Arama sonuçları

Özel öğretim kursu 1 bilim dalında açılacak

Özel öğretim kursu 1 bilim dalında açılacak

OHAL kapsamında çıkarılan son iki Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile özel öğretim kursları ile ilgili düzenlemeleri de içeriyor. 29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 676 sayısı kararname özel öğretim kursları ve Maarif Vakfı ile ilgili şu düzenlemeleri yaptı:

1 AĞUSTOS 2017: Faaliyette olan özel öğretim kursları, eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren bir bilim grubunda devam edebilecekler.

5580 SAYILI YASA: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yer alan "çeşitli kurslar" ibaresinden sonra gelmek üzere "özel öğretim kurslarını" ibaresi eklendi. 

TANIMLAMALARI YAPILDI: Özel öğretim kursları ile ilgili tanımlama yapıldı. Buna göre özel öğretim kursu, kişilerin, Bakanlıkça belirlenmiş bilim gruplarına uygun eğitimortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği "bir" bilim grubunda eğitim veren kurumları" olarak tanımlandı. 

SADECE BİR BİLİM GRUBU: Faaliyet gösteren özel öğretim kursları, eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 Ağustos 2017'den itibaren bir bilim grubunda devam edebilecekler. Kurum açma izinleri de buna uygun olarak düzenlenecek.

YAPMAYAN KAPATILACAK: En geç 4 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla bir bilim grubunda faaliyet göstermek üzere kurum açma izinleri düzenlenmeyen özel öğretim kursları hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanacak. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar ile bilim grubu tanımı Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek. 

TOPLU SINAVA DÜZENLEME: 5580 sayılı Kanun'a eklenen maddeye göre okullar ile özel öğretim kursları hariç olmak üzere başka adlarla da olsa ilköğretim ve ortaöğretim örgün eğitim programlarının aynısı veya bir kısmını uygulayan ya da bu programlara yönelik deneme, seviye tespit sınavı gibi adlarla toplu sınav organizasyonları yapmak üzere faaliyet göstermek için yüz yüze veya uzaktan öğretim yöntemi ile özel öğretim kurumları veya yerler açılamayacak, işletilemeyecek, öğretim programları oluşturulamayacak. 

ÜNİVERSİTE VE STK’LARA DA SINIRLAMA: Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının sürekli eğitim merkezleri gibi birimlerinde de bu faaliyetler yürütülemeyecek. Yani bu birimlerde de toplu sınav olamayacak. 

YURTDIŞINDA SADECE MAARİF VAKFI OLACAK: 17 Haziran 2016 tarihli ve 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu'nun 2'nci maddesinin 3'üncü fıkrası, "Türkiye Maarif Vakfı tarafından örgün ve yaygın eğitim kurumları açılan ülkelerde, Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının aynı amaçla başka birimler açması veya oluşturması Milli Eğitim Bakanlığı’nın iznine tabidir" şeklinde değiştirildi. 

AKADEMİSYENE MAARİF VAKFI’NDA İŞ: Kamu kurumlarında istihdam edilen devlet memurları ile öğretim elemanlarından gerekli nitelikleri taşıyanlar, Türkiye Maarif Vakfının talebi ve kendilerinin isteği üzerine kurumlarınca, en fazla 2 yıl süreyle Türkiye Maarif Vakfında görevlendirilebilecek. 2 yıldan sonra da gerektiğinde aynı usulle 2'şer yıl süreyle en fazla 3 defa uzatılabilecek. Bu şekilde görevlendirilenler bu görevleri süresince "aylıklı izinli" sayılacaklar. Böylece süre 8 yıla çıkacak. 

VAKIF ÖDEMELERİNİ YAPACAK: Bu şekilde görevlendirilenler yurtdışında görev yaptıkları süre için görevlendirildikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve 9'uncu derecenin 1'inci kademesinden aylık alan bekar meslek memuruna ödenmekte olan yurt dışı aylığını geçmemek üzere Mütevelli Heyetince belirlenecek tutarda Vakıf tarafından ödeme yapılabilecek. 

10 YILA KADAR UZATMA VAR: En fazla 2 yıla kadar aylıksız izin verilmek suretiyle Vakıfta görevlendirilebilecek. Bu izin her 2 yılda bir atamaya yetkili amirinin onayı ile memuriyetleri süresince 10 yıla kadar uzatılabilecek.

HANGİ BİLİM GRUPLARI VAR?

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BİLİM GRUBU

Türk Dili ve Edebiyatı I

Türk Dili ve Edebiyatı II

Türk Dili ve Edebiyatı III

Türk Dili ve Edebiyatı IV

Türk Dili ve Edebiyatı V

MATEMATİK BİLİM GRUBU

Matematik I

Matematik II

Matematik III

Matematik IV

Matematik V

FİZİK BİLİM GRUBU

Fizik I

Fizik II

Fizik III

Fizik IV

Fizik V

KİMYA BİLİM GRUBU

Kimya I

Kimya II

Kimya III

Kimya IV

Kimya V

BİYOLOJİ BİLİM GRUBU

Biyoloji I

Biyoloji II

Biyoloji III

Biyoloji IV

Biyoloji V

TARİH BİLİM GRUBU

Tarih I

Tarih II

Tarih III

Tarih IV

Tarih V

COĞRAFYA BİLİM GRUBU

Coğrafya I

Coğrafya II

Coğrafya III

Coğrafya IV

Coğrafya V

FELSEFE BİLİM GRUBU (Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Mantık)

Felsefe I

Felsefe II

Felsefe III

Felsefe IV

Felsefe V

HER BİNADA BİR BİLİM GRUBU OLACAK

KHK ve ardından yayımlanan yönetmeliğe göre her binada bir bilim grubunda ders verilecek. Ancak "ayrı giriş" şartı olduğu için özel öğretim kurumu yöneticileri aynı binaya farklı girişler açarak, birden fazla bilim grubunda da ders verilmesini sağlayacak.

30-10-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş