Arama sonuçları

En çok devamsızlık meslek liselerinde: Yüzde 44

En çok devamsızlık meslek liselerinde: Yüzde 44

En çok devamsızlık meslek liselerinde: Yüzde 44 . Eğitim İzleme Raporu 2019 "Eğitimin İçeriği" dosyası yayımlandı. Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından hazırlanan Eğitim İzleme Raporu 2019'un ikinci dosyası olan raporda, değişen eğitimin içeriği ile ilgili gelişmeler, ortaöğretim tasarımı, toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ölçme ve değerlendirme gibi alanlara odaklanılıyor.

EN ÇOK DEVAMSIZLIK MESLEK LİSELERİNDE: YÜZDE 44

Devamsızlık oranı ise 2018 yılında % 39,8 ile en yüksek olarak mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında görülürken, bu oran 2019 yılında artarak % 44’ü buldu. Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarını, %36’lık bir devamsızlık oranıyla Anadolu imam hatip liseleri izliyor.

ÖĞRENCİLER TEMEL BECERİLERDEN YOKSUN

Rapora göre, PISA 2015 verilerine göre öğrencilerin %51’i matematikte, %45’i fende, %40’ı okumada temel becerilerden yoksun. TYT 2019’da ortalama doğru cevap oranı, matematikte %15, fende %14, Türkçe’de ise %38.

SINIF TEKRARI EN ÇOK 9. SINIFLARDA

Ortaöğretime erişim 2018-19 yılında %84,2’de kaldı. 14-17 yaş net okullulaşma oranı ise % 88,2. Ortaöğretimde sınıf tekrarı oranları ise 2016 yılında % 12,7 ile Anadolu imam hatip liselerinde, 2017 yılında % 10,1 ile mesleki ve teknik ortaöğretimde, 2018 yılında ise % 10,4 ile genel ortaöğretimin 9. sınıflarında görüldü. 

CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ OKUL TERKİNE YOL AÇIYOR

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamadığına dikkat çeken rapor, bunun en önemli sonuçlarının ise kızlar için “okul dışına çekilme” ve “okul dışına itilme” olarak nitelendirilen okul terki olduğunun altını çizdi.

Rapor, toplumsal cinsiyet eşitliği için geliştirilen projelerden bahsederken, okul kitaplarındaki cinsiyet rollerini de eleştirdi. Raporun eleştirileri arasında kadınların edilgen gösterilmesi, milli kültür özcü ve cinsiyetçi bir gelenekselliğin temel alınması, kadınların birey olarak değil aile ile birlikte var olduklarının vurgulanması, “milli kültürümüz”, “erdemler” ile “sağlık ve spor” temalarında ana karakterlerin erkek olması ve cinsiyetin evrensel bir değer olarak gösterilmemesi yer alıyor.

Petek SAMATYALI

01-10-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş