Arama sonuçları

Vakıf üniversiteleri nasıl tıp fakültesi açabilecek?

Vakıf üniversiteleri nasıl tıp fakültesi açabilecek?

Vakıf üniversiteleri nasıl tıp fakültesi açabilecek? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen kanun teklifi vakıf üniversitelerinin tıp fakültesi açma şartlarını düzenliyor.  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, performans esaslı program yaklaşımını Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na yansıtan, yükseköğretim kurumlarına ilişkin bazı değişiklikler yapan, elektronik haberleşme altyapılarının imar mevzuatıyla ilişkisini netleştiren kanun teklifinin görüşmeleri başladı. Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

Söz konusu teklifte vakıf üniversitelerinin tıp fakültesi açabilmesine ilişkin koşulların belirlenmesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ilişkin hükümler de yer alıyor.

Teklif sahibi ise AKP Antalya Milletvekili İbrahim Aydın teklifin kapsamını anlattı. Teklifle, vakıf üniversitelerinin tıp fakültesi açmasına yönelik şartların yeniden düzenlendiğini belirten Aydın, şöyle dedi:

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ NASIL TIP FAKÜLTESİ AÇABİLECEK?

"Vakıf üniversitelerinde tıp eğitimi gören öğrencilerimizin donanımlı bir uygulamalı eğitim alabilmeleri için söz konusu üniversitelerin kendisine ait bir hastanesinin olması önemlidir. Bu bağlamda vakıf üniversitelerinde tıp eğitimi için mülkiyeti, işletme hakkı ve ruhsatı kendisine ait bir hastanenin varlığı, faal bir özel hastanesi yoksa tıp fakültesi açabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan ön izin alması, ön izinle kurulan tıp fakültelerinin eğitime başlayabilmeleri için ise hastane ruhsatının alınmış olmasına ilişkin şartlar getirilmektedir."

MÜTEVELLİ HEYET ONAY VERMEDEN BÜTÇE HARCANACAK

Bir diğer düzenlemenin sağlık temalı kurulan ilk devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesine yönelik olduğunu aktaran Aydın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin halen yurt içinde Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Erzurum, İzmir ve Trabzon'da toplam 17 fakülte, 2 meslek yüksek okulu ve 4 enstitüde yaklaşık 20 bine yakın öğrenciye çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim verdiğini anlattı.

Üniversitenin, 26 uygulama ve araştırma merkezi ve bir teknokent ile Ar-Ge çalışmalarına devam ettiğini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Sağlık Bilimleri Üniversitesi yurt dışında Somali, Sudan, Özbekistan ve Filipinler'de toplam 978 ön lisans ve lisans öğrencisi ve Somali'deki 100 uzmanlık öğrencisiyle sınır ötesinde de eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Kuruluşunun üzerinden henüz 5 yıl geçmesine rağmen, 2 bin 500 civarındaki akademisyen kadrosuna ve uzmanlık öğrencileri dahil yaklaşık 30 bin civarında öğrenci kapasitesine ulaştı. Gerek yurt içi gerek yurt dışında çok sayıda ayrı mekan ve alanda eğitim veriyor olması sebebiyle artan talebi karşılamak, ülkemizin ve üniversitenin hak ettiği itibarı artırarak devam ettirebilmek için uygulamada karşılaşılan zorlukların giderilmesi amacıyla değişiklik teklifinde bulunmaktayız. Bu bağlamda bütçe onayı ve diğer kurumlarla iş birliği yapmak gibi hususlarda Mütevelli Heyeti'nin 'onay vermek' şeklindeki yetkileri 'görüş vermek' şeklinde değiştirilmiştir."

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN TALEP KALDIRILDI

Aydın, teklifle, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin ihtiyaç duyduğu kadrolar için Sağlık Bakanlığından talep gelme şartının kaldırıldığını ve bu sayede ihtiyaca göre akademik kadroların ivedilikle ihdas edilmesine imkan verildiğini ifade etti.

06-10-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş