Arama sonuçları

Marmara’da araştırma merkezleri atıl kaldı

Marmara’da araştırma merkezleri atıl kaldı

Marmara’da araştırma merkezleri atıl kaldı. BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, Marmara Üniversitesi’nde bulunan 31 araştırma merkezinin sadece 4’ünün aktif olduğu ortaya çıktı. Ayrıca üniversitenin iç kontrol sisteminde de eksiklikler olduğu öğrenildi. Bu iki konu da Sayıştay denetimlerine takıldı.

Sayıştay’ın 2019 Yılı Denetim Raporu’nda araştırma merkezleriyle ilgili şu ifadeler yer aldı:

MARMARA'DA ARAŞTIRMA MERKEZLERİ ATIL KALDI

“Üniversite bünyesinde süreç tamamlanarak kurulan 31 adet uygulama ve araştırma merkezinin olduğu, faaliyet raporlarına göre söz konusu merkezlerden sadece 4 tanesinin yılında bazı faaliyetlerde bulunduğu görülmüş, geri kalan merkezler ise herhangi bir faaliyet bildirmemiştir. Buradan hareketle; özellikle geçmiş yıllarda rektörlük bünyesinde kurulmuş bulunan ancak cari yılda herhangi bir ödenek tahsis edilmeyen uygulama ve araştırma merkezlerinin 2019 yılında herhangi bir faaliyetinin bulunmadığı, dolayısıyla fiilen atıl durumda oldukları değerlendirilmiştir.”

PERSONEL DE EKSİK

Öte yandan raporda iç kontrole ilişkin personel ve birim faaliyetlerinde eksiklikler bulunduğu ifade edildi. Raporda şunlara dikkat çekildi:

  • Personelin işe alınması, yer değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik-performans değerlendirmesi ile disiplin hükümlerine yönelik herhangi bir insan kaynakları politikası belirlenmemiş ve düzenleme yapılmamış.
  • Hassas görevlere ilişkin prosedürler belirlenmemiş.
  • Üst yönetimin, kurumun vizyonu, misyonu, stratejik amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek kurumsal riskler belirlenmemiş.
  • Birim, faaliyet ve iş süreçleri düzeyinde idare iç kontrol riskleri belirlenmemiş.
  • Üniversitenin tüm birimlerinin iç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilmemiş ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu’na raporlanmamış.

ARAŞTIRMA MERKEZİ NEDİR?

Özellikle doğa bilimlerinde temel ve uygulamalı akademik araştırmaları desteklemek ve teşvik etmek amaçlı kurulan kuruluşlardır.

Bilim (araştırma) merkezlerinde temel bilimler, mühendislik, uzay teknolojileri, yazılım, tıp meteoroloji, savunma sanayi gibi farklı alanlarda bilimsel araştırmalar yapılmaktadır.

23-11-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş