Arama sonuçları

Boğaziçi Üniversitesi, engellilik çalışmalarını ödüllendiriyor

Boğaziçi Üniversitesi, engellilik çalışmalarını ödüllendiriyor

Boğaziçi Üniversitesi, engellilik çalışmalarını ödüllendiriyor. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu ve Research Worldwide İstanbul tarafından, Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Enstitüsü desteğiyle 2018 yılından bu yana verilen "Engellilik Çalışmaları Lisansüstü Tez Ödülü" için başvurular 20 Ekim'de sona erecek.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ödüle aday gösterilecek tezlerin başvuru tarihinden en çok 2 yıl önce tamamlanmış ve kabul edilmiş bir doktora veya yüksek lisans tezi olması gerekiyor. Türkçe veya İngilizce yazılmış olması beklenen tezlerin daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış ve ödül almamış olması da başvuru koşulları arasında yer alıyor.

Engelliliği kişinin bir eksikliği veya kusuru olarak gören damgacı yaklaşımın eleştirisi üzerine kurulu engellilik çalışmaları yaklaşımı, engelliliği toplumsal, siyasi, kültürel, iktisadi boyutlarıyla ele almayı hedefliyor. Bu yaklaşım ayrıca engellilik deneyimini büyüme ve gelişmeye, benlik ve kimlik gelişimine ve kişisel ilişkilere etkileri açısından bir farklılık meselesi olarak değerlendiriyor. Bu doğrultuda araştırma gündemini de engelli kişilerin hak ve hürriyetlerini herkesle eşit bir biçimde kullanmalarının önündeki kısıtlamalar ile engelli kişilerin deneyimleri ve engelli hakları örgütlenmelerinin bakış açılarının incelenmesi odağında kuruyor.

Yüksek lisans için 5 bin TL, doktora için ise 10 bin TL olarak belirlenen ödül tutarının yanında, değer görüldüğü takdirde yüksek lisans ve doktora derecelerinden her biri için birer kişiye mansiyon ödülü de verilebilecek. Değerlendirme sürecinde yer alacak bilim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

"Dikmen Bezmez (Doç. Dr., Koç Üniversitesi, Sosyoloji), Hande Sart (Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri), İdil Işıl Gül (Dr. Öğr. Üy., İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk), Müjde Koca Atabey (Doç. Dr., Ankara Medipol Üniversitesi, Psikoloji), Resa Aydın (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, Tıp), Volkan Yılmaz (Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Politika)"

Tezlerin değerlendirilmesinde esas alınacak kıstaslar şöyle:

"Tezin sorusu ya da hipotezinin Türkiye'de engellilik çalışmaları alanına katkı sağlayacak nitelikte ve özgün olması, tezdeki araştırma kurgusu ve/veya değerlendirme örgüsünün tezin sorusunu yanıtlamaya uygun olması, tezin kuramsal dayanaklarının yeterli ve tutarlı olması, tezin güncel ulusal ve uluslararası yazından yeterince yararlanmış olması, tezde yapılan değerlendirmelerin bilimsel olarak güçlü şekilde temellendirilmiş olması, tez genel yaklaşımı açısından değerlendirildiğinde, tezin engelli kişilerin insan hakları yaklaşımını esas alması, (Tezde varlığı durumunda) tezin toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını araştırma sorusu, kurgusu ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarına başarıyla eklemlemiş olması."

Son başvuru tarihi 20 Ekim 2020 olarak belirlenen Engellilik Çalışmaları Yüksek Lisans Tez Ödülü'ne başvurmak için adayların onaylanmış ve YÖK'e teslim edilmiş tez çalışması, özgeçmişi, ödüle başvuru gerekçesi ve mezuniyet belgesinden oluşan belgeleri eksiksiz bir biçimde ve PDF formatında spf@boun.edu.tr adresine, e-mail konu kısmına "Lisansüstü Tez Ödülü - Ad Soyad" yazarak göndermesi gerekiyor.

27-08-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş