Arama sonuçları

Üniversitelere bireysel kayıtlar yarın sonra erecek

Üniversitelere bireysel kayıtlar yarın sonra erecek

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 14 Ağustos'ta başlayan üniversitelere bireysel kayıtlar yarın sona erecek. Belirtilen süreler içerisinde kayıtlarını yaptırmayanlar ise haklarını yitirecek. Bir ortaöğretim kurumundan dersi kaldığı için mezun olamayanlar da geçici kayıt yaptıracak. Bu adaylar 29 Aralık 2017 tarihine kadar mezuniyet belgelerini kurumlarına teslim etmek zorundalar.

ÜNİVERSİTELERE BİREYSEL KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

* Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
* Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
* 12 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf 
* Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
* Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

ÜNİVERSİTELERE BİREYSEL KAYIT İÇİN BİZZAT BAŞVURMALISINIZ

* Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekiyor.

* Posta ile kayıt yapılmaz.

* Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

* Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

* Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

* Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

* Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkili.

BOŞ KONTENJANA EK YERLEŞTİRME

Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar ile kayıt yaptırmayanlar nedeniyle oluşacak boş kontenjanlar için ek yerleştirme tarihleri de belli oldu. YÖK, boş kontenjanlara ek yerleştirme için tarihleri 25 Ağustos-5 Eylül tarihleri olarak belirledi. Üniversitelerde boş kontenjanlara ek yerleştirme yine tercih alınarak ve merkezi olarak ÖSYM tarafından yapılacak. 

EK YERLEŞTİRMEYE KİMLER KATILABİLECEK?

Ek yerleştirme her isteyen adaya açık değil. Ek yerleştirmeye katılmak için adayların bir yükseköğretim programına yerleşmemiş yani açıkta kalmış olmaları gerekiyor. Kayıt yaptırmasa bile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adayların ek yerleştirmeye katılma hakları bulunmuyor. 

EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Boş kontenjanlara ek yerleştirme ile merkezi olarak yerleşen öğrenciler için kayıtlar ise 13-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek yerleştirme döneminde yükseköğretim kurumlarına elektronik kayıt ise yapılmayacak. Bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar başvurularını bireysel olarak yapacak.

17-08-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş