alarak ve çok az oranda da burslu olarak öğretim görmektedir.Özel temel liselerde 21 bin 462 öğretmen görev yapmaktadır.Bu veriler MEB’in 2017-18 istatistiklerine dayanmaktadır.Özel okullarda okumakta olup devletten teşvik alan öğrenci sayısıan itibarı ile 500 bindir.Bugüne kadar bu teşvikler için özel okullara aktarılan para mikktarı yaklaşık 5 milyar olmuştur.

 

AÇIKLAMADA NE DENİLİYOR?

 

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, özel öğretim kursları 2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, olası mağduriyetleri önlemek için özel öğretim kurslarının 2019–2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılmasına ilişkin tüm çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda değişiklik öngören çalışmanın yasalaşmış olması sonucunda özel öğretim kursları kapanacak. Bu nedenle veli ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren özel öğretim kurslarının yeni öğrenci kaydı yapmamaları ve bursluluk sınavı yapmamaları gerekmektedir. 

DÜZENLEME GETİRİLDİ

 

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Yeni Düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim çağındaki öğrencilere okullarda, mezun öğrencilere ise halk eğitim merkezlerinde ücretsiz olarak destekleme ve yetiştirme kursları verilmeye devam edecek. Bu kurslarda görevlendirilecek personele uygulanacak öğretim programları ve kullanılacak yardımcı öğretim materyallerine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütülmektedir.

 

TEMEL LİSELER KAPANIYOR

Dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde 5580 Sayılı Kanunda yapılan geçici düzenlemeyle açılan temel liseler de, 2018 – 2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda Kanunda belirtilen süreyi tamamlayarak kapanacak. Bu nedenle temel liselere yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapılmayacak. Bu okulların ara sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarına ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda nakil yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca, bu süreçte veli ve öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm tedbirleri almaya dönük çalışmalar yapılmaktadır. 

 

TEŞVİK UYGULAMASI SON BULUYOR

2014 yılında başlatılan kamuoyunda teşvik olarak da adlandırılan eğitim ve öğretim desteği uygulaması, organize sanayi bölgeleri ve bu bölgeler dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilere hariç olmak üzere, diğer özel okullar için 2018 – 2019 eğitim ve öğretim yılının sonundan itibaren kademeli olarak kaldırılacak. Bu kapsamda 2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren özel okullarda ilk defa öğrenim görecek öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verilmeyecek. Halen özel okullarda bu desteği alan öğrenciler ise, öğrenim gördükleri okulun öğretim kademesi süresi boyunca destekten yararlanabilecek.”

SOMUT BİR TAKVİM VERİLMİŞ DURUMDA

Yorum ve Sonuç, uzun zamandır gündemde olan yukarıda açıklamada yer alan konulara ilişkin ilk defa somut bir takvim verilerek açıklama yapılmış oluyor. Çocuklara eşit eğitim olanakları ve fırsat çeşitliliği sunmak sosyal devletin temel görevlerindendir. Çocukların eğitim hakkına eşit koşullarda erişmesini sağlamak hem çocuk hakları sözleşmelerine uymak hem de sosyal devlet olmanın gereklerindendir. Bu süreçte değişik zümre ve gruplara (engelliler ve dezavantajlılar hariç) eğitim alanında “özel” ayrıcalık tanımak sosyal devletin üstlenmesi gereken sorumluluklar arasında yer almamalıdır.  Bu bakımdan yürürlüğe konulduğu dönemlerde çok eleştirdiğimiz yukarıda yer alan uygulamalar konusunda gecikmeli de olsa adım atılması olumlu bir gelişmedir. Kapanacak kurumlarda görev yapmakta olan eğitim emekçilerinin işsizlik sorununu da çözecek tedbirlerin bu süreçte eş zamanlı olarak devreye sokulması yaşanması olası yeni mağduriyetlerin önlenmesi gerekmektedir.  

 

Yaklaşık 5 milyarı bulan özel okul teşvikleri kamu okullarına harcanmış olsaydı bugün bütün okullar tam gün eğitim yapıyır olacaklardı.Sürecin esnetilmeden ve sulandırılmadan sürdürülmesi okullar arasında oluşmuş olan farklılıkları minimum düzeye indirecektir.Kalıcı olmasıgerekmektedir. Şimdi sıra okul çağına gelmiş olup “sibyan mektebi” denilen merdiven altı kurslarına gönderilen çocukların devlet okullarına gitmelerini, özellikle büyük şehirler,il ve ilçe merkezlerinde bulunan kamu okullarının binyesinde yer alan okul öncesi sınıflarında ve kurumlarında alınmakta olan aidatların kaldırılmasını sağlayacak adımların atılmasına gelmiştir. Böylece okulöncesi eğitimde de çağ nüfusunun okullaşma hedefleri yakalanmış olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-01-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin