Arama sonuçları

Mezuniyet baloları: Velilerin üzerindeki yükü minimize edecek adımlar attık

Mezuniyet baloları: Velilerin üzerindeki yükü minimize edecek adımlar attık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Mezuniyet baloları yasaklandı mı?" sorusu üzerine, çocukların ve velilerin üzerindeki yükü minimize edecek adımlar attıklarını dile getirdi.

Mezuniyet balolarını yasaklamadıklarını, sadece velilerin şikâyetleri üzerine, onlara maddi bir külfet olmadan yapılmasını istediklerini aktaran Tekin, şöyle dedi:

YASAKLADIKLARIMIZ İLAVE YÜKLER GETİRECEK KONULAR

"Bu tür etkinlikler okul idaremizin kontrolünde, okullarımızın uygun salonlarında, okulumuzun yoksa yanındaki ya da Millî Eğitim Bakanlığının ildeki, ilçedeki başka bir alanında bu rahatlıkla organize edilebilir. Bizim yasakladığımız şey bu anlamdaki çocuklarımızın üstüne ilave yükler getirebilecek konular. Sanki her şeyi yasaklamışız gibi algılıyor ama öyle bir şey yok."

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bakan Yusuf Tekin’in imzasıyla 30 Mayıs 2024 tarihli “Mezuniyet Günü Etkinlikleri” konulu bir genelge yayımlamıştı. Bu genelgede şu ifadeler kullanılmıştı:

"Bakanlığımıza bağlı her tür ve derecedeki resmî/özel eğitim kurumlarında öğretim programlarının yanında öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmek, öğrencileri şiddet ve zararlı alışkanlıklardan korumak, öğrencilere yeni ilgi alanları ve beceriler kazandırmak, öğrencilerin yeteneklerini sergilemesine imkân vermek, millî, manevi ve kültürel değerleri yaşatmak, yaygınlaştırmak ve bu değerlerin yeni nesillere aktarımını sağlamak, öğrencilerde gönüllülük bilincini özendirmek, engellilik, yaşlılık, insan ve çocuk hakları ile ilgili konularda farkındalık oluşturmak amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda sosyal etkinlik çalışmaları yapılmaktadır.

ÖRF, ADET VE GELENEKLERE UYGUN

Okullarda/kurumlarda gerçekleştirilen etkinliklerin, dini ve millî bayram kutlamalarının, ülkemizin örf, adet ve geleneklerimize uygun olarak düzenlenmesi; yapılacak faaliyet ve konuşmaların öğrencilere millî kültürü tanıtması; etkinlik programlarının millî, manevi değerleri yüceltecek şekilde hazırlanarak faaliyetlerin bu çerçevede pedagojik esaslara ve yaş sevilerine uygun olarak yürütülmesi, millî kültür ve değerlerimizle uyumlu olmayan etkinliklere kurumlarda yer verilmemesi gerekmektedir.

AMACINDAN SAPMAYAN KUTLAMA

İlgi (a) Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında sıralanan etkinlikler arasında mezuniyet günü de yer almakla birlikte Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının bu minvalde faaliyetler gerçekleştirmesine yönelik bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Milletimizin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve

geliştiren bireyler olarak yetişmesi yönünde çaba gösterdiğimiz öğrencilerimizin eğitim yolculuğunda yeni bir aşamaya geçişlerini kutlamak, aynı zamanda bu yolculukta birlikte oldukları arkadaşlarına ve öğretmenlerine veda etmek düşüncesiyle mezuniyet günü düzenlemek istemeleri durumunda; mezuniyet günü etkinliklerinin amacından sapmaması,

NASIL YAPILACAK?

Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçlarına aykırı durumlar ortaya çıkmaması için;

1. Etkinlikler gönüllülük esasına göre, veli izni alınarak, öğrencilerin gelişim seviyelerine ve

pedagojik esaslara uygun olarak gerçekleştirilecektir.

2. Özellikle okul öncesi ve ilköğretim kademelerinde, çocukların yaş ve gelişim seviyelerine

uygun etkinlikler düzenlenmesine dikkat edilecektir.

3. Velileri ve okulları külfete sokacak etkinliklerden kaçınılacak, etkinlikler için okulların uygun mekân ve/veya alanları kullanılacak, okul/kurum dışındaki mekânlarda mezuniyet etkinlikleri gerçekleştirilmeyecektir.

4. Okul/kurumlar tarafından planlanan mezuniyet etkinlikleri, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden onay alınarak gerçekleştirilecektir.

5. Okul kültürünü geliştirici, öğrenci merkezli, okulu çevreyle kaynaştıran, okul çalışanları

arasında birlik ve bütünleşmeyi sağlayan etkinlikler planlanacaktır.

6. Etkinlikler sırasında öğrencilerin her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar ve

aşırılıklardan korunması, israftan kaçınılması için okul yönetimince öğretmenler ve velilerle iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınacaktır.

7. Okul aile birliklerince düzenlenecek benzer etkinlikler de ilgili mevzuatın ve bu Genelge'nin hükümlerine tabidir.

İlgi (b) Genelge yürürlükten kaldırılmış olup Bakanlığımıza bağlı her tür ve derecedeki resmî/özel eğitim kurumları tarafından planlanacak mezuniyet günü etkinliklerinin yukarıda ifade edilen hükümlere uyularak gerçekleştirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim

04-06-2024


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş