Arama sonuçları

Aile Eğitim Programı ile 10 yılda 2,5 milyon kişiye ulaşıldı

Aile Eğitim Programı ile 10 yılda 2,5 milyon kişiye ulaşıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla yürütülen Aile Eğitim Programı (AEP) ile bugüne kadar 2,5 milyon kişiye ücretsiz eğitim verildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlığa bağlı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ailelere yönelik aile içi iletişim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarında eğitimler verilmesi amacıyla 2012 yılında Aile Eğitim Programı (AEP) hayata geçirildi.

AİLE EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

Programın uygulanmaya başladığı günden bugüne ailelere, verilen hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmaları, bireylerin yaşam kalitesinin artması, ailelerin sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmesi ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunulması amacıyla çeşitli eğitimler veriliyor.

Aileler, AEP'nin internet sitesine ya da uygulayıcı kurumlara müracaat ederek, 81 ilde birçok kurumda veya çevrim içi düzenlenen eğitimlere katılabiliyor. Ayrıca vatandaşlar, gerek AEP internet sitesinden gerekse uygulayıcı kurumlardan ihtiyaç duydukları eğitimlerin açılması konusunda da talepte bulunabiliyor.

Eğitimler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde ücretsiz olarak sunuluyor.

Sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen AEP ile bugüne kadar 2,5 milyon kişiye ulaşıldı.

PROGRAM 5 ALANDA 28 MODÜLDEN OLUŞUYOR

AEP, ailelerin aile eğitimiyle ilgili temel ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilen aile eğitimi ve iletişimi, hukuk, iktisat, medya ve sağlık olmak üzere 5 alanda 28 modülden oluşuyor.

Aile eğitimi ve iletişimi alanında yer alan modüllerle aile hayatını bütüncül bir anlayışla ele almak, yaşamın farklı dönemlerinde yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgi vermek ve bu sorunların çözümüne hizmet edecek farkındalık ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor.

Hukuk alanında yer alan modüllerle aile üyelerinin birbirlerine karşı ve aile dışındaki kişi ve kurumlara karşı hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgi ve farkındalık kazandırılması hedefleniyor.

EĞİTİMLERLE "DAHA GÜÇLÜ TOPLUM" HALİNE GELİNMESİ HEDEFLENİYOR

İktisat alanında yer alan modüllerle aileler ekonomik kaynaklar ve bu kaynakların doğru ve etkin yönetimi konusunda bilgilendirilirken, sağlık alanındaki modüllerle de aile sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, hastalıklarla daha etkin mücadele edilmesi ve sağlık maliyetlerini en aza indirerek daha güçlü toplum haline gelinmesi hedefleniyor.

Medya alanında verilen eğitimlerle de aile bireylerinin medya karşısında daha donanımlı, bilinçli ve güçlü olabilmeleri, medya ile ilgili hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmaları ve medyada karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almaları amaçlanıyor.

Aynı zamanda, bireylerin medya imkanlarından en üst seviyede faydalanmalarına ve gelebilecek zararları da en aza indirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalarına katkıda bulunuluyor.

08-04-2022


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş