Arama sonuçları

Özel yeteneğiniz ile üniversiteli olabilirsiniz

Özel yeteneğiniz ile üniversiteli olabilirsiniz

Özel yeteneğiniz ile üniversiteli olabilirsiniz. Üniversiteli olmanın yolu yalnızca Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) puanlarıyla tercih yapmaktan geçmiyor. Size üniversite kapısı açacak bir başka yol ise yükseköğretim kurumlarının kendilerinin düzenlediği ve yerleştirmelerini de kendilerinin gerçekleştirdiği özel yetenek sınavları. Üstelik tercih yapmış olmanız da özel yetenek sınavlarına başvurmanıza engel değil.   

ÖZEL YETENEĞİNİZ İLE ÜNİVERSİTELİ OLUN 

Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri üniversiteler tarafından yapılıyor. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu üniversiteye yapılıyor. 

ÖZEL YETENEK SINAVLARINA KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Özel yetenek sınavı gerektiren programlar 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda Tablo 5'te yer alıyor. Tablo 5'te yer alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için 2017-YGS'ye girmiş ve 2017-YGS puanlarının herhangi birinden en az 150 puan almış olmak gerekiyor. Bu programlardan her birine, puan türünde sınırlandırma yapılmadan ve en az kaç puan almış olan adayların başvurabileceklerine başvuru öncesinde sınavı yapacak ilgili üniversite tarafından karar verilir, bu karar basın- yayın organlarıyla adaylara duyurulur. Başvuru şartları ilgili kurumlar tarafından başvuru için internet sayfalarında verilecek duyurularda yer alır.

EŞDEĞER LİSANS PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ

Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda Tablo 4'teki eş değer lisans programlarına yatay geçiş yoluyla geçmek isteyen adayların ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almış olmaları gerekiyor.

ÖZEL YETENEK İÇİN TERCİH YAPAN DA BAŞVURABİLİYOR

Merkezi yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabiliyor. Devlet Konservatuvarlarının / Konservatuvarların lise devresi mezunları merkezi sınava girmeden özel yetenek sınavı sonucu ile Konservatuvarların lisans devresine Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yerleştirilir. Bu adayların yükseköğretim programlarına alınmalarıyla ilgili işlemler ilgili yükseköğretim kurumlarınca yürütülür.Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim ve Heykel bölümlerinde okumak isteyenlerin, üstün yeteneklerinin saptanması için ilgili yükseköğretim kurumlarına doğrudan başvurmaları gerekiyor. Bu adayların değerlendirme ve seçme işlemleri ilgili rektörlüklerin oluşturduğu komisyonlar tarafından yapılır.

ENGELLİ ÖĞRENCİYE BARAJ 100 PUAN

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyonu) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) durumlarını, “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla ilgili yıldaki YGS puanlarından biri 100 ve üzerinde olanlar, özel yetenek sınavlarına kabul edilir.

Engelli öğrencilerin (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyonu) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) durumlarını, “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara adayların başvurmaları halinde YGS puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan öğrencilerin kayıtları yapılır.

ÖSYP ADI VERİLECEK

Tablo 5'te yer alan yükseköğretim programının özelliğine göre, yetenek sınavları üniversitelerce hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan halinde ifade edilecek. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denecektir. Üniversiteler, Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarını (OBP), ÖSYM'nin internet adresinden 2017-LYS sonuçları açıklandıktan sonra edinebilecek.

YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN PUANI DÜŞECEK

ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural, açık öğretim programları için de uygulanacaktır. ÖSYS'de, sınavsız geçiş hakkı ile meslek yüksekokulları veya açık öğretim ön lisans programlarına yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacak.

ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARINA 240 BİN BARAJI

2018-ÖSYS’den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların YGS puan türlerinin herhangi birinden en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekli.

HANGİ PROGRAMLAR ÖZEL YETENEKLE ALIYOR?

Güzel sanatlar ve mimarlık fakülteleri, devlet konservatuarı, beden eğitimi ve spor yüksekokulu, eğitim fakülteleri bu özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alıyor. Aksesuar Tasarımı, iç mimarlık, görsel sanatlar, iletişim ve tasarım, sanat tasarımı, opera, modern dans, moda tasarımı, moda ve tekstil, tekstil, tiyatro, yaylı çalgılar, keman, klarnet, bale, mutfak sanatları, resim iş ile müzik öğretmenliği gibi programlara özel yetenek sınavlarına girerek yerleşebilirsiniz.  

HANGİ PROGRAMLAR ÖZEL YETENEKLE ÖĞRENCİ ALIYOR?

Aksesuar Tasarımı

Animasyon 

Antrenörlük

Antrenörlük Eğitimi

Arp

Bale

Bale Dansçılığı

Bando Şefliği

Baskı Sanatları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Bileşik Sanatlar

Cam

Caz

Çalgı Eğitimi

Çalgı Yapım

Çizgi Film (Animasyon)

Dans 

Dış Ticaret (Önlisans)

Drama ve Oyunculuk 

Drama ve Oyunculuk 

Dramatik Yazarlık

Dramatik Yazarlık-Dramaturji

Dramaturji-Dramatik Yazarlık 

Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı

Egzersiz ve Spor Bilimleri

El Sanatları

Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Eski Çini Onarımları

Etnomüzikoloji ve Folklor

Fagot

Flüt

Fotoğraf

Geleneksel Çalgılar

Geleneksel Türk El Sanatları

Geleneksel Türk Halk Müziği

Geleneksel Türk Müziği

Geleneksel Türk Müzikleri

Geleneksel Türk Sanatları

Genel Müzikoloji

Gitar

Görsel Sanatlar

Grafik

Grafik Resimleme ve Baskı

Grafik Sanatları (Lisans)

Grafik Tasarım

Grafik Tasarımı

Halı Kilim ve Eski Türk Kumaşları

Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 

Hava Trafik Kontrol

Heykel

İktisat (Açıköğretim)

İlahiyat (Önlisans)

İşletme (Açıköğretim)

Kamu Yönetimi (Açıköğretim) 

Keman

Klarnet

Klasik Bale

Komposizyon (Bestecilik) 

Kompozisyon

Kompozisyon ve Müzik Teorisi

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği

Kontrabas

Korno

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Moda Giyim Tasarımı

Moda Tasarımı

Moda ve Tekstil Tasarımı

Modern Dans

Mutfak Sanatları ve Yönetimi 

Müzik

Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar, Şan, Teori-Kompozisyon) 

Müzik Bilimleri

Müzik Öğretmenliği

Müzik Sanatı 

Müzik Teknolojileri

Müzik Teorisi

Müzik Toplulukları

Müzikoloji

Nefesli Aletleri

Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar

Obua

Opera

Opera ve Konser Şarkıcılığı

Opera, Koro ve Popüler Müzik Şarkıcılığı 

Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik

Oyunculuk

Performans

Piyano
Piyano-Arp-Gitar

Plastik Sanatlar 

Plastik Sanatlar ve Resim 

Rekreasyon

Resim

Resim İş Öğretmenliği

Resim-Baskı

Sağlık Yönetimi

Sahne Dekorları ve Kostümü

Sahne Sanatları

Sahne Tasarımı

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi 

Saksafon

Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu

Seramik

Seramik Sanatları (Lisans)

Seramik ve Cam

Seramik ve Cam Tasarımı

Seramik-Cam

Ses Eğitimi

Sosyoloji

Spor Bilimleri

Spor Yöneticiliği

Şan

Takı Teknolojisi ve Tasarımı

Tekstil

Tekstil Tasarımı

Tekstil ve Moda Tasarımı

Temel Bilimler

Tezhip

Tiyatro

Trombon

Trompet

Tuba

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Din Musikisi

Türk Halk Müziği

Türk Halk Müziği Çalgı Eğitimi

Türk Halk Müziği Ses Eğitimi

Türk Halk Oyunları

Türk Musikisi

Türk Müziği

Türk Müziği Temel Bilimler

Türk Sanat Müziği

Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi

Türk Sanat Müziği Temel Bilimler

Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) 

Üfleme ve Vurma Çalgılar

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar

Viyola

Viyolonsel

Vurmalı Çalgılar
Yaylı Çalgılar 

Yaylı Çalgılar Yapımı

 

23-07-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş