Arama sonuçları

Karma ve laik eğitime meydan okuma

Karma ve laik eğitime meydan okuma

Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü'nün öğretmenlere gönderdiği mesajda "Erkeklerin erkeklerle kızların kızlarla oturtulması konusunda hassas davranmanızı rica ediyorum" ifadeleri tepkiyle karşılandı. Konunun gündeme gelmesi ardından Osmangazi Kaymakamlığı açıklama yaptı, soruşturma başlatıldığını duyurdu. Haremlik-selamlık uygulaması siyasette de tepki çekerken, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Okul Müdürü Haydar Akın hakkında açığa alma işlemi uygulandığı bilgisini paylaştı.

Bu uygulamaların karma eğitimi hedef aldığını söyleyen eğitimciler, tepkilerini dile getirdi. Eğitim Sen yaptığı açıklamada söz konusu uygulamanın eğitim sisteminde ve okullarda iktidarın kendi dünya görüşüne uygun bir nesil yetiştirme yönündeki uygulamaların, çocuk ve gençlere yönelik açık bir baskı ve dayatma haline geldiğini belirtti.

Bu durumun son örneğinin Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki bir ortaokulda yaşandığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Osmangazi’de yaşanan bu örneğin ilk olmadığı bilinmektedir. Okul müdürünün, yetkisini ve haddini aşarak kız ve erkek öğrencileri cinsiyetçi bakış açısıyla ayrı sıralarda oturtmak istemesi, iktidar ve yandaşları tarafından sık sık gündeme getirilen karma eğitim karşıtlığının tipik bir sonucudur.

ÇARPIK VE HASTALIKLI YAKLAŞIK

Bu çağ dışı zihniyetin kız ve erkek öğrencileri ayrı sıralarda, ayrı sınıflarda, daha sonra ayrı ayrı okullarda okutulması fikrinin somut bir yansıması olduğu açıktır. Eğitim biliminin en temel ilkeleri ile çelişen böylesine çarpık ve hastalıklı bir yaklaşımın laik eğitime meydan okumak anlamına geldiği açıktır.

Çocukların eğitiminden ve kişisel gelişiminden endişe duyan hiç kimsenin, ileriki yaşlarda çocuklarda farklı kişilik sorunları ortaya çıkarma ihtimali taşıyan böylesine cinsiyetçi ve ayrımcı bir uygulamayı kabul etmesi mümkün değildir. Bu tür uygulamaların asıl hedefi karma eğitimdir ve çocukların gelişimi açısından son derece tehlikeli bir durumdur. Kız ve erkek çocuklarının ayrı sıralarda ve sınıflarda, hatta ayrı okullarda eğitim görmesi gerektiğini savunanlar, okulların çocukların sağlıklı gelişimi açısından aynı zamanda önemli sosyalleşme mekânları olduğu gerçeğini yok saymaktadır.

KARMA EĞİTİME KARŞI

Laik eğitimin önemli göstergelerinden biri de ‘karma eğitim’dir. Karma eğitimle öğretim, kız-erkek öğrencilerin aynı ortamda öğretim görmesiyle birlikte sağlıklı oluşabilmekte, kadın erkek eşitliğini yaşama geçirmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu şekilde daha dengeli kişilikler oluşmakta, farklı cinslerin birbirine ve farklılıklarına saygı göstermesi eğitim süreci içinde öğretilebilmektedir.

CİNSİYETÇİ YAKLAŞIMLAR

Erkek ve kız öğrencilerin karma eğitimine dinsel ve cinsiyetçi gerekçelerle karşı çıkmak ve tek cinse dayalı eğitimi savunmak, okulların sadece öğrenme değil, aynı zamanda çocuklar ve gençler için sosyalleşme mekânları olduğu gerçeğinin göz ardı edilmesi, öğrencilerin cinsiyetlerine göre ayrıştırılması birbirinden açıkça tecrit edilmesi anlamına gelmektedir.

Böylesine ayrımcı ve cinsiyetçi bir anlayışa sahip kişilerin okul yöneticisi olarak görev yapıyor olması çocuklarımızın geleceği açısından en büyük tehditlerden biridir. Çocuklarımızın cinsiyetleri üzerinden yasal yetkilerini de aşarak suç işleyen bu okul müdürü derhal görevden alınmalı, böylesine çağ dışı zihniyete sahip birisinin idarecilik ya da öğretmenlik yapmasına kesinlikle izin verilmemelidir.”

 

KIZ-ERKEKLİ GEZİLER BAŞLADI

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü’nün, okuldaki kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulması için öğretmenlere yazı gönderdiği basında yer almıştır. Yine geçen aylarda Beyoğlu Anadolu Lisesi’nde öğrencileri “kızlı-erkekli’’ olarak geziye götüren öğretmene soruşturma açıldığı basında yer almıştı. 

Türkiye Cumhuriyeti, Anayasası’nın 2. maddesi uyarınca laik bir devlettir ve devletin bu niteliğinin değiştirilemeyeceği Anayasa’nın 4. maddesinde düzenlenmiştir. 

KARMA EĞİTİMİNDEN VAZGEÇİLEMEZ

Ülkemizde karma ve bilimsel eğitimin temeli 3 Mart 1924 tarihli Öğretim Birliği Yasası ile atılmıştır. Bu yasa, bir devrim yasasıdır ve bu yasaya aykırı yönde bir uygulama devletin temel niteliklerine ve anayasal düzene karşı eylemdir.

Karma eğitimden vazgeçilerek Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik ve laik toplum düzenine aykırı bu eylem kabul edilemez!

Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili kişileri derhal görevden almalı ve haklarında soruşturma başlatmalıdır! 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak Atatürk’ün bize gösterdiği yolda; çağdaş eğitim ile çağdaş bireye ve çağdaş toplum hedefine ulaşmak için 33 yıldır var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin karma, laik, bilimsel ve ücretsiz eğitim hakkını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. “

BU MÜDÜR GÖREVDEN ALINMALI

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık da müdürün görevden alınması gerektiğini söyleyerek, şu açıklamayı yaptı:

 “Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, 22.03.2022 tarihinde öğretmenlere yazdığı yazıda kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturtulmasını talep etmiştir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 15  inci maddesinde “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.” denmektedir. Tabi ki bu son cümlede Kız Liseleri / Erkek Liseleri tanımlanmıştır, söz konusu okul karma bir okuldur, okul müdürünün böyle bir müdahalesi kabul edilemez. Zaten 1739 Sayılı Kanunun 15.maddesine göre de okullarımızda karma eğitim yapılması esastır. Okul müdürünün derhal görevden alınması gerekmektedir. İyi niyetli olduğu asla düsünülemez. Bu yaştaki çocukların psikolojisini de olumsuz etkileyebilecek, sınıf arkadaşlarını karşı cins olarak gösteren, çocukları potansiyel suçlu olarak algılatan bu tutum, çocuklarımıza, gençlerimize geleceğin Yüksek Yetenek İnşası hedeflediğimiz, çocuğun üstün yararını öncelediğimiz hedeflerimizle bağdaşmamaktadır. Hiçbir bahane oluşturulmadan okul müdürü derhal görevden alınmalıdır.”

 

23-03-2022


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş