Arama sonuçları

100 okuldan 82’sinde spor salonu, 52’sinde laboratuvar yok

100 okuldan 82’sinde spor salonu, 52’sinde laboratuvar yok

100 okuldan 82’sinde spor salonu, 52’sinde laboratuvar, 40’ında ise kütüphane yok. Bunlara sahip olan okullar ise “yetersiz” buluyor. Türk Eğitim Sen eğitim kurumlarında görevli yaklaşık yüzde 88’i öğretmen olan eğitimcilerle 2016-2017 öğretim yılında okullardaki mevcut durumu belirlemek için araştırma yaptı. Eğitimcilerin tekli eğitime olumlu baktıklarını gösteren araştırmanın çarpıcı sonuçlarından biri de okullarda kütüphane, spor salonu, derslik yetersizliği oldu.

İşte araştırmanın sonuçları:

11 BİN 842 KATILIM: Online olarak yapılan ankete katılanların yüzde 35.5'i ilkokulda, yüzde 33.5'i ortaokulda, yüzde 16.1'i mesleki ve teknik ortaöğretimde, yüzde 12.7'si genel ortaöğretimde, yüzde 2.2'si de okul öncesinde görev yapıyor. Katılımcıların yüzde 87.2'si öğretmen, yüzde 4.9'u müdür, yüzde 6.3'ü müdür yardımcısı, yüzde 1.2'si hizmetli, memur ve diğer personel, yüzde 0.4'ü de müdür başyardımcısından oluştu.

YÜZDE 30’UNDA İKİLİ  EĞİTİM VAR: Ankete katılanların yüzde 69.5'i okullarında ikili eğitim yapılmadığını, yüzde 30.5'i de ikili eğitim yapıldığını ifade etti.

TEKLİ EĞİTİME ÖĞRETMEN OLUMLU: Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) 2019 yılı sonunda uygulamaya başlanacak tekli eğitim sistemini katılımcıların yüzde 74.8'i olumlu,  yüzde 25.2'si olumsuz karşıladı.

ÇOCUKLAR EVE ERKEN GİDECEK: Tekli eğitimi olumlu bulanlar nedenleri arasında "Çocuklar çok erken saatlerde evden çıkmayacak ya da çok geç saatte evde olmayacak", "Verimlilik artacak" ve "Okulda geçirilen sürenin uzun olması dolayısıyla öğrenciler farklı arayışlara girmeyecek" görüşlerini saydı.

YARISINDA DERSLİK YETERSİZ: Katılımcıların yüzde 50.3'ü okulundaki derslik sayısının yeterli olmadığını, yüzde 49.7'si de yeterli olduğunu belirtti.

SIRALARDA SIKIŞIK OTURUYORLAR: "Dersliklerde öğrenciler aşağıdakilerden en çok hangisinde zorlanıyor?" sorusuna ise ankete katılanların yüzde 24.5'i "Öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle sıralarda sıkışık oturmaları", yüzde 18.4'ü "Sıraların öğrencilerin fiziki gelişimine uygun olmaması", yüzde 17.6'sı "Sınıfın hijyenik olmaması", yüzde 6.5'i "Okul çevresinin gürültülü olması, bu nedenle öğrencilerin dikkatinin dağılması", yüzde 5.5'i "Sınıfların yeteri kadar ısınmaması" derken, bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı yüzde 27.5 olarak belirlendi.

YÜZDE 40’INDA KÜTÜPHANE YOK: Katılımcıların yüzde 62.2'si okulunda kütüphane bulunduğunu, yüzde 37.8'i de olmadığını söyledi. Okulunda kütüphane bulunduğunu belirtenlerden yüzde 42.2'si kitap sayısının yetersiz, olduğunu dile getirdi.

YÜZDE 82’SİNDE SPOR SALONU YOK: Anketi cevaplayanların yüzde 81.7'si okulunda spor salonu bulunmadığını, yüzde 18.3'ü spor salonu bulunduğunu aktardı. Okulunda spor salonu bulunanlara yöneltilen "Spor salonundaki malzemeler yeterli sayıda mı?" sorusuna, yüzde 54.6 oranında yetersiz diye yanıt verdi.

YARISINDAN FAZLASINDA LABORATUVAR YOK: Yüzde 51.9 oranında katılımcı okulunda laboratuvar bulunmadığını, yüzde 48,1'i ise olduğunu söyledi. Okulunda laboratuvar olduğunu ifade eden eğitim çalışanlarının yüzde 65.6'sı buralarda tepegöz, mikroskop, slayt vb. deney araçlarını bulabildiklerini, yüzde 34.4'ü ise bu araçlara sahip olmadıklarını bildirdi.

AKILLI TAHTA KULLANIMI: Katılımcıların yüzde 63'ü okulunda akıllı tahtalar kullanıldığını, yüzde 37'si ise kullanılmadığını ifade etti.

YÜZDE 41’İNDE TAŞIMALI EĞİTİM: Katılımcıların yüzde 59.1'i okulunda taşımalı eğitim olmadığına, yüzde 40.9'u olduğuna işaret etti.

GÜVENLİK ÖĞRETMENE EMANET: "Okulunuzda güvenlik nasıl sağlanıyor?" sorusuna  yüzde 58.8 oranında "Nöbetçi öğretmenlerle", yüzde 14.8 oranında "güvenlik görevlisiyle", yüzde 12.2 oranında "kameralarla", yüzde 5.6 oranında "hizmetli ya da memurlarla" yanıtı verildi. Katılımcıların yüzde 7.6’sı "güvenlik için herhangi bir tedbir alınmıyor" şeklinde cevaplandı.

YÜZDE 45’İ VELİ VE ÖĞRENCİ ŞİDDETİ YAŞIYOR: Katılımcıların yüzde 45.4'ü okulunda, öğretmenler, idareciler ya da eğitim çalışanlarının öğrenci ya da veli şiddetine maruz kaldığını söyledi. Bu şiddetin yüzde 67.4'ü bunun sözlü, yüzde 19.6'sı fiziksel, yüzde 12.9'u psikolojik, yüzde 0.1'i de cinsel içerikli.

ŞİDDDET SORUNU ACİL ÇÖZÜLMELİ

Türk Eğitim Sen  Genel Başkanı İsmail Koncuk okullarda çözülmesi gereken problemlerin başında öğretmenlere yönelik öğrenci ve veli şiddeti geldiğini söyledi. Koncuk, en fazla bütçenin eğitime ayrıldığının söylendiğini belirterek, şöyle dedi:

"Katılımcıların okullarında spor salonları, laboratuvarın bulunmamasını ifade etmesi dikkate değerdir. Ankete katılanların yüzde 62.4'ünün okulunda su deposu bulunmadığını belirtmesi çok üzücüdür. Nitekim okullarda su kesintisi olduğunda ihtiyacın nasıl giderildiği bir muammadır. Bazı okullarda, okulun bulunduğu bahçede, binada hem ilkokul hem ortaokul ya da hem ortaokul lise olması, ikili eğitimin devam etmesi yine dikkat çekici unsurlardır.”

Bu blog AA abonesidir

Fotoğraf: Nesibe Aydın Okulları

 

13-11-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş