Arama sonuçları

Lisansüstü tezlere elektronik erişim

Lisansüstü tezlere elektronik erişim

Lisansüstü tezlere elektronik erişim. Lisansüstü tezleri, bilime katkı sağlamak amacıyla elektronik ortamda erişime açılacak. Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge, Yükseköğretim Kurulunun internet sitesinden yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

LİSANSÜSTÜ TEZLERE ELEKTRONİK ERİŞİM

Lisansüstü tezlerin bilime katkı sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinde toplanması, düzenlenmesi ve elektronik ortamda erişime açılmasıyla ilgili usullerin belirlendiği yönerge kapsamında, tez önerisi kabul edilen öğrenci Tez Otomasyon Sistemine girerek, Tez Veri Giriş Formu dolduracak.

FAKÜLTE VE ENSTİTÜLER 3 AY İÇİNDE YÜKLEYECEK

Tez sınavında başarılı olan öğrenci ise Tez Otomasyon Sistemine daha önce veri girişini yaptığı tez bilgilerinin güncellemesini yapacak, tezini CD olarak enstitüye veya fakülteye teslim edecek.

Tez giriş formunun nasıl doldurulacağı ve tezin CD'de hazırlanmasına ilişkin bilgilerin de yer aldığı yönergeye göre, enstitü ve fakülteler, öğrenciden teslim aldığı tezin elektronik kopyasını teslim tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde Tez Otomasyon Sistemine yükleyecek.

Yurtdışında yapılan tezlerden denkliği kabul edilen yüksek lisans tezleri Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı, doktora tezleri ise Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca Ulusal Tez Merkezine gönderilecek.

19-06-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş