Arama sonuçları

173 bin aday tek bir soruyu bile yanıtlayamadı

173 bin aday tek bir soruyu bile yanıtlayamadı

173 bin aday tek bir soruyu bile yanıtlayamadı. 2018 KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları yayımlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan rapora göre 173 bin aday tek bir soruya bile doğru yanıt veremedi.

Eğitimci Alaaddin Dinçer, pervinkaplancom için KPSS Ortaöğretim sonuçlarını inceledi. İşte Dinçer’in raporla ilgili verileri:

173 BİN ADAY TEK BİR SORUYU BİLE YANITLAYAMADI

 

2018 KPSS Ortaöğretim 7 Ekim 2018 tarihinde yapılmıştır. Sınava başvuran 1.183.245 adaydan 1.024.001’i sınava girmiş ve 1.023.404 adayın sınavı geçerli kabul edilmiştir. Ayrıca sınavı geçerli olan adaylardan Genel Yetenek ve Ge-nel Kültür Testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puan olması kriterini sağlayamayan 56.633 adayın KPSSP94 puanı hesaplanamadığı, sınavı geçerli olan ve puanı hesaplanan 966.771 aday bulunduğu, değerlendirme raporunun sınavı geçerli olan 1.023.404 aday sonuçları üzerinden hazırlanmış olduğu ifade edilmektedir.

 

RAPORDA HANGİ VERİLER DİKKAT ÇEKİYOR?

 

Raporda yer alan çarpıcı bilgileregöre:

*KPSS Genel Yetenek testnide 60 sorunun tamamını 14 aday doğru yanıtlamış, 561 aday hiçbir soruya doğru yanıt verememiştir.

*Genel Kültür testinde 1 aday 60 soruya doğru yanıt verirken 2 bin 568 aday hiçbir soruya doğru yanıt verememiştir.

*Sözel bölümde yer alan 30 soorunun tamamını 73 aday doğru yanıtlarken,bin 230 aday hiçbir soruya doğru yanıt veremedi.

SAYISAL BÖLÜM VERİLERİ

*Sayısal bölümde 30 soruyabin 504 aday doğru yanıt verirken, 173 bin 385 (yüzde 17) aday hiçbir soruya doğru yanık veremedi.

*Tarih alt testinde 8 aday 27 sorunun tamamını doğru yanıtlamışken 21 bin 259 aday hiçbir soruya doğru yanıt verememiştir.

*Coğrafya alt testinde 18 sorunun tamamını 789 aday doğru yanıtllarken hiçbir soruya doğru yanıt veremeyenlerin sayısı 9 bin 139 olmuştur.

*Temel yurttaşlık testıinin tamamınıbin 714 aday doğru yanıtlarken 20 bin 444 aday bu testte yer alan 9 sorunun hiçbirine doğru yanıt verememiştir.

*6 sorusorulan Türkiye ve Dünya ile ilgili konulara ait doğru yanıt sayısı 31 bin 459 oluken hiçbir soruya doğru yanıt veremeyenlerin sayısı 52 bin 286(%5) olmuştur.

 

PUANLAR HANGİ ARALIKTA YOĞUNLAŞTI?

 

*Adayların büyük bir bölümü 60-69 aralığında yoğunlaşmıştır.273 bin 238 aday(26.68) 70 ve üzerinde puan almıştır.Puanı 90’nın üzerinde olanların sayısı 1974’tür.

*Son 10 yılda mezun olmayıp eğitimine devam eden adayların ortalamasının mezun olmuş adaylardan daha düşük olduğu saptanmıştır.

 

HANGİ LİSE TÜRLERİ MEZUNLARI SINAVA GİRDİ?

*Sınavlara girenlerin okuduğu lise türlerinin ilk 5 sırasında diğer meslek liseleri %13.77(141.000), açıköğretim liseleri% 13.70 (140.288), gündüzlü resmi genel liseler %12.44(127.386),Anadolu liseleri %12.31(126.567) ve imam hatip liseleri %11.98(%122.675) gelmektedir.

 

SAYI NEDEN AZALDI?

 

2016 sınav döneminde 3,5 milyon aday KPSS Ortaöğretim sınavına girerken bu sayı 2018’de 1 milyon 24 bine kadar düşmüştür. Bu düşüşün çeşitli nedenleri olabilir. Bu nedenlerin başında sınavlara karşı duyulan güvensizlik ve umutsuzluk gelmektedir. 2018 KPSS Sonuç analizlerinin yer aldığı ÖSYM Raporu aslında eğitim sistemimizin nasıl bir çöküşiçersinde olduğunun da göstergesi gibidir. Nasıl oluyorda genel yetenek testinde 14, genel kültür testinde 1 aday 60 sorunun tamamına doğru yanıt veriyor?

52 bin 286 aday yani her 100 adaydan 5’i Türkiye ve dünya ile ilgili güncel kültürel ve sosyoekonomik olaylara yabancıdır. Sayısal testinde 173 bin 386 adayın yani her yüz adaydan 17’sinin hesaplanmaya değer 1 doğru sorusunun bile olmayışı üzerinde durulması gereken nokta.

 

70 PUANININ ALTINDA KALDILAR

 

Adayların %73.32’si 70 puanın altında puan almıştır.90-100 arasında puan alan aday sayısı 1 milyon 24 bin aday arasında yalnız ve yalnız 1974’tür. 20 bin 444 aday yurttaşlık bilgisinden yoksundur.

ÖSYM’nin bu raporları eğitimin durumunu göstermesi açısından önemli. Tüm bu raporlar başarısız eğitim politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini de gösteriyor.

25-01-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş