Arama sonuçları

2019 LGS sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi?

2019 LGS sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi?

2019 LGS sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sınavla öğrenci alan liselere yerleştirmeler için düzenlenen Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu.

İki oturum halinde yapılan LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanacak. sınavdan sonra öğrenciler sözel bölümün sorularını kolay buldu. Örnek sorulara göre soruların daha kısa ve daha kolay olduğunu söyledi. Ancak ikinci bölüm matematik ve fen bilimleri sorularının yer aldığı sayısal alan öğrencilere göre zordu. Özellikle fen sorularının işlemli ve zor olduğunu bunun için de süreyi yetiştirmekte zorlandıklarını söyledi.

Peki eğitimciler LGS sorularını nasıl değerlendirdi.

İşte değerlendirmeler:

DOĞA KOLEJİ UZMANLARI SORULARI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Sınavın genel değerlendirmesini yapan Doğa Koleji Akademik Direktör Sanem Bülbül Hüner, sayısal bölümün süresinin 20 dakika artmasının öğrencileri rahatlattığını söyledi. Kavramsal öğrenmeyi ölçen sorulara Sosyal Bilgiler soruların rastlandığını söyleyen Hüner, şöyle dedi:

“Bağlantılar kurarak ilişkilendirme; olaylar, durumlar ve nesneler arasındaki ilişkileri keşfederek örüntülere ulaşma becerisi olarak tanımlanan, kodlama becerisini ölçen Türkçe soruları da bu yılın öne çıkanları arasındaydı.  Yorumlama, grafik ve görsel okuma, çıkarım yapma, karşılaştırma, muhakeme yapma, okuduğunu anlama bu yıl da LGS soruları ile ölçülen üst düzey düşünme becerileridir. Bu üst düzey becerileri erken yıllardan itibaren gelişmiş, nitelikli okuma alışkanlığı olan, bilgi birikimlerini günlük yaşam becerileri ile ilişkilendirerek öğrenen öğrenciler başarılı oldu.”

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK SORULARI NASILDI?

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ezgi Dursun:

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınavında başarılı olmak için, kavramsal bilgi büyük önem taşıyor. Kavram bilgisinin odakta olduğu ve yorum gerektiren sorulara ağırlık verilmiş. LGS soruları, okullardaki kavram öğretim tekniklerinin önemli rol oynadığının altını çiziyor. Verilen yargıları doğru kavramlarla eşleştirmeyi gerektiren sorular ön planda yer alıyor. Alıntı metinler ve sözler, önemli kararların yer aldığı maddelerden oluşan sorular, öğrencilerin yorumlama gücünü de ölçüyor. Kavramları iyi öğrenen ve soruları dikkatli okuyan öğrenciler, kavram yanılgılarına düşmedi. Sorular, müfredat ve konu kazanımlarına uygun.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI

Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına ait soruların ölçme değerlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlandığı görülüyor. Bilgi ve yorum düzeyi yüksek sorulardı. Sınavda hemen her üniteden sorunun yer aldığı ve ders içi kazanımların kapsamlı bir şekilde sorulara dağıtıldığı görüldü. Soruların zorluk derecesi, örnek sorulara göre daha yüksek. Sorular bilgi içerikli olmakla birlikte düşünsel becerilere de dayalı. Sorularda verilen ayet, hadis ve örnek olaylar ile konular arasındaki ilişki ön planda. Bu şekilde öğrencilerin dersin amacına uygun çıkarımlar yapması hedeflenmiştir. Soruların uzunluk ve kısalıkları ise sıkılmadan okunabilecek şekilde ve anlaşılır tarzdadır. Bazı soruların zorluk derecesi yüksek olup öğrencileri düşündürmeye ve çok dikkatli olmaya yönlendirmiştir.

 

TÜRKÇE SORULARI ZOR MUYDU?
 

Türkçe Bölüm Başkanı Hurihan Yıldırım Kurtaran

Örnek sorularla büyük benzerlik gösteriyor.  Soruların genelinde; 8. sınıfa gelmiş bir öğrencinin temel dil becerilerini, özellikle okuma-anlama düzeyini ölçen sorulara ağırlık verildi. Türkçe sorularının “öncüle bağlı” olarak cümle bilgisi, anlatım bozukluğu, fiilimsi, metin türlerinden deneme, yazım ve noktalama konularından geldiği görülmekte.

Anlam düzeyinde gelen sorular farklı kurguda ve oldukça yaratıcı. Örneğin mağara duvarlarına çizilen şekillerin şiir dizeleriyle eşleştirilmesinin istendiği kodlama sorusu dikkat çekiyor. Sözel mantık üzerine birden fazla soru geldi. Grafik yorumlama ile ilgili gelen soru da yine öğrencilerin grafik okuma ve sözel mantık becerilerini birlikte ölçen bir soru. Kaligrafi sanatıyla ilgili soruda; verilen öncüllere göre öğrencilerin farklı yazı türlerini okuma becerisi ile dikkatleri ölçüldü. Okuma alışkanlığı olan aynı zamanda doğru analiz ve sentez yapabilen öğrenciler başarıyı yakalayacak.

 

İNGİLİZCE SORULARI NASILDI?

İngilizce Bölüm Başkanı Tuba Mumcu

Sınav; öğrencilerin okuma-anlama, grafik okuma ve sözel mantık becerilerini ölçmekte. İngilizce dil bilgisi kurallarına ilişkin bilgi düzeyi soruları yerine öğrencinin muhakeme gücünü ortaya çıkaran ve metin bütünlüğünü okuyarak anlam çıkarma ve yorum yapma becerilerini ölçen sorular. Üniteler arası sarmal soru yapısıyla tek soruda birçok kazanım ölçüldü.

İngilizce testinde tüm soru kökleri İngilizce olarak ifade edilmiş ve bazı soru köklerinde yapı olarak olumsuz soru kökleri karşımıza çıktı. Yayımlanan örnek sorularda olduğu gibi diyalogda üç boşluk tamamlama sorusu da vardı.

Sınavda yer alan kelime bilgisini ölçen soruların doğru yanıtlanabilmesi için; öğrencilerin kelimelerin yan ve eş anlamlarını da bilmeleri gerekmek. Üst düzey dikkat becerisi gerektiren tablo okuma sorularında ise verilen ifadelerin eşleştirilmesi gerekiyordu. Kitaplarındaki okuma parçalarını ve diyalogları dikkatli okuyan, çalışma kitabındaki etkinlikleri yapan, kelimelere çalışan öğrenciler başarılı olacak.

MATEMATİK SORULARI NASILDI?

Matematik Bölüm Başkanı Elvin Öven Güçbilmez:

 

Matematik soruları, anlatımı açık, uzun işlem gerektirmeyen, dikkatli okunduğu taktirde hızlı yorumlanabilen, günlük yaşamla ilişkilendirilmiş sorulardan oluşan, yorum gücünü ölçen nitelikte.

Tüm yıl boyunca her ay düzenli olarak yayımlanan MEB örnek sorularıyla; 2019 LGS soruları, içerik ve tarz olarak tamamen benzer. Beklendiği gibi sınavın tamamı; öncelikle kazanım bilgisi, sonrasında üst düzey düşünme, doğru yorumlama ve dikkat becerisi gerektiren sorulardan oluşmakta. 5, 6, 7. sınıf matematik konu ve kazanımlarını içermeyen, 8. sınıf müfredatına sadık kalınan bir içerikte. Sınavda tüm sorular okuduğunu anlamaya, yorum yapmaya, bilgiyi kullanarak çözüm üretmeye dayalıdır. Bu yönüyle seçici ve ayırt edici bir sınav oldu.

FEN BİLİMLERİ SORULARI NASILDI?

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Rezan Bozkurt:

Fen bilimleri sınav soruları MEB’in sınırladığı müfredat kazanımlarına uygun olup beklenildiği gibi bilgi hakimiyeti ve muhakeme becerisini ölçen sorulardan oluşmak. Görsel olarak zengin soruların; deneysel düzeneklerin ve günlük yaşam örneklerinin kullanıldığı, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü tablo, görsel ve grafikler içerdiğini görmekteyiz.

Konu dağılımı dengeli, çelişkili soru yok. Sınavın zorluk düzeyi şöyle:

Biyoloji ile ilgili sorular, bilgi hakimiyeti ve yorum becerisini ölçtü. Fizik sorularında deneysel düzeneklerin sorgulandığı, görsellerle ilişkili ve sayısal düşünme becerisinin ölçüldüğünü görüyoruz. Çubuk ve iplerle oluşturulan düzeneğin bulunduğu Basit Makine sorusunun zorluk düzeyinin yüksek, seçici ve eleyici olduğunu söyleyebiliriz.

Elektrik Yükleri ve Elektriklenme konusundan gelen sorunun çeldiricisinin yüksek olduğunu görüyoruz. Soruda öğrenciden verilen bilgileri değerlendirmesi ve doğru yorum yapma becerisini kullanarak çözüme ulaşması isteniyor. Doğru yorum yapamayan öğrencilerin ise çeldirici seçeneğe düşme ihtimali yüksek olacaktır.

Kimya ile ilgili soruların ise temel bilgileri içeren, anlaşılması güç ifadelerin görülmediği sorulardan oluştuğunu görmekteyiz.

Sorular, deneysel verileri değerlendirebilen, grafik ve bilgiyi yorumlama gücü yüksek olan öğrenciler için anlaşılır düzeydedir. Fen dersi kazanımlarına uygun olarak sistemli çalışmak ve sayısal düşünme becerisi sınav başarısında önemli rol oynuyor.

 

ARI OKULLARI UZMANLARI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE SORULARI NASILDI?

Türkçe alt testinde; öncüle bağlı, metin-grafik yorumlamaya dayalı disiplinler arası yaklaşımla hazırlanmış sorular yer almaktadır. Öğrencilerin verileri ilişkilendirme, bilgiyi transfer edip yorumlayabilme, akıl yürütme becerileri sözel mantık ve anlam bilgisi soruları ile ölçülmektedir.

Dil bilgisi ve yazım noktalama sorularında öğrencinin ezberci yaklaşımdan uzaklaştırılarak öncülde verilen bilgiyi kullanması beklenmiştir.

Günlük hayatla ilişkilendirilen sorular öğrencilerin temel dil becerilerinin yanı sıra, ilişki kurma, çıkarım yapma ve yorumlama becerilerini de sorgulamaktadır.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK SORULARI

 

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde öğrencilerin okuma-anlama, yorumlama ve ilişki kurma becerilerini ölçen, kavram bilgilerini sorgulayan sorular yer almıştır. Örnek sorularda yer verilen harita, grafik ya da görsel içeren sorular sınavda yer almamıştır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI

                                    

Din kültürü ve ahlak bilgisi alt testinde okuduğunu anlama, yorumlama ve okuduklarından çıkarım yapmayı gerektiren sorular yer almaktadır. Örnek durumlar içinde verilen dini kavramlar hadis ve ayetlerle ilişkilendirilmiştir.

İNGİLİZCE SORULARI DİKKAT İSTEDİ

 

İngilizce alt testinde içerik olarak okuduğunu anlama ve yorumlamaya ağırlık verilmiş, görsel okur yazarlık ön planda tutulmuştur. Olumsuz köklü soru sayısının fazla olması öğrencilerin sınavda dikkatli olmasını gerektirmiştir.

MATEMATİK SORULARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Bilgiyi ölçmek yerine verilen bilginin öğrenci tarafından doğru kullanılıp kullanılmadığını değerlendiren matematik alt testinde; görsel, grafik ve tablo içeren sorular yer almıştır.

Öyküleyici anlatım biçimiyle kurgulanıp, görsellerle desteklenen ve günlük yaşamla ilişkilendirilen sorular birden fazla kazanımı da içermektedir. Ayrıca çok adımlı işlem gerektiren sorular, öğrencilerin zaman yönetimi becerilerini de etkin olarak kullanmalarını gerektirmiştir.

MEB tarafından yayımlanan örnek sorular ve benzer soruların çözümüne ağırlık veren, sistemli çalışan, pratik düşünen öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav olmasına rağmen soruların tamamı değerlendirildiğinde matematiğin yine belirleyici ve eleyici olması beklenmektedir.

FEN BİLİMLERİ AYIRT EDİCİLİĞİ YÜKSEK SORULAR

Fen bilimleri alt testinde öğrencilerin soru köklerinde yer alan temel bilgileri yorumlayarak doğru sonuca ulaşmaları beklenmiştir.  Deney düzenekleri, tablo ve grafikler ile kurgulanan sorular; öğrencilerin görsel okuma, verileri yorumlama, analiz yapma becerilerini kullanmalarını gerektirmiştir. Çeldiricisi kuvvetli olan soruların ayırt ediciliğinin yüksek olması beklenmektedir.

 

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Liselere Hazırlık Bölüm Başkanları

SÖZEL BÖLÜM SORULARI

TÜRKÇE: ÖRNEK SORULAR SINAVI BELİRLEDİ

Bu yıl yapılan LGS sınavında soruların şeklini ve içeriğini örnek sorular belirledi. Sorular müfredata uygundu. Grafik yorumlama soruları, görsel okuma soruları içerik bakımından dikkat ölçmeye yönelik sorulardı. Soruların çözümü kolay fakat çeldiricileri güçlüydü. Özellikle, soru köklerini dikkatli okumadan soruyu çözmeye çalışan öğrencileri çeldiriciler çekmiştir.

TEOG SORULARI GİBİ EZBER DEĞİLDİ

TEOG soruları gibi ezbere dayalı, hayatın içinde olmayan sorular, yerini daha çok okuma ve yorumlama sorularına bıraktı. Sınav okumayı seven, okuduklarından yorum çıkaran öğrenciler için kolay geçti. Dil bilgisi soruları, ezber gerektirmeyen bilgiyi buldurmaya ve uygulamaya yönelikti. Bu yıl cümlenin ögeleri, noktalama işaretleri gibi her yıl sınavın değişmezlerinden soru da sorulmadı. Kısacası gündelik hayatla ilintili, görsel yorumlamayı içeren, Türkçe bilinci ve okuma sevgisini pekiştirme adına başarılı bir sınavdı.

LGS TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin kazanımları doğrultusunda sorular yer aldı. Her üniteden bilgiyi yorumlatan ve kavram öğretici sorular soruldu. Soruların dili sade, anlaşılır ve nettir.

İNGİLİZCE: GRAFİK OKUMA VARDI

Sorular bu sene çoğunlukla alışkın olduğumuz formatta, okuduğunu anlama, diyalog tamamlama ve görsele dayalı sorular olarak öğrencilerin karşısına çıkmış olsa da geçen yıllardan farklı olarak grafik ve istatistik okuma konularından da soru geldi. Bu şekilde yeni soru tipleri olmasına rağmen zorlayıcı ve çeldirici sorular yok. Soruların hepsi düzenli olarak çalışan ve kelime bilgisi tam olan öğrenciler tarafından zorlanmadan çözdü.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din soruları din müfredatı ile uyumlu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanmış. Soruların tamamı yoruma dayalı. Edinilen bilgiyi tam olarak anlama ve yorumlama kazanımı istenmekte. Soru metinleri açık ve anlaşılır.

SAYISAL BÖLÜM SORULARI NASILDI?

MATEMATİK PISA SORULARI GİBİ

PISA sorularına benziyor. Sorular çok işlemli. Yayımlanan örnek sorulardan daha zor bir sınav. Yoruma dayalı, mantık ve muhakeme düzeyi yüksek. Prizmalarının alan kazanımı müfredatta olmamasına rağmen prizmaların ayrıt uzunluğu kazanımı ile ilişkilendirerek bir soru sorulmuş. Bu soru hariç diğer sorular kazanımlara uygun,

FEN BİLİMLERİ: İŞLEM YOĞUNLUĞU FAZLA

Sınav sorular zorluk derecesi olarak örnek sorulara paralel olarak hazırlanmış. Örnek soruları dikkatli çözen öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav. Mantık ve muhakeme yeteneğini ön plana alan sorular fazla. Sorular da deneylerden faydalanılmış ve öğrencilerden yapılan deneyleri yorumlamaları istenmiş. Sorularda kazanımlar günlük hayatta öğrencilerin karşılarına çıkabilecek şekilde ilişkilendirilmiş. Matematiği hızlı çözen ya da sayısal oturumu fen bilimleri dersinden çözmeye başlayan öğrencilerin fen bilimleri neti yüksek çıkar.

MEKTEBİM OKULLARI UZMANLARI NE DEDİ?

Mektebim Okulları Eğitim Direktörü Erdem Çıplak, düzenli çalışan öğrencilerin zorlanmadığı bir sınav olduğunu söylerken bölüm başkanlarının yorumları da şöyle oldu:

TÜRKÇE SORULARI NASILDI?

Türkçe Bölüm Başkanı Feridun Çakı:

Türkçe testi, zorluk derecesi bakımından orta düzeyde sorulardan oluşuyordu. İyi bir hazırlık süreci geçiren, düzenli çalışan, konu eksiği olmayan öğrenciler zorlanmadan sınavı tamamladı. A kitapçığında 3.soru (anlatım bozukluğu) ve 20.soru (mantık-muhakeme) öğrencileri zorlamış olabilir.

Türkçe testinin kapsamı diğer yıllardaki gibi yüzde 80 okuma, yüzde 20 yazma ve dil bilgisi kazanımları şeklinde oldu. Yazım, noktalama ve dil bilgisi soruları; konuyu bilen öğrenciler tarafından yapılacak düzeyde, akademik açıdan tartışmasız ve net cevaplara sahip. Okuduğunu anlama ve yorumlamayı ölçen soruların da anlaşılır ve net cevapları var.

MEB örnek soruları sınavdaki sorulardan daha nitelikliydi. Burada kastedilen grafik, şekil, mantık sorusunun azlığı veya çokluğu değildir zira yeni soru tipleri bakımından yeterli sayıda soru konmuştur. Yeni nesil soru tiplerinin testin tamamına yansıtılamaması dikkat çekmektedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Hafize Bilgi- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı

Sorular orta düzelde. Hem bilgi hem de yorum yapabilme yeteneğinin sınandığı sınav. 1. Üniteden insanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ve kader arasında ilişki kurması kazanımından yorum sorusuna yer verilmiş. Toplamda dört ayrı ünitede yer alan peygamber hayatlarını tek bir soruda toparlayarak bilgi sorusu formunda dört peygamberin de hayatıyla ilgili soruya yer verilmiş. 2. Ünitede yer alan Zekât ve Sadaka ünitesinden üç soru sorulmuş olup bir tanesi bilgi sorusu olarak öğrencilerimizin karşısına çıkmıştır. 3. Ünite olan Din ve Hayat ünitesinden bir tane bilgi sorusu bulunmaktadır. 4. Ünite olan Hz. Muhammed’in Örnekliği ünitesinden dört tane ve yine orta düzeyde yorum soruları bulunmaktadır. Son olarak 5. Ünite olan Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri ünitesinden bir tane yorum sorusu sorulmuştur.

FEN BİLİMLERİ SORULARI NASILDI?

 

Mustafa Arslan-Fen Bilimleri Bölüm Başkanı

 

Sorular 8.sınıf kazanımlarından sorulmuş olup öğretim programının dışında olan soru yoktur ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı örnek sorularla uyumludur. Zorluk seviyesi orta derecede olan soruların yoğunluklu olduğunu görüyoruz ve özellikle 3 ayırt edici soru bu yıl öğrencilerimizin karşısına çıktı. Geçen seneki sınava göre zorluk düzeyi daha düşük bir sınav. Paragrafların normal uzunlukta olması nedeniyle, öğrenciler zaman yönetiminde zorluk çekmemiştir. Uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarından oluşan sorular mevcuttur. Sınavda deney süreci üzerine de sorular bulunduğu gibi Matematiksel işlem soruları bulunmamaktadır. LGS Fen Bilimleri Sınavında, Mevsimler ve İklim ünitesinden 1, DNA ve Genetik Kod ünitesinden 3, Basınç ünitesinden 2, Madde ve Endüstri ünitesinden 5, Basit Makineler ünitesinden 2, , Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi ünitesinden 4, Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi ünitesinden 3 soru sorulmuştur. Sınav öğrencinin bilgisini, okuduğunu anlamasını, grafik çözümlemesini ve özellikle yorum kabiliyetini ölçen sorulardan oluşmaktadır.

 

İNGİLİZCE SORULARI ZOR MU?

 

Barışkın Arslan-Yabancı Diller Bölüm Başkanı

 

Öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre İngilizce soruları müfredat ve kazanımlarla uyumlu, açıklanan örnek sorulara benzerdir. Sınavdan çıkan öğrencilerimiz İngilizce sorularını zorlanmadan cevaplandırdıklarını belirttiler. Sorular öğrencilerin kelime bilgisini, dikkatini, analiz ve yorumlama kabiliyetini ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10. Ünite dışındaki ünitelerden soru sorulmuştur. 4. 6. ve 10. sorularda olumsuz soru kökü bulunmaktadır ve bundan dolayı öğrenciler zorlanmış olabilirler.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

 

Mustafa Tetik- Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı

İyi bir hazırlık süreci geçiren, düzenli çalışan, dersin temel kavramlarına hâkim, konu eksiği olmayan, okuma ve yorumlama yeteneği gelişmiş öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği, akademik açıdan tartışmasız ve cevapları net olan sorulardan oluşmuştur. MEB’in sene başında yayımladığı kazanımlara ve müfredata uygundur. Müfredat dışı herhangi bir soru bulunmamaktadır. Soruların içinde yer alan metinlerin çoğu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında yer alan içerikler ve örneklerle birebir örtüşmektedir. MEB’in sınav öncesinde yayımladığı örnek sorulara benzer tarzda yorum ağırlıklıdır. Ünite bazında soruları incelediğimizde en fazla sorunun dört soru ile dördüncü ünite olan “Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye” ünitesinden geldiğini görmekteyiz. İkinci ve üçüncü ünitelerden ikişer soru; birinci ve altıncı ünitelerden de birer soru gelmiştir. Beşinci ve yedinci ünitelerden ise hiç soru sorulmamıştır.  Olumsuz soru köküne ait sadece iki soru bulunmakta olup, hiçbir soruda tablo, şablon, diyagram veya harita kullanılmamıştır. Ayrıca zaman bilgisini ölçen kronolojiye dayalı soru da yer almamıştır. Sınavda milli egemenlik ve tam bağımsızlık kavramlarını yoklayıcı sorular sorulmuştur. Sadece Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ünitesiyle ilgili sorulan sorunun doğru cevabı olan “Karşılıklılık (Mütekabiliyet)” kelimesinin anlamını bilmeyen öğrencileri orta düzeyde zorlayabilecek bir soru sorulmuştur. Ancak soru diğer şıkları eleyerek çözülebilmektedir. Sınavda sorulan diğer soruların geneli kolay ve orta zorluktadır. Öğrencilere İnkılap Tarihi testi için verilen süre yeterlidir.

MATEMATİK SORULARI NASIL OLDU?

 

Arzu Kılıç-Matematik Bölüm Başkanı

 

Açıklanan sorular MEB’in aylık olarak paylaştığı örnek soruların paralelinde ve geçen yıla oranla güçlük düzeyi düşük sorulardan oluşmaktadır. Matematik testinde geçmiş yılların kazanımlarını içeren sorular da yer almaktadır. Örneğin ondalık sayılarda sıralama içeren soru eşitsizlik kapsamında sorulmuştur. Ulusal sınavlarda ilk kez karşılaşılan bir durum olarak soruların çözümünde kullanılacak bilgi düzeyindeki bağıntılar ön bilgi olarak verilmiştir. Cebirsel içerikli kazanımlara dayalı bazı soruların da geometrik işlemler yapmayı gerektiren kurgularla sorulduğu görülmektedir. Soruların tamamı, soru-cevap formatı üzerine değil, yaşam içinde bir kurgu dâhilinde yöneltilmiştir.

OĞUZKAAN KOLEJİ UZMANLARI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve  Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, sınavın bütünü geçen yıla göre değerlendirildiğinde sözel bölüm sorularının biraz daha zorlayıcı, sayısal bölüm soruları her ay yayınlanan örnek sorulara benzer şekilde ve geçen yıla göre daha az zorlayıcı olduğunun görüldüğünü söylüyor. Bu yıl geçen yıla göre şampiyon sayısı artacaktır. LGS bir sıralama sınavı olduğundan sınavın zor ya da kolay olması yerleştirme sonuçlarını değiştirmeyecek. Sadece geçen yıl örneğin 90 netle girilen bir okula bu yıl 93-94 netle girilebilecek.

Oğuzkaan Koleji Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz ve bölüm başkanlarının değerlendirmeleri şöyle:

SÖZEL BÖLÜM SORULARI NASILDI?

TÜRKÇE GEÇEN YILA GÖRE ZORLADI

Türkçe soruları geçen yıla göre daha zorlayıcı nitelikte. Dil bilgisi ve anlama dayalı sorular kolay olarak nitelendirilebilirken görsel ve grafik yorumlama soruları, sözel mantık sorusu öğrencileri zorlayıcı nitelikte. A kitapçığındaki 4,5, 7,17,18,19 ve 20. sorular Türkçe testinde eleyici özellik taşıyor. Bu soruların tamamı da üst bilişsel süreçleri ölçmeye dayalı sorular olarak dikkat çekiyor. A kitapçığındaki anlatım bozukluğu ve cümlenin öğeleri bilgisini ölçen 3.soru öğrencileri zorlamıştır. Yine A kitapçığındaki 13. soru yazım kuralları sorusu olmasına ve üstte açıklayıcı bilgi verilmesine rağmen çocukları zorlayacak nitelikte hazırlanmış.

İNKILAP TARİHİ SORULARI NASILDI?

Örnek sorularda olduğu gibi uzun paragraflı okuduğunu anlama, grafik, şekil ve harita yorumlama soruları sorulmamış. Müfredat dışı soru yok. Sorular geçen yıl uygulanan sorulara benzer şekilde hazırlanmış ancak çeldiriciler geçen yıla göre güçlülük derecesi artırılmış. Öğrencilerin gerekli bilgiye sahip olmadan yorumlayıp çözemeyeceği 4 soru sorulmuş. Ayrıca bir soruyla birkaç konuyu kapsayan sorular sorulmuş. Genel olarak sorular geçen yılki sorulardan biraz daha zorlayıcı ve güzel hazırlanmış.

DİN KÜLTÜR VE AHLAK BİLGİSİ NASIL OLDU?

Örnek sorulara benzer. Okuduğunu anlama ve yorumlama sorularına yer verilmiş. Hem bilgi gerektiren hem de farklı konulara yönelik bilgileri birleştirmeyi gerektiren sorular sorulmuş. Genel olarak geçen yıla göre öğrencileri biraz daha zorladı.

İNGİLİZCE SORULARI ZOR MUYDU?

İngilizce soruları öğrencinin doğru okuyup anlamasını ve yorum yapabilmesini ölçecek şekilde hazırlanmış. Ayrıca tablo okuma becerisi ve kelime bilgisini ölçen sorulara yer verilmiş. Sorular genel olarak ders kitabındaki kazanımlara uygun olarak hazırlanmış.

Örnek sorulara göre daha zordu. Yayınlanan örnek sorularda paragraflar daha uzundu ve daha fazla yorum becerisi gerektiriyordu. Genel olarak İngilizce sınavı geçen yıla göre daha kolay hazırlanmış bir sınav olarak görülüyor.

SAYISAL BÖLÜM ZORLADI MI?

MATEMATİK SORULARI MANTIK YÜRÜTME İSTEDİ

Matematik soruları yayımlanan örnek sorularla örtüşür nitelikte, açık ve ne istendiği net olarak anlaşılacak şekilde hazırlanmış. Sorular uzun işlemlerden ziyade okuduğunu anlamayı ve mantık yürütme becerisi gerektiriyor. Soruların tamamına yakını grafik ve şekil okuyup yorumlama becerisi gerektiriyor. Geçen yıla göre sorular biraz daha kolay hazırlanmış. Her bilgi düzeyindeki öğrencilerin yapabileceği sorulara yer verilmiş. Kazanım dışı soru sorulmamış.

FEN SORULARI ZOR MU?

Fen soruları MEB’in yıl boyunca yayınladığı örnek sorulara paralel ve çok benzeyen sorulardan oluşmuş. Geçen yılki sorulara göre bu yılki sınavda paragraf soruları kısaltılarak kolaylaştırılmış. Sorular çok net hazırlanmış, çelişkili ve anlaşılmayan soru yok. A kitapçığı 9-14-15. sorular eleyici sorular olarak görülüyor. Son işlenen elektrik ünitesinden beklediğimizden daha fazla soru sorulmuş.

NESİBE AYDIN OKULLARI UZMANLARI NASIL YORUMLADI?

Nesibe Aydın Okulları uzmanları sınavla ilgili yaptıkları ilk değerlendirmede, MEB’in yayımladığı örnek sorulara paralellik gösteren LGS’nin, öğrencilerin; problem çözme, yorumlama, bilgiyi gerçek hayatla ilişkilendirebilme ve zaman yönetimi becerilerini ölçtüğünü söyledi. Soruların yorumları şöyle:

MATEMATİK ÇÖZEN AVANTAJLI OLDU

Matematik sorularının bilgiyi kavrama, okuduğunu anlama, çıkarım yapma, problem çözme, tablo okuma, akıl yürütme ve uygulama düzeyinde olduğu gözlemlenmiştir. Sorular, günlük hayatla ilişkilendirilmiş, her soruda görsellere yer verilerek matematik okuryazarlığının ölçülmesi hedeflenmiştir. Bu yönüyle, her ay MEB tarafından yayınlanan örnek sorulara benzer tarzda sorular sınavda yer almıştır. Örneğin; Ekim ayında yayımlanan gübre sorusu, Aralık ayında yayımlanan geometri tahtası sorusu, Mayıs ayında yayımlanan Braille alfabesi sorusu gibi birçok sorunun, örnek sorulara benzer olduğu dikkat çekmiştir.

Sınavda, 8. sınıf müfredatında yer alan tüm konulardan soru sorulduğu gözlemlenmiştir. Matematik de yer alan her sorunun görsel içerikli ve uzun olması, çözüm aşamasında öğrencilerin zaman kaybetmelerine neden olmuştur. Matematik belirleyici olacak.

TÜRKÇE’DE ÇOKLU KAZANIM YOK

Örnek sorulara benzer. Geçmiş yıllarda okuma – anlama kazanımlarına yönelik sorular ağırlıklıydı. Bu yıl da değişmedi ama pek çok soruda muhakeme ve dikkat becerisi de ölçülmüştür. Türkçe testindeki 20 sorunun 14’ü okuma dil becerileri, görsel yorumlama, grafik/tablo okuma ve sözel mantık sorularından oluşmuştur. Türkçe bölümü, soru niteliği bakımından, okuma - anlama - yorumlama becerileri ve muhakeme yeteneği üst düzeyde olan öğrencileri öne çıkaracaktır. Bu yıl uygulanan sınavın geçen yılki LGS’den en büyük farkı, çoklu kazanım sorularına sınavda hiç yer verilmemesi. Dil bilgisi soruları, öncüllerindeki bilgilendirici açıklamalarla verilmiş olup, öğrencilerden de verilen bu bilgileri uygulamaları beklenmiştir. Bu da sınavın, ezberci yaklaşımdan her geçen yıl biraz daha uzaklaşıldığı izlenimini yaratmıştır.  Dil bilgisi konularında “fiilde çatı”ya yer verilmezken cümlenin ögeleri konusunun, anlatım bozukluğu sorusunun içinde dolaylı olarak yer aldığı; görsel yorumlama, grafik/tablo okuma ve sözel mantık sorularının ise seçici nitelikte olduğu görülmüştür.

 

FEN SORULARI ELEYİCİ OLDU

Fen Bilimleri bölümündeki soruların tamamının müfredata uygun olduğu ve daha çok yoruma dayalı, deneysel sorulardan oluştuğu gözlemlenmiştir. Akademik bilgisi yeterli olan, fen okuryazarlığı bulunan, okuduğunu anlayabilen, yorum yapabilme gücüne sahip öğrencilerin soruların tamamını kolaylıkla çözebileceklerini düşünüyoruz. Bazı sorular MEB’in yayınladığı örnek sorular formatında iken, bazılarının ise TEOG formatındaki sorulara benzer olduğu dikkat çekmiştir. 2018 LGS ile karşılaştırıldığında cevap seçeneklerinin daha çeldirici olduğu görülmüştür.

Fen bölümünde, tek sayfalık uzun soruların yanı sıra, kısa metinlerden oluşan, nitelikli görseller kullanıldı. Özellikle, basit makinelerdeki kuvvet kazancı ve elektriklenmedeki boyanın yüzeye düzgün dağılması sorularının belirleyici olacak. Öğrencilerin matematik bölümünde çok zaman kaybetmesi ve Fen Bilimleri bölümündeki çeldirici cevaplı soruların fazla olması nedeniyle, bu durumdan öğrencilerin olumsuz etkileneceği ön görülmektedir.

 

İNGİLİZCE SORULARI NASILDI?

 

Örnek sorulara benzer. Soruların çoğunluğu görsel ve tablolar ile anlama ve yoruma dayalı.  Belirleyici soru sayısının 1 adet olduğu sınav, alışılmış olumlu yönergelerin aksine olumsuz yönergeler ve seçeneklerin birbirine olan benzerliği ile dikkat çekmekte. Öğrencileri zorlamadı.

 

TARİH SORULARI NASILDI?

Soruların çoğunun yoruma dayalı. Soruların kazanımlarla bire bir örtüştüğü, ancak soru sayısının azlığı nedeniyle kapsam geçerliliğinin olmadığı saptanmıştır. Öğrencileri çelişkiye düşürecek herhangi bir soruya rastlanmamış olup, ağırlıklı olarak “Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye” ünitesinden soru çıktı. Ancak çok partili hayata geçiş denemelerinin anlatıldığı “Demokratikleşme Çabaları” ve bu yıl kapsamı daraltılan “Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası” ünitesinden soru sorulmadı. Örnek sorulara ve geçen yılın sınavına benzer. Yıl boyunca MEB tarafından harita yorumlama bilgi ve becerilerini ölçmeye yönelik soru örnekleri yayınlandı; ancak 2019 LGS’de farklı olarak bu tarzdaki sorulara rastlanmamıştır.

Öğrencilerin mevcut bilgilerini kullanarak yorum yapabilme gücünü ölçen soruların tamamı, anlama ve kavrama düzeyinde olduğu için, iyi odaklanan ve yorum gücü yüksek olan öğrencilerin sınavda zorlanmadığı kanaatindeyiz. Sınavın sözel ve sayısal olarak ayrılması ise T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi açısından avantajlı bir durum olduğu düşünülmektedir.

N KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI

Bölüm sorularının genelde çok fazla bilgi gerektirmeyen, yoruma dayalı sorulardan oluştuğu, yayınlanan örnek sorularla uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Sorular kazanımları yönünden değerlendirildiğinde, ilan edilen kazanım konularının dışına çıkılmadığı görülmüştür. Soruların ünitelere göre dağılımı ele alındığında, 3. ünite hariç her üniteden en az 2’şer soru sorulduğu göze çarpmıştır. Genel olarak metin çözümlemeye dayalı sorulardan oluşan sınavın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünün kolay olduğunu ifade edebiliriz.  

 

 

UZMANLAR AİLELERİ NASIL UYARIYOR?

Bu arada uzmanlar da aileleri öğrenciler desınavdan sonra oluşabilecek durumları konusunda uyarıyor. Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Sibel İzgiman ailelere şunları söylüyor:

“Bazı öğrenciler sınav sonrası sınavla ilgili konuşmak istemeyebilir, sınav sonrası olumsuz duygular yaşayabilir, bu çok normaldir. Bazı öğrencilerin, sınav bitince ve dolayısıyla sınav kaygısı ortadan kalkınca şimdiye kadar bastırdığı, paylaşmadığı duyguları ortaya çıkabiliyor. Bu durum uzun sürmeyecektir. Ailelerin; sınavın çocuktan değerli olmadığını ve çocuklarını koşulsuz sevdiğini göstermesinin tam zamanıdır. Güzel bir dinlenme döneminden sonra sınav sonuçlarının ve tercih döneminin iyi değerlendirilmesi gerekiyor."

 

01-06-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş