Arama sonuçları

ODTÜ araştırmada birinci

ODTÜ araştırmada birinci

ODTÜ araştırmada birinci. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), akademik kadro ve bütçe imkanları açısından desteklenen 11 araştırma ve 5 aday araştırma üniversitesine yönelik 2017-2018 yıllarına ait performans değerlendirmesi sonuçlandı.

Söz konusu üniversiteler, ‘araştırma kapasitesi’, ‘araştırma kalitesi’ ve ‘etkileşim ve işbirliği’ olmak üzere üç başlık altında toplam 33 göstergeye göre sıralandı. Buna göre, performansı en yüksek 5 üniversite; ODTÜ, Boğaziçi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İstanbul Teknik ve Hacettepe olarak belirlendi.

Araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin 2017’de toplam performans puanı 530 iken, 2018’de 614 oldu. Bir üniversite dışında araştırma üniversitelerinin performansları 2017 ve 2018’de 2-10 puan artış gösterdi. İki yılda en yüksek performans artışını 10 puanla Ankara Üniversitesi yaptı. Aday araştırma üniversitesi olan Yıldız Teknik Üniversitesi ise 2017’de 7’nci sırada iken 2018’de 6’ncı sıraya yükseldi.

PERFORMANSTA ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİ

Sonuçlara göre, üniversitelerin performansları bir önceki yıla göre önemli ölçüde yükselirken, 2017'de 530 olan toplam puan 2018'de 614'e çıkarak yüzde 16 oranında bir artış gerçekleşti. İki yıllık dönemde, aday araştırma üniversitesi kategorisindeki Bursa Uludağ Üniversitesi hariç bütün üniversitelerin performansı 2 ila 10 puan arasında artış gösterdi. Ankara Üniversitesi performansını en çok artıran üniversite olurken; Uludağ Üniversitesi ise, 2017 yılında 25,8 olan puanını 2018'de 24,5'e düşürdü.

2018 performans puanlarına göre, İstanbul Üniversitesi 7’nci, Gebze Teknik Üniversitesi 8’inci, Ankara Üniversitesi 9’uncu, Erciyes Üniversitesi 10’uncu, Ege Üniversitesi 11’inci, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 12’nci, Gazi Üniversitesi 13’üncü, Bursa Uludağ Üniversitesi 14’üncü, Çukurova Üniversitesi 15’inci ve Selçuk Üniversitesi 16’ncı sırada yer aldı. 

19-10-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş