Arama sonuçları

Akademisyen ilanı için YÖK uyardı: Belli kişiyi değil, ihtiyaç duyulan profili tanımlayın

Akademisyen ilanı için YÖK uyardı: Belli kişiyi değil, ihtiyaç duyulan profili tanımlayın

Akademisyen ilanı için YÖK uyardı: Belli kişiyi değil, ihtiyaç duyulan profili tanımlayın. Yani YÖK, üniversitelere "adrese teslim ilana çıkmayın" diyerek, kadro ilanlarının belirlenmiş kişiler için değil, belirlenmiş alanlar için olduğunun altını çizdi.

'YÖK-Gelecek Projesi' ile ilk kez öncelikli alanlarda akademisyen alacak. Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesi amacıyla başlatılan "YÖK-Gelecek Projesi" ile ilk kez öncelikli alanlarda akademisyen alımı yapılacak.

AKADEMİSYEN İLANI İÇİN YÖK UYARDI: BELLİ KİŞİLİ DEĞİL, İHTİYAÇ DUYULAN PROFİLİ TANIMLAYIN

YÖK'ün internet sitesinden "Geleceğin Bilim İnsanları İçin YÖK-Gelecek Projesi"ne ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, özellikle gelişmesini büyük ölçüde tamamlayan üniversitelerde, daha özel alanlarda uzman insan gücüne ihtiyaç duyulduğuna işaret edildi.

'YÖK-GELECEK PROJESİ' İLE İLK KEZ ÖNCELİKLİ ALANLARDA AKADEMİSYEN ALACAK

Açıklamada bu ihtiyacın karşılanmasının hakkaniyet ve fırsat eşitliği çerçevesinde olması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, meselenin diğer yönünün de üniversitelerin bilimsel faaliyetleri ve misyonlarının, Türkiye'nin kalkınma yolundaki tercihleri ve öncelikleriyle uygun şekilde ilişkilendirilmesi olduğu aktarıldı.

Bütün üniversitelerin ve özellikle kadro rejimi itibarıyla farklı statüdeki devlet üniversitelerinin, kadro kullanımı konusunda artık kendi ihtiyaçlarını belirleyip, ilana çıkarak atama süreçlerini kendi kararlarıyla sonlandırmaları şeklinde sürdüğü anımsatıldı.

İLK KEZ UYGULANACAK PROJE ÜÇ AŞAMADA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Açıklamada, şöyle denildi: "Bu sene yükseköğretim tarihimizde akademik kadro kullanımında yeni bir yöntem hayata geçirilecektir. Bu yöntem, 'yeni YÖK' tarafından bir proje mantığı içinde kurgulanmıştır. Projenin adı YÖK-Gelecek Projesi'dir. İlk kez uygulanacak proje üç aşamada gerçekleştirilecek. Birinci aşama öncelikli alan araştırma görevlisi istihdamı, ikinci aşama öncelikli alan öğretim üyesi istihdamı, üçüncü aşama akademik liyakat-kariyer platformu. Bugün yeni bir projenin haberi değil, hayata geçirilen ilk adımının kamuoyuyla paylaşıldı. Yeni YÖK olarak, koyduğumuz hedef doğrultusunda yeni bir kurguyu hayata geçiriyoruz. İnşallah diğer projelerimiz gibi bunda da kısa zamanda önemli mesafeler katedeceğiz. Bu projenin bir çıktısı da sistem içinde ülkenin öncelikli alanlarında nitelikli bilgi üretmeye aday olan gençlere imkan tanıma, onlara sahip çıkma ve onların başarının ödüllendirileceğine dair inançlarını pekiştirmek olacaktır."

Açıklamada, y öncelikli alanlar, ihtisaslaşma, açık bilim, üniversitelerde çeşitlilik, araştırma üniversiteleri, bölgesel kalkınma odaklı, mesleki uygulama ağırlıklı ve tematik üniversiteler, temel bilimlerde üstün başarı sınıfları, YÖK 100/2000- öncelikli alanlarda doktora, dijital dönüşüm, geleceğin meslekleri gibi kavramların da daha önce Türk yükseköğretim sistemine kazandırıldığı anımsatıldı.

İLK KEZ ‘ÖNCELİKLİ ALANLARDA’ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANINA ÇIKILACAK

Açıklamada, projeyle ilk kez öncelikli alanlarda araştırma görevlisi ilanına çıkılacağı bildirildi.

Açıklamada, uzun yıllardır var olan sistemin genel ve cari uygulama olarak yine süreceği, 2020'de merkezi olarak belirlenen toplam atama izin sayılarının üniversitelere tahsis edildiği belirtildi. Açıklamada, projenin birinci aşamasına ilişkin, şöyle denildi: "Fakat bunun yanı sıra, yani devam etmekte olan bu ana yola ilave olarak, hacim itibarıyla daha küçük/daha az sayıda kadronun tahsis edileceği farklı bir yol daha uygulamaya sokulmaktadır. İlk defa uygulanacak bu sistem diğer projelerimizde olduğu gibi YÖK tarafından basit, sade ve yalın bir şekilde kurgulanmıştır."

BELLİ KİŞİYİ DEĞİL, İHTİYAÇ DUYULAN PROFİLİ TANIMLAYIN

Açıklamada, bu yöntemin özelliklerine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin öncelikli alanlarının belirlenmesi ve bu alanlarda doktora programlarına açılması. İlave kadro tahsisi yapılacak (ilave atama izni verilecek) üniversitelerin, YÖK tarafından belirlenen, ülkemizin öncelikli alanlarında doktora eğitimi verebilme yetkinliğine sahip olması. Tarif edilen kadro için belli bir kişinin değil, ihtiyaç duyulan profilin tanımlanması. Hak ve adalet duygusunu zedelemeyecek, fırsat eşitliğini gözetmek üzere ilan edilen kadro için başvuru yapabilecek yeterince adayın sistemde bulunuyor olmasına dikkat edilmesi. Adayların değerlendirilmesi ve seçiminin cari usule göre üniversitelerimiz tarafından yapılması.Türk yükseköğretim sisteminin 'liyakat ve ehliyet' çerçevesinde şekillendirilmesine ve üniversitelerimizin ihtisaslaşmasına katkı sağlayacak 'Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi' atamalarıyla, iki üç sene zarfında yükseköğretimde hissedilebilir iyileşme hedeflenmektedir.

YÖK TARAFINDAN BELİRLENEN KOŞULLARIN DIŞINDA ÖZEL ŞART KOŞULMAYACAK

Proje kapsamında, Türkiye'nin öncelikli alanları belirlenmiş ve 'adrese teslim' olmamak kaydıyla bu alanlarda doktora eğitimi yapan öğrencilere araştırma görevlisi kadrolarına atanma imkanı tanınmıştır."

Açıklamada, genel kadro kullanımı üniversitelerce sürdürülürken, bu daha az sayıdaki araştırma görevlisinin atanmasında Türkiye'nin önceliklerine odaklanıldığı ancak YÖK tarafından belirlenen koşulların dışında şart koşmamak kaydıyla süreçlerin yürütülmesinin yine üniversitelere bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Öncelikli alanlara araştırma görevlisi atanmasını hedefleyen ve 'yeni YÖK' tarafından sade ve yalın şekilde kurgulanan bu proje, diğer pek çok projemiz gibi Türk yükseköğretimi için bir ilktir" denildi.

‘ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ’ KADROSU İÇİN EK ATAMA İZİNLERİ VERİLDİ

2020'de "yeni YÖK" anlayışı çerçevesinde Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlardaki nitelikli insan gücünü karşılayabilmek için "Öncelikli Alanlar Araştırma Görevlisi" kadrosu için "ek" atama izinlerinin de verildiği bildirilen açıklamada, izin verilen öncelikli alanlardan bazıları şu şekilde sıralandı:

"Yapay Zeka, Veri Bilimi, Mikro ve Nanoteknoloji, Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler, Gıda Üretimi, İşleme ve Teknolojisi, Gıda Biyoteknolojisi, Sürdürülebilir Tarım, Zootekni ve Hayvan Besleme, Moleküler Farmakoloji, İlaç Araştırmaları ve Aşı, Biyoteknoloji, Uluslararası Güvenlik ve Terör, Eğitimde Dijitalleşme, İnsan Beyni ve Nörobilim."

‘ÖNCELENEN ‘KİŞİLER’ DEĞİL, ‘ÖNCELİKLİ ALANLAR’DIR’

Açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Yükseköğretim sisteminde 2 bin 200 öğrencimiz, çeşitli üniversitelerde, öncelikli alan olarak belirlenen bu alanlarda doktora eğitimlerine devam etmektedir. Diğer bir ifadeyle hiçbir pozisyon/kadro ilanı belirlenmiş kişiler için olmayıp, belirlenmiş alanlar içindir. Burada öncelenen 'kişiler' değil, 'öncelikli alanlar'dır.

Bu projeyle ülkemizin öncelikli alanlarında nitelikli insan gücü ihtiyacını ve öğretim üyesi eksikliğini gidermek için önemli bir adım atılmaktadır. Bu kadrolara yapılacak atamaların tamamıyla 'liyakat' çerçevesinde olması için, belli bir üniversitenin havuzundan değil, Türkiye'nin havuzundan yararlanılarak gerçekleştirilecek olması, bu önemli adımı daha da değerli kılmaktadır."

Açıklamada, ayrıca yeni YÖK'ün girişimleri sonucunda temel bilimler, ziraat, orman, veterinerlik, su ürünleri, astronomi ve uzay bilimleri, yer bilimleri ve felsefe alanlarında lisans bursları ve "YÖK 100/2000 Doktora Projesi" ile de doktora bursu verildiği anımsatıldı.

‘ÖNCELİKLİ ALAN ÖĞRETİM ÜYESİ İSTİHDAMI’ DA YAKINDA AÇIKLANACAK

YÖK-Gelecek Projesi'nin ikinci aşamasına ilişkin de açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Projenin ikinci ayağı ise ülkemizin kalkınma yolundaki öncelikli ve özellikli alanlarında öğretim üyesi atamaları için verilecek olan 'ek' izinlerden oluşacaktır. Üniversitelerimizin bu alanlarda temayüz eden ilgili bölümlerine tahsis edilecek olan 'ek' öğretim üyesi kadro ilanları ile 'başarılı bölümler' daha da güçlendirilmek suretiyle ödüllendirilecektir.

Projenin 'Öncelikli Alan Öğretim Üyesi' ayağı önümüzdeki günlerde akademi camiası ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu paylaşımda üniversitelerin ve alanların nasıl seçildiğine dair bilgilendirme de yapılacaktır. Böylelikle bu ay içinde YÖK-Gelecek Projesi'nin üç aşaması da hayata geçirilerek sisteme kazandırılmış olacaktır. "

09-09-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş