Arama sonuçları

Gençlerin yüzde 24.7'ü ne eğitimde ne istihdamda

Gençlerin yüzde 24.7'ü ne eğitimde ne istihdamda

Türkiye'de yükseköğretimde net okullaşma oranı geçen yıl itibarıyla kadınlarda yüzde 48,5, erkeklerde yüzde 40,5 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2021" araştırmasına göre, ülkede 2019-2020 öğretim yılında yüzde 43,4 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2020-2021 öğretim yılında yüzde 44,4'e yükseldi. Erkeklerde bu oran yüzde 40,6'dan yüzde 40,5'e düşerken, kadınlarda yüzde 46,3'ten yüzde 48,5'e yükseldi.

GENÇLERİN İŞ YAŞAMINA KATILIMI

Yaş grubuna göre incelendiğinde 2021'de genç nüfusun yüzde 29'unun 15-17 yaş grubunda, yüzde 19'unun 18-19 yaş grubunda, yüzde 31,1'inin 20-22 ve yüzde 20,9'unun 23-24 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

Hanehalkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre, gençlerde iş gücüne katılma oranı, 2020'de yüzde 39,1 iken geçen yıl yüzde 41,7 oldu. Genç erkeklerde bu oran yüzde 53,1, genç kadınlarda yüzde 29,7 olarak hesaplandı.

GENÇLERDE İŞSİZLİK ORANLARI

Gençlerde işsizlik oranı, 2020'de yüzde 25,3 iken 2021'de yüzde 22,6 olarak kayıtlara geçti. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2020'de yüzde 22,6 iken 2021'de yüzde 19,4 oldu. Genç kadınlarda bu oran 2020'de yüzde 30,3 iken geçen yıl yüzde 28,7 olarak belirlendi.

NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı geçen yıl yüzde 24,7 oldu. Bu oranın genç erkeklerde yüzde 17,5, genç kadınlarda yüzde 32,4 olduğu görüldü.

Genç nüfusun istihdam oranı, 2020'de yüzde 29,2 iken 2021'de yüzde 32,2'ye yükseldi. Bu oran genç erkeklerde 2020'de yüzde 38,8 iken 2021'de yüzde 42,8'e, genç kadınlarda yüzde 19,2 iken yüzde 21,2'ye çıktı.

Sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2021'de yüzde 18,2'sinin tarım sektöründe, yüzde 30,8'inin sanayi sektöründe, yüzde 51'inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 16,8'i tarım sektöründe, yüzde 35,4'ü sanayi sektöründe, yüzde 47,7'si hizmet sektöründe yer aldı. Genç kadınların yüzde 21'inin tarım, yüzde 21'inin sanayi, yüzde 58'inin hizmet sektöründe çalıştığı belirlendi.

DEVAM ETMEK İSTEMESİNE RAĞMEN EĞİTİMİNİ YARIDA BIRAKANLARIN ORANI YÜZDE 7,6

Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2021 sonuçlarına göre, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde eğitimine devam etmek istemesine rağmen (üniversite dahil) eğitimini yarıda bırakan gençlerin oranı yüzde 7,6 oldu. Genç erkeklerde bu oran yüzde 8 iken genç kadınlarda yüzde 7,1 olarak kayıtlara geçti.

Eğitimini yarıda bırakan gençlerin eğitimini yarıda bırakma nedenleri incelendiğinde, ilk sırayı yüzde 48,1 ile ekonomik nedenler alırken, bunu yüzde 23,6 ile eğitimdeki başarısızlık ve yüzde 10,8 ile ailenin izin vermemesi takip etti.

GENÇLERDE MUTLULUK KAYNAĞI SAĞLIK

Mutlu olduğunu beyan eden 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranı 2020'de yüzde 47,2 iken geçen yıl yüzde 44,5 oldu. Mutluluk oranı, 2021'de genç erkeklerde yüzde 38,2, genç kadınlarda ise yüzde 51 olarak gerçekleşti.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sırayı yüzde 45,1 ile sağlık aldı. Bunu yüzde 22,9 ile başarı, yüzde 16,9 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde yüzde 43 ile ilk sırayı sağlık alırken, bunu yüzde 24,8 ile başarı ve yüzde 13,5 ile para takip etti. Genç kadınlarda ise yüzde 47,4 ile ilk sırayı sağlık alırken, bunu yüzde 21,2 ile sevgi ve yüzde 21 ile başarı takip etti.

Geçen yıl, gençlerin yüzde 76'sı çalıştığı işinden memnun olduğunu, yüzde 42,3'ü elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 77,7, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 43,1 olurken, genç kadınlarda ise bu oranlar yüze 72,6 ve yüzde 40,7 olarak gerçekleşti.

Gençlerin yüzde 59,2'si şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtirken, bu oran genç erkeklerde yüzde 56,3, genç kadınlarda yüzde 62,3 olarak kayıtlara geçti.

Genç nüfusun genel sağlık durumundan memnuniyet oranı ise 2020'de yüzde 84,6 iken 2021'de yüzde 83,5'e düştü. Bu oran geçen yıl genç erkeklerde yüzde 85,9, genç kadınlarda yüzde 81 oldu.

İNTERNET KULLANIM ORANI

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre internet kullanım oranı, 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta 2020'de yüzde 93 iken 2021'de yüzde 97,1 olarak belirlendi.

İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2020'de yüzde 95 iken 2021'de yüzde 98,4'e çıktı. Genç kadınlarda ise 2020 yılında yüzde 91 iken 2021'de yüzde 95,6'ya yükseldi.

17-05-2022


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş