Arama sonuçları

2019 YKS puanları nasıl hesaplanacak?

2019 YKS puanları nasıl hesaplanacak?

2019 YKS puanları nasıl hesaplanacak? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 18 Temmuz’da açıklanacak. Peki YKS puanları nasıl hesaplanacak?

Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanlarının hesaplanabilmesi için öncelikle Temel Matematik veya Türkçe testlerinden birinde 0.5 ham puan alması gerekiyor. Bu kuralı yerine getiremeyen adayların puanları hesaplanmayacak.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanlarının hesaplanabilmesi için de puan türünüzü oluşturacak testlerden birinde 0.5 ham puan almanız gerekiyor.

2019 YKS PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

2019 YKS Başvuru Kılavuzu’nda YKS puanlarının nasıl hesaplanacağı şöyle anlatılıyor:

Öncelikle her test ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacak.

STANDART PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?

Testlerin Standart Puanlarının Hesaplanmasında Şu Yol İzlenecek:

  • Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak. Yani 4 yanlış 1 doğruyu götürecek.  
  • Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak. 
  • Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.

İPTAL EDİLEN SORULARDA DEĞERLENDİRME KALAN SORULAR ÜZERİNDEN

  • Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

0.5 HAM PUAN KURALI UYGULANACAK

  • A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmekte. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacak.
  • A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacak. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2.5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacak.
  • AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar belirlenen ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacak.
  •  Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5         veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmekte. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacak. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacak.
  • A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacak. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının yüzde 20’si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacak.

TEK TEST ÇÖZENİN İKİ PUANI HESAPLANACAK

YKS’de 0.5 ham puan kuralına göre AYT’de ilgili puan türündeki testlerden birinde bile 0.5 ham puan alan adayların puanları hesaplanacak. Bu kurala göre de Matematik testinden 0.5 ham puan alan adayın SAY-EA, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 0.5 ham puan alan adayın da EA-SÖZ puanları hesaplanacak. 

SORU İPTALİNDE NE OLACAK?

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

 

 

 

16-06-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş