Arama sonuçları

2024 AYT: Eğitimciler soruları nasıl değerlendirdi?

2024 AYT: Eğitimciler soruları nasıl değerlendirdi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS)  ikinci oturumu olan ve 2 milyon milyon 19 bin 709 adayın girdiği sınavda adaylara 4 testten 160 soru yöneltildi. Adaylar tercih edecekleri bölümlerin puanlarına göre en az 2 test yani 80 soru  yanıtladı. Peki sorular zor muydu? Ayırt edici sorular ağırlıkta mıydı?

EĞİTİMCİLER NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Eğitimciler sınav sorularını şöyle değerlendirdi:

AYT SORULARINI EĞİTİMCİLER NASIL YORUMLADI?

UĞUR OKULLARI VE UĞUR KURS LİSE BÖLÜM BAŞKANLARI

EA VE SAY İÇİN MATEMATİK BELİRLEYİCİ

Uğur Okulları ve Uğur Kurs Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt AYT Değerlendirmesi:

“2024 AYT’de tüm derslerde sorular bilgiye dayalı olarak sorulmuştur. Bu soruların çözülebilmesi için konuların dersin formatına uygun bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir. AYT, öğrencilerin ders kapsamında öğrendikleri bilgileri soru içerisinde doğru kullanarak çözüme ulaşmalarını değerlendiren bir sınav olarak hazırlanmıştır. 2024 AYT’ de genellikle tüm dersler orta zorlukta olup sayısal ve eşit ağırlık öğrencileri için matematik dersi; sözel öğrencileri için tarih ve coğrafya dersleri belirleyici olacaktır.

Matematik, bilgi içeren ve bu bilgileri kullanıp işlem yapmayı gerektiren orta ve ortanın üstünde zorlukta sorulardan, geometri ise gerçek hayat problemleri ile ilişkilendirilip görsellere yer verilerek hazırlanmış ya da sözel ifade edilip soruya ait şekli öğrencinin çizip soruyu çözmesi istenmiş, ortanın üstünde güçlükteki sorulardan oluşmuştur. 

Fizik sorularının bir kısmı yüzeysel düzeyde bilgi, yorum ve çıkarım gerektirirken bir kısmı daha derinlemesine düşünmeyi gerektiren sorular olarak değerlendirilmektedir. Kimya sorularının müfredata tamamen uygun olduğu görülmektedir. İşlemli sorular belirleyici olabilecektir. Biyoloji sorularının klasik ÖSYM formatında, geçmiş yıllara benzer, bilgi temelli ve orta zorluk seviyesinde olduğu görülmüştür. Türk Dili ve Edebiyatı 9, 10, 11 ve 12. sınıf müfredatından yazar-eser ve temel edebiyat bilgisini sorgulayan ve aynı zamanda yorum becerisi gerektiren sorulardan oluşmuştur. Genel anlamda orta düzeyde sorular sorulmuştur. Bu sınavda eğitim-öğretim yaşamı içerisinde okuma-yazma kültürünü edinmiş öğrencilerin bir adım önde olacağı söylenebilir. Tarih soruları, ağırlıklı olarak bilgi kullanma ve bilgiyi analiz etme gücünü ölçen niteliktedir.  Her iki testteki tarih sorularının zorluk düzeyi yüksektir.  Coğrafya sorularının konu dağılımı dengeli olmakla beraber doğal sistemler ünitesinden soru yöneltilmemiştir.

Sınav, MEB kazanımlarına ve müfredatına uygundur. Coğrafya dersinde harita okuryazarlığı her yıl olduğu gibi bu yıl da ön plana çıkarılmıştır. Konu kapsamına hâkim, düzenli çalışan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınavdır. Sınavın zorluk seviyesi ortanın altındadır. Sosyal Bilimler -2 sınavında konu dağılımı dengelidir. Sürpriz bir soru yoktur. Ancak sınavın zorluk düzeyi TM gruba göre daha yüksek. Bütün sınavlarda olduğu gibi harita okuryazarlığının önemi vurgulanmıştır. Felsefe soruları, önceki yıllardaki AYT formatına benzer, müfredata uygun, konuları bilen öğrencinin çözebileceği orta düzeyde bir zorluktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları geçen yıla göre daha fazla bilgi içermektedir. Bu sınavda öğrencilerin dini terim ve kavram bilgisi sorgulanmıştır.

MATEMATİK: İŞLEM YAPABİLME YETENEĞİ

Matematik Bölüm Başkanı Nilda Yüksel: 2024 AYT Matematik soruları, MEB kazanımlarına uygun olup 9 ve 10. sınıf konularından soru sorulmakla birlikte ağırlıklı olarak 11 ve 12. sınıfta işlenen konuları kapsamaktadır. Öğrenciler; soruların net, anlaşılır olduğunu ancak zorluk düzeyinin orta ve ortanın üstünde olduğunu ifade etmişlerdir. Geometri soruları; genellikle 11 ve 12. sınıf konularının kazanımlarını kapsayan, bilgi gerektiren ve yorum yaparak çözüme ulaşmayı hedefleyen sorulardan oluşmuştur. Ayrıca gerçek hayat problemleri ile ilişkilendirilip görsellere yer verilerek hazırlanmış ortanın üstünde güçlükte sorular da yer almıştır. Sözel ifade edilmiş olan soruların şekle dökülerek işlem yapılması noktasında öğrenciler güçlük yaşamışlar.

AYT soruları, öğrencinin matematiksel bilgi seviyesini ve bilgiyi kullanarak işlem yapabilme gücünü ölçtüğünden bazı öğrencilere TYT matematik sınavına göre daha zor gelmiş olabilir.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: BAZI ESERLER TEKRAR SORULDU

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Cevdet Eyüboğlu: 2024 AYT Türk Dili ve Edebiyatı testi, sınava katılan adaylardan aldığımız duyumlara göre 9, 10, 11 ve 12. sınıf müfredatına ve MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Sınav; yazar-eser ve temel edebiyat bilgisini sorgulayan, aynı zamanda yorum becerisi gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Genel anlamda orta zorluk düzeyinde sorular sorulmuştur. İlk 6 soru sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragraf konularını içeren anlam bilgisini kapsamaktadır. 

Türk edebiyatı sorularının ise ağırlıklı olarak halk edebiyatı, divan edebiyatı, Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı sorularından oluştuğu görülmüştür. Sınavın lise müfredatının tamamını kapsadığı Sınavın lise müfredatının tamamını kapsadığı ve geçen seneden farklı olarak 12. sınıf müfredatından da sorulara yer verildiği adaylar tarafından dile getirilmiştir. 2024 AYT Türk Dili ve Edebiyatı testinde ÖSYM tarafından daha önceki sınavlarda sorulmuş bazı eserlerin tekrar sorulmuş olması dikkatli adayların soruları daha kolay çözebilmesine katkı sağlamıştır. Türk dili ve edebiyatı sorularının bazılarının yazar-eser-dönem arasında ilişki kurabilme yeterliliğini isteyen sorular olduğu adaylar tarafınca belirtilmişir. Bu sınavda eğitim-öğretim yaşamı içerisinde okuma-yazma kültürünü edinmiş öğrencilerin bir adım önde olacağı söylenebilir.

FİZİK: ORTANIN ÜZERİNDE ZORLUK

Fizik Bölüm Başkanı Volkan Alpay: 2024 YKS’nin ikinci aşaması olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) hakkında sınava giren öğrencilerimizden aldığımız ilk geri bildirimlere göre, bu yılki sınavda bir sürpriz yaşanmadığı görülmektedir. AYT Fizik sınavında soruların beklenildiği gibi 11 ve 12. sınıf müfredatından geldiği görülmüştür. Bu yılki sınavda, toplam 14 fizik sorusunun 7’si 11. sınıf, 7’si ise 12. sınıf konularından oluşmuştur. Bu dengeli dağılım, müfredatın geniş bir yelpazede ele alındığını ve öğrencilerin her iki sınıf seviyesindeki konularda da yeterliliklerini göstermelerinin beklendiğini ortaya koymaktadır.

Soru içeriğine daha yakından baktığımızda soruların bilgi, yorum ve çıkarım gereksinimleri açısından çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Soruların büyük bir kısmı, öğrencilerin akademik fizik bilgilerini ve kavramlarını hatırlamalarını ve bu bilgileri doğrudan kullanmalarını gerektiren niteliktedir. Ancak bazı sorular daha karmaşık analizler, kavramlar arası bağlantı kurma ve derinlemesine düşünme süreçlerini gerektirmiştir. 

Genel olarak değerlendirdiğimizde 2024 AYT Fizik sınavı, müfredatın büyük bir kısmını kapsayan ve öğrencilerin akademik düzeyde fizik bilgilerini etkin bir şekilde kullanmalarını isteyen bir yapıya sahiptir. Soruların çoğu öğrencilerin bilgilerini doğrudan uygulamalarını gerektirirken bazı sorular ise daha derinlemesine düşünmeyi ve analiz yeteneklerini ölçmeyi hedeflemiştir. Bu özellikleriyle sınavın zorluk düzeyinin orta seviyede olduğunu ve öğrencilerin sağlam bir temel bilgiye sahip olmaları durumunda başarılı olabileceklerini söyleyebiliriz.

KİMYA: DAHA ZOR SORULAR

Kimya Bölüm Başkanı Bedrettin Boyacıgil: 2024 AYT Kimya testinde soruların tümü 11 ve 12. sınıf kazanımlarını sorgulamaktadır. Her yıl olduğu gibi 13 kimya sorusunun 8’i 11. sınıf, 5’i 12. sınıf konularını içermektedir. Tüm sorular beklenen yerlerden gelmiş ve sürpriz bir soru ile karşılaşılmamıştır. Ancak soruların yarısı önceki bazı yıllarda olduğu gibi işlemli olduğundan özellikle işlemi sevmeyen öğrencilerde soruların çözüm süreci sıkıntı yaratmış olabilir. Sınava iyi hazırlanan öğrenciler, bu sınavda başarılı olacaktır. Sınavın geçen seneye göre biraz daha zor olduğu söylenebilir.  

BİYOLOJİ: BİLGİ VE YORUM

Biyoloji Bölüm Başkanı Asuman Kılıç: 2024 AYT Biyoloji testinde 11 ve 12. sınıf kazanımları sorgulanmıştır. Toplam 13 Biyoloji sorusundan 7’sinin 11.sınıf kazanımlarına, 6’sının ise 12. sınıf kazanımlarına ait olduğu görülmüştür. Testin zorluk derecesi orta düzey olarak ifade edilebilir. 11 sorunun doğrudan bilgiyi ölçmeye yönelik hazırlanan kazanım temelli sorular olduğu, 2 sorunun ise bilgi ve yoruma dayalı olduğu görülmüştür. Soruların beklenen ÖSYM formatında ve temel kazanımlar çerçevesinde hazırlandığı söylenebilir.

COĞRAFYA: İLK KEZ YER VERİLMEDİ

Coğrafya Bölüm Başkanı Davut Gürler: AYT Coğrafya sorularının konu/ünite dağılımı dengeli olmakla beraber Türk Dili ve Edebiyatı -Sosyal Bilimler-1’de ilk kez “Doğal Sistemler” ünitesine yer verilmemiştir. Çevre ve Toplum ünitesinin ağırlıklı olduğu görülmektedir. Sınav MEB kazanımlarına ve müfredatına uygundur. Coğrafya dersinde harita okuryazarlığı her yıl olduğu gibi bu yıl da ön plana çıkarılmıştır. Geçen yıllara kıyasla kolay bir sınav olduğu ve çözüm ortalamasının yüksek çıkacağı söylenebilir.

Sosyal Bilimler -2 testinde de konu/ ünite dağılımı dengelidir. Dünya ve Türkiye haritalarını tanıma ve yorumlama ile ilgili sorulara yer verilmiştir. Sınavın zorluk seviyesi ortadır. 2,3 sorunun belirleyici olacağı söylenebilir.

TARİH: BİLGİYİ KULLANMA SORULARI

Tarih Bölüm Başkanı Zeynep Ergün: AYT 2024 Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi ve Sosyal Bilimler-2 Testi, tarih sorularının konu dağılımı dengeli, MEB kazanımlarına ve müfredatına uygundur. Tüm sınıf düzeylerinden sorular sorulduğu anlaşılmaktadır. Ağırlıklı olarak bilgiyi kullanma ve analiz etme gücünü ölçen sorulara yer verilmiştir. Sorularda genel olarak tarihi kavramlar, dönem bilgisi, neden-sonuç ilişkisi, kronoloji bilgisini ölçen ve temel bilgilerin yanı sıra ayrıntı içeren bilgilere de yer verilmiştir. Özellikle Sosyal Bilimler 1 testinde üç sorunun belirleyici olduğu, Sosyal Bilimler 2 testinde ise iki sorunun belirleyici olacağı düşünülmektedir. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Ayrıca sınavda öncüllü, bilgiye dayalı yorum gerektiren sorulara da yer verilmiştir. Soruların çeldiricileri güçlü tutulmuştur. Edebiyat -Sosyal Bilimler 1 testinin zorluk seviyesi zor iken, Sosyal Bilimler -2 Testinin orta zorluk seviyesinde olduğu söylenebilir.

FELSEFE: BİLGİYİ SORGULADI

Felsefe Bölüm Başkanı Gülay Ataç: Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantıktan oluşan Felsefe Grubu soruları, 10 ve 11. sınıf MEB müfredatına uygundur. Felsefe ve sosyoloji dersinin soruları paragrafa dayanarak bilgi düzeyini ve yorum gücünü ölçen niteliktedir. Psikoloji ve mantık derslerinin soruları ise doğrudan bilgiyi sorgulayan, temel kavram bilgisini ölçen niteliktedir. Zorluk derecesi orta düzeyde olan soruların dili açık ve nettir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: BİLGİ AĞIRLIKLI

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Merve Akın: Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları MEB müfredatına uygun şekilde hazırlanmıştır. Öğrencilerin mevcut bilgilerinin sorgulandığı bu sınavda ağırlıklı olarak kavram bilgisi soruları yer almıştır. 4 soru doğrudan bilgiyi ölçer nitelikte olup 2 soru yorum sorusu olarak karşımıza çıkmıştır. Bu yılki soruların bilgi ağırlıklı olması, öğrencilerin müfredata hâkim olmasının önemini ortaya çıkarmıştır. Sorular açık ve anlaşılır niteliktedir.                 

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ BÖLÜM BAŞKANLARI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: RAHAT BİR SINAV                           

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI TUĞBA AKTAŞ: 2024 Türk Dili ve Edebiyatı Testi okuduğunu anlama becerilerini yoklayan 6 soru ile edebiyat alanına ait bilgileri yoklayan 18 sorudan oluşmaktadır. Sorular Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programları kazanımlarına uygun olmakla birlikte birkaç yıldır olduğu gibi en fazla soru 5 soruyla yine divan edebiyatından gelmiştir. Düzenli çalışıp tekrar yapan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınav olduğunu söylemek mümkündür.

MATEMATİK: İŞLEM ZORLUĞU VE YOĞUNLUGU

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI ZAFER AŞKIN : 2024 AYT matematik soruları ortaöğretim matematik dersi öğretim programları kazanımlarına uygun şekilde hazırlanmıştır. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl polinom ve OBEB OKEK sorusu sorulmamıştır. Soru metinleri açık ve anlaşılır bir dilde yazılmıştır ancak işlem zorluğu ve uzunluğu açısından testin güçlük düzeyinin önceki yıllara göre daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. Bu durumun AYT matematik testi Türkiye ortalamasının önceki yıllara göre daha düşük olmasına sebep olabileceğini söylemek mümkündür. Bu yılki matematik AYT testinin işlem yapma becerisi yüksek ve alanla ilgili bilgilere hâkim olan öğrencilerin daha başarılı olabileceği bir yapıda kurgulandığı görülmüştür.

GEOMETRİ: YORUM VE İŞLEM BECERİSİ

GEOMETRİ BÖLÜM BAŞKANI ÖMER ARAT: 2024 AYT geometri soruları bu yıl yorum yapma becerisini ölçmenin yanı sıra işlem becerisini de ölçmeye yönelik, oldukça ayırt edici bir yapıda kurgulanmıştır. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl 10. sınıf katı cisimler konusundan soru çıkması dikkat çekici olmuştur. Analitik geometri soruları haricinde diğer geometri soruları yine günlük yaşamla ilişkilendirilerek oluşturulmuştur.

FİZİK: BİLGİ YORUMLAMA 

FİZİK BÖLÜM BAŞKANI RAFET SAYAR: 2024 AYT Fizik sınavı, 11. sınıf ve 12. sınıfın kazanımlarını ölçen sorulardan oluşmuştur. Sınav, kazanımların günlük hayatla ilişkilendirildiği, öğrencilerin kazanımlara dair hâkimiyetini ölçen ve bilginin yorumlanmasını gerektiren nitelikte hazırlanmıştır. Hikâyeleştirilmiş yeni nesil sorulara bu yıl da sınavda yer verilmiştir. 

Soruların tamamının fizik dersi öğretim programına ait kazanımlarla ilişkili, bilgiyi yorumlama ve bilgiyi günlük hayattan verilen örnek içinde muhakeme etmelerini gerektiren bir yapıda olduğu görülmüştür. Sorular açık, anlaşılır ve cevaba net biçimde ulaşılabilecek şekilde hazırlanmıştır.  

Genel olarak 11. sınıf ve 12. sınıf konularına hâkim, kazanımları tam olarak özümsemiş, konuya dair günlük hayatla ilgili yaşamsal örnekleri anlamış, düzenli ve yeterli sayıda soru çözen öğrencilerin yapabileceği bir sınav olduğunu söylemek mümkündür.

KİMYA: YER VERİLMEYEN KONULAR

KİMYA BÖLÜM BAŞKANI PINAR YİĞİT: AYT Kimya Testinde, MEB Kimya Öğretim Programı doğrultusunda 11. sınıf kazanımlarından 8, 12. sınıf kazanımlarından 5 soru sorulmuştur.  Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “Periyodik Sistem” ile “Çözünürlük Dengesi” konularına yer verilmemiştir.  Soruların ünitelere dağılımı oldukça dengelidir.  Kimya sorularına genel olarak bakıldığında düzenli çalışan, konuyu iyi öğrenen öğrencilerin kimya derslerinde edindikleri bilgi, beceri ve yeterliliklerini kullanarak çözebilecekleri bir sınav olduğunu söylemek mümkündür. 

BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI ZAHİDE SENEM GÖKTAŞ: AYT Biyoloji Testinde, MEB Biyoloji Öğretim Programı doğrultusunda 11. sınıf kazanımlarından 7, 12. sınıf kazanımlarından 6 adet soru sorulmuştur. Bir grafik ve bir molekül yapısı görseli dışında testte görsel içerikli soru bulunmamaktadır. 

Genel olarak orta güçlükte sorularla öğrencilerin konu ile ilgili alan bilgisini ölçmek hedeflenmiştir. Öncüllü soruların birçoğunda güçlü çeldiricilerin bulunmamasının öğrenciler için avantaj sağlayacağı düşünülmektedir.

AYT Biyoloji Testinin genel olarak konuya hâkim olan öğrencilerin çok zorlanmayacağı sorulardan oluştuğunu; düzenli tekrar yapan, konular ile ilgili kavram ve terimlere hakim olan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir yapıda olduğunu söylemek mümkündür.

TARİH BÖLÜM BAŞKANI KAHAR ALKAN: TARİH AYT-Tarih 1 testi 9. sınıf öğretim programından 4, 10. sınıf öğretim programından 1, 11. sınıf öğretim programından 1, 12. sınıf öğretim programından ise 4 soru yer alacak şekilde hazırlanmıştır. Sınavdaki soruların iki tanesi yorum gerektiren sorulardan oluşurken 8 soru konu ile ilgili kavramlara hâkim olan öğrencilerin yapabileceği niteliktedir. Bu durumun sınavın güçlük düzeyinin yüksek olmasına neden olabileceği düşünülmektedir.

2 AYT-2 Tarih testi 9. sınıf öğretim programından 3, 10. sınıf öğretim programından 2, 11. sınıf öğretim programından 2, 12. sınıf öğretim programından ise 5 soru yer alacak şekilde hazırlanmıştır. AYT-2 Tarih sorularının tamamı konu ile ilgili kavramlara hâkim olan öğrencilerin yapabileceği sorulardan oluştuğundan güçlük derecesini zor olarak değerlendirmek mümkündür. 

AYT Tarih sorularının geneline bakıldığında; daha önceki yıllardaki kapsama paralel bir sınav olduğu görülmüştür. Soruların MEB öğretim programında yer alan kazanımlara uygun olarak hazırlanmış bir sınav olmasına rağmen; genel tekrar yapan, konu içerisindeki kavramlara ve gelişmelere hâkim olan öğrencilerin yapabileceği bir sınav olmuştur.  Testin çoğunluğunun alan bilgisi gerektiren sorulardan oluşması nedeniyle güçlük düzeyinin yüksek olabileceği düşünülmektedir.

COĞRAFYA: ORTA GÜÇLÜKTE

COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKANI ÜMİT SOYKAN: 2024 AYT Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerinde voğrafya sorularının orta güçlükte olduğu görülmüştür. Sosyal Bilimler-1 testindeki enerji güzergâhları ve etkileri konusuyla ilgili soru ile Sosyal Bilimler-2 testindeki ekosistemlerin özellikleri ve işleyişi konusuyla ilgili sorunun çeldiricileri güçlü olduğundan bazı öğrencilerin bu iki soruda zorlanabilecekleri, dolayısıyla bu soruların testlerin coğrafya alanında belirleyici soruları olabileceği söylenebilir.

AYT coğrafya sorularının genel olarak, yıl içinde düzenli olarak çalışan, konular ile ilgili kavram ve terimlere hâkim olan öğrencilerin rahatlıkla çözebilecekleri bir yapıda hazırlandığı görülmüştür.

FELSEFE BÖLÜM BAŞKANI FİLİZ YILDIRIM: 2024 AYT Felsefe soruları MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Test, önceki yıllarda olduğu gibi öğrencilerin alan bilgisini ölçmeye yönelik olarak oluşturulmuştur. Paragraflar çok uzun tutulmamış ancak terimsel ifadelere fazla yer verilmiştir. Psikoloji soruları önceki yıllarda olduğu gibi kısa ve öğrencilerin alan bilgisini ölçen, yoruma yer vermeyen bir yapıdadır. Mantık sorularında önceki yıllarda olduğu gibi kısa bir açıklama verilmiş, seçeneklerde tamamen kavramsal bilgiyi ölçen ifadeler yer almıştır. Sosyoloji soruları önceki yıllardan farklı olarak sadece paragraf yorumlama becerisini değil; doğrudan kavramsal bilgiyi de ölçen nitelikte hazırlanmıştır.

DOĞA KOLEJİ LİSE BÖLÜM BAŞKANLARI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: TEMEL BİLGİLER ÖLÇÜLDÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI EMRAH ÖZCAN:  2024 YKS’nin 2. oturumu olan AYT’de yer alan divan edebiyatı ve şiir bilgisi ile ilgili sorular, son senelerde olduğu gibi yine sınavın en önemli belirleyicisi olmuştur. Diğer senelerden farkı ise bu soruların daha çok bilgi düzeyinde olmasıdır. Okuduğunu anlama üzerinden altı tane soru sorulmuştur. Yazar-eser üzerinden de soruların sorulması, sınavın bilgi düzeyinde olduğunu gösteriyor. Bilen öğrencilerin rahat bir şekilde yapabildiği sınav olmuştur. İslamiyet öncesi Türk edebiyatından soru gelmemiş, İslamiyet etkisiyle yazılan eserlerden bir soru gelmiştir. Divan şiiri yedi soruyla sınavın belirleyicisi olmuştur. Şiir bilgisini hem divan hem de halk şiiri üzerinden vermiştir. Halk şiirinden masal, halk hikâyesi, semai sorularına yer verilmiştir. Tanzimat Dönemi’nden Recaizade Mahmut Ekrem, Servetifünun Dönemi’nden ise Tevfik Fikret sorusu bilgi düzeyinde sorulmuştur. Cumhuriyet Dönemi’nde şiir üzerinden Orhan Veli Kanık buldurulmaya çalışılmıştır. Genel olarak şiir ünitesi ağırlıklı olarak karşımıza çıkmıştır. Roman ünitesinden bir soru sorulması, sınavın kapsam geçerliliğini düşürmüştür. Tiyatro ünitesinden hiç soru sorulmamıştır. 

TARİH: BİLGİ SORULARI ÖN PLANDA

TARİH BÖLÜM BAŞKANI EMEL ABAY KAYA: 2024 AYT tarih sınavı, öğrencilerin tarih bilgilerini ve kavramsal yetkinliklerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmuştur. Soruların büyük bir kısmı bilgiye dayalı olup yorum soruları ise oldukça sınırlı kalmıştır. Sınavın genel zorluk seviyesi orta düzeydedir. Öğrencilerin düzenli ve dikkatli çalışmalarının karşılığını alabilecekleri bir yapıda olduğu gözlemlenmiştir. Sınav sonrasında öğrencilerden alınan geri bildirimlerde, öğrenciler genel olarak soruları anlaşılır bulduklarını ifade etmişlerdir.

Sorular, Millî Eğitim Bakanlığının lise müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. AYT Sosyal Bilimler 1 (SOS-1) testinde 9. sınıf müfredatından 3, 10. sınıf müfredatından 2, 11. sınıf müfredatından 1 ve 12. sınıf müfredatından 4 soru sorulmuştur. AYT Sosyal Bilimler 2 (SOS-2) testinde ise 9. sınıf müfredatından 3, 10. sınıf müfredatından 1, 11. sınıf müfredatından 2 ve 12. sınıf müfredatından 5 soru yer almıştır. SOS-1 ve SOS-2 testlerinin her birinde yalnızca birer yorum sorusu bulunması, sınavın bilgi ağırlıklı yapısını teyit etmektedir.2024 AYT tarih soruları, kapsamlı ve dengeli bir sınav olarak değerlendirilmiştir.

COĞRAFYA: ORTA SEÇİCİLİKTE

COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKANI OSMAN NURİ YAKUPOĞLU: Bu yılki AYT’ de, Coğrafya-1 bölümünde altı (6) ve Coğrafya-2 bölümünde on bir (11) soru yer almıştır. Sorular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) formatına ve Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uygun olarak orta düzeyde seçicilikte hazırlanmıştır. Sınavın kapsamı, 11 ve 12. sınıf kazanımlarını içermekte olup müfredat dışı herhangi bir soruya yer verilmemiştir.

Sınav soruları, coğrafi bilgi ve sorgulama becerilerini, harita okuryazarlığını test etmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda, öğrencilerin düzenli çalışmaları ve konu tekrarları yapmaları, sınavda başarılı sonuçlar elde etmeleri için önemli bir temel teşkil etmiştir. Hava kirliliği türleri ve Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri’yle (DOKAP) ilgili soruların sınavda belirgin bir seçicilik düzeyi sergilediği gözlemlenmiştir. 

Sonuç olarak AYT’ nin coğrafya bölümü; müfredat odaklı, konu tekrarlarıyla pekiştirilebilen, orta seviyede seçicilikte ve güncel eğilimleri yansıtan sorulardan oluşmuştur. Bu, adayların akademik başarılarının yanında, coğrafi bilgi birikimleri ve analitik düşünme yeteneklerinin de değerlendirilmesine olanak tanımıştır.

FELSEFE: BİLGİ VE YORUM İSTEDİ

DOĞA KOLEJİ FELSEFE BÖLÜM BAŞKANI SABRİ YILMAZ: Öğrencilerden aldığımız bilgilere göre, felsefe grubu soruları, felsefe grubuyla ilgili temel bilgilere sahip olan öğrencilerin zorlanmadan yapabilecekleri sorulardan oluşmuştur. Buradan da anlıyoruz ki, AYT felsefe sorularında sürpriz yoktu. 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: BİLGİ DÜZEYLERİ ÖLÇÜLDÜ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜM BAŞKANI ABDULLAH ALBAYRAK: 2024 yılı YKS ikinci oturum (AYT) sınavı sorularında tüm lise müfredatına yer verildiği ve müfredat dışı soru olmadığı görülmüştür. Sorular, sıkılmadan okunabilecek şekilde ve anlaşılır tarzdadır. Genel olarak kavram bilgisi gerektiren zor sayılabilecek soruların karşımıza çıkması, öğrencinin müfredata hâkim olmasının önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Sınavı bütüncül olarak değerlendirdiğimizde yorum ve analizin ön plana çıktığı iki sorunun dışında, beklediğimiz gibi kavram bilgisini ölçen sorular AYT sınavında ağırlıklı olarak karşımıza geldi. Soruların zorluk derecesinin ortanın üzeri düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. 

MATEMATİK: BELİRLEYİCİ OLACAK

DOĞA KOLEJİ MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI HÜLYA ERASLAN: 2024 AYT matematik soruları, öğrenci geri bildirimlerine dayanarak geçmiş senelerdeki gibi sadece doğrudan bilgiyi ölçmek yerine farklı kazanımları birleştirme ve analitik düşünme becerilerini kullanmalarını gerektirmiştir. Sınavda öğrencilerimiz 26 matematik, 14 geometri (5 trigonometri dâhil) sorusuna cevap vermişlerdir. Matematik soruları 11 ve 12. sınıf kazanımlarından analiz düzeyinde sorulardan oluşmuştur. 12.sınıf kazanımlarının her ünitesinden soru geldiği; türev ve integral kazanımlarından ayırt edici soruların olduğu; polinom, parabol ve eşitsizlik sorularının doğrudan sorulmadığı, soruların içine kazanım birleştirilerek sorulduğu belirtilmiştir.  

9 ve 10. sınıf kazanımlarından oluşan soruların (eski tabiriyle mat1 sorusu) yapılabilir olduğu fakat faktöriyel ve mutlak değer sorusunun dikkat çekici ve zor olduğunu söylemişlerdir. Geometri soruları 11 ve 12. sınıf kazanımlarından oluşmuş, çoğu şekilsiz gelmiştir. Sınavda 5 tane analitik geometri sorusunun olduğu, geometri soru kurgularının anlaşılabilirliğinin belirleyici olup öğrencilerin analitik düşünme becerilerini kullanmalarını gerektirmiştir. Sorulan bir üçgen sorusunun belirleyici olacağı düşünülmektedir. Son senelere göre matematik sorularının daha zor olduğu öğrencilerimiz tarafından dile getirilmiştir.

FİZİK: ZORLAMADI

DOĞA KOLEJİ FİZİK BÖLÜM BAŞKANI SEMA BALKAN: 2024 AYT sınavında adayların 11 ve 12. sınıf konu kazanımlarına hâkimiyetini ölçen, birden fazla kazanım kullanarak analiz ve yorum içeren, okul denemelerimize paralel fizik soruları soruldu. Sorulan 14 sorunun 7’si 11. sınıf ‘kuvvet ve hareket ünitesinden itme ve çizgisel momentum, basit makineler, yeryüzünde hareket, iki boyutta hareket, bağıl hareket konularından,  elektrik ve manyetizma ünitesinden düzgün elektrik alan ve manyetizma, alternatif akım, elektriksel potansiyel konularından’, 7’si 12. sınıf ‘dalga mekaniği ünitesi doppler olayı, modern fiziğin teknolojideki uygulamaları ünitesinden süper iletkenler, atom fiziğine giriş ve radyoaktivite ünitesinden radyoaktivite, modern fizik ünitesinden fotoelektrik olay,  çembersel hareket ünitesinden kütle çekim ve kepler kanunları, düzgün çembersel hareket ve basit harmonik hareket ünitesinden soruldu. Çıkan sorulardan süper iletkenler, basit harmonik hareket ve radyoaktivite sorularının ayırt edici olacağı öngörülmektedir. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre soruların ayırt ediciliğinin ve zorluk derecesinin orta düzey olduğunu söyleyebiliriz. 11 ve 12. sınıf konu kazanımlarına hâkim olan öğrencilerin bu sınavda başarılı olacağını düşünmekteyiz.

KİMYA: BAŞARILI BİR ÖLÇME

KİMYA BÖLÜM BAŞKANI İBRAHİM TÜRKEN: 2024 AYT sınavı kimya soruları öğrencilerden aldığımız bilgilere göre modern atom teorisi, gazlar, sıvı çözeltiler ve çözünürlük, kimyasal tepkimelerde enerji, kimyasal tepkimelerde hız, kimyasal tepkimelerde denge, kimya ve elektrik, karbon kimyasına giriş ve organik bileşikler ünitelerinden gelmiştir. Önceki yıllarda olduğu gibi 11 ve 12.sınıf kazanımları AYT kimya soru kapsamını belirlemiştir.

Bilgi düzeyinde ve her zaman olduğu gibi bu bilgileri kullanarak problem çözme üzerine kurulu sorular, öğrencilerimizi çok şaşırtmamıştır. Kimya terminolojisine hâkimiyeti, problem çözme becerisini ve matematiği kullanma becerisini ölçen sorular, düzenli çalışan ve sınavda kimyaya yeterince vakit ayıran öğrenciler tarafından çok zorlanmadan çözülebilecek düzeydedir. 

BİYOLOJİ: AYIRT EDİCİ SORULAR

DOĞA KOLEJİ BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI MUHAMMET KILIÇÖZ: 2024 AYT’ de sorularının müfredata uygun, zorluk bakımından dağılımlarının kolay, orta ve zor düzeyde olduğu söylenebilir. Öncüllü soruların yanı sıra ayırt edici soruların da fazla olduğu, genel olarak orta düzeyli olarak değerlendirdiğimiz bu sınavda temel biyoloji konularına hâkim, yorumlama gücü iyi, görsel okuyabilen, analiz yeteneği yüksek, grafik yorumlayabilen ve dikkatli olan öğrenciler için yapılabilir düzeyde olduğu görülmüştür.

 Çıkan soruların 4 yıllık biyoloji programındaki MEB müfredatına uygun sorular olduğu belirlenmiştir. 13 biyoloji sorusunun tamamı 11 ve 12. sınıf konularından gelmiş olup kademelere göre soru sayılarının dengeli olduğu görülmüştür.

FABRİKA EĞİTİM AKADEMİ ÜNİVERSİTE HAZIRLIK BÖLÜM BAŞKANLARI

MATEMATİK: 2024 AYT Matematik testi genel itibari ile kazanımlara uygun, öğrencilerin bilgisini ölçen zor sorulardan oluşan bir sınavdı. Logaritma konusundan her öğrencinin yapamayacağı zorlukta soru hazırlanmış. Sınavda;5 trigonometri, 4 integral, 3 türev, 2 limit sorusu vardı.

Genel itibari ile de Matematik testinde işlem kalabalığı gerektiren sorular bulunurken yeni nesil tarzda çok soru bulunmuyordu. Öğrencilerimizden aldığımız geri dönütlere göre 2021 AYT Matematik testine kıyasla daha zor bir testti.

Geometri soruları da Matematik soruları gibi eleyici sorulardan oluşmaktaydı ve işlem kalabalığı gerektiren sorular bulunuyordu. Geometri soruları trigonometri hariç 9 sorudan oluşuyordu, 2-3 tane oldukça zorlayıcı soru vardı. Geometri  soruları da adayların bilgilerini ölçmeye yönelik hazırlanmış.

BİLGİ AĞIRLIKLI SORULAR

FİZİK: 2024 YKS/ AYT Fizik soruları beklenildiği gibi 11. ve 12. Sınıf müfredatına uygun sorulmuştur. Genel olarak soruların mekanik ünitesi ağırlıklı olduğu görülmektedir. Son yıllarda olduğu gibi işleme dayalı soru sayısı az, yoruma dayalı ve bilgi ağırlıklı soru sayısı fazladır. Günlük hayatta fizik bilgilerinin kullanıldığı soruların ön planda olduğu görülmektedir. Düzenli ve disiplinli çalışan öğrencilerin zorlanmadan yapacağı bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

KİMYA: 2024 AYT Kimya soruları MEB müfredatına uygun konu dağılımında olup, 8 soru 11. Sınıf kazanımlarından, 5 soru ise 12. Sınıf müfredatından gelmiştir. Soru sayıları önceki yıllarla uyum göstermektedir. Sorular hem işlem becerisini ölçmek, hem temel bilgi birikimini kullanarak yorum yapıp sonuca ulaşabilecekleri tarzda sorulmuştur. Düzenli çalışan öğrenciler Kimya sorularında zorlanmamıştır.

BİYOLOJİ: 2024 YKS/AYT Biyoloji soruları müfredata uygun kazanımlardan olmanın yanı sıra geçmiş yıllara kıyasladığımızda temel bilgiler düzeyinde ve çeldirici şıkların neredeyse olmadığı bir sınavdı. 2024 AYT Biyoloji sorularının bir kısmının hayata aktarılabilirliği daha çok olan sorular olduğunu düşünebiliriz.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: 2024 AYT Edebiyat testinde 1 Sözcükte Anlam, 1 Cümlede Anlam, 4 Soru Paragrafta Anlam olmak üzere 6 soru Türkçe Anlam Bilgisi kısmından gelmiştir. 6 soru Halk Edebiyatı, 5 soru Divan Edebiyatı, 1 soru Edebi Akımlar, 1 soru Tanzimat Edebiyatı, 1 soru Servetifünun Edebiyatı, 4 soru Cumhuriyet Edebiyatı konularında olmak üzere 18 soru Edebiyat kısmından gelmiştir.Soruların tamamı MEB müfredatından olup geçmiş yıllara paralel bir konu dağılımına sahiptir. Halk Edebiyatı ve Divan Edebiyatından gelen sorular ayırt edici sorular olarak karşımıza çıkmıştır. Felekten şikayet, Halk Hikâyesi, Kutadgu Bilig soruları eleyici ve farklı olarak nitelendirilebilir. Yeni nesil diyebileceğimiz diyalog üzerinden eser ve sanatçı bilgisi irdeleme sorusu 1 soru olarak bu sınavda yine karşımıza çıkmıştır. Cumhuriyet Dönemi paragrafta tanıtılan sanatçı kimdir? tarzı sorularda ( Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu) farklı olarak sanatçıların ön plana çıkmış eserlerinden ziyade biraz daha detay eserler verilmiştir.

Genel olarak AYT Edebiyat testi orta seviye sorulardan oluşmaktadır. Sürpriz diyebileceğimiz felekten şikayet, halk hikâyesi soruları sorulmuştur. Sınav düzenli tekrar yapan ve deneme çözen öğrencilerin yapabileceği nitelikte sorulardan oluşmaktadır.

TARİH: 2024 AYT Sosyal 1 ve Sosyal 2 Tarih soruları MEB müfredatına uygundur. Genel olarak MEB'in yayınlamış olduğu deneme ve sorulara paralel düzeyde ve orta zorlukta sorular sorulmuştur. Sınav sürecinde disiplinli çalışan ve düzenli konu tekrarları yapan,  soru kökünü iyi okuyan  öğrenciler Tarih sorularını yapacaklardır.

COĞRAFYA: 2024 YKS/AYT Coğrafya 11. ve 12. Sınıf MEB müfredatı kapsamına uygun hazırlandığını söyleyebiliriz. TYT Coğrafya konularına göre daha çok bilgi düzeyini ölçme ağırlıklı olup ve bilgisi olmayan öğrencilerin yapabileceği sorular olmadığını söyleyebiliriz. Sos 2 Coğrafya testinin ise daha detay ve daha net bilgi ağırlıklı hazırlandığını söylemek mümkün. Harita ve Grafik yorumlaması yapabilmek AYT Coğrafya sorularının çözümünü kolaylaştırır. Coğrafya Sos 1 ve Sos 2 testlerinde genel anlamda kültür bölgeleri, Çevre sorunları, Boğazlar ve kanallar, Ekstrem doğa olayları, Nüfus politikası, Biyoçeşitlilik konularından soru hazırlanmış.

FELSEFE GRUBU: 2024 AYT Felsefe Grubu soruları müfredatla uyumluydu. Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirime göre Felsefe grubu sorularının orta zorlukta olduğunu söyleyebiliriz.

GEN KOLEJİ LİSE BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

MATEMATİK: Soru dağılımı önceki yıllarla benzerlik göstermektedir. Bilgiyi çokça ölçen ve yorum gücünün de yer aldığı sorulara yer verilmiştir. Önceki yıllara göre zorluk düzeyi daha yüksek bir sınav olmuştur. Özellikle 12. Sınıf konularından ayırt edici sorulara yer verilip Limit, Türev ve İntegral sorularında alışılmışın dışında zor düzeyde sorular yer almaktadır. Trigonometri konusunda daha ayrıntı kısımlar yer almaktadır. Fonksiyonlar konusunda 2 tane grafik sorusu yine dikkat gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Kolay - orta düzeyde sorulardan da birkaç tane yer verilip genel olarak orta ve zor seviyedeki sorular yer almaktadır. İşlemsel olarak uzun işlem gerektiren sorular mevcuttur. Geçmiş yıllardaki sorularla karşılaştırdığımızda daha zor olduğunu söyleyebiliriz.

KİMYA: İŞLEM GEREKTİRDİ

 2024 AYT sınavı kimya soruları MEB müfredatına uygun konu dağılımında olup, 8 soru 11. Sınıf kazanımlarından, 5 soru ise 12. Sınıf müfredatından bulunmaktadır. 11. Sınıf konuları modern atom modeli (1), gazlar (1), sıvı çözeltiler (2), kimyasal tepkimelerde enerji (1), kimyasal tepkimelerde hız (1), kimyasal denge (2) konularını içermektedir. 12. Sınıf konuları ise kimya ve elektrik (2) organik kimyaya giriş (1) ve organik kimyadır (2). Soru dağılımı beklendiği gibi her konudan gelmiştir. Sorular hem işlem becerisini ölçmek hem de temel bilgi birikimimi kullanarak yorum yapıp sonuca ulaşabilecekleri tarzda sorulardan oluşmaktadır. Sınav, düzenli çalışan öğrencilerin zorlanmadan cevap vereceği temel bilgilerin kullanılacağı sorulardan oluşmuştur.

BİYOLOJİ: 2024 AYT Biyoloji sorularının 11. Sınıf konularından 7 soru ve 12. Sınıf konularından 6 sorudan oluştuğunu gördük. Populasyon ekolojisi konusundan grafik yorumlama gerektiren bir soru dışında, genel olarak soruların yoruma dayalı olmayıp biyoloji dersi alan bilgisini ölçmeye yönelik olduğunu söylenebilir. 12. Sınıfın son konusu olan Bitki Biyolojisi ünitesinden 2 soru gelmiş olup, soruların bilgiye dayalı orta zorlukta olduğunu, 11. Sınıf ünitesi olan İnsan Fizyolojisinden soruların ayrıntı bilgi gerektirmediğini, özellikle belirttiğimiz kısımlardan geldiğini ve çeldirici şıkların olmadığını söyleyebiliriz. Genel olarak soruların orta zorlukta ve bilgiye dayalı olduğu, ancak alana iyi hazırlanan öğrenciler tarafından rahat çözülebileceği sonucuna ulaşabiliriz.

TARİH: ELEYİCİ OLDU

AYT Tarih soruları MEB müfredatına uygun olarak sorulmuştur. İnkılap Tarihi sorularının eleyici olduğu görülmektedir. Sorular, bilgiyi ölçme niteliğindedir. Beklenildiği gibi, 9-10-11-12. Sınıf müfredatlarının tümünden sorular gelmiştir.  Okuduğunu anlayan ve çalışan öğrencilerin yapabileceği, orta zorlukta bir sınav olmuştur.

COĞRAFYA:  2024 AYT Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 testinde sorularımız MEB müfredatına uygun olarak 11 ve 12. Sınıf konularından hazırlanmıştır. Zorluk derecelerine göre 3 kolay iki adet zor ve bir adet orta düzey zorlukta soru bulunmaktadır. Çevre sorunları, çevre ve toplum ile grafik yorumlama soruları kolay ve öğrencilerin rahatlıkla cevaplayabileceği sorular olarak görülebilir. Bununla birlikte kültür bölgeleri ve enerji taşımacılığı konularına ait sorular zorluk derecesinin yüksek olduğu sorulardı. Şehirleşme ve göç konulu sorunun ise orta düzey zorlukta olduğu değerlendirilebilir.

FİZİK: Sınav, 11. Sınıf müfredatından eğik atış, bağıl hız, yeryüzünde hareket, alternatif akım, basit makinalar, elektriksel potansiyel konuları ve 12. Sınıf müfredatından Uydu (kepler kanunu), çembersel hareket, harmonik hareket, süper iletkenlik, fotoelektrik olayı, dopler, nükleer fisyon konularını içermektedir. Sorular genel anlamda orta düzey olup öğrencilerin zorlanacakları bir soru vardı o da harmonik hareket sorusuydu. Sınav hem temel bilgi düzeyi kullanılarak hem de yorum yaparak çözülebilecek, düzenli çalışıp bol soru çözen öğrencilerin zorlanmadan cevap verebileceği sorulardan oluşmuştur.

09-06-2024


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş