Arama sonuçları

Akademisyen Proje Okul'a müdür ve öğretmen olacak

Akademisyen Proje Okul'a müdür ve öğretmen olacak

Akademisyen Proje Okul'a müdür ve öğretmen olacak. Dershaneler Yasası olarak bilinen düzenleme ile birlikte 2014 yılında Torba Yasa'da bir başka madde daha geçti. Aralarında İstanbul (Erkek), Kabataş ErkekCağaoğlu Anadolu, Hüseyin Avni Sözen, İzmir'de Cahit Kora, Ankara'da Atatürk liseleri gibi Türkiye'nin en yüksek puanla öğrenci alan, gözde ve köklü okulları Proje Okul olarak ilan edildi.

AKADEMİSYEN PROJE OKUL'A MÜDÜR VE ÖĞRETMEN OLACAK

Bu düzenlemeye göre bu okulların müdür ve öğretmen atamaları artık "sınavsız" Bakan 'olur' ile yapılacaktı. Şu ana kadar proje okul sayısı 112'yi buldu. Bu okullar arasında Anadolu, fen, sosyal bilimler, güzel sanatlar, spor, mesleki ve teknik liseler yer alıyor. 

PROJE OKUL UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLADI?

Torba Yasa ile çıkarılan proje okul uygulaması da 2015 yılında başladı. İlk olarak sınavsız bakan olurlu müdür ataması da Proje Okul olan İstanbul (Erkek) Lisesi'ne yapıldı. Lisenin şu anki müdürü Hikmet Konar dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından bu şekilde atandı. Ardından İstanbul'da Hüseyin Avni Sözen olmak üzere birçok okulda görevli öğretmenler "il emrine" çekilerek, yerlerine yine 'Bakan olur'u ile atamalar yapıldı. 

PROJE OKULLAR YÖNETMELİĞİ NEDİR?
 

Tartışmalara ve okulların öğrencilerinin protestolarına yol açan Proje Okul'lar için bir de yönetmelik çıktı. 1 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete'de Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği yayımlandı. Bu yönetmelik Proje Okullar'ın nasıl seçileceğini, müdür ve öğretmen atamalarının nasıl yapılacağını anlatıyor. 

Ancak bu yönetmelik aynı zamanda Proje Okullar'a üniversitelerden öğretim elamanlarının görevlendirme yoluyla atanmasının da önünü açıyor. Böyle bir atama durumunda ise okullara öğretmen ve müdür olmak için getirilen şartlar akademisyenleri kapsamıyor. 

HANGİ AKADEMİSYEN ATANABİLECEK?

Yönetmeliğe göre  atanmasının müdür ve öğretmen atamalarında bu şartlar bu okullara görevlendirme yoluyla yapılacak müdür atamasında en az doktora yapmış olma şartı var. Doktorası olan bir öğretim elamanı bu okullara müdür olarak 2547 sayılı yasaya göre görevlendirme yoluyla atanabilecek, maaşını ise bağlı olduğu yükseköğretim kurumundan alacak. 

Öğretim elamanları müdür olarak bu okullarda görevlendirilirken, ders vermek için de bu okullarda görevlendirilmeleri yine 2547 sayılı yasaya göre yapılabilecek. 

SINAVLARDA İLK 5 İÇİNDE OLMALI, AKREDİTASYONU BULUNMALI 

Yönetmeliğe göre proje okul olmak isteyen eğitim kurumu elektronik ortamda başvuracak, başvurusu onaylanan oluşturulacak komisyon tarafından seçilecek. Başvurular yarıyıl tatilinde yapılacak ve sonuç da en az 2 ay içinde açıklanacak. Proje Okul olma koşulları arasında ise okulun merkezi sınavlarda il genelinde ilk 5 içinde olması, ulusal ya da uluslararası kuruluşlarca akredite edilmesi yer alıyor. 

PROJE OKUL YÖNETMELİĞİ'NE GÖRE AMAÇ NEDİR?

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte amaç şöyle anlatılıyor: Yurt içinde ve yurtdışında yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşmaları çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar ile belirli eğitim reformu ve programları uygulayan okulların proje okulu olarak belirlenmesi ve Bakan tarafından onaylanması, bu okul ve kurumlara yapılacak öğretmen atamaları, yönetici görevlendirmeleri ile bu kapsamda tanımlanan proje okullarının bünyesindeki ortaokullara öğrenci seçilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bunların dışında hangi okulların proje okul olacağı, seçimin nasıl yapılacağı, öğretmen atamaları ve öğrenci seçimlerinin nasıl olacağına ilişkin düzenlemeler yapan yönetmeliğe göre ayrıntılar: 

PROJE OKUL NASIL SEÇİLECEK?

Proje Okul'u seçmek için Proje Okulu Belirleme Komisyonu oluşacak. Komisyon Müsteşar ya da Müsteşarın uygun göreceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Genel Müdürü, okul/kurumun bağlı bulunduğu ilgili genel müdür, okul/kurumun bağlı bulunduğu ilin millî eğitim müdürü ve projenin niteliğine göre davet edilecek uzmandan oluşacak. Komisyon proje okulu olmak için başvuru yapanlardan il milli eğitim müdürlüklerince uygun bulunanları değerlendirip, seçecek. 

8 MADDEDEN EN AZ 2'SİNİ SAĞLAYACAK

Bakanlığa bağlı bir okul/kurumun proje okulu olarak belirlenebilmesi için şu özelliklere bakılacak: 

a) Uygulanacak projenin niteliğine uygun kendi türünde fizikî alt yapı, donanım, insan kaynağına sahip olması, eğitsel ve sosyal faaliyetler bakımından bulunduğu yerleşim yerindeki diğer okullar arasında ön plana çıkması.

b) Dezavantajları veya başka bir nedenle beklenen gelişimi sergileyemeyen okullardan kapsamlı bir gelişim planı hayata geçirmek üzere seçilmiş olması.

AKREDİTASYON ARANACAK

c) Bakanlıkça ulusal veya uluslararası düzeyde yeni ya da farklı bir program veya projeyi uygulayan veya uygulanması planlanan okul olması.

ç) Kamu kurum/kuruluşları, organize sanayi bölgesi, serbest ticaret bölgesi, ilgili alanda büyük ölçekli işletme veya sivil toplum kuruluşları ile görev alanına uygun kendine has uygulamalar ve kapsamlı çalışmalar içeren konularda protokol yapması. 

d) Alana ait bir dal programında eğitim yapan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu olması,.

e) Bakanlığın kabul ettiği uluslararası yetkili kurum ve kuruluşlarca akredite edilmiş olması.

MERKEZİ SINAV BAŞARISINA BAKILACAK

f) Merkezi sınavlarda kendi türünde başarı ortalamasına göre il genelinde ilk 5 dereceye sahip olması.

g) Okulun açılış tarihi, yapısı veya yetiştirdiği devlet adamları itibarıyla tarihi nitelik taşıması.

Okulun bu şartlardan (b) bendi hariç en az ikisini sağlaması gerekiyor. 

ÖĞRENCİLERİN SEÇİLMESİ NASIL OLACAK?

Gerekli görülmesi halinde bünyesinde ortaokul bulunan proje okullarına öğrenci alımı,  okul yönetimince yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre belirlenebilir.

SINIF MEVCUTLARI 30 OLACAK

Proje okullarında sınıf mevcutları en fazla otuz kişidir. Güvenlik tedbirleri uygulanan bölgelerden başka bir ildeki proje okuluna puan üstünlüğüne göre her şubeye en fazla iki misafir öğrenci kabul edilebilir.

KİMLER ÖĞRETMEN OLARAK ATANABİLECEK?

Akademisyenler dışında proje okullara öğretmen olarak atanabilme şartları şöyle sıralanıyor: 

a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

b) Adaylık süresi dâhil en az 4 yıl öğretmenlik yapmış olmak.

c) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

ç) Başvurunun son günü itibarıyla, son 4 yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak veya soruşturma sonucu görev yeri değiştirilmemiş olmak.

d) Proje yürütücüsü genel müdürlük veya eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe aksi ayrıca kararlaştırılmadıkça atanacağı eğitim kurumunun bulunduğu ilde görev yapıyor olmak.

KİMLER YÖNETİCİ OLARAK ATANABİLECEK?

a) Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak.

b) Görevlendirileceği eğitim kurumunun türü itibarıyla öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak.

c) Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak veya yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

ç) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

MÜDÜR OLACAKLAR İÇİN ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

Proje okullara yönetici olarak görevlendirileceklerde ve öğretmen olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar da aranıyor. Müdür olarak görevlendirilenlerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşıması gerekiyor. 

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Müdür başyardımcısı olarak en az 2 yıl görev yapmış olmak.

c) Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dâhil toplam en az 3 yıl görev yapmış olmak.

ç) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

MÜDÜR YARDIMCISI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

Okullara müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşıması gerekiyor. 

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

MASTER VE DOKTORA ATAMA ÖNCELİĞİ OLACAK

Yönetici görevlendirmelerinde bu şartları taşıyan adaylar arasında öncelik ise yüksek lisans veya doktora yapmış olanlara öncelik verilecek.

KIZ OKULLARINA KADIN MÜDÜR YARDIMCISI ATANACAK

Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilecek. Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir.​

FEN LİSELERİNİN MÜDÜRLERİ HANGİ BRANŞTAN SEÇİLECEK? 

Proje okullar arasında yer alacak fen liselerinin müdürleri Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmenleri arasından belirlenecek. 

GÜZEL SANATLAR LİSELERİNİN MÜDÜRLERİ KİM OLACAK?

Güzel sanatlar liselerinin müdürleri Türk Dili ve Edebiyatı, Görsel Sanatlar/Resim  veya Müzik alan öğretmenleri arasından belirlenecek.

SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ MÜDÜRLERİ BRANŞLARI NEDİR?

Sosyal bilimler liselerinin müdürleri Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmenleri arasından seçilecek.

SPOR LİSELERİNİN MÜDÜRLERİ KİMLER OLACAK?

Spor liselerinin müdürleri Beden Eğitimi öğretmenleri arasından belirlenecek. 

MESLEK LİSELERİNİN MÜDÜRLERİ KİM OLACAK?

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdürleri okulda uygulanan meslek alanları itibarıyla atanabilecek atölye ve laboratuvar öğretmenleri arasından görevlendirilecek. 

İHTİYAÇ HALİNDE ÖĞRETMEN SEÇİMİ İÇİN KILAVUZ

İhtiyaç halinde öğretmen seçimine ilişkin olarak, okulun proje okulu kapsamına alınmasına neden olan proje, protokol veya diğer durumların gerektirdiği özel şartlar ile seçim usulü proje yürütücüsü genel müdürlük veya eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe kılavuzla açıklanabilir.

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖREV SÜRESİ NE OLACAK?  

Yöneticiler 4 yıllığına görevlendirilir

Öğretmenler 4 yıllığına atanırlar.

Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda 8 yıldan fazla süreyle yönetici veya öğretmen olarak görev yapılamaz.

Görev süresi biten öğretmenlerin iş ve işlemleri okul müdürlüğünce, yöneticilerin işlemleri ise il millî eğitim müdürlüğünce başlatılır.

YÖNETİCİLİK VE ÖĞRETMENLİK GÖREV HESAPLAMASI NASIL OLACAK?

Yöneticilikte veya öğretmenlikte geçen 4 ve 8 yıllık sürenin hesabında; eğitim kurumunda aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınır. Görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde dört yıllık veya sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde dört yıllık veya sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür.

ATAMA, GÖREVLENDİRME VE GÖREVDEN ALMA NASIL OLACAK?

ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL YAPILACAK?

Yönetmelikte aranan şartları taşıyan öğretmenler arasından eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlüğün inhası, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün teklifi ve Bakanın onayı ile 4 yıllığına atama yapılır. Eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe belirlenen kriterlere göre görevinde başarı gösteren öğretmenlerin görev süresi ilk atamadaki usulle 4 yıl daha uzatılabilir.

Proje okullarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38 inci maddesine göre öğretim elemanları ders vermek üzere görevlendirilebilir. Görevlendirilecek öğretim elemanlarında yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz.

YÖNETİCELİĞE GÖREVLENDİRME NASIL OLACAK?

Yönetmelikte aranan şartları taşıyan yöneticiler arasından eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlüğün inhası, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün teklifi ve Bakanın onayı ile 4 yıllığına görevlendirme yapılır. Eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe belirlenen kriterlere göre görevinde başarı gösterenlerin görev süresi ilk görevlendirmedeki usulle 4 yıl daha uzatılabilir.

Proje okullarına en az doktora düzeyine sahip olmak kaydıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38 inci maddesine göre öğretim üyeleri yönetici olarak görevlendirilebilir. Görevlendirilecek öğretim üyelerinde bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz.

6 AY GÖREVDEN UZAK KALIRSA 

Yönetici ve öğretmenler istemeleri hâlinde ya da görev sürelerini tamamladıklarında diğer okullara ilgili mevzuat hükümlerine göre öğretmen olarak atanabilirler. 

Bu eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerden yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve altı ay veya daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenler, altı ay veya daha fazla aylıksız izin alanlar,  4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesine göre aylıksız izne ayrılanlar, ilgili yönetmelik hükümlerine göre proje okulları dışındaki diğer okullara öğretmen ya da yönetici olarak atanırlar/görevlendirilirler.

PROJE OKULU OLMAKTAN ÇIKMA DA VAR 

Proje okulları, her 4 yılda bir, proje okulu olma niteliklerini taşıyıp taşımadıkları proje okulu belirleme komisyonu tarafından değerlendirilir. Eğitim kurumunun proje okulu olmasını sağlayan durumların ortadan kalkması halinde en geç bir yıl içinde, eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlüğün uygun görüşü ve Bakan onayı ile proje okulu kapsamından çıkarılır.

Proje okulu kapsamından çıkarılan okullarda bulunan yönetici ve öğretmenlerle ilgili iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

PROJE OKUL DANIŞMA KURULU 

Ulusal veya uluslararası proje yürüten, belirli eğitim reform ve programları uygulayan eğitim kurumlarında okul yönetimine rehberlik yapmak üzere proje danışma kurulu oluşturulabilir.

Danışma kurulu; okul müdürü başkanlığında, okul mezunları derneği/vakfı tarafından seçilen yoksa mezunlar arasından belirlenen iki üye, alanı itibarıyla yürütülen proje ve okulda verilen eğitimle ilişkili iki öğretim elemanı, varsa okula adını veren kişi ya da kuruluşların resmi temsilcisi, varsa protokol yapılan tarafın resmi temsilcisi, okul aile birliği başkanı, okul öğrenci temsilcisi, okul müdürü tarafından belirlenen bir müdür yardımcısı veya başyardımcı ile öğretmenler kurulu tarafından seçilen iki üyeden oluşur.

VALİLERE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YETKİSİ

Proje okullarındaki yönetici ve öğretmen kadrolarına Bakanlıkça görevlendirme/atama yapılıncaya kadar valiliklerce geçici görevlendirme yapılabilir.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETMEN NASIL ÇALIŞACAK?

Yabancı dil öğretimi amacı ile 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ilgili hükümleri doğrultusunda çalışma izni olan yabancı uyruklulardan ek ders ücreti karşılığı görevlendirme yapılabilir.

GEÇİŞ İÇİN GEÇİCİ MADDE KONDU 

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte valiliklerce ataması yapılmış olan öğretmenler ile görevlendirilmesi yapılmış yöneticilerden 4 veya 8 yıllık görev süresini tamamlayanların görevleri sona erer. Bunlardan sekiz yıldan az, dört yıldan fazla çalışanlar bu okullarda sekiz yıllık görev süresi tamamlamak üzere atanabilir/görevlendirilebilirler. Görev sürelerini dolduran yönetici ve öğretmenler istekleri de dikkate alınarak ilgili mevzuatı uyarınca durumlarına uygun okullara öğretmen olarak atanırlar. Bu öğretmenlerden herhangi bir okul/kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların veya tercihlerinden birine atanamayanların görev yerleri il içerisinde valiliklerce resen belirlenir.

Kaynak: Resmi Gazete

 

02-09-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş