Arama sonuçları

TIMSS 2019 Raporu: Singapur birinci, Türkiye yükselişte

TIMSS 2019 Raporu: Singapur birinci, Türkiye yükselişte

TIMSS 2019 Raporu: Singapur birinci, Türkiye yükselişte. TIMSS 2019 Raporu: Singapur birinci, Türkiye yükselişte. Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından dört yıllık periyotlarda gerçekleştirilen başarı izleme araştırması Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2019 Ön Raporu açıklandı.

SİNGAPUR BİRİNCİ OLDU

TIMSS 2019 sonuçlarında lider ülke Singapur olurken, Asya ülkelerinin en yüksek başarı düzeyini temsil ettiklerini görüldü. Bu ülkelerin ortalama başarı puanları her iki alan ve sınıf düzeyinde diğer ülkelerin anlamlı ölçüde üzerinde tespit edildi.

TÜRKİYE BAŞARI PERFORMANSINDA SIRA ATLADI

Öte yandan Türkiye, hem dördüncü hem de sekizinci sınıf düzeylerinde her iki alanda da performansını anlamlı ölçüde arttırdı. Uzun süredir TIMSS araştırmasına katılan Türkiye’nin zamanla yükselen başarı eğilimini 2019 döngüsünde daha üst bir noktaya çektiği gözlemlenirken, performans artışında alt yeterlik düzeylerindeki öğrenci oranlarının azalması da azaldığı görüldü.

DÖRDÜNCÜ SINIF MATEMATİKTE TÜRKİYE 23. SIRADA

TIMSS 2019 dördüncü sınıf matematik değerlendirmesinde en başarılı ülke 625 puanla Singapur olurken, Hong Kong, Güney Kore, Tayvan ve Japonya yüksek başarı gösteren diğer Asya ülkeleri oldu. Türkiye’nin dördüncü sınıf düzeyinde ortalama matematik puanı 523 olarak hesaplandı. Bu puanla Türkiye, 58 katılımcı ülke arasında 23. sırada yer alırken, TIMSS uygulamalarında ilk kez ölçek orta noktasının (500 puan) anlamlı ölçüde üzerinde performans gösterdi. Bu bağlamda Türkiye, ölçek orta noktasından daha yüksek puan alan 36 ülkeden biri oldu.

TÜRKİYE: MATEMATİKTE İLERİ YETERLİLİK %15, ALT YETERSİZLİK %12

Türkiye, aynı zamanda ileri ve üst yeterlik düzeylerine erişen öğrenci oranlarında da yüksek performans gösteren ülkeler arasında yer aldı. İleri matematik yeterliğine sahip öğrenci oranı (%15) açısından Türkiye, en başarılı onuncu ülke olmuştur. Bununla birlikte, Türkiye’de öğrencilerin %12’si alt matematik yeterliği düzeyine erişememiştir.

Dördüncü sınıf düzeyine bakıldığında, elde edilen bulguların bazıları şu şekilde:

 • Türkiye’nin ortalama matematik başarısı 2019 döngüsünde 2015 döngüsüne göre 40 puan artmıştır.
 • Son üç TIMSS döngüsünde ileri matematik yeterliğine sahip olan öğrenci oranı ise %4’ten %12’ye yükselmiştir.
 • Bölgelere göre yapılan analizde, bölgelerin neredeyse tamamında 2015 yılına göre büyük performans artışları olduğu görülmüştür. Bu açıdan, Türkiye’nin yükselen performansı birçok bölgedeki eşzamanlı iyileşmenin bir sonucudur.
 • Türkiye’nin sayılar ve ölçme ve geometri alanlarındaki başarısı veri alanından daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
 • Türkiye’nin sayılar ve ölçme ve geometri alanlarındaki başarısı veri alanından daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

SEKİZİNCİ SINIFLARDA TÜRKİYE 20. SIRADA

TIMSS 2019 sekizinci sınıf matematik değerlendirmesinde de 616 puanla en başarılı ülke Singapur oldu. Dördüncü sınıf sonuçlarına benzer şekilde, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Hong Kong, başarı sıralamasında Singapur’u takip ediyor. Türkiye, 496 puan alarak TIMSS ölçek orta noktası düzeyinde performans gösterdi. Bu performansı ile Türkiye, 39 ülke arasında 20. sırada yer aldı.

SEKİZİNCİ SINIFLARDA İLERİ MATEMATİK YETERLİLİĞİ %12, ALT YETERSİZLİK %20

Sekizinci sınıflara bakıldığında, Türkiye, ileri matematik yeterliğine sahip öğrenci oranı (%12) açısından öne çıkan ülkelerden biri oldu. İleri matematik yeterliğine sahip öğrenci oranına göre yapılan sıralamada Türkiye dokuzuncu sırada yer alırken, Türkiye örneklemindeki öğrencilerin %20’sinin ise alt matematik yeterliğine ulaşamadığı görüldü.

Türkiye’deki sekizinci sınıf verilerinden elde edilen bazı bulgular ise şu şekilde:

 • Türkiye’nin sekizinci sınıf matematik performansı önceki TIMSS döngülerine göre önemli bir artış göstermiştir. İlk kez 1999 döngüsüne katılan Türkiye, geçen 20 yılın sonunda ortalama puanını 429’dan 496’ya çıkarmıştır.
 • Bu süreçte en büyük artış da 2015 ve 2019 döngüleri arasında yaşanmış ve ortalama başarı 38 puan artmıştır.
 • Sağlanan iyileşme yüksek yeterlik düzeylerine erişen öğrenci oranlarında da yıllar içinde önemli artışlar olmasına yol açmıştır.
 • Son üç TIMSS döngüsünde ileri matematik yeterliğine sahip öğrenci oranı %6’dan %12’ye yükselmiştir.
 • Bölgelere göre hesaplanan başarı ortalamaları, bölgelerin neredeyse tamamında TIMSS 2015’e göre önemli başarı artışları olduğunu göstermiştir.
 • Dördüncü sınıf sonuçlarına benzer şekilde, sekizinci sınıftaki performans artışı da birçok bölgede birlikte gerçekleşmiştir.
 • Türkiye’deki öğrencilerin en başarılı olduğu öğrenme alanı veri ve olasılık olurken cebir ve geometri alanlarında daha düşük performans gösterdikleri belirlenmiştir.
 • Bilişsel alanlara bakıldığında ise Türkiye, uygulama alanında daha düşük başarı gösterirken akıl yürütme alanında daha yüksek başarı elde etmiştir.

DÖRDÜNCÜ SINIF FENDE TÜRKİYE 19. SIRADA

TIMSS dördüncü sınıf düzeyindeki fen değerlendirmesinde en başarılı ülke 595 puanla Singapur oldu. Güney Kore, Rusya ve Japonya ise fen başarısında Singapur’u takip ederken, Türkiye, fen başarısında 526 ortalama puanı ile 58 katılımcı ülke arasında 19. sırada yer aldı.

Türkiye, ilk kez TIMSS ölçek orta noktasının anlamlı ölçüde üzerinde yer alırken, ölçek orta noktasından anlamlı ölçüde yüksek başarı gösteren 32 ülkeden biri oldu.

DÖRDÜNCÜ SINIF FENDE İLERİ YETERLİLİK %12, ALT YETERSİZLİK %8

Türkiye’nin öne çıktığı diğer bir ölçüt de ileri fen yeterliğine sahip öğrencilerin oranı olurken, Türkiye, öğrencilerinin %12’si ileri fen yeterliğine sahip bir ülke olarak bu sıralamada dokuzuncu oldu. Diğer taraftan öğrencilerin %8’i alt fen yeterliği düzeyine ulaşamadığı görüldü.

Dördüncü sınıf düzeyi fen bilgisi araştırmasında elde edilen bazı veriler ise şu şekilde:

 • Türkiye’nin dördüncü sınıf düzeyindeki fen performansı geçmiş TIMSS döngülerine göre büyük bir artış göstermiştir. TIMSS 2011’den bu yana sürekli artış içindeki ortama başarı puanı 2015’ten 2019’a geçerken 43 puan yükselmiştir.
 • TIMSS 2011’de Türkiye’de ileri fen yeterliğine sahip öğrenci oranı %3 iken bu oran 2019’da %12’ye ulaşmıştır.
 • Bölgelere göre başarı değişimlerine ilişkin analizler, neredeyse tüm bölgelerde ortalama başarının 2015 döngüsüne göre önemli artışlar gösterdiğini işaret etmektedir. Bu sonuç, fen başarısındaki artışın neredeyse tüm bölgelerde ortak gerçekleşen bir iyileşmenin çıktısı olduğunu göstermektedir.
 • Dördüncü sınıf seviyesinde Türkiye’nin fizik bilimlerinde daha yüksek başarı gösterirken canlı bilimlerinde daha düşük başarı elde ettiği görülmüştür.
 • Ayrıca öğrencilerin bilme alanındaki sorularda ortalama puanının daha yüksek, akıl yürütme alanındaki sorularda daha düşük olduğu belirlenmiştir

SEKİZİNCİ SINIF FENDE TÜRKİYE 15. SIRADA

TIMSS sekizinci sınıf fen değerlendirmesinde de en başarılı ülke 608 puanla yine Singapur oldu. Tayvan, Japonya ve Güney Kore, bu sınıf düzeyinde Singapur’u izlerken, katılımcı ülkelerden 16’sı TIMSS ölçek orta noktasından anlamlı ölçüde yüksek performans gösterdi.

 Türkiye, bu sınıf düzeyinde 515 ortalama fen puanıyla 39 ülke arasında 15. sırada yer alırken, ilk kez bir TIMSS döngüsünde ölçek orta noktasının anlamlı ölçüde üstünde bulunan ülkelerden oldu.

SEKİZİNCİ SINIF FENDE İLERİ YETERLİLİK %13, ALT YETERSİZLİK %12

Türkiye’nin öne çıktığı diğer bir performans ölçütü de ileri yeterlik düzeyine erişen öğrenci oranları olup, Türkiye’de ileri fen yeterliğine sahip olan öğrencilerin oranı %13 oldu. Türkiye, ölçüte göre yapılan bu sıralamada Türkiye dokuzuncu sırada yer alırken, sekizinci sınıf öğrencilerinin %12’si alt fen yeterlik düzeyine ulaşamadığı tespit edildi.

Sekizinci sınıf fen düzeyi kapsamında yürütülen araştırmada elde edilen bazı veriler ise şöyle:

 • Sekizinci sınıf düzeyinde Türkiye’nin fen performansı daha önceki TIMSS döngülerine kıyasla anlamlı ölçüde artmıştır.
 • Türkiye’nin TIMSS araştırmasına ilk kez katıldığı 1999 döngüsünde ortalama puanı 433 iken 20 yılın sonunda bu ortalama 515’e ulaşmış ve ölçek orta noktasının anlamlı ölçüde üzerine çıkmıştır.
 • Bu iyileşme sürecinde en büyük artış 2007 ile 2011 döngüleri arasında 29 puanla gerçekleşmiş, 2015 ile 2019 döngüleri arasında da 22 puanlık bir artış görülmüştür.
 • Türkiye’nin bu sınıf düzeyindeki performans artışı aynı zamanda ileri yeterlik seviyelerine ulaşan öğrenci oranlarına da yansımıştır.
 • TIMSS 2011’de Türkiye’de ileri fen yeterliğine sahip öğrenci oranı %8 iken bu oran 2019’da %13’e ulaşmıştır.
 • Bölgelere göre fen başarısı ortalamaları, Türkiye’nin başarısındaki iyileşmenin bölgelerin çoğunda görülen performans artışının sonucu olduğunu göstermektedir. Bölgelerin büyük bir kısmında 2019 döngüsündeki ortalama fen başarısı 2015 döngüsüne göre önemli artışlar göstermiştir.
 • Öğrenme alanlarına göre yapılan analizlere göre Türkiye’nin ortalamasının fizik ve kimya alanlarında daha yüksek, biyoloji ve yer bilimleri alanlarında ise daha düşüktür.
 • Bilişsel alanlara ilişkin sonuçlar ise, öğrencilerin bilme alanındaki sorularda daha düşük, akıl yürütme alanındaki sorularda ise daha yüksek performans gösterdiğini işaret etmektedir.

TIMSS NEDİR?

Yaklaşık 25 yıldır yürütülen TIMSS çalışması, uluslararası ölçekte gerçekleşmekte ve dördüncü ve sekizinci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki başarılarını değerlendirmektedir. TIMSS 2019 uygulamasına dördüncü sınıf düzeyinde 58 ülke, sekizinci sınıf düzeyinde ise 39 ülke katılmıştır.

Türkiye, araştırmaya sekizinci sınıf düzeyinde 1999, 2007, 2011, 2015 ve 2019 yıllarında; dördüncü sınıf düzeyinde ise 2011, 2015 ve 2019 yıllarında katılmıştır. Türkiye TIMSS 2019 döngüsüne kadar fen ve matematik alanlarında ortalama başarısını zamanla artırmış ancak TIMSS değerlendirmelerinde bir referans olarak kabul edilen ölçek orta noktasının (500 puan) altında ya da ölçek orta noktası düzeyinde performanslar göstermiştir.

08-12-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş