Arama sonuçları

2023 LGS: Eğitimciler şubat ayı örnek sorularını nasıl değerlendirdi?

2023 LGS: Eğitimciler şubat ayı örnek sorularını nasıl değerlendirdi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) haziran ayında yapılması planlanan Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) ilişkin soruları yayımlamaya devam ediyor. Şubat ayı örnek soruları da yayımlandı. Aynı zamanda 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı 2023 LGS’de konu sınırlamasına gidildiği için sorular da birinci dönemin konularını içerdi. 

EĞİTİMCİLER NASIL DEĞERLENDİRDİ?

ARI OKULLARI EĞİTİMCİLERİ

TÜRKÇE: AKIL YÜRÜTME İSTİYOR

Şubat ayı LGS örnek sorularının Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretim programında yer alan kazanımlara ve LGS’ye paralel olduğu görülmektedir. Sorular; içeriği yaşamla ilişkilendirerek verilen mesajları bulmaya; olaylar, durumlar ve nesneler arasındaki bağlantıları keşfederek sonuca ulaşmaya, metinde boş bırakılan yerleri doğru biçimde tamamlamaya, metnin içeriği ve yapısı üzerine düşünmeye, tablo yorumlamaya ve verilerden hareketle akıl yürüterek sonuca ulaşmaya yöneliktir.  

Disiplinler arası içerikte hazırlanan 3 ve 6.sorular öğrencinin dikkat ve zaman yönetimi becerisini ölçer niteliktedir. Veri yorumlamaya yönelik hazırlanan 4. soru; akıl yürütme, muhakeme ve analiz gibi üst düzey düşünme becerilerini ölçmektedir. Çeldiricisi güçlü olan 9. soruda birden fazla noktalama işaretinin kullanım yerlerinin bilinmesi gerekmektedir. 10. soru ise dil bilgisi konusu olan cümlenin ögeleri ile ilgilidir ve sorunun çözümü için öğrencilerin yer tamlayıcısı ile nesneyi birbirinden ayırması beklenmektedir.

Örnek sorular genel olarak okuma, anlama, yorumlama ve okuduklarından çıkarım yapabilme becerilerini ölçmektedir. Soruların açık,  anlaşılır ve orta güçlükte olduğu düşünülmektedir.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KAVRAM BİLGİSİ ÖNEMLİ

MEB’in şubat ayı örnek soruları incelendiğinde soruların “Milli Uyanış” ve “Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm” ünitelerinden hazırlandığı ve bundan önceki aylarda yayımlanan örneklerle benzerlik gösterdiği görülmektedir. Genel olarak sorular verilen metinlerden, öncüllerden yararlanarak doğru yanıta ulaşmayı gerektirmektedir. Çoğunluğu orta güçlükte ve çeldiricisi güçlü olmayan sorular; okuma anlama becerilerini ölçen, yoruma dayalı niteliktedir. Bu durum, yorum yapabilme becerisinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Ayrıca sorularda “Emperyalizm”, “Misak-ı Milli” ve “Seferberlik” kavramlarına yer verilmiş olup kavram bilgisine sahip olmanın her zaman olduğu gibi soruların çözülmesi, zaman yönetimi ve sınav başarısına önemli ölçüde etki sağlayacağı düşünülmektedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: İLK 3 ÜNİTE SORULARI

Şubat ayı örnek soruları, ilk 3 ünitenin kazanımlarına yöneliktir. Zekât ve sadaka sorusunda örnek olay üzerinden kavram bilgisi ve yorumlama becerisi ölçülmektedir. Kader inancı ünitesinden hazırlanan soruda öğrencilerin; ilkelerden, sonuca ulaşması beklenmektedir.

Genel olarak örnek olaylardan çıkarım yapmayı gerektiren soruların orta güçlükte olduğu düşünülmektedir.

İNGİLİZCE: OLUMSUZ SORU KÖKLERİNE DİKKAT

Şubat ayı İngilizce örnek soruları ağırlıklı olarak 4. Ünite “On the Phone” ve 5. Ünite “The Internet” kazanımlarını kapsamaktadır. Bir soru 4. üniteden, diğer dört soru ise 5. üniteden sorulmuştur. Verilen örnek sorulardan 4. soruda olumsuz soru kökü kullanılmıştır. Ancak soruların çoğu beceri temelli olduğu için çok iyi anlaşılması için aşama aşama çözülmesi gerekmektedir. İlk 4 soruda soru kökünün,  öncül bilgilerin ve çeldiricilerin her birinin dikkatlice okunup anlaşılması beklenmektedir.

Kolay olduğu düşünülen 1. soruda üç ayrı diyaloğun yer alması sorunun çözümünde dikkat gerektirmektedir. 2 ve 4. sorular veri yorumlamaya ilişkin hazırlanmıştır. Hem sözcük bilgisini ölçen hem de analiz yapmayı gerektiren anket sorusu, dikkat çekici niteliktedir. Genel olarak görsellerle desteklenen, sözcük bilgisi ve yorumlama becerisi ölçülmek istenen şubat ayı sorularının orta güçlükte olduğu düşünülmektedir.

MATEMATİK: BİRİNCİ DÖNEM KONULARI

Yayımlanan şubat ayı matematik örnek soruları birinci dönem işlenen her konudan hazırlanmış olup daha çok okuduğunu anlama, çözüm planı oluşturma, yorum ve sonuç çıkarma becerilerini ölçmeye yöneliktir. Öğrencilerin dikkatini ölçen, çok adımlı işlem yapmalarını gerektiren sorular bulunmaktadır. Olasılık dışındaki sorular görsellerle desteklenmiş ve anlaşılabilir niteliktedir. Tüm sorular yoruma dayalı olup ayrıntılı düşünmeyi gerektirmektedir. 4, 5, 6, 7 ve 8. soruların zor, diğerlerinin ise orta güçlükte sorular olduğu düşünülmektedir. Bazı sorularda birden fazla kazanıma yer verildiği için kazanımlara hâkim olmak çok önemlidir. Deneme-yanılma yönteminin kullanıldığı sorularda strateji de önem kazanmaktadır. Genel olarak bu ayki sorular, öncülünde bilgi bulunan ve bu bilgilerin farklı kazanımlarla ilişkilendirilerek sonuca ulaşılması beklenen niteliktedir.  

FEN BİLİMLERİ: ANALİTİK DÜŞÜNME BECERİSİ 

Şubat ayı örnek soruları, bilgi ve temel becerilerin yanı sıra öğrencilerin dikkat becerilerini de ölçmektedir. Mevsimlerin oluşumu ile ilgili soru analitik ve üç boyutlu düşünme becerisi gerektirmektedir.  Adaptasyon ve katı basıncı sorularında, öğrencilerin verilen deney düzeneğini yorumlaması ve çıkarımda bulunması istenmektedir. Kimyasal tepkime sorularında ise bunların yanı sıra görsel okuma becerisi de gerekmektedir. Sıvı basıncı sorusu alışılagelmişin dışında dikkat gerektiren bir sorudur. Görseli verilmeyen periyodik tablo sorusunun, tablonun kabul edilen şablonu düşünülerek çözülmesi beklenmektedir. Yayımlanan örnek soruların çoğunun soru kökünün “kesinlik” ifadeleri ile oluşturulması dikkat çekmektedir. Bu sorular, temel bilgiye hâkimiyet ve dikkat gerektirmektedir.

KORAY VAROL OKULLARI EĞİTİMCİLERİ

TÜRKÇE: OKUDUĞUNU ANLAMA VE YORUMLAMA

Şubat ayı örnek sorularının kolay, orta ve zor dereceli sorulardan oluştuğunu görmekteyiz. Bu ayki sorularda dil bilgisi kazanımlarından sadece cümlenin yardımcı ögelerinden soru bulunmaktadır. Ocak ayı sorularından farklı olarak bu ay sadece noktalama sorusuna yer verilmiştir, yazım sorusuna bu ay yer verilmemiştir. Noktalama sorusu da birden çok noktalama işaretine ait kazanımları sorgulayan bir sorudur. Bu ay da diğer aylarda olduğu gibi okuduğunu yorumlamaya dair sorulara daha fazla yer verilmiştir. Sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragraf konularına ait kazanımları yoklayan sorular vardır. Grafik yorumlama ve sözel mantık – muhakeme konularından gelen iki sorudan biri diğerine göre daha seçicidir.

HANGİ SORULAR YER ALMADI?

Yazım kuralları, eylemsi, söz sanatları, metin türleri ve metnin dil anlatımına ilişkin sorular bu ayki örnek sorularda yer almamıştır. Sorular kazanımlar çerçevesinde oluşturulmuş, bilgiyi ve yorumlamayı ölçen nitelikli sorulardır.

Soru 1: Bu soruda metinde boş bırakılan yerlerin seçeneklerdeki sözcüklerle metnin anlam akışına uygun bir şekilde tamamlanmasının istendiğini görüyoruz. Kolay bir sorudur.

Soru 2: Metnin ana düşüncesini sorgulayan bir yorumlama sorusudur. Orta zorlukta bir sorudur.

Soru 3: Metindeki altı çizili bölümün metne kattığı anlamı buldurmaya yönelik dikkatli okumayı gerektiren bir sorudur.

YORUMLAMA VE ÇIKARIM YAPMA

Soru 4: Öğrencinin verilen görseldeki bilgileri yorumlayıp çıkarımda bulunması istenilen bu soruda bilgiler dikkatle incelendiğinde sonuca kolayca ulaşılabilinir.

Soru 5: Metinlerin uygun cümlelerle tamamlanmasını amaçlayan orta zorlukta bir anlam sorusudur.

Soru 6: Verilerin doğru takip edilip sıralanmasına dayanan seçici bir sözel mantık – muhakeme sorusudur.

Soru 7: Okuduğunu anlamaya dayalı kolay bir paragraf sorusudur.

Soru 8: Verilen verilerin hepsinin bir arada kullanarak oluşturulduğu metnin bulunmasına yönelik dikkat gerektiren orta zorlukta bir sorudur.

Soru 9: Birden çok noktalama işaretinin kullanım yerlerine ait kazanımların sorgulandığı orta zorlukta bir sorudur.

Soru 10: Cümlenin yardımcı ögelerinden yer tamamlayıcısı ve belirtili nesne ayrımını sorgulayan kolay bir dil bilgisi sorusudur.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: ORTA ZORLUKTA SORULAR

Şubat ayı soruları incelendiğinde ocak ayında yayınlanan örnek sorulardan farklı olarak harita okuma ve verilen haritadan çıkarımda bulunma becerisine yer verilmemiştir. Konu dağılımına bakıldığında Ya İstiklal Ya Ölüm ünitesinden 2, Milli Uyanış ve Bağımsızlık yolunda atılan adımlar ünitesinden 3 soru sorulmuştur. Sorularda paragraf yorumlama, verilen bilgilerden çıkarımda bulunma, kavram bilgisi, ölçme, bilgiyi ayırt etme ve bilme becerilerinin ölçüldüğünü gözlemliyoruz. Şubat ayı sorularına bakıldığında genel olarak orta zorlukta olduğunu görüyoruz.

Soru 1: Anlaşma maddeleri verilerek, verilen bilgiden yorum yapmasını ve çıkarımda bulunmasını istemiştir.

Soru 2: Bilginin kullanılmasını gerektiren ve bilgiyi ölçen tarzda detay sorulmuştur.

Soru 3: Bilginin kullanılmasını gerektiren ve bilgiyi ölçen tarzda detay sorulmuştur.

Soru 4: Verilen paragraftan yorum yaparak çıkarımda bulunulmasını istemiştir.

Soru 5: Anlaşma maddeleri verilerek, verilen bilgiden yorum yapmasını ve çıkarımda bulunmasını istemiştir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: METİN ANALİZİNE DİKKAT

Sorular tümüyle okuduğunu anlama ve yorumlamaya dayalı olup, bilgi sorgulama düzeyi alt seviyededir.

Soru 1: 2. ünite ile ilgili olup metin analizine dayalıdır. Metnin vurguladığı ana düşünce ile hadisler arasında ilişki kurulması istenmiştir. Orta seviye bir sorudur.

Soru 2: 2. ünite ile ilgili olup paylaşmanın önemini vurgulamaktadır. Seçeneklerde din kültürü ve ahlak bilgisi sorularında çok alışık olmadığımız nezaket, kanaat ve tevazu gibi kavramlar kullanılmıştır. Yani öğrencinin Türkçeyi kullanma gücüde önemsenmiştir. Soru orta düzeyde sorulmuştur.

Soru 3: 2. ünite ile ilgilidir. İnfak ibadetinin hangi koşullarda yapılması gerektiği sorgulanmıştır. Kolay – orta seviye bir sorudur.

Soru 4: 1. ünite ile ilgilidir. Verilen metnin özlü sözle desteklenmesi istenmiştir. Zamanın değerli olduğunun bilincinde olunmasına dikkat çekilmiştir. Kolay – orta düzeyde olup metin analizi sorusudur.

Soru 5: 3. ünite ile ilgilidir. Malın korunması ilkesi temel ilkelerle ilişkilendirilmiştir. Orta düzeyde bir sorudur.

İNGİLİZCE: KELİMELERİ EZBERLEMEK ÖNEMLİ

Şubat ayı örnek soruları, 4. ve 5. Üniteleri kapsamaktadır.

Sorular, orta zorluktadır, tablo okuma becerilerini kullanabilme, okuduğunu anlayıp yorumlayabilme, çıkarım yapabilme ve kelime bilgisi genel olarak sorgulanmaktadır. Soruların dili anlaşılır ve açıktır. Soru köklerinin, yapısal olarak ve anlamca kapsamlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Örneğin, 5. soru yapı olarak olumlu olmasına rağmen anlamca olumsuzdur. 1. soru testin en kolay sorusu denilebilir. Cevaba ulaşmak daha kolaydır.

Kelime ezberi, dil öğrenmede oldukça önemli bir yerdedir. LGS sınavında da, kelime ezberi, öğrencilerimiz için büyük önem taşımaktadır.

Soru 1: Olumlu soru kökü kullanılmıştır ve verilen diyaloglara göre cevaba kolaylıkla ulaşılmaktadır. Soru, zor bir soru değildir, orta zorluktadır. Dikkat gerektirmektedir. Çeldiriciler orta zorluktadır. Soru, ‘On The Phone’ ünitesine aittir. Hedef kazanım öğrencilerimizin diyalogları anlayıp, çıkarım yapabilmeleridir.

Soru 2: Araştırma sonuçlarının yer aldığı veriler bulunmaktadır. Olumlu soru kökü kullanılmıştır. Soruda, kelime bilgisi de sorgulanmaktadır. Soru, ‘The Internet’ ünitesine aittir. Orta zorlukta bir soru olup çeldirici şıkları çok kuvvetli değildir. Hedeflenen kazanım, öğrencilerimizin araştırma verilerini okuyup mantıklı çıkarım yapabilmeleridir.

Soru 3: Olumlu soru kökü kullanılmıştır. Hedef kazanım, araştırma sonuçlarını okuyup, okuduğunu anlayıp yorumlayabilmektir. Araştırma sonuçlarına göre verilen verilerden çıkarım yapılması istenmektedir. 5. Ünite olan ‘The Internet’ ünitesini kapsamaktadır. Orta zorlukta bir sorudur ama tablo okumaya çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde çeldiricilere yönlendirilme olabilir.

Soru 4: Kolay gibi görünmektedir ancak dikkat gerektiren bir sorudur. Olumsuz soru kökü kullanılmıştır. Soru ‘The Internet’ ünitesine aittir. Hedef kazanım, verilen verileri okuyabilmek ve çıkarım yapıp sonuca ulaşabilmektir. Ayrıca kelime bilgisini de ölçmektedir.

Soru 5: Hedef kazanım, verilen bilgileri okuyup, anlayıp, yorumlayabilmektir. Soru, ‘The Internet’ ünitesine aittir. Soru kökü olarak olumlu bir sorudur ancak anlamca olumsuz olan sonucu sorgulamaktadır. Bu yüzden zorluk değeri diğer sorulara göre daha yüksektir. Kelime bilgisi ve odak kontrolünü sorgulamaktadır.

 

MATEMATİK: İŞLEMLER VAKİT ALACAK

Genel bir değerlendirme yapacak olursak, neredeyse her soruda şekil barındıran ve mutlaka şekli çok iyi okumayı gerektiren 10 soru ile karşılaştık. İşlemlerin bazı sorular özelinde daha uzun olduğu ve vakit alabileceği, soruya en doğru noktadan yaklaşmanın önemli olduğu sorular olarak özetleyebiliriz.

Soru 1: İlk sorumuz işlemsel açıdan basit ancak verilen ilişkileri kurmak açısından zor sayılabilecek bir soru. Üslü ifadelerle ilgili çarpma ve bölme işlemlerini doğru şekilde yaparak çözebileceğimiz bir soru.

Soru 2: Çarpanlar katlar konusunun klasik soru tiplerinden biri sorulmuş. Ortak kenarın kaç olabileceğini bulmak için EBOB kullanıyoruz ancak aynı zamanda diğer kenarların toplamı ile bulduğumu EBOB değerinin aralarında asal olma şartını arıyoruz. 72 ve 60’ın çarpanlarını yazarak uygun olan değerleri buluruz (3 olursa 44, 4 olursa 33 oluyor). Çevrenin en az olmasını istediği için kenar uzunluklarını birbirlerine en yakın olacak şekilde seçiyoruz (4 ve 33) ve 74 cevabına ulaşıyoruz.

6 VE 7’NCİ SINIF BİLGİLERİNİ DE İSTİYOR

Soru 3: Sorumuz veri analizi sorusu gibi dursa da ikinci dönemin ilk konusu olan ‘birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler’ konusunun sorusu gibi de duruyor. Ancak burada kurulacak denklemi çözmek için 6 ve 7. Sınıflarda gördüğümüz cebirsel ifade ve denklem konularından aldığımız kazanımlar bu denklemi çözmek için yeterli olacaktır. Yani ikinci dönem konusundan soru sorulmuş gibi bir düşüncemiz olmamalı. 1. Grafiği kullanarak çocukların yaşlarını bulup ardından 2. Grafiğe geçiş yapabiliriz.

Soru 4: Kareköklü ifadeler konusundan şekil içeren çok güzel bir soru hazırlandığını görüyoruz. Kesikli çizgilerin eşit uzunlukta olmaları ve yatayda bakınca 6 tanesinin uzun kenara, dikeyde bakınca 5 tanesinin kısa kenara eşit olduğunu görmek sorunun çözümünde anahtar rol oynuyor. Her bir kesikli parçanın uzunluğu bu şekilde bulunarak cam çerçevenin uzunluğunu bulabiliyoruz. Şekillerin kenarlarından ya da iç kısımlarından belirli parçaların kesilip alınması ile çevre uzunluklarının nasıl değiştiğini dikkatli bir şekilde takip etmek, gerekli yerlerde şekli tamamlamak bu tarz sorularda cevaba ulaşmayı kolaylaştıracaktır.

Soru 5: Sorumuz hem şekil okumayı hem de cebirsel ifade işlemlerini hatasız yapmayı gerektiren, zor sayılabilecek bir soru. Eş dikdörtgenlerin kısa ve uzun kenarlarının birer tanesinden geriye kalan kısmın mavi karenin bir kenarına eşit olduğunu görerek sorunun önemli sayılabilecek kısmını çözmüş oluyoruz ancak buradan sonra da karşımıza alan hesabı yaparken birçok tam kare ifade ve bunların toplama çıkarma işlemleri çıkıyor.

BİLİNMEYENLER SORUYU ZORLAŞTIRMAZ

Soru 6: Kare şeklindeki posterlerin alanları farkını sorarak ‘iki kare farkı’ kazanımından yola çıkmamız gerektiğini soru kökünde bizlere söylüyor. Kare şeklindeki posterlerin kenarlarına birer bilinmeyen atayarak, bu kenarların toplamı ve farkını bulabiliyoruz. Bulduğumuz bu iki ifadeyi çarparak posterlerin alanları farkına ulaşıyoruz. Bu tarz sorularda bilinmeyen atamaktan çekinmemek gerektiğini lütfen unutmayalım. Daha fazla bilinmeyen olması her zaman soruyu zorlaştırmaz, aksine burada olduğunu gibi çok daha kolay bir şekilde çözmemizi sağlayabilir.

Soru 7: Farklı olası durumların sayısının sorulduğu bu soruda 1. Rafta sadece kırmızı ve mavi, 2. Rafta sadece sarı ve mavi saksıların bulunduğuna dikkat etmek gerekiyor. Bize verilenlere baktığımız zaman 1. Ve 2. Raftaki toplam saksı sayısı, 1. Raftaki rastgele seçilen saksının kırmızı ve 2. Raftan rastgele seçilen saksının sarı olma olasılıklarının eşit olması. Bu bilgileri kullanarak kırmızı ve sarı saksı sayıları arasındaki oranı bulup, toplam saksı sayısına uygun olacak şekilde olası durumları hesaplayabiliyoruz.

Soru 8: Soruda verilen tabloda en dikkat edilmesi gereken nokta her ay üretilen telefon sayısının toplanarak verilerin tabloya işlenmiş olmasıdır. Ayrıca her ay sonunda üretilen toplam beyaz telefon sayısı, siyah telefon sayısının 2 katı olacak bilgisi de tabloyu doldurmamızda önemli bir bilgidir. Sadece mayıs ayına ait veri elimizde olmadığı için buraya beyaz telefon sayısı siyah telefon sayısının 2 katı olacak şekilde bir bilinmeyen atayarak ve sonrasında sadece haziran ayı ya da sadece temmuz ayı ifadelerini hesaplarken ay sonundan bir önceki ay sonunda üretilen telefon sayısını çıkararak soruyu çözebiliriz. Basit gibi görünen ancak çok dikkat edilmesi gereken bir soru.

Soru 9: Soruda kenarlar arasındaki oran ve toplam çevre uzunluğu verilmiş. Şekil-1 de oluşan 4 eş parçanın Şekil-2 de kısa kenarlarının orta noktalarından çakıştırıldığı bilgisi verilmiş. Kenar uzunluklarını doğru bir şekilde yerleştirince boyalı olan bölgenin alanına ulaşabiliyoruz. Cebirsel ifade ile birlikte oran ve geometri bilgisi gerektiren güzel bir soru.

Soru 10: Her ne kadar ikinci dönem konuları, özellikle geometri kısımları sınavda karşımıza çıkmayacak olsa da şekiller ve katlamalar her konunun sorusunda karşımıza çıkabiliyor. Burada da katlama yapılıp kesişim noktalarının doğru şekilde belirlenmesi istenmiş. Dikkat edilmesi gereken nokta, A ve B noktalarının çakışacak şekilde katlanması ve açılması sonucu oluşan nokta birim karelerle verilen şeklin tam ortasına denk geliyor. Bu tarz sorularda tavsiyen, her birim kareye x demek yerine 2x demektir. Bu bize işlem kolaylığı sağlayacaktır ve hata yapma riskimizi düşürecektir. Ancak sorunun sonunda her birim kareye 2x dediğimizi unutmamalıyız.

FEN BİLİMLERİ: GRAFİK VE GÖRSEL YORUMLAMA

Şubat ayı sorularında beklediğimiz gibi 1. dönem konularına ait kazanımlardan her bir ünite ve alt başlıktan olabilecek şekilde sorular gelmiştir. Soru dağılımlarında çok fazla zorlamadan yine grafik ve görsel yorumlamaya ait sorular ön plana çıkmıştır. Örnek sorularda kazanım taramaya yönelik, dikkatin ölçüsünü değerlendiren orta zorlukta ve kolay sorular ile öğrencinin temel becerilerini kontrol etmek hedeflenmiştir. Genel olarak öğrencilerin okuma – anlama, yorumlama, analiz etme gibi becerileri sorgulanmıştır.

Soru 1: Mevsimler konusuna ait görselde temel mevsim başlangıç tarihi ve konumu bilgisi sorgulanmıştır.

Soru 2: DNA’da meydana gelen hatalara ait oldukça kolay bir görsel sorusu sorulmuştur.

Soru 3: Kalıtım sorusuna ait bir çaprazlama verilmiş ancak şıklarda verilen çıkarımlar oldukça düzgün okuma anlama ile verilen kesin olarak bulunması gereken çetrefilli bir sorudur.

Soru 4: Öğrencinin adaptasyonda canlıların kullandığı özelliklerin işlevi bir deney ile sorgulanmıştır.

Soru 5: Katı basıncının dikkatle incelenip, yüzey alanı ve ağırlık değişimlerinin karşılaştırılması gereken orta zorlukta bir sorudur.

Soru 6: Sıvı basıncının derinlik ve yoğunluk ile doğru orantılı olduğu kazanım bilgisi ile yapılabilen kolay bir sorudur. Bulunan cevap grafik olarak bulunacaktır.

Soru 7: Periyodik tablonun özelliklerini kavramaya yönelik ve çok dikkatli çözülmesi gereken bir sorudur. Kesinlikle ibaresinden dolayı her ihtimal ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Oldukça çeldirici bir sorudur.

Soru 8: Kimyasal tepkimede kütlenin korunumu ve yeni özellikte madde oluşumu bilgisi titizlikle sorulmuştur. Ancak erlenmayer kütlesi dikkate alınmazsa çok yanlış yapılabilecek oldukça zor bir sorudur. Kütlenin korunumu bilgisi çeldirici olarak sorulmuştur. Kesinlikle doğrudur ifadesi soruyu büyük bir dikkatle yapmaya teşvik etmelidir. Dikkat ve kazanım bilgisi ölçen yıldızlı bir sorudur.

Soru 9: Soruda asit yağmurlarının maddelere etkisi sorgulanmış oldukça kolay bir sorudur.

Soru 10: Fiziksel ve kimyasal değişim özelliklerini taramaya yönelik kolay bir sorudur.

FMV ISPARTAKULE IŞIK ORTAOKULU EĞİTİMCİLERİ

 

TÜRKÇE: DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIM

Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Handan Kızıl: Şubat ayı soruları, LGS’de sorulan Türkçe sorularıyla kıyaslandığında oldukça kolaydır. İki soru yeni nesil olmakla birlikte 8 soru eski sınavlardan alıştığımız soru tiplerini örneklendirmektedir.

1. soruda öğrencilerden metinde boş bırakılan yerlere bağlama göre uygun sözcüğü getirmesi beklenmektedir.

2, 3, 7 ve 8. soru alışılagelen anlama kazanımlarını ölçen sorulardır. Zorluk derecesi bakımından kolay diyebileceğimiz sorulardır.

4. soru oldukça kolay bir grafik okuma sorusudur.

5. soru paragrafın yapısı sorusudur. Öğrencilerden verilen metinlerin sonuç cümlelerini bulmaları beklenmektedir.

6. soru ilk bakışta fen bilimleri sorusu gibi görünen, disiplinler arası yaklaşımla hazırlanmış bir sorudur. Öğrencilerden verilen açıklamaların bir grafikteki karşılığını belirlemesi beklenmektedir. Yeni nesil dediğimiz bir grafik okuma sorusudur ve dikkati ölçen orta zorlukta bir sorudur.

9. soru noktalama kuralları kazanımını ölçen, alışılagelmiş soru tiplerinden biridir. Beklendiği gibi yeni nesil noktalama kuralları sorularından değildir. Öğrencilerden ayraçlarla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yerleştirmesi beklenmektedir.

10. soru cümlenin ögeleri kazanımını ölçen, zorluk derecesi çok kolay olan bir dil bilgisi sorusudur.

MATEMATİK: GÖRSEL OKUMA VE İŞLEM YAPMA BECERİSİ

Matematik-Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Sezin Şahin: Şubat ayı matematik örnek soruları her ay olduğu gibi görsel okuma, akıl yürütme ve işlem yapma becerilerinin ön plana çıktığı genel anlamda zorluk derecesi orta düzeyde sorulardan oluşmaktadır.

1. soru üslü sayılarla işlemler konusunda kolay seviyede bir sorudur. Görsel okuma becerisi

gerektirmektedir.

2. soruda ortak bölenleri bulup hangisinin kullanılması gerektiğine karar verilmelidir. Öğrencilerin

dikkatli olmaları gereken çeldiriciler içeren bir sorudur. Ortak bölen bulmanın yanı sıra aralarında

asallık kavramı da barındırmaktadır. Benzer sorular geçmiş yılların LGS sınavında ve örnek sorularında sıkça karşımıza çıkmıştır.

3. soru veri analizi konusunda zorluk derecesi orta düzeyde bir sorudur. Genelde veri analizi sorularında 2 farklı grafik türü yer alırken bu soruda iki tane daire grafiği üzerinden işlem yapılması beklenmektedir. Öğrenciler aynı zamanda oran ya da denklem kurarak soruyu çözebilirler.

4. soru şekil üzerinde çözüm yapılması gereken köklü sayılarla çarpma ve bölme işlemleri ile ilgili orta düzey bir sorudur.

5. soru cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konusunda şekil üzerinden sorulmuş zor bir sorudur. Şekilde

verilen karelerin ve dikdörtgenlerin kenar uzunlukları yerine çevrelerinin verilmiş olması soruyu

zorlaştırmıştır. Şeklin kare olduğu bilgisinin öğrenci tarafından bulunması beklenmiştir. Matematiksel akıl yürütme becerisi ön plana çıkmaktadır. Öğrenciden çok adımlı işlem yapması beklenmektedir.

6. soru yine cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konusundan sorulmuştur. Ancak beşinci soruya göre kolay bir sorudur. Şekil üzerinde uzunluklar yerleştirilmiş olarak verilmesi kolaylık sağlamıştır. 7. soru orta seviyede bir olasılık sorusudur. Öğrencilerden matematiksel akıl yürütme becerilerini kullanmaları beklenmiştir.

8. soru olasılık konusunda, çeldiriciler barındıran ve ilk okuyuşta öğrencilerin anlamakta zorlanabileceği bir sorudur. Soruda tablo verilmiştir ve öğrencilerin verilen kurallara göre tabloyu doldurmaları beklenmektedir. Sorunun mantığı doğru yorumlandığında orta düzeyde bir sorudur.

9. soru görsel okuma becerisinin ön plana çıktığı cebirsel ifadeler ile ilgili ve öğrencilerin soruyu dikkatli okuduğunda rahatlıkla yapabilecekleri orta düzey bir sorudur.

10. soru köklü sayılarla çarpma ve bölme işlemi konusunda kolay bir sorudur. Öğrencilerden verilen şeklin birim uzunluğunu bulup istenilen aralığın uzaklığını bulmaları beklenmektedir.

 

FEN BİLİMLERİ: ANLAMA, YORUMLAMA VE ANALİZ GEREKTİRİYOR

Matematik-Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Sezin Şahin: Şubat ayı fen bilimleri örnek sorularının tamamı müfredata ve MEB kazanımlarına uygun ve 1.yarıyıl kapsamlıdır. Örnek sorulardan 1 tanesi “Mevsimlerin ve İklim”, 3 tanesi “DNA ve Genetik Kod”, 2 tanesi “Basınç”, 4 tanesi “Madde ve Endüstri” ünitelerinden oluşmaktadır.

Şubat ayı örnek soruları öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, analiz etme gibi becerilerinin sorgulandığı, aynı zamanda dikkat becerilerini de ölçen sorulardır. Örnek sorulardan 5 tanesinin soru kökünde kesinlik ifadesi yer almaktadır.

1.soru mevsimlerin oluşumu konusuyla ilgili zorluk derecesi orta düzeyde bir sorudur. Bu soruda öğrencilerin yönergeyi okuyarak doğru anlamaları ve verilen görselle birlikte yorumlamaları gerekmektedir.

2.soru DNA mutasyonları ile ilgili, görseli doğru yorumlamayı gerektiren kolay seviyede, öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sorudur.

3.soru kalıtım ve çaprazlama konusuyla ilgili, görsel yorumlama ve dikkat gerektiren, soru kökünde kesinlik ifadesine yer verilen, çeldiricileri yüksek bir sorudur.

4.soru adaptasyon konusuyla ilgili, verilen ısı yalıtımı deneyini öğrencilerin doğru yorumlamalarını gerektiren, kolaylıkla doğru cevaplandırabilecekleri bir sorudur. Geçmiş yılların soruları ile karşılaştırıldığında adaptasyon sorusunda deneye yer verilmesi farklılık oluşturmuştur.

5.soru katı basıncı konusu ile ilgili kütle çıkarma gerektiren, deney ve görsel yorumlama ağırlıklı orta düzeyde bir sorudur. Öğrencilerin soruda çıkarılan parça doğrultusunda yüzey alanı ve ağırlık değişimlerine bağlı olarak gerçekleşen katı basıncı değişimini doğru yorumlamaları gerekmektedir.

6.soru grafik yorumlama ve dikkat gerektiren gerektiren, öğrencilerin sıvı basıncının derinlik ve yoğunluk ile doğru orantılı olduğu kazanımıyla karşılaştırma yaparak cevaplayabilecekleri bir sorudur.

7.soru görsel kullanılmadan sorulan periyodik tablonun özelliklerinin tarandığı, kesinlik ifadesi içeren, çeldiriciliği yüksek bir sorudur.

8.soru kimyasal tepkimelerde kütle korunumu ile ilgili, deney yorumlama gerektiren, kesinlik ifadesi içeren, çeldiriciliği yüksek bir sorudur. Öğrencilerin deney görselini doğru yorumlamaları ve kütle korunumunda erlanmayerin kütlesini dikkate almaları gerekmektedir.

9.soru asit yağmurları ile ilgili kazanım bilgisi ve görsel yorumlama gerektiren bir sorudur.

10.soru fiziksel ve kimyasal değişimin özelliklerini sorgulayan, deney ve görsel yorumlama sorusudur.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: NET VE ANLAŞILIR SORULAR

Türkçe-Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Handan Kızıl: MEB’in şubat ayı örnek soruları incelendiğinde soruların 2.ünite yani “Milli Uyanış” ünitesi ile 3.ünite olan” Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm” ünitelerinden sorulduğu ve daha önceki aylarda yayımlanan sorulara göre daha net ve kolay anlaşılır nitelikte olduğu görülmektedir.

Soruların çoğunluğu verilen metinlerdeki bilgilerden hareketle doğru bilgiye ulaşma özelliği taşıyan, çeldiricisi çok güçlü olmayan, orta güçlükte sorulardan oluşmaktadır. Konuya hâkim olmak, kavram ve kelime bilgisini doğru kullanmak, metni dikkatli okumak geçmiş yıllardaki örnek sorularda olduğu gibi bu sorularda da önemini korumaktadır. Kısacası okuma anlama becerilerini ölçen ve yorum yapabilme becerisine sahip olan öğrencilerin daha kolay yapabileceği nitelikte sorulardır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: OKUDUĞUNU ANLAMA ÖNEMLİ

Türkçe - Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Handan Kızıl: Sorular sadece 2. üniteyi kapsamaktadır. Yeni nesil denen soru türündendir ve gayet kaliteli olduğu söylenebilir. Anlama, yorumlama ve kıyaslama becerilerini ölçmektedir. Şubat ayı örnek soruları daha çok verilen metni anlama ve ana düşünceyi çıkarma becerisini ölçmeye yöneliktir. Sorular orta zorluktadır. Soruların yanıtları çok kolay bulunamayabilir, hayli düşünmeyi gerektiriyor. %70 başarı olabilir.

1. Soru: Öğrencinin bu soruyu çözebilmesi için ilk olarak okuduğu metni çok iyi anlaması ve verilen mesajı çıkarması gerekiyor. Daha sonra da bu mesajla uyumlu olan hadisleri tespit etmesi gerekiyor. Zor bir sorudur.

2. Soru: Metinde verilen mesajı anlama ve işlenen konularla bağ kurma becerisi gerektiren bir sorudur. Verilen metin konu dışı bir öykü olduğu için işlenen konuyla bağ kurmak öğrenciyi zorlayabilir. Orta zor bir sorudur.

3. Soru: Metni ve verilen mesajı anlama bu mesajla işlenen konular arasında bağ kurma becerisini ölçen bir sorudur. Kolay bir sorudur.

4. Soru: Öğrencinin okuduğu metinden çıkarım yapma becerisini ölçmektedir. Öncelikle metni anlamak ve verilen mesajı çıkarmak gerekiyor. Ayrıca, verilen sözlerle metinde verilen mesaj arasındaki bağın kurulması gerekiyor. Zor bir sorudur.

5. Soru: Öğrencinin işlenen konuları anlama ve ünitenin bazı kavramlarını öğrenme/bilme düzeyini ölçen bir sorudur. Soru kökünde verilen ilkeler ve cevap seçenekleri açık ve anlaşılır olmasına rağmen öğrenciler aradaki ilişkiyi kurmada zorlanabilirler. Orta zorlukta bir sorudur.

İNGİLİZCE: KELİME BİLMEK ÖNEMLİ

Yabancı Diller Bölüm Başkanı Hande Ergun: Şubat Ayı örnek sorularına genel olarak baktığımızda kazanımlara paralel, dikkat gerektiren ve okuduğunu anlamaya yönelik orta zorluk derecesinde sorulardan oluştuğunu görüyoruz. İlk soru 4. Ünite, diğer sorular ise 5. Ünite kapsamında hazırlanmış. Muhakeme gerektiren ve uzun diyaloglardan oluşan sorular dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yılların LGS İngilizce sorularına kıyasla okuması ve değerlendirmesi daha uzun sürecektir. Öğrencilere, uzun diyaloglarla ve muhakeme soruları ile kolay başa çıkabilmeleri için İngilizce okuma ve kelime çalışmalarına ağırlık vermelerini tavsiye ediyoruz.

25-02-2023


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş