Arama sonuçları

TIMSS 2019 sonuçları: Sınava 4 yerine 5’nci sınıfların girmesi etkili oldu mu?

TIMSS 2019 sonuçları: Sınava 4 yerine 5’nci sınıfların girmesi etkili oldu mu?

TIMSS 2019 sonuçları: Sınava 4 yerine 5’nci sınıfların girmesi etkili oldu mu? 4 ve 8’nci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki başarılarını değerlendiren Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2019 verilerine göre Türkiye’deki öğrenciler fen ve matematik başarısı yükseldi. 4’ncü sınıf düzeyinde matematik ve fen puanları yıla göre yaklaşık 40 puan arttı.

2015 yılında 4’ncü sınıf düzeyindeki öğrencilerde matematikte puanı 483 iken, 2019 yılında 40 puanlık artış oldu ve 523’e ulaştı. Fende de 2015’te puanı 483 iken, 2019 yılında 43 puanlık artışla 526 oldu. 8’nci sınıflarda ise bu artış aynı şekilde gerçekleşmedi. Peki dördüncü sınıf düzeyinde gözlenen 40 ve 43 puanlık artışlarda değerlendirmeye 4’ncü sınıflar yerine 5’nci sınıfların katılması etkili oldu mu? TIMSS gibi değerlendirmeler kazanımları ölçtüğüne göre bu sınavda yer alan öğrencilerin bir sınıf üst olmasının etki yaratmayacağını söyleyebilir miyiz? 

TIMSS 2019 SONUÇLARI: SINAVA 4 YERİNE 5’NCİ SINIFLARIN GİRMESİ ETKİLİ OLDU MU?

TIMSS, Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından dört yıllık periyotlarda gerçekleştirilen bir başarı izleme araştırması. İlk uygulaması 1995 yılında gerçekleştirilen TIMSS 2019’a dördüncü sınıf düzeyinde 58 ülke, sekizinci sınıf düzeyinde ise 39 ülke katıldı.

Türkiye ise araştırmaya sekizinci sınıf düzeyinde 1999, 2007, 2011, 2015 ve 2019 yıllarında; dördüncü sınıf düzeyinde ise 2011, 2015 ve 2019 yıllarında katıldı. İlk kez de ölçek orta noktasının (500 puan) anlamlı ölçüde üzerinde performans gösterdi.

GİREN ÖĞRENCİLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Bu yıl ise Türkiye, değerlendirmeye katılan öğrencilerde değişiklik yaptı. Bu kez 4’ncü sınıf yerine 5’nci sınıf öğrencileri bu değerlendirmeye girdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da TIMSS-2019 sonuçlarını açıklarken, Türkiye’deki 4’ncü sınıf öğrencilerinin yaşının diğer ülkelerden küçük olduğunu söyleyerek, bu değişikliği yaptıklarını söyledi.

MEB: ‘YAŞLARI KÜÇÜK’ DEDİ, 5’LERİ SINAVA ALDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ön raporda da bunun gerekçeleri şöyle anlatıldı: “2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın konu hakkında yaptığı incelemede, dördüncü sınıf  TIMSS değerlendirme çerçeveleri ile en uyumlu sınıf düzeyinin beşinci sınıf olduğuna karar verilmiştir. TIMSS’e dördüncü sınıf düzeyinde katılan ülkelerin öğrencilerinin yaş ortalamasının 10,2 olduğu görülmekte. Türkiye’de ise dördüncü sınıf öğrencilerinin yaş ortalaması 9,7, beşinci sınıf öğrencilerinin yaş ortalaması 10,6. Dolayısıyla yaş ölçütü dikkate alındığında da TIMSS dördüncü sınıf düzeyi uygulamasına katılmak üzere Türkiye’de en uygun sınıf düzeyinin beşinci sınıf olduğu kararlaştırılmıştır. Bu durum IEA tarafından da uygun bulunmuştur.”

4’NCÜ SINIF MATEMATİK SONUÇLARI NE OLDU?

TIMSS 2019 dördüncü sınıf matematik değerlendirmesinde en başarılı ülke 625 puanla Singapur olurken, bu ülkeyi 602 puanla Hong Kong, 600 puanla Güney Kore, 599 puanla Tayvan, 593 puanla Japonya 593 izledi. Asya ülkelerinin başarısı bu yıl da dikkat çekti.

Türkiye’nin dördüncü sınıf düzeyinde ortalama matematik puanı 2015 yılına göre 40 puan artarak (2015 puanı 483) 523 oldu ve 58 ülke arasında 23. sırada yer aldı. İlk kez Türkiye, TIMSS uygulamalarında ölçek orta noktasının (500 puan) üzerine çıktı. Ölçek orta noktasından daha yüksek puan alan 36 ülkeden biri oldu.

MATEMATİKTE BEŞERİ SERMAYE NEDİR?

Tıpkı PISA’da olduğu gibi TIMSS’de de öğrenciler belli yeterlilik düzeylerine göre değerlendiriliyor. 4 değerlendirme düzeyi var. Bunlar ileri düzey, üst düzey, orta düzey ve alt düzey. İleri düzey ise bir ülkenin beşeri sermayesi olarak nitelendirilir. Yani geleceğin bilim insanlarının bu düzeyden çıkması beklenir. İşte bu düzeydeki 4’ncü sınıf düzeyine sahip öğrenci oranı Türkiye’de yüzde 15. Bu oranla en başarılı onuncu ülke oldu. Bu oran Singapur’da yüzde 54. Hong Kong’da yüzde 38, Güney Kore ve Tayvan’da yüzde 37.

YÜZDE 12’Sİ  TOPLAMA ÇIKARMA BİLE YAPAMIYOR

Türkiye’deki 4’ncü sınıf düzeyindeki öğrencilerin yüzde 12’si ise alt matematik yeterliliği düzeyine erişmedi. Bu öğrencilerin matematiği ilişkin başlangıç düzeyindeki bilgilere bile sahip olmadıkları anlamına geliyor. Yani toplama, çıkarma, çarpma ve en fazla iki basamaklı doğal sayılarla bölme işlemini yapamıyorlar. Basit çubuk grafikleri ve tabloları okuyamıyorlar. Her 100 öğrenciden 2’si bu durumda.

4’üncü sınıf düzeyi sayılar, ölçme ve geometri ve veri olmak üzere üç öğrenme alanında ölçülüyor. Türkiye, sayılar alanında ortalama 525 puana, ölçme ve geometri alanında 527 puana ve veri alanında 510 puana sahip. Sonuçlar, Türkiye örneklemindeki öğrencilerin sayılar ve ölçme ve geometri alanlarında ortalama matematik başarısından anlamlı ölçüde yüksek başarı gösterdiğini işaret ediyor. Yani Türk öğrenciler matematik değerlendirmesinin büyük kısmını oluşturan sayılar ve ölçme ve geometri alanlarında veri alanından daha başarılı.

AKIL YÜRÜTME EN BAŞARISIZ ALAN

4’ncü sınıflar değerlendirmesinde Türk öğrencilerin en kötü oldukları alan akıl yürütme. Bilme, uygulama ve akıl yürütme olarak ölçülen bu alanda Türk öğrencilerin ortalama puanı 523. Bu puanlar bilme için 514, uygulama için 531, akıl yürütme için 509.

Bu oran Singapurlu öğrencilerde sırasıyla 625, 640, 626, 614. Akıl yürütmede iki ülke çocukları arasındaki fark 105 puan. Yine akıl yürütmede Hong Kong  ile Güney Koreli öğrenciyle aradaki fark 97.

Bu sonuç, matematikte öğrencilerin özellikle uygulama alanındaki sorularda daha başarılı, yani bilgilerini uygulamaya geçirmelerini gerektiren sorularda daha başarılı olduklarını gösteriyor. Ama gerekli matematiksel bilgileri hatırlama, sınıflama, ayırt etme becerileri ve bu bilgileri yeni durumlarda kullanmayı gerektiren sorularda ise daha düşük başarı gösteriyorlar.

8. SINIF DÜZEYİNDE ÜLKELERİN MATEMATİK BAŞARILARI NE OLDU?

Katılımcı 39 ülke arasında en yüksek matematik başarısı gösteren ülke 616 puanla yine Singapur. Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Hong Kong izleyen ülkeler.

Türkiye, 496 ortalama puanı ile 20’nci sırada. Singapurlu öğrenci ile arasında 120 puan fark var. 2015’te Türkiye’nin puanı 458’di. 2019’da 38 puanlık artış söz konusu.

 

EN ÜST DÜZEYDE ÖĞRENCİ ORANI YÜZDE 12

8’lerin yeterlik düzeylerine ulaşma oranlarına bakıldığında  en başarılı ülke olan Singapur, ileri yeterlik düzeyine erişen yüzde 51 öğrenci oranı açısından da ilk sırada. Türkiye’nin bu oranı yüzde 12. Yani her 100 öğrenciden yalnızca 12’si buna ulaşıyor.

Matematik bilişsel puanda 8’nci sınıf öğrencilerinin ortalama puanı 496. Bilme, uygulama, akıl yürütme olarak ölçülen bu alanda öğrencilerin Bilme puanı 494, Uygulama 491, Akıl Yürütme 504. Bu oranlar Singapurlu öğrencilerde sırasıyla 616, 614, 614, 620. Yani iki ülke çocukları arasında yaklaşık 120 puanlık fark var.

Öğrencilerin en başarılı olduğu öğrenme alanı veri ve olasılık, cebir ve geometri en başarısız oldukları alan. Türk öğrenciler matematikte ygulama alanındaki sorularda daha fazla zorlandığını, akıl yürütme alanında ise daha yüksek başarı gösterdiğini işaret ediyor.

İKİ SINIFIN FARKLILAŞTIĞI NOKTA

Bu sonuç dördüncü sınıf düzeyindeki matematik alanında elde edilen sonuçlarla farklılık gösteriyor. Dördüncü sınıfta öğrenciler bilme alanında daha yüksek performans göstermekte ve bu süreçte bildiklerini uygulayabildikleri sorularda daha yüksek başarı göstermekte iken 8’nci sınıfta öğrenciler bilme alanında daha düşük performans göstermesine rağmen bilgilerini yeni durumlarda kullandıkları durumlarda daha başarılı.

YÜZDE 20 ALT YETERLİLİK DÜZEYİNE ULAŞAMIYOR

8’nci sınıf öğrencilerinin yüzde 20’si matematikte alt yeterlilik düzeyine ulaşamıyor. Geçen yıl bu oran yüzde 33 olmuştu. Japonya’da bu oran yüzde 1, Singapur ve Tayvan’da bu oran yüzde 2, Güney Kore’de yüzde 3.

Peki ne anlama geliyor?

Alt düzeyin altında kalan bu öğrenciler yani her 100 öğrenciden 20’si doğal sayılar ve basit grafiklere ilişkin bilgiye sahip değil.

 

FEN BAŞARILARI: DÖRDÜNCÜ SINIF DÜZEYİNDE FEN BİLGİSİ BAŞARISI

En yüksek fen başarısı gösteren ülke 595 ortalama puanla yine Singapur. Singapur’u 588 puanla Güney Kore, 567 puanla Rusya ve 562 puanla Japonya izliyor. Türkiye, 526 ortalama puanı ile 58 katılımcı arasında 19. Sırada. 2015 yılına göre 43 puanlık artış gösteriyor.

YETERLİLİK DÜZEYLERİ NEDİR?

Singapur, ileri yeterlik düzeyine erişen öğrenci yüzde 38 oranı açısından da ilk sırada. Singapur’u Güney Kore, Rusya, Japonya ve Finlandiya takip ediyor. Türkiye, dördüncü sınıf düzeyinde ileri fen yeterliğine erişen öğrenci oranı 2011’de yüzde 3 iken 2015’te yüzde 4’e, 2019’da ise yüzde 12’ye yükseliyor.

FENDE ALT YETERLİLİKTEKİ ÖĞRENCİLER

 Alt yeterliliğe erişemeyen öğrenci oranı yüzde 10. Yani bu öğrenciler fen kavramlarına ve olgularına ilişkin sınırlı düzeydeki bilgilere bile sahip değil.

Canlı bilimleri, fizik bilimleri ve yer bilimleri olmak üzere üç öğrenme alanındaki performanslarına bakıldığında öğrenciler fizik bilimlerine ilişkin maddelerde daha yüksek başarı gösteriyor, canlı bilimlerinde ise daha fazla zorlanıyor.

FEN BAŞARISI: 8’NCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN  FEN BAŞARISI NE OLDU?

39 ülke arasında en yüksek fen başarısı gösteren ülke 608 puanla Singapur. Diğer Asya ülkelerinden Tayvan, Japonya ve Güney Kore sırasıylaSingapur’u takip etmekte. Türkiye,  515 ortalama puanı ile 15. Sırada.  2015’te 493 puandı. Puan artışı 22 oldu.

YETERLİLİK DÜZEYİ NEDİR?

Singapur yüzde 48 oranıyla ileri yeterlik düzeyine erişen öğrenci oranı açısından da ilk sırada. Singapur’u ortalama puanı yüksek olan diğer Asya ülkeleri takip ediyor. Türkiye’de, sekizinci sınıf düzeyinde ileri fen yeterliğine erişen öğrenci oranı yüzde 13.

YÜZDE 12 ALT YETERLİLİK DÜZEYİ ALTINDA

Türkiye’de öğrencilerin yüzde 12’si alt yeterlik düzeyine ulaşamıyor. Yani her 100 öğrenciden 12’si fen bilgisine ilişkin sınırlı bilgiye bile sahip değil.

Bu oran en alt Japonya’da yüzde 1, Singapur’da 2, Tayvan’da 3, Güney Kore’de yüzde 4.

8’nci sınıf ortalama fen başarısı bilişsel alanlar açısından bakıldığında öğrencilerin bilme düzeyindeki sorularda zorlandığını, akıl yürütme alanında daha başarılı olduğunu görülüyor. 8 ve 4’ler arasında bu açıdan fark var.  Zira dördüncü sınıfta öğrenciler bilme alanında daha yüksek, akıl yürütme alanında ise daha düşük başarı gösteriyor.

08-12-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş