Arama sonuçları

İşsizlik rakamları açıklandı: Her 4 gençten 1'i işsiz

İşsizlik rakamları açıklandı: Her 4 gençten 1'i işsiz

İşsizlik rakamları açıklandı: Her 4 gençten 1'i işsiz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK)  açıkladığı mart ayı işsizlik rakamlarına göre işsizlik yüzde 14.1 oldu. Verilere göre 4 gençten 1'i işsiz. 15-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 25.2'si işsiz. Aynı yaş grubundaki gençlerin ise yüzde 23.7'si ne işte ne istihdamda. Bu oranlar geçen yıl sırasıyla yüzde 17.7 ile yüzde 21.8'di.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 4 puanlık artış ile %14,1 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 4,2 puanlık artış ile %16,1 olarak tahmin edildi.

İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI: HER 4 GENÇTEN 1'İ İŞSİZ

Genç nüfusta işsizlik oranı 7,5 puanlık artış ile %25,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 4 puanlık artış ile %14,3 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 704 bin kişi azalarak 27 milyon 795 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile %45,4 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 240 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 464 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %17,3'ü tarım, %19,7'si sanayi, %5,5'i inşaat, %57,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,4 puan, inşaat sektörünün payı 1,8 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 2,1 puan arttı. Sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı ise değişim göstermedi.

İşgücüne katılma oranı %52,9 olarak gerçekleşti

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANLARI

İşgücü 2019 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 630 bin kişi artarak 32 milyon 339 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artış ile %52,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık azalış ile %71,7, kadınlarda ise 1 puanlık artışla %34,4 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ORANLARI NEDİR?

Mart 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 puan artarak %33,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puan artarak %23,1 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %46,0, işsizlik oranı %13,7 oldu

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 72 bin kişi artarak 28 milyon 146 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan artarak %46,0 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 68 bin kişi artarak 4 milyon 487 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan artarak %13,7 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0,1 puan artarak %53,3 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 5 bin, inşaat sektöründe 53 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 94 bin, hizmet sektöründe 37 bin kişi arttı.

Türkiye genelinde Mart 2019'a ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle: 

  Toplam Erkek  Kadın
15 ve daha yukarı yaştakiler  
Nüfus  61.177 30.230 30.947
İş gücü  32.339 21.690 10.649
İstihdam  27.795 18.869   8.926
Tarım     4.818   2.756   2.062
Tarım dışı      22.977 16.113   6.864
İşsiz       4.544    2.821   1.723
İş gücüne dahil olmayanlar     28.838   8.540 20.298
İş gücüne katılma oranı       52,9   71,7   34,4
İstihdam oranı       45,4    62,4   28,8
İşsizlik oranı       14,1   13   16,2
Tarım dışı işsizlik oranı        16,1   14,5   19,8
15-64 yaş grubu     
İş gücüne katılma oranı      58,4   77,9   38,8
İstihdam oranı      50   67,5   32,4
İşsizlik oranı     14,3   13,3   16,5
Tarım dışı işsizlik oranı     16,2   14,5   19,9
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı     25,2   23,3   28,4
 Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı    23,7   16,3   31,2

17-06-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş