Arama sonuçları

MEB: Karma eğitim sonlandırılmıyor

MEB: Karma eğitim sonlandırılmıyor

MEB: Karma eğitim sonlandırılmıyor, zemin hazırlanmıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yapılan yönetmelik değişikliğinin karma eğitimin sona ermesi olarak algılanmasına ilişkin açıklama yaptı. MEB, karma eğitimin sonlandırılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Bakanlık, “Yönetmelik, değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar ve yargı kararları doğrultusunda güncellenmiştir. Karma eğitimin sonlandırılması veya böyle bir duruma zemin hazırlanması kesinlikle söz konusu değildir”dedi.

MEB: KARMA EĞİTİM SONLANDIRILMIYOR

Bakanlık açıklaması şöyle:

“Çok programlı Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezinde karma eğitim yapılır.” maddesi Danıştay İdari Mahkemesinin Dava Daireleri Kurulu YD İtiraz No: 2018/91 sayılı kararı ile 27 Haziran 2018 tarihli yürütmenin durdurulması kararına istinaden kaldırılmıştır.

 

KARMA EĞİTİM İFADESİ NEDEN YOK?

24 Haziran 2017 tarihli önceki düzenlemede birden fazla mevzuat, yaygın eğitime yönelik mesleki eğitim merkezlerini kapsayacak şekilde tek bir çalışma altında birleştirildiği için “Karma Eğitim” ifadesine yer verilmiştir. Konuyla ilgili şahıslarca açılan idari davada ise bu konudaki düzenlemenin kanunda yer aldığı belirterek düzenlemenin yeniden yapılması istenmiştir.

 

MAHKEME KARARLARINA GÖRE DÜZENLEME YAPTIK

Mahkeme kararında karma eğitimle ilgili düzenlemenin 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 15. maddesinde açıkça yer aldığına vurgu yapılarak, söz konusu yönetmelikte okul türlerine göre böyle bir ifadenin ayrıca belirtilmesine gerek olmadığı ifade edilmiştir.

MİLLİ EĞİTİM KANUNU NE DİYOR?

Milli Eğitim Temel Kanununun 15. Maddesine göre; “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne imkân ve zorluklara göre bazı okullar, yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir” hükmü açıkça yer almaktadır.

Söz konusu medya organlarındaki haberlerde iddia edildiği gibi, karma eğitimin sonlandırılması veya böyle bir duruma zemin hazırlanması kesinlikle söz konusu değildir.

11-09-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş