Arama sonuçları

2019 YKS: Özel yeteneğiniz sizi üniversiteli yapacak

2019 YKS: Özel yeteneğiniz sizi üniversiteli yapacak

2019 YKS: Özel yeteneğiniz sizi üniversiteli yapacak. Yükseköğretim kurumlarına yerleşmeler yalnızca merkezi olarak yapılmıyor. Yükseköğretim kurumlarına iki yolla yerleşebilirsiniz.

Bunlardan birisi merkezi yerleşme. Bunun için 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) girmiş olmanız gerekiyor. YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Dil Yeterlilik Testi’nden (YDT) barajları aşmanız şart.

TYT’de 150 ve üzerinde puan alanlar ön lisans, AYT ve YDT’den 180 ve üzerinde alanlar ise lisans programlarını tercih edebiliyorlar. Bu adaylar tercih listesi hazırlayarak, ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmeye katılıyor. Bu yerleştirmenin adı merkezi yerleştirme.

2019 YKS: ÖZEL YETENEĞİNİZ SİZİ ÜNİVERSİTELİ YAPACAK

Üniversiteli olmanın ikinci yolu ise özel yetenek sınavlarından geçiyor. Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarınca yapılıyor. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılacak.

Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür. Özel yetenek sınavı gerektiren programlar YKS tercih kılavuzunda Tablo-5'te yer alıyor.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için 2019-TYT puanının en az 150 olması gerekir. Bu programlara en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumu karar verir. Yani 150 puanın üstünde bir puan alanların bu sınava başvurabileceklerini de açıklayabilir. Bu yıl özel yetenek sınavıyla öğrenci alacak programların kontenjanı 30 bin 405.

SINAVLARINI KENDİLERİ YAPACAK

Yükseköğretim kurumları bu programlar için özel yetenek sınavlarını kendileri yapar. Bunun için de ÖSYM’ye değil, bu kurumlara başvurmanız gerekir. Sınavın değerlendirmesi ve yerleştirme işlemini de bu kurumlar kendileri yapar.

BAŞVURU ŞARTLARI KENDİ SİTELERİNDE YER ALACAK

Başvuru şartları ilgili kurumlar tarafından başvuru için internet sayfalarında verilecek duyurularda yer alacak. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan Tablo-4'teki eş değer lisans programlarına yatay geçiş yoluyla geçmek isteyen adayların ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almış olmaları zorunlu. 

HEM MERKEZİ YERLEŞTİRME HEM YETENEK SINAVI

Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler. 

Devlet Konservatuvarlarının/Konservatuvarların lise devresi mezunları merkezî sınava girmeden özel yetenek sınavı sonucu ile Konservatuvarların lisans devresine Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yerleştirilecekler. Bu adayların yükseköğretim programlarına alınmalarıyla ilgili işlemler ilgili yükseköğretim kurumlarınca yürütülecek. Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim ve Heykel bölümlerinde okumak isteyenlerin, üstün yeteneklerinin belirlenmesi için ilgili yükseköğretim kurumlarına doğrudan başvurmaları gerekmekte. Bu adayların değerlendirme ve seçme işlemleri ilgili rektörlüklerin oluşturduğu komisyonlar tarafından yapılacak.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN ARANAN KOŞULLAR NEDİR?

Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) durumunda olanlar ise TYT’de 100 puan almak yeterli. TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir.

Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.

ÖZEL YETENEKLE ALAN ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARI

2020-YKS’den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT puanının en düşük 300 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekmekte.

* 2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2019 yılında sadece Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin 2018-TYT Dönüştürülmüş Puanı işleme alınacak.  

 

22-06-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş