Arama sonuçları

Yeni müfredat: Atatürk devrimleri ve ilkeleri ‘seyreltildi’

Yeni müfredat: Atatürk devrimleri ve ilkeleri ‘seyreltildi’

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yeni müfredat çalışmaları kapsamında taslak metinleri kamoyunun tepkisini ölçmek için askıya çıkarmasının ardından tartışmalar da başladı. Bakanlığın öğrenci tanımına “inanç” anlayışını ve öğretim programının merkezine de “değerler eğitimini” koyması, “eğitimin dinselleştirilmesi, gericileştirilmesi” eleştirilerini de beraberinde getirdi. Bakanlık müfredatın temel anlayış ve işlevini açıkladığı ortak metinde ulu önder Mustafa Kemal Atatürkün adını kullanmadı ve laiklikten bahsetmedi. “Cumhuriyet” kelimesini ise sadece “Türkiye Cumhuriyeti”nden bahsederken işledi. TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri ile Tarih dersinin içeriğinde de benzer konularda törpülenme yapıldığı görüldü. 

LAİKLİKTEN SÖZ EDİLMİYOR

Bakanlığın yeni müfredatın ismini AKP’nin 2023 seçim bildirgesine atıf yaparak “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” olarak açıklaması; “eğitimin siyasallaştırılması” eleştirilerine neden oldu. Cumhuriyet’ten Aytunz Ürkmez’in haberine göre Bakanlığın, 8. sınıf TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin amaçları arasından “laikliğin kavratılması”nı kaldırması ise dikkat çekti. MEB; 2018 müfredatında dersin amaçları arasında olan; “İnsan hakları, ulusal egemenlik, tam bağımsızlık, milliyetçilik, demokrasi, çağdaşlık, laiklik ve cumhuriyet kavramlarının Türk Milleti için ifade ettiği anlam ve önemi kavramaları amaçlanmıştır” maddesini yeni müfredattan kaldırdı. Bununla birlikte dersin uygulanmasına ilişkin esaslar arasından “Öğretmen, öğrencilerin laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda onlara yol gösterici olmalıdır” maddesi de çıkarıldı.

SADELEŞME DEVRİM VE İLKELERDE

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredatta yüzde 35 oranında sadeleşme yapıldığını belirtmişti. 8. sınıfta gösterilen TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ünitesinin azaltıldığı saptandı. 2018'deki müfredatta ders kapsamında 7 ünite bulunurken, son yapılan müfredat kapsamında bu sayı 4’e düşürüldü. 12. sınıf TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ünite sayısı da 8’den 3’e düşürüldü.

LAİKLİK YERİNE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

12. sınıf TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin amacı ve uygulanma esaslarından da laiklik kaldırılırken, dersin 2018’deki müfredatında olmayan “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” içeriğe eklendi. 2. Dünya Savaşı sürecinde ve sonrasında Türkiye’nin durumunun incelendiği ünite içeriğinde; tarım, sanayileşme, IMF ile ilişkiler, ekonomik kalkınma planları, sığınmacı sorunu ve Türkiye’nin bu sorunlara yaklaşımı çerçevesinde “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”nin incelenmesi hedeflendi.

TARİH EĞİTİMİNDE TÜRK-İSLAM VURGUSU

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde laikliği seyrelten bakanlık; 9, 10 ve 11. sınıf Tarih dersinde de Türk-İslam vurgusu yaptığı saptandı. 2023 müfredatında olmamasına karşın dersin amacına; “Türk-İslam medeniyetinin temel referansları olan millî ve manevi değerlerin uygulamalı olarak verilmesi esas alınmıştır” ifadesi konuldu. Bununla birlikte dersin okuma listelerinde Türk-İslam uygarlığında vakıflar konusu ele alan kitapların eklendi. Ders kapsamda Türk-İslam uygarlığının “Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasındaki öneminin” öğrencilere kavratılması hedeflendi.

01-05-2024


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş