Arama sonuçları

Atatürkçülük ve Milli Bayramlar MEB’e geri döndü

Atatürkçülük ve Milli Bayramlar MEB’e geri döndü

Atatürkçülük ve Milli Bayramlar MEB’e geri döndü. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaptığı değişiklikle İsmet Yılmaz’ın bakanlığı döneminde yönetmelikten çıkarılan Atatürkçülüğü yeniden öğretmenlerin gündemine aldı. “Milli bayramlar” da kutlama çizelgesine eklendi

 

ATATÜRKÇÜLÜK VE MİLLİ BAYRAMLAR MEB’E GERİ DÖNDÜ

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan kapsamlı değişiklikler dün yayımlanan Resmi Gazete ile yürürlüğe girdi. Yönetmelik değişikliğinin en önemli adımı İsmet Yılmaz’ın bakanlığı döneminde yönetmelikten çıkarılan Atatürkçülüğün yeniden öğretmenlerin gündemine alınması oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle de daha önce yönetmelikten çıkarılan Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Zafer Bayramı ve mahalli kurtuluş günleri yeniden kutlama çizelgesine eklendi.

ATATÜRKÇÜLÜK YENİDEN GÜNDEMDE

Bakanlık, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılan ‘‘Öğretmenler Kurulu’’ toplantısı gündeminde “Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişi ile öğretim programlarının uygulanmasına yönelik hususlar” maddesi yeniden eklendi. Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre eğitim kurumunda aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan öğretmenlerden oluşan ve ders içerikleri ile dönemin görüşüldüğü zümre toplantılarının gündemine de “Atatürkçülük” getirildi. Bu kapsamda öğretmenlerin planlarının başına yeniden Atatürk getirilerek madde şöyle değiştirildi:

“Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması.”

DEVAMSIZLIK YAPMAYAN ÖĞRENCİYE ÖDÜL

Yönetmelik değişikliği ile ayrıca liselerde okuyan ve devamsızlık yapmayan öğrencilerin ödüllendirilmesi, nakillerin düzenlenmesi, okullarda düzenlenen yılsonu sınavlarının kaldırılması gibi değişiklikler de yapıldı. Değişiklikler içinde dikkat çeken bir diğer nokta ise yeni sisteme alınan “Eğitim Kampusları” oldu. Öğrenim süresi dört yıl olan yatılı ve/veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren kurumları başlığı altına ‘Eğitim Kampusları’ ibaresi eklendi.
Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek. Ancak sağlık durumları nedeniyle üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanacak.

 

ORTAK SINAVLAR YAPILABİLECEK

Örgün ve açıköğretim kurumları arasındaki nakil ve geçişlere daha fazla imkân sağlandı. Bu kapsamda, açıköğretim lisesi, mesleki açıköğretim lisesi veya açıköğretim imam hatip lisesinden örgün ortaöğretim kurumlarına geçişlerin, eğitim yılının birinci döneminde Ekim ayının sonuna kadar, ikinci döneminde ise dönemin ilk iş gününden Şubat ayı sonuna kadar yapılabilmesinin önü açıldı.
Değişiklikle, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki sınav yapılması esas olacak. Yazılı sınavlar, gerektiğinde okul, eğitim bölgesi, ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar şeklinde yapılabilecek.

HAMİLE ÖĞRETMENLERE NÖBET YOK

Hamile öğretmenlere, hamileliğin 24’üncü haftasından itibaren ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmeyecek. Engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenler nöbet görevinden muaf tutulacak.

MİLLİ BAYRAMLAR ÇİZELGEYE GİRDİ

MEB’in Atatürk ile ilgili bir diğer adımı ise sosyal etkinliklere yönelik oldu. 8 Haziran 2017’de yönetmelikten çıkarılan milli bayramlara yönelik iktidara yakın yöneticilerin bulunduğu okullardaki özensizlik ile başlayan tartışmaların ardından bayramlar zorunlu etkinlik takvimine alındı. 
Eski adı “kutlu doğum” yeni adı Mevlid’i Nebi ile Kut-ül Amare Zaferi’nin olmasına karşın milli bayramların, ‘’Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi’’nde olmaması büyük tepkiye neden olmuştu.

 

02-09-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş