Arama sonuçları

Özel okula ceza yağacak

Özel okula ceza yağacak

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Tasarı özel okulları da yakından ilgilendiren değişiklikler içeriyor. İşte bu değişiklikler: 

MEB İZİN VERMEDİYSE: Özel Öğretim Kurumları Kanunu uyarınca eğitim-öğretim faaliyeti yapan, ancak kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmeyen yerler ile izinsiz eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan yerler valiliklerce kapatılacak.

FAALİYETE BAŞLAMAZSA: İzin aldığı halde 2 yıl içerisinde faaliyete başlamayan, faaliyete başladıktan sonra yönetmelikte belirtilen süreden daha fazla izinsiz ara veren veya söz konusu izni amacı dışında kullandığı tespit edilen kurumların kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. 

FARKLI DERS ÇİZELGESİ VE REKLAMA CEZA: Özel öğretim kurumunun, bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapması, kurum açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi, mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırmaması veya mevzuata aykırı personel çalıştırması, haftalık ders çizelgesi ve programların bakanlık izni olmadan kurumda uygulanması, gerçeğe aykırı reklam ve ilan verilmesi veya reklam ve ilanlarda öğrenci resim ve bilgilerinin kullanılması, yönetmelik ve yönergelerde belirtilen hükümlere aykırı fiillerde bulunulması, mevzuata uygun olarak kapatılmaması, Milli Eğitim Temel Kanunu'nun genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uymaması hallerinde asgari ücretin 5 katından 20 katına kadar para cezası uygulacak. İhlalin tekrarı halinde cezalar artırılacak. Mevzuata uygun kapatmama ve Milli Eğitim Temel Kanunu'nun genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uymama dışındaki hallerin üçüncü kez tekrarı halinde kurum açma ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. 

DEVİR TESLİM İŞLEMİ YAPMADIYSA: Devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi savsaklayan kurucu hakkında brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacak. Şartlara uymadan kurumunu kapatanlarla soruşturma sonucu kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucuya 5 yıl geçmeden tekrar kurum açma izni veya bir kurumu devralma ya da ortak olma izni verilmeyecek. 

GELİR OKUL İÇİN KULLANILACAK: Organize sanayi bölgelerinde açılan özel mesleki ve teknik anadolu liselerinde üretim yapılabilecek ve satıştan elde edilen gelir okulun eğitim, öğretim ve yönetim hizmetlerinde kullanılacak. 

Bu blog AA abonesidir

 

24-05-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş