Arama sonuçları

Özel mesleki yeterlilik kursları MEB'e bağlandı

Özel mesleki yeterlilik kursları MEB'e bağlandı

Özel mesleki yeterlilik kursları, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından Milli Eğitim Bakanlığına devredildi. Kurs merkezlerinin, 31 Aralık 2017'ye kadar MEB'in belirlediği standartlara dönüşmesi gerekiyor. Dönüşümü gerçekleştirmeyenlerin yetki belgeleri, iptal edilecek ve kurumlar kapatılacak. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında 27 Ekim 2016'da imzalanan protokolle MEB'e devredilen özel mesleki yeterlilik eğitim merkezlerinin usul ve esaslarını düzenleyen Özel Mesleki Yeterlilik Kursları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 397 merkezin işlem ve denetimlerinin artık Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacağını belirtti.

Şamlıoğlu, uluslararası ve yurt içi karayolu yolcu ve eşya-kargo taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan üst düzey yönetici (ÜDY), orta düzey yönetici (ODY) ve sürücü (SRC) belgelerine sahip olmak için alınması gereken eğitimlerin ve sonrasında yapılacak sınavların Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirileceğini ifade etti.

NÜFUSA GÖRE KURS AÇILACAK
Özel mesleki yeterlilik kurslarının faaliyet gösterecekleri alanın bir ihtisas alanı olduğunu vurgulayan Şamlıoğlu, "Yönetmelikte bu kurslarımızın açılması için bir kota uygulamasını öngördük. O yerde özel mesleki yeterlilik kursu açılıp açılmayacağına il ve ilçe nüfusları baz alınarak Genel Müdürlükçe karar verilecek." dedi.

Nüfusu 300 binin altında olan iller için en fazla üç, nüfusu 300 binden fazla olan iller için her 200 bine ilave bir kurs açılabileceğini kaydeden Şamlıoğlu, nüfusu 50 binin altında olan ilçelerde ise özel mesleki yeterlilik kursu imkanı sağlanamayacağını bildirdi.

Kurslarda uygulanacak öğretim programları için modül hazırladıklarını ve çalışmaların tamamlandığını ifade eden Şamlıoğlu, kurs açacakların müracaatlarını, modül üzerinden öncelik sırasına göre alacaklarını kaydetti.

Müracaatlara ilişkin de bilgi veren Şamlıoğlu, "O ilde ve ilçede açılabilecek özel mesleki yeterlilik kursu sayısı, Türkiye İstatistik Kurumunca her yıl belirlenen nüfus sayıları doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce ilan edilecek, ardından şartları taşıyanların müracaatları geliştirdiğimiz modül üzerinden alınacak. Müracaatı uygun bulunanlara yazı ile bildirim yapılmasının ardından evrak teslimine geçilecek. Uygun bulunmayan veya evraklarını teslim etmeyenlerin olması halinde ise kotanın müsaade ettiği ölçüde sonraki taleplerin müracaatları alınacak." diye konuştu.

MEB STANDARTLARINA DÖNÜŞECEK
Yeni yayımlanan yönetmeliğe göre, kurslarda her bir öğretim programına göre çeşitli ihtisas alanlarına sahip eğitim personeli istihdam edilecek ve eğitimlerin sonundaki sınavlar il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak. Sınavda, kursiyerin başarılı olması halinde sertifika düzenlenecek. Sertifikanın mesleki yeterlilik belgesine dönüştürülmesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca açılan mevcut mesleki yeterlilik eğitim merkezlerinin 31 Aralık 2017'ye kadar MEB'in belirlediği standartlara dönüşmesi gerekiyor. Dönüşümü gerçekleştirmeyenlerin yetki belgeleri, mevcut kursların ilk onay makamı olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca iptal edilecek ve kurumlar kapatılacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca açılacak mesleki yeterlilik kursları ise en az üç dersliğin yanı sıra bakanlıkça belirlenecek diğer standartlara da sahip olması gerekecek ve en az ön lisans mezunu kişilerce açılabilecek.

Kursların eğitim ve öğretim faaliyetleri haftanın her günü 9.00-22.00 saatleri arasında devam edebilecek ve hafta içi 2 ile 6, hafta sonları ise en fazla 8 saat eğitim yapılabilecek. Kursa devam zorunlu olup ders saati sayısının 5'de birinden fazla derse devam etmeyenlerin kurstan kayıtları silinecek.

Yönetmelik hükümlerine göre, kursiyer ücretleri, her yıl kasım ayında valiliklerde oluşturulacak komisyon tarafından, sınav ücretleri ise bakanlıkça belirlenecek. Kursun sosyal güvenlik kurumuna prim ve prime ilişkin borçlarının bulunması halinde ise kursun açılmasına izin verilmeyecek.

Bu blog AA abonesidir.

01-02-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş