Arama sonuçları

2024 LGS: Eğitimciler soruları nasıl değerlendirdi?

2024 LGS: Eğitimciler soruları nasıl değerlendirdi?

1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğu Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tamamlandı. Öğrenciler, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Türkçe sorularının belirleyici olacağını söylüyor. Peki eğitimciler ne diyor?

KORAY VAROL OKULLARI EĞİTİMCİLERİ

TÜRKÇE: SEÇİCİ SORULAR

Türkçe Bölüm Başkanı Gamze Ay: 2024 LGS Türkçe soruları bir önceki yıl gibi seçici sorulardan oluşmuş. Okuduğunu anlamaya dayalı sorular ağırlıklı olarak kullanılmış. Dilbilgisi olarak eylemsi, cümle çeşitleri ve anlatım bozukluklarından soru sorulmuş. Sınavda her sene olduğu gibi bu yıl da bir yazım bir noktalama sorusu var. Geçen seneye göre sözel mantık sorularının daha kolay ama uzun olduğunu gözlemledik . Bu tarz uzun sorular hem dikkatli okuma gerektirir hem de zaman alır. Sınavdaki şiir sorusunda ve yakın anlamlı cümle sorusunda yoğun bir mecaz sorulmuş. Bu sorular öğrencilerimizin en çok zorlandığı sorular olmuştur.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: YORUM VE ÇIKARIM GÜCÜ

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bölüm Başkanı Eda Keskin Bölel: Daha önce yapılan LGS sınavları ile paralellik gösteren bu sınavda metin yorumlama, çıkarımda bulunma önem arz ediyordu. Dikkat gerektiren, ayırt edici sorulara yer verilmiş. İlk altı üniteden eşit bir soru dağılımı yapılırken, 7. Ünite ‘Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası’ ünitesinden soru sorulmadı.

Yorum ve çıkarım gücü kuvvetli, yıl içerisinde yeteri kadar soru çözümü yapan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği bir sınav olmuştur.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: KAVRAM BİLGİSİ İSTEDİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Zeki Aşansu: Kolay- Orta olarak değerlendirebileceğimiz bu sınavda yorum yapma ve çıkarımda bulunma yeterliliği ön plana çıkmıştır. Doğrudan bilgiyi ölçen ve öğrenciler için çeldirici olabilecek iki soruya yer verilmiştir. Kavram bilgisine sahip olan ve yıl içerisinde yeterli soru çözümü yapan öğrencilerin başarıyla tamamlayabileceği bir sınavdı.Önceki yıllara göre belirleyici bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

İNGİLİZCE: KOLAY SORULARDI

İngilizce Öğretmeni Ayça Akın Turgay: 2024 yılı LGS İngilizce bölümü sorularının, zorlayıcı olmadığını söylemek yerinde olacaktır. Sınav sorularına bakıldığında, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi her üniteden soru sorulmadığını gözlemliyoruz. Bunun ile birlikte, soruların ağırlıklı olarak okuduğunu anlamaya dayalı sorular olduğunu ve kelime bilgisi kuvvetli olan öğrencilerin, bu soruları kolaylıkla cevaplandırabileceğini ifade edebilirim. Soruların önemli kısmını, diyalog soruları oluşturmakta olup, sorularda çeldirici cevaplar yerine, net ve şaşırtma içermeyen cevaplar kullanılmış diyebiliriz. Bunun ile birlikte soru köklerinde yer alan olumlu ve olumsuz ibarelere dikkat eden öğrencilerin, bu soruları çok kolaylıkla cevaplayabileceğini söyleyebilirim. Geçen yıl olduğu gibi 10’uncu üniteden soru sorulmamak ile birlikte, bu yılın sorularında grafik ve tablo sorularına da yer verilmediğini görmekteyiz. Özetleyecek olur isek; MEB’in örnek sorularını göz önünde bulundurduğumuzda, diyalog soruları ile okuduğunu anlamlama sorularını öğrencilerin kolaylıkla cevaplandırabileceğini ifade edebilirim ve bu ise öğrenciler için başarının anahtarı olacaktır.

MATEMATİK: SEÇİCİ SORULAR VARDI

Matematik Bölüm Başkanı Necdet İpek: LGS 2024 matematik sorularını incelediğimizde sene içerisinde yayınlanan örnek sorulara benzerliği ön plana çıkıyor. Genel dağılımda kolay soru sayısı fazla gibi dursa da seçici sorularında olduğunu ve bu soruların çok dikkat gerektirdiğini es geçmemek gerekir. Özellikle 5-6 soruda işlem yoğunluğu çok fazla ve birden fazla konu başlığı içeren sorular mevcut. Her sene karşımıza çıkan veri analizi konusunun daire grafiği soru tipi bu sene çıkmadı, basit bir grafik sorusu çıktı. Beceri temelli soru sayısında ciddi bir azalma gördük diyebiliriz bu sınav için ancak karşımıza çıkan beceri temelli sorularda bazıları işlem uzunluğu açısından, bazıları da yorumlama açısından zordu demeliyiz.

FEN BİLİMLERİ: ÇELDİRİCİLERİ GÜÇLÜ SORULAR

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Tuğba Ay: Sorularda daha çok çocukların yorumlama ,okuduğunu anlama ve analitik düşüncesine yönelik SORULAR sorulmuştur. Daha önceki senelerde bu sene yayınlanan örnek sorulara çok benzer nitelikte kazanım sorgulayan, muhakeme yeteneği güçlü sorular karşımıza çıkmıştır. Bu sene daha fazla seçici ve analitik düşünme derecesi fazla sorular çıkmıştır.   ‘kesinlikle ‘ ifadeleri sorularda yorumlamayı zorlaştırmıştır.Çeldiricisi çok fazla olan kazanım sorgulayan uzun paragraf sorularının bu sene daha fazla karşımıza çıktığını gördük. Geçmiş yıllarda çıkan Lgs soruları ve örnek soruların çok benzeri içerikte sorular ile hazırlanan bir sınavdı. Her üniteden geçmiş yıllarda verilen dağılım oranına benzer bir sınav yapılmıştır. Genel anlamda geçmiş yıllara göre daha zor ve seçici soruların olduğu bir sınav yapılmıştır.

UĞUR OKULLARI & UĞUR KURS ORTAOKUL BÖLÜM BAŞKANLARI

TÜRKÇE:  ELEYİCİLİĞİ YÜKSEK SORULAR

Türkçe Bölüm Başkanı Handan Büke: Sorular; okuma becerisini ölçme, tablo-grafik yorumlama, metin tahlili ve şekil üzerinden tekrar şekil (görsel) yorumlama, sözcük bilgisini ölçme, cümle düzeni kurabilme, görsele dayalı sözel mantık yorumlama, yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini sorgulama, dilbilgisi kurallarını çözümleme tarzında hazırlanmıştır. Metin içeriklerinde “Dilimizin Zenginliği” projesi gibi güncel konulara da yer verildiği görülmektedir. Ayrıca bu yıl sınavda metin sorularına daha az yer verildiği göze çarpmaktadır.  Bazı sorular yenilikçi, öğrencileri analitik ve çoklu düşünmeye sevk eden; öğrencinin bilişsel yeterliliğini sınayan yaratıcı tarzda hazırlanmıştır. Görsel ve grafik yorumlama soruları ile görsele bağlı sözel mantık yorumlama soruları oldukça dikkat gerektiren ve çok iyi okunması gereken sorular olarak öne çıkmıştır. MEB konu ve kazanımlarına genel anlamda uyulmuştur. Sınavın genelinde öğrencinin okuma becerisi, analiz etme, yorumlama ve muhakeme gücünü sorgulayan, bilgiden çıkarım yaptırmaya yönelik sorulara yer verilmiştir. Beş altı soru oldukça dikkat gerektiren ve zorluk düzeyi çok yüksek tarzda sorulmuştur. Eleyiciliği yüksek bir sınav olduğu ifade edilebilir.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: DİKKAT GEREKTİRDİ

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bölüm Başkanı - Burcu Aksoy Sertkahya: Sınavda, alıntı metinlere yer verilmiş, paragraflar uzun tutulmuş, neden-sonuç ilişkisine dayalı bilgiyi yoklayan ve dikkat gerektiren, ayırt edici, eleyici nitelikte sorulara yer verilmiştir. Bunun yanı sıra kavram bilgisi gerektiren sorular da sorulmuştur. Ayrıca sınavda, bilgiyi yorumlamaya, çıkarımda bulunmaya yönelik soruların sorulduğu da görülmüştür. Sorularda harita bilgisi sorgulanmamış ancak tablo verilmiştir. Sınavın kapsadığı konular yine geçen yıllarda olduğu gibi; 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. ünitelerin belirli konularından seçilmiş, konu aralığı çok geniş tutulmamıştır. 7. ve son ünite olan “Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası” ünitesinden ise hiç soru sorulmamıştır.

Genel olarak bakıldığında dikkat gerektiren bir sınav olup öğrencilerin yorum yapma, çıkarım yapma yetenekleri ölçülmüş ve onlardan akıl yürütmeleri beklenmiştir. Ayrıca bilgiye dayalı sorular ile de öğrencinin var olan bilgisi sorgulanmıştır. 

Yıl boyunca konu eksiği bulunmayacak şekilde çalışan, bilgi eksiği bulunmayan ve yorum yapabilme gücü yüksek öğrencilerin yapabileceği düzeyde bir sınav olmuştur.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:  

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Merve Akın: Genel olarak okuduğunu anlama, yorumlama ve çıkarım yapma becerilerini ölçen, neden- sonuç ilişkisini sorgulayan sorulara yer verilmiştir. Doğrudan bilgiyi ölçen iki soru bulunmaktadır. Bazı sorular sarmal nitelikte olup birden fazla kazanımı ölçmektedir. Sorular genel olarak kolay ve orta zorluk derecesindedir.  Dikkat gerektiren, bilgiyi ölçen paragraf soruları sorulmuştur. Bunun yanında, çıkarım yapılması istenen öncüllü sorulara da yer verilmiştir. Sınavda çeldiricisi yüksek bir soruya yer verildiği görülmektedir. Ancak dikkatli okuyan öğrenciler bu soruyu doğru yanıtlayabilirler.  Doğrudan bilgiyi ölçen sorulara yer verildiği için önceki yıllara göre daha belirleyici bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

İNGİLİZCE: ORTA ZORLUKTA

İngilizce Bölüm Başkanı  Serra Erdem: Dikkat çeken soruların orta zorluk seviyesinde olup bazı soruların öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerini ortaya çıkarmaya yönelik olduğudur. Çeldirici soru içermeyen, net sorulardan oluşan ve grafik sorularına yer verilmeyen bir sınav uygulanmıştır. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi 10. üniteden soru çıkmamıştır. Akademik yıl boyunca MEB tarafından yayınlanan örnek sorular ile karşılaştırdığımızda, okuduğunu anlama ve diyalog sorularını özümseyerek yapan öğrenciler çıkan bu soruları dikkatle okuduğunda rahatlıkla cevap verebilecek ve başarılı olacaktır.

MATEMATİK: BASİT SORULAR DA VARDI

Matematik Bölüm Başkanı Pelin Sancaktar: Oldukça basit kabul edilebilecek 6 soru, orjinallik ile klasikliği bir arada barındıran orta zorlukta 9 soru ve zor diyebileceğimiz 5 soru sorulmuştur. Zor sorular birden fazla konuda hakimiyet gerektirirken tek soru tek kazanım mantığından uzak sorulan sorularda öne çıkan beceri ise denklem becerisiydi. Örneğin, çarpanlar katlar konusunda sorulan bilye sorusu iyi bir denklem becerisi gerektiriyordu. Eğim sorusunun içinde ise Pisagor Teoremi ve denklem kaçınılmaz olarak kullanılıyordu. Silindirin hacim bağıntısını gerektiren soruda ise yine denklem becerisi ile birlikte kareköklü sayılarda işlem yapabilme becerisi de ön plana çıkarılmıştı. Veri Analizi konusunda daire grafiği sorusu sorulmayarak LGS’nin bu konudaki geleneği bozulmuş oldu. Basit olarak nitelendirilen soruların basit bilişsel düzeyde olduğu görülmektedir.

FEN BİLİMLERİ: ANALİTİK DÜŞÜNME BECERİSİ 

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı  Filiz Polat: Bu yıl DNA ve Genetik Kod, Madde ve Endüstri ile Enerji Dönüşümleri ünitelerine ağırlık verilmiştir. Fen bilimleri LGS sınav sorularının yıl içerisinde MEB tarafından yayımlanan örnek sorulara, her ünite için hazırlanan il bazlı sorulara ve çalışma kitabındaki sorulara benzer nitelikte hazırlandığını söyleyebiliriz. Bazı sorularda soru metinlerinin uzun olduğunu görmekteyiz. Sorulardaki bu uzun metinlerin çok dikkatli okunması gerekmektedir. Sorularda bilimsel deney düzeneklerinin kullanıldığı görmekteyiz. Sınavın geneline baktığımızda görsellerin yoğun olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Sorulardaki bu görsellerin iyi analiz edilmesi öğrenciyi doğru sonuca götürecektir. Sorular; öğrencilerin öğrendiği bilgiyi kullanma, verileri karşılaştırma, okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneğini geliştirme gibi becerileri ölçmektedir. Ayrıca bazı sorularda grafikler ve tablolar kullanılarak analitik düşünme becerisini geliştirme de ölçülmüştür. Bazı sorularda öğrencilerin bilimsel düşünmeleri ve anlatılan olaylar arasında bağlantı kurmaları istenmiştir. Küresel ısınma ile ilgili olan soru gibi bazı sorularda günlük hayatımızdan örneklere yer verilerek güncel konulara da değinilmiştir. Deney düzenekleri içeren sorularda bağımlı, bağımsız ve sabit değişkenlerin doğru tespit edilmesi sorunun çözümünde oldukça önemlidir. Sorularda soru köklerindeki kesinlikle, olabilir gibi ifadelere dikkat edilmesi doğru seçeneğe ulaşılmasında önemlidir. Sınavda basit ve orta zorlukta soruların çoğunlukta olduğunu ancak öğrencileri zorlayan ve çeldiricileri güçlü olan, dikkat edilmesi gereken soruların da olduğunu görüyoruz. Fen bilimleri sınavının tamamını değerlendirdiğimizde sınavın orta zorlukta olduğunu söyleyebiliriz.

TÜRKÇE SINAVIN BELİRLEYİCİSİ 

Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt: Türkçe dersinde sorular zorlayıcı tarzda hazırlanmıştır. Anlam bilgisi ve görsel yorumlama soruları çeldiricisi yüksek sorulardan oluşmaktadır. Bu nedenle Türkçe dersi sorularının geçen yıla göre çok daha zorlayıcı tarzda sorulduğu görülmektedir. Türkçe dersinin sözel bölümde, sınavın belirleyicisi olabileceğini söyleyebiliriz. Sınavın genelinde görsele bağlı yorumlama, sözcük ve cümle bilgisi, metin yorumlama, dil bilgisi ve yazım-noktalama konularına yer verilmiştir. T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinde ise özellikle kavram bilgisini yoklayan sorular karşımıza çıkmaktadır. Dikkat gerektiren bir sınav olup öğrencilerin yorum yapma, çıkarım yapma yetenekleri de ölçülmüştür. Bilgi eksiği bulunmayan ve yorum yapabilme gücü yüksek öğrencilerin yapabileceği düzeyde bir sınav olmuştur.

Matematikte çok basit düzeyde olan 6 soru dışında dikkatli ve sorgulanarak okunması gerekti. Tarz olarak matematikte çeldiricilerden vazgeçmeyen LGS bu sene de çeldiricilere yer vermiştir. Çeldiricilerin elenmesi için soru kökünü dikkatli okumanın önemi büyüktür.  Öğrenciler, matematik sorularının çözümünde zaman sıkıntısı yaşamış olabilirler. Matematik soruları içerik bakımından geçen yıl sorulan sorularla basit bilişsel düzeydeki soruların soruluş biçimi hariç benzerlik göstermektedir. Matematik dersi özelinde seçici olabilecek soruların sayısı bu sene biraz daha fazla tutulmuştur. Tek soru tek kazanımı sorgular, mantığından bu sene uzaklaşıldığı görülmektedir. Örneğin, Pisagor Teoremini bağlayan bir soruda kareköklü sayıların veya tam kare sayıların büyüklük küçüklük ilişkisi bulunmaktadır. Sayısal bölümün diğer dersi olan fen bilimlerinde ise görsellerin yoğun kullanıldığını görmekteyiz. Sınavda zorlayıcı ve çeldiricileri güçlü, seçici olabilecek nitelikte sorular bulunmaktadır. Tüm ünitelerden soru sorulmuştur. Orta zorlukta bir sınavdır. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi soruları öğrencinin muhakeme gücünü ve bilgisini test eden, okuma, anlama ve yorumlama becerilerini ölçen tarzda hazırlanmıştır. Ayrıca yorum gerektiren sorularda öğrencinin bilgi seviyesi de ölçülmek istenmiştir. İngilizce dersinde, çeldirici sorulara yer verilmemiştir. Öğrencinin çıkarımlar yaparak doğru cevaba ulaşmasını sağlayan sınav soruları ile karşılaşılmıştır. Akademik anlamda yıl boyunca düzenli çalışan, ünite kazanımlarında bulunan sözcük bilgisi ve bu sözcüklerin geçtiği paragraf, okuma parçası ve diyalog çalışmalarına ağırlık veren öğrenciler sınavda başarı sağlayacaktır. 

ARI OKULLARI EĞİTİMCİLERİ

TÜRKÇE: AKIL YÜRÜTME İSTENDİ

2023-2024 eğitim-öğretim yılı LGS kapsamında uygulanan merkezi sınavda; soru dağılımının ağırlıklı olarak anlam bilgisi yani sözcük anlamı, cümle anlamı ve paragraf anlamı konularına ait olduğu ayrıca kazanım dışı soru sorulmadığı görülmektedir. Paragraf sorularında öğrencilerden verilen mesajı bulmaları, olaylar, durumlar ve nesneler arasındaki ilişkileri keşfederek örüntülere ulaşmaları, paragraftaki çıkarımları birleştirerek yeni çıkarımlar oluşturmaları, metnin içeriği, türü ve biçimi üzerine düşünmeleri, metinde boş bırakılan yerleri tamamlamaları, deyimlerle cümleleri ilişkilendirmeleri, verilerden hareketle akıl yürüterek sonuca ulaşmaları istenmiştir. Paragrafta ve seçeneklerde anlatılanlar açık ve nettir. Soruların çözümünde metnin anlam bütünlüğünü yakalayabilmek, okuduklarını anlamlandırabilmek ve seçeneklerde yapılan çıkarımları metnin içerisinde tespit edebilmek önem taşımaktadır. Bununla birlikte hem disiplinler arası hem “Dilimizin Zenginlikleri”, “Türkiye Yüzyılı” isimli güncel projelere atıfta bulunan hem de “sosyal medya kullanımı” gibi güncel bir soruna da yer veren metinler görülmektedir.

10. soruda öğrencilerden seçeneklerde yer alan metin türleri özelliklerini ayırt ederek verilen metnin içeriğine ve türüne uygun olan özelliği bulmaları istenmiştir. Çeldiricisi güçlü bir sorudur. Beceri temelli soru olarak nitelendirebileceğimiz 14, 15 ve 16. sorularda sözel mantık, görsel okuma, grafik ve tablo soruları yer almaktadır. Bu soruların çözümünün diğer sorulardan daha fazla zaman aldığı fakat sınav süresinin tamamına bakıldığında sürenin soruları çözmek için yeterli olduğu görülmektedir.

DİKKAT GEREKTİRDİ

“Yan flüt” ve “rüzgâr türbini” ile ilgili sorular, iş ve işlem basamaklarının dikkatle takip edilerek öğrencilerin sabırla her bir öncülün altını çizerek çözmeleri gereken sorulardır. Bu sorularda öğrencilerin okuma, zaman yönetimi ve dikkat becerileri yoklanmıştır. Bu sorularla birlikte öğrencilerin sözcüklerin anlamını bulma ve onu uygun bir bağlamda kullanabilme becerilerini ölçen 1. soru, cümle yorumuna dikkat ederek benzer söz gruplarıyla cümleleri birleştirmesi gereken 5. soru ve aynı anlam doğrultusunda olan; konuyu ele alış biçiminin, yazarın bakış açısının benzer olduğu cümleyi bulması gereken 6. soru da seçici sorulardır.

 Yazım kuralları ve noktalama işaretleri kazanımını yoklayan 17 ve 18. sorular direkt bilgi sorusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da soruyu ancak yazım kurallarına ve noktalama işaretlerinin görevlerine, kullanım alanına hâkim olan öğrencilerin yapabileceğini göstermektedir. Fiilimsi ve cümle çeşitleri kazanımlarını ölçen 19 ve 20. sorular öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorulardır. Dil bilgisine dayalı anlatım bozukluğu kazanımını ölçen 4. soruda ise öğrencilerden seçenekleri dikkatli bir biçimde inceleyerek anlatım bozukluğu olmayan cümleyi bulmaları istenmiştir. Diğer seçeneklerde yer alan öge eksikliği ve ek eylem eksikliği fark edilerek çözülebilecek olan soru hem bilgi hem de dikkat gerektiren bir sorudur.

Genel olarak bakıldığında orta güçlükte olan ama seçici ve çeldiricisi güçlü soruların da yer aldığı sınavda zamanı doğru yönetebilen, bütünsel bakabilen, analiz ve değerlendirme yapabilen, pratik düşünebilen, okuduğunu hızlı ve doğru yorumlayan, soyut anlam ve sözcük bilgisine sahip, okuma alışkanlığı edinmiş öğrencilerin Türkçe sorularında başarılı olacağı düşünülmektedir.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK:  BİLGİYİ KULLANMA

2023-2024 eğitim-öğretim yılı müfredatına uygun olarak hazırlanan soruların; sınav kapsamı içinde belirtilen “Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası” ünitesi dışındaki “Bir Kahraman Doğuyor”, “Milli Uyanış”, “Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!”, “Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye”, “Demokratikleşme Çabaları” ve “Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası” ünitelerinden ve çoğunlukla 2, 3 ve 4. ünite başlıklarından geldiği görülmüştür. Sorular; öğrencinin metindeki bilgi, tablo ve alıntılardan hareketle akıl yürütme, analiz etme, çıkarımda bulunma, karşılaştırma ve bu süreçler sonrası doğru bilgiye ulaşma yeterliliğini ölçmektedir. Sınavda  “Bloklaşma”, “Manda ve Himaye”, “Milli Devlet”, “Mütekabiliyet“, “Tevhidi Tedrisat”, “Misak-ı Milli” ve ”Tekalifi Milliye” gibi kavramlar da yoklanmıştır.  Sınavın genel olarak geçmiş yıllarda yayımlanan sınav ve örnek sorularla paralel olduğu, birkaç sorunun çeldiricilerinin güçlük seviyeleri artırılarak zorluk düzeylerinin yükseldiği görülmüştür.  Soruları dikkatli okuyan, konuyla ilgili bilgiyi kullanabilen, okuma alışkanlığı edinmiş öğrencilerin bu tür soruları da rahatlıkla çözerek başarılı olacağı düşünülmektedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: ORTA GÜÇLÜKTE SORULAR

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının “Kader İnancı”, “Zekât ve Sadaka”, “Din ve Hayat”, “Hz. Muhammed’in Örnekliği” ile “Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri” ünitelerinden hazırlandığı ve daha önce yayınlanan örnek sorularla paralellik gösterdiği görülmektedir. Sorular, ünitenin ana kazanımlarıyla birlikte ünite sonlarında yer alan “Peygamber kıssaları” ve surelerden mesaj çıkarmalar da dâhil edilerek hazırlanmıştır. Okuduğunu anlama, yorumlama becerisinin yoklandığı sorularda yine ayet ve hadisten çıkarım yapmayı gerektiren sorulara yer verilmiştir. Doğrudan kavram bilgisi ölçen sorulara yer verilmemiş ancak kavram bilmenin sorunun çözümüne katkı sağladığı görülmektedir.

Genel olarak sınavın örnek olaylardan sonuç çıkarmaya yönelik olduğu; okuduğunu anlama, yorumlama becerisine sahip öğrenciler tarafından rahatlıkla çözülebilecek orta güçlükte sorulardan oluştuğu düşünülmektedir.

İNGİLİZCE: SÖZCÜK BİLGİSİ ÖNEMLİ

2024 LGS İngilizce alt testi soruları “8. Sınıf İngilizce MEB Öğretim Programı” kazanımlarına paralel hazırlanmıştır. Soruların dili açık, net ve anlaşılırdır. Soruların ünitelere göre dağılımına bakıldığında 1-9. ünitelerden soruların yer aldığı, 10. “Natural Forces” ünitesinden hiçbir soruya yer verilmediği görülmektedir.

Sorularda diyaloglar ve kısa metinlerin yanı sıra afiş, davetiye gibi güncel metin türleri karşımıza çıkmaktadır. Verilen metin türleri ve sorular, örnek sorularla ve önceki yıllardaki LGS İngilizce sorularıyla kıyaslandığında metinlerin daha kısa ve görsellerin ise daha az olduğu söylenebilir. Sorularda öğrencilerin öncüllerde verilen bilgiyi kullanabilmesi ve verilen bilgiyi seçeneklerdeki bilgilerle karşılaştırabilmesi beklenmektedir. Ayrıca Unit 2 “Teen Life” ünitesiyle ilgili olan 4. soruyu öğrencilerin öncülde verilen bilgiler doğrultusunda tablolardaki saat ve para hesaplaması yaparak ve sayısal verileri karşılaştırarak yanıtlamaları beklenmektedir.

Sorularda sözcük bilgisini direkt olarak ölçmek yerine, pek çok soruda öğrencinin ilişkili olduğu sözcük grubunu bilip bilmediği ölçülmüştür. Örneğin 6.soruda olduğu gibi “parachute” sözcüğünün “skydiving’ sözcüğüyle ilişkili olduğunu ve seçeneklerdeki sözcüklerin anlamlarını bilmenin sorunun doğru yanıtının bulunmasını sağladığı görülmektedir. Bunun yanı sıra önceki yıllarda olduğu gibi İngilizce sorularında direkt dil bilgisi ölçülmemiştir. Örneğin 7.soruda wh- ve yes/no soru köklerinin yanıtlarının bulunması, soru cevap eşleştirilmesinin dikkatli yapılmasını gerektirmekte, dil bilgisi ve sözcük bilgisi aynı soru içerisinde ölçülmektedir.

Genel olarak soruların kısa metinlerden oluşan, okuduğunu anlama ve verilen diyalogları yorumlayabilme becerilerini ölçen orta ve kolay güçlükte olduğu düşünülmektedir.

MATEMATİK: KAZANIM AĞIRLIKLI SORULAR

LGS-2024 sınav soruları, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Sorular incelendiğinde zorluk düzeyi bakımından orta düzey bir sınav olduğu görülmektedir. Sınavda kazanım düzeyinde tutulan 5 soru, orta düzeyde 11 soru ve seçici 4 soru bulunmaktadır. Geçmiş yılların LGS sınavlarından ayrılan en büyük farkı, soru başlangıçlarında bilgiye ve formüle yer veren açıklama kısmının olmamasıdır.

Beceri temelli soru mantığının yapısında bulunan okuma-anlama-çözüme kavuşturma basamaklarının hafifletildiği geçmiş yıllardaki sınav tarzıyla bu yıl da karşılaşılmaktadır. Beceri temelli soru yapısından yavaş yavaş vazgeçildiğini düşündüren kazanım ağırlıklı soruların daha fazla yer kapladığı ve “Matematik zordur.” algısını yıkmak için örnek gösterilebilecek düzeyde bir sınav hazırlandığı görülmektedir. Problemlerde; Türkiye’nin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan “Akkuyu Nükleer Güç Santrali”, kilimde eskiyen kısımların tamir edilmesi, bahçe ilaçlama, televizyon ses ve hoparlör göstergesi, pergel kullanımı ile çizim, ahşaptan silindir ve daire ile tabure oluşturmak gibi güncel yaşamla ilişkilendirilen içeriklerin yer aldığı görülmektedir.

Birkaç adımda çözülebilen silindirin hacmi ile ilgili olan soru, son kazanımlara verilmesi gereken önemi hatırlatmaktadır.

Geçmiş yıllarda genellikle iki farklı grafik türü verilerek dönüşümlü düşünmeyi ve bilgiyi transfer etmeyi sağlayan problemler ile karşılaşılmaktayken bu yıl yalnız sütun grafiği sorusu sorulmuş ve oran-orantı yöntemi ile grafik okuma, yorumlama ve tabloda doğru yerleştirme becerileri ölçülmek istenmiştir.

Öğrencilerin yalnız 7. sınıf bilgisini kullanarak çözebileceği, “Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.” kazanımı problemi olan 1.soru, öğrencilerin kolaylıkla çözebilecekleri bir sorudur. “Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.” kazanımını içeren 2.soru, işlem basamaklarına dikkat edilmesi gereken kolay bir problemdir. Aynı biçimde 3.soru, irrasyonel sayının tanımını bilen ve bilmeyen öğrencileri ayırt eden net bir kazanım sorusudur. 4.soru, öğrencilerin kareköklü bir ifadeyi a şeklinde yazdıktan sonra toplama ve çıkarma işlemi yapmasını gerektirmektedir. Oldukça kolay bir kazanım problemidir. 5.soru, öğrencilerin kolay çözebileceği  bir grafik sorusudur. Bu soru, sütun grafiğini doğru okuyarak ve yorumlayarak birimler arasındaki orantıyı tabloya yerleştirerek çözülmektedir. 7. sınıf bilgisi sorunun çözümü için yeterlidir. Yansıma-öteleme-dönme sorusu, kareli zemin üzerinde verilen 3 şeklin yatay eksene göre simetri görüntüsünün alındığı görsel okur-yazarlık gerektiren bir sorudur. Sınavda özellikle 16. ve 20. sorular, belirleyici sorulardır. Sorular, üzerinde uzun süre düşünmeyi gerektiren nitelikli sorulardır.

TEOG TARZINDA SORULAR

Kareköklü ifadeler, üslü ifadeler, cebirsel, sütun grafiği, simetri, denklem ve eşitsizlik soruları, TEOG soru tarzında olup kazanım ölçmektedir. Kareköklü ifadelerde yine kareköklü sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğu ölçülmek istenmiştir. Önceki yıllarda çıkan açı kenar bağıntıları ile ilgili bir sorunun benzeri de bu yıl da görülmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde sınav, bilgi sorusu ağırlıklıdır. Tüm konuları ayrıntılı bir biçimde bilmeyen bir öğrenci bile rahatlıkla birçok soruya doğru yanıt verebilir.

Kazanım ağırlıklı bir sınav olması; bilgiyi kullanmayı değil, konuyu bilip bilmediğini ölçen bir sınav olması açısından da farklı bir sınav olduğu görülmektedir. LGS-2024 Matematik soruları, MEB örnek sorularının ve kaynaklarının da önemli olduğunu bir kere daha göstermektedir.

Verilen metinlerin geçmiş yıllarda yayımlanan örnek sorularla kıyaslandığında daha kısa, görsellerin ise daha net ve kolay anlaşılır olduğu görülmektedir. Okuma alışkanlığı kazanmış, zamanı doğru yönetebilen, pratik düşünebilen, dikkatli ve bütünsel bakabilen, örnek soruları ve çıkmış LGS sorularını çözen öğrencilerin bu sınavda başarılı oldukları düşünülmektedir.

FEN BİLİMLERİ: BAĞLANTI KURMALARI İSTENDİ

LGS fen bilimleri alt testinde, 1.üniteden 1 soru, 2.üniteden 4 soru, 3.üniteden 2 soru, 4.üniteden 5 soru, 5.üniteden 2 soru, 6.üniteden 4 soru, 7.üniteden 2 soru yer almaktadır. Önceki yıllarda olduğu gibi 2 ve 4.ünitelerle ilgili soruların daha fazla yer aldığı görülmektedir. Öğrencilerin tüm olasılıkları muhakeme edip değerlendirmeleri gereken “kesinlikle” ifadesinin bulunduğu 2 tane basit makine sorusunun üst düzey düşünme becerileri ölçecek nitelikte olduğu düşünülmektedir. Fotosentez, katı basıncı, sıvı basıncı, maddenin ısı ile etkileşimine ait soruların kontrollü deney düzenekleri ile sorulduğu görülmektedir. Kimyasal tepkime sorusunun çözülebilmesi için 7.sınıf bileşik konusuna hâkim olunması gerekmektedir. Mutasyon ile ilgili sorunun alışılagelmişin dışında, farklı bir günlük yaşam örneği ile kurgulandığı görülmektedir. Elektriklenmenin teknolojideki uygulamalarına ilişkin soruda, öğrencinin farklı bir düzenekte görseli iyi analiz ederek durumu anlaması ve konuyla ilişkilendirmesi gerekmektedir. Periyodik tablo ile ilgili sorunun bilgi gerektirmeyen, görsel okuma becerisini ölçtüğü görülmektedir. Öğrencilerin kavramlar arasındaki bağlantıları kurarak, grafikten çıkarım yapmasını gerektiren ısınma eğrisi sorusu için konunun derinlemesine öğrenilmiş olması beklenmektedir. Genel anlamda fen bilimleri sorularının temel bilgi düzeyinde ve orta güçlükte olduğu; basit makine, elektriklenme çeşitleri ve ısınma eğrilerine ilişkin soruların ise belirleyici nitelikte olduğu düşünülmektedir.

FMV IŞIK OKULLARI ORTAOKULLARI EĞİTİMCİLERİ

TÜRKÇE: AYIRT EDİCİ SORULAR

Işık Ortaokulu Türkçe-Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Pınar Eldeş: LGS Türkçe sorularının müfredata paralel hazırlandığı görülmektedir. Türkçe dersinin temel amacı, öğrencilerin dili yetkin bir biçimde kullanabilmelerini ve Türkçenin anlam derinliğine hâkim olabilmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda Türkçe dil becerilerini geliştirmek, uzun ve süreklilik arz eden bir süreç gerektirmektedir. Sınav da bu birikimi ölçmeye dayalı ve ayırt edici soruların yer aldığı bir tarzda hazırlanmıştır.

LGS 2024 Türkçe sınavı değerlendirildiğinde soruların temel dil becerilerine ve kitap okuma alışkanlığına sahip olan öğrencileri belirleyecek nitelikte olduğu görülmektedir. Kelime dağarcığı zengin, okuduğunu anlama ve yorumlama becerileri gelişmiş öğrencilerin soruları çözmede zorlanmadığı görülmüştür.  Sorular sadece bilgiyi ölçmekle kalmayıp aynı zamanda öğrencilerin dikkatini, yorumlama yeteneklerini ve okuma alışkanlıklarını da sınayan bir yapıya sahiptir.

Dil bilgisi açısından kolay ve orta seviyede soruların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Yazım ve noktalama, anlatım bozukluğu, fiilimsi ve cümle çeşitleri kazanımlarına ait sorular MEB kaynaklarında etkinlik ve soru olarak sıkça yer verilen nitelikte sorulardır. Ancak okuduğunu anlama ve paragraf soruları, uzun ve çeldiricisi yüksek, ayırt edici sorulardan oluşmaktadır. Disiplinler arası metinlere daha önceki yıllarda olduğu gibi yer verilmiştir. Grafik ve görsel yorumlama soruları içeriklerinin yoğunluğu ve uzunlukları sebebiyle öğrencilerin süreyi verimli kullanmalarını gerektirmiştir.  Bu sebeple zaman yönetimini doğru yapan öğrencilerin fark yaratacağı görülmektedir.

Yıl içinde MEB tarafından yapılan “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” de sınavda soru olarak yer almıştır.

MATEMATİK: ÇELDİRİCİLERİ KUVVETLİ

FMV Ispartakule Işık Ortaokulu Matematik ve Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Sezin Şahin: Matematik soruları MEB 8. sınıf müfredatı doğrultusunda açık ve anlaşılır bir dille hazırlanmıştır. Görseller kullanılarak zenginleştirilen sorular okuduğunu anlama ve bilgiyi kullanarak çözüm üretmeye dayalıdır. Daha önceki LGS sorularında yer alan sorulara ait kazanım bilgileri ve birim dönüşümlerine ait bilgilere bu sınavda yer verilmemiştir. Bu yönüyle de MEB’in yayınladığı örnek sorularla paralellik göstermektedir.

Kazanım düzeyindeki sorular görsel içermeyen, öğrencilerin çoğunluğunun yapabileceği zorluktadır. Çarpanlar ve Katlar, Eğim, Pisagor Bağıntısı ve Üçgende Açı-Kenar Bağıntısı konularından sorulan sorular ayırt ediciliği yüksek, çeldiricileri kuvvetli olduğundan öğrencileri zorlayacak niteliktedir. Daha önceki yıllarda gözlemlemediğimiz, geometri materyallerinin kullanım amacını iyi kavramış öğrencilerin çözebileceği eleyici nitelikte bir soruya yer verilmiştir.

Problem çözme ve yorumlama becerisine sahip, kazanımları iyi kavramış ve zaman ve stres yönetimini iyi yöneten öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav niteliğindedir.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KAVRAM BİLGİSİ İSTEDİ

Ispartakule Işık Ortaokulu Türkçe-Ssoyal Bilimler Bölüm Başkanı Emel Kılıç Özcan: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde alan ve kavram bilgisi gerektiren, bu bilgileri tarihsel olaylar üzerinde kullanabilme becerisini ölçen sorulara ağırlık verilmiştir. Neden-sonuç ilişkisi üzerinden öğrencilerin konular arasında bağ kurabilme, çıkarım yapabilme becerisini ölçen sorular sınavda yer bulmuştur.

Bilgi, kavrama, uygulama ve analiz düzeyinde soruların sınavda yer aldığı görülmüştür. Sorularda güçlü çeldiriciler ile bilgi ve beceri ölçülmek istendiği gibi öğrencilerin dikkatini de ölçmeyi amaçlayan sorular sorulmuştur. Sorular konulara ve kavramlara hâkim olmayı, paragrafı sonuna kadar okumayı, verilen bilgilere bütüncül bakmayı gerektiren şekilde hazırlanmıştır.

MEB’in yıl içinde yayınladığı örnek sorularla sınav sorularının arasındaki paralelliğin çok az olduğu görülmektedir. Kavram ve alan bilgisine hâkim, konu bütünlüğünü sağlayabilen, tarihsel yorumlama ve çıkarım yapabilme becerisi kazanmış öğrencilerin dahi karar vermekte zorlanabileceği bir sınavdır. Bu duruma hem metinlerin ağır bir dile sahip olması hem de güçlü çeldiricilerin yer alması neden olmuştur.

Bu sene yapılan sınavda T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin soruları belirleyici ders olarak yorumlanabilir. Soruların gerek beceri düzeyi gerekse içeriğinin geçmiş yıllardaki LGS sorularından çok daha fazla ayrıntı içermesi ve zorluk derecesinin yüksek olması bu durumun ortaya çıkmasında etkilidir.

Soruların ünite ve içerik bilgisi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

2024 LGS T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ SORULARININ ÜNİTELERE DAĞILIMI

Soru No

Ünite

Kazanım/Konu

Soru Niteliği ve Zorluk Düzeyi

1

6. Ünite

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

İTA.8.6.2.

Yabancı Okullar Sorunu

Bilgi, anlama ve yorumlama

Orta düzey

2

3. Ünite

Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!

İTA.8.3.2.

Batı Cephesi

Bilgiyi kullanma, çıkarımda bulunma

Orta düzey

3

2. Ünite

Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

İTA.8.2.3

Paris Barış Konferansı

Kavram bilgisi, anlama ve yorumlama

Orta düzey

4

2. Ünite

Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

İTA.8.2.2.

Birinci Dünya Savaşı

Bilgiyi kullanma, çıkarımda bulunma

Zor düzey

5

4. Ünite

Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye

İTA.8.4.9.

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Anlama ve yorumlama

Orta düzey

6

4. Ünite

Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye

İTA.8.4.4.

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

Anlama ve yorumlama

Orta düzey

7

1. Ünite

Bir Kahraman Doğuyor

İTA.8.1.4.

Trablusgarp Savaşı

Anlama, yorumlama, çıkarımda bulunma

Zor düzey

8

4. Ünite

Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye

İTA.8.4.2.

3 Mart 1924 Kanunları

Anlama ve yorumlama

Zor düzey

9

3. Ünite

Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!

İTA.8.3.7.

Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele

Anlama ve yorumlama

Kolay düzey

10

4. Ünite

Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye

İTA.8.4.1.

Atatürk İlkeleri-Laiklik

Anlama, yorumlama, çıkarımda bulunma

Orta düzey

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: ANLAMA VE YORUMLAMA BECERİSİ

Din kültürü ve ahlak bilgisi alt testinde öğrencinin bilgisini ve muhakeme gücünü test eden, okuma, anlama ve yorumlama becerilerini ölçen tarzda sorular bulunmaktadır. Ayrıca yorum gerektiren sorularda öğrencinin bilgi seviyesi de ölçülmek istenmiştir. MEB tarafından yayımlanan örnek sorulara benzerlik gösterdiği görülmektedir. Her üniteden soru sorulmuştur, sorular kazanımlarına uygundur. Doğrudan bilgiyi ölçen iki soru bulunmaktadır. Bazı sorular sarmal nitelikte olup birden fazla kazanımı ölçmektedir. Sorular genel olarak kolay ve orta zorluk derecesindedir. Sınavda çeldiricisi yüksek bir soruya yer verildiği görülmektedir.

Ancak dikkatli okuyan öğrenciler bu soruyu doğru yanıtlayabilir. Doğrudan bilgiyi ölçen sorulara yer verildiği için önceki yıllara göre daha belirleyici bir sınav olduğu söylenebilir.

FEN BİLİMLERİ: KAZANIM VE BECERİ ÖLÇEN SORULAR

Erenköy Işık Ortaokulu Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Belemir Erdem: Toplamda 20 sorudan oluşan Fen Bilimleri bölümü MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Ünite bazında incelediğimizde; 1. üniteden bir, 2. üniteden dört, 3. üniteden iki, 4. üniteden beş, 5. üniteden iki, 6.üniteden dört ve son üniteden iki soru sorulmuştur. Fen Bilimleri soruları genel olarak değerlendirildiğinde önceki yıllarda sorulan LGS sorularına ve yayınlanan MEB örnek sorularına paralel geldiği görülmektedir.

Kazanım ölçen soruların yanında beceri ölçen sorular da bulunmaktadır. MEB çerçeve planında yer alan kazanımlara uygun sorular yer almaktadır. Ön plana çıkan beceriler; görsel okuma becerisi, deney ve değişken yorumlama becerisi, bilimsel okuryazarlık becerisi ve grafik okuma becerisidir. Türkçe dersine paralel okuduğunu anlama becerisi gelişmiş öğrencilerin avantajlı olduğu bir sınavdır. Özellikle biyoloji ve fizik sorularında yer alan uzun metinlerin takibi ve seçeneklerde yer alan ifadelerin net bir şekilde yorumlanabilmesi için öğrencilerin doğru ve anlaşılır okuma yapmaları çok önem taşımaktadır. Kimya konularını kapsayan sorular hem zorluk derecesi hem de uzunluk olarak öğrencilerin daha rahat yaptığı sorulardan oluşmaktadır. Biyoloji alanındaki sorularda görsel okuma ve bilimsel okuryazarlık becerilerinin ön plana çıktığı, orta seviyede zorluk derecesinde sorular bulunmaktadır. Biyoloji sorularında özellikle öncüllerin doğru okunması seçeneklerde elemeyi kolaylaştırmaktadır. Öğrencileri en çok zorlayan alan fizik soruları olmuştur, önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de basit makineler ve elektrik konularına ait sorularda zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Fizik sorularında yer alan deney düzeneklerinin, soru metinlerinin ve köklerinin çok dikkatli takip edilmesi gerekmektedir. Zorlanılan her iki fizik sorusunda da soru kökünde “kesinlikle” ifadesinin yer alması dikkat çekmektedir.

Sınavın zorluk derecesine bakıldığında, öğrencilerden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda kolay soruların sayısının, orta ve zor derecedeki soru sayısının dağılımından daha fazla olduğu görülmektedir. Geçen seneye oranla “orta /zor” zorluk derecesindeki soru sayısında artış gözlemlenmektedir.                                                                                                                                        

İNGİLİZCE: KELİME BİLGİSİ İSTENDİ

Florya Işık Ortaokulu Yabancı Diller Bölüm Başkanı Gizem Dolu Örnek: 2 Haziran Pazar Günü gerçekleşen Liselere Giriş Sistemi kapsamında yapılan ulusal sınavın sözel bölümde yer alan İngilizce sorularının ünite dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Ünite Adı

Soru Sayıları

1.    Friendship

1

2.    Teen Life

1

3.    In The Kitchen

1

4.    On The Phone

1

5.    The Internet

1

6.    Adventures

2

7.    Tourism

1

8.    Chores

1

9.    Science

1

10.  Natural Forces

-

 

Tablo incelendiğinde MEB İngilizce öğretim programında yer alan Birinci Dönem ünitelerinden toplamda beş soru, İkinci Dönem ünitelerinin dördünden toplamda beş soru sorulduğu görülmektedir.  “Natural Forces” ünitesine geçen yılllarda olduğu gibi yine yer verilmemiştir. Son ünite haricinde ilk dokuz üniteden kazanımların dengeli dağıldığı görülmüştür. Sorular genel olarak incelendiğinde; ünite kazanımları ve hedeflenen sözcük bilgisi, görsel ve diyalog takibi ve dikkatli okuma geçen yıllarda olduğu gibi belirleyici olmuştur. Sınavda tam anlamıyla eleyici ve çeldirici denebilecek bir soru bulunmamaktadır. Paylaşılan örnek sorulara benzer, ideal uzunlukta sorular ve dört olumsuz soru kökü barındıran, uygun süre ayrıldığı takdirde orta seviyede zorluğa sahip bir sınav olduğu söylenebilir. Soruların daha ayrıntılı incelemeleri aşağıda yer almaktadır.

1.    soru incelendiğinde; “The Internet” ünitesiyle ilgili sözcük ve ünite bilgisine bağlı olarak çıkarım yapılması gerektiği görülmektedir. Kullanılan sözcük ve yapıların diğer sorulara oranla kolay olduğu için eleyici bir soru niteliği taşımamaktadır.

2.     soru incelendiğinde; “Chores” ünitesiyle ilgili kolay bir cümle tamamlama gerektiği görülmektedir. Şıklarda ilgili tek bir seçenek bulunması ve görselin de seçenekle ilgili olması, sorunun yanıtlanmasını kolaylaştırmıştır.

3.    soru incelendiğinde; “Adventures” ünitesi ve hedef sözcükleri kapsamında okuma, anlama ve çıkarım gerektirdiği görülmektedir. Hem olumsuz soru kökü olması hem de şıklarda olumlu ve olumsuz seçenekler bulunması nedeniyle ilk bakışta zorlayıcı gibi görünse de dikkatli bakıldığında kolaylıkla cevaplanabilecek bir sorudur.

4.    soru incelendiğinde; “Teen Life” ünitesiyle ilişkili olarak soru kökünde verilen duruma uygun tablonun işaretlenmesi gerektiği görülmektedir. Saat ve güne ilişkin sözcük bilgisine sahip olunması sorunun kolayca cevaplanmasını sağlamaktadır.

5.     soru incelendiğinde “On The Phone” ünitesiyle ilişkili olarak olumsuz soru köküne dikkat edilerek konuşmada bulunmayan cümlenin istendiği görülmüştür. Zor olmamakla beraber sözcük bilgisi ve dikkat becerisini ölçen bir sorudur.

6.    soru incelendiğinde “Adventures” ünitesiyle ilişkili olarak doğrudan sözcük bilgisini ölçen bir sorudur.

7.    soru incelendiğinde “In The Kitchen” ünitesiyle ilgili olarak olumsuz soru kökü bulunduğu ve soru içerisinde yer alan soruların cevabı olmayanın işaretlenmesi istendiği görülmüştür. Sözcük bilgisi sorunun cevaplanması için önemli bir rol oynamaktadır.

8.    soru incelendiğinde “Tourism” ünitesiyle ilgili olarak kolay görünen fakat öğrencileri ikileme düşüren bir soru olduğu görülmektedir. Partinin konumuyla ilgili cümle kuran kişinin seçilmesi gereken soruda, parti yeriyle ilgili olumsuz yorum yapan kişiyi seçmekte tereddüt edilebilir. Çeldirici ikinci bir seçenek bulunmaması yanıta kolayca ulaşılmasını sağlamaktadır.

9.    soru incelendiğinde “Friendship” ünitesiyle ilgili olduğu ve diğer sorulara oranla daha uzun olduğu görülmektedir. Orta zorluk düzeyine sahip olan bu soru diğer sorulara göre daha fazla sözcük bilgisi ve dikkat becerisi gerektirmektedir.

10.  soru incelendiğinde “Science” ünitesiyle ilgili olan orta zorlukta, olumsuz soru kökü barındıran ve sözcük bilgisi gerektiren bir soru olduğu görülmektedir.

DOĞA KOLEJİ ORTAOKUL BÖLÜM BAŞKANLARI

TÜRKÇE : ZAMAN YÖNETİMİ BECERİSİ İSTEDİ

Ortaokukul Koordinatörü ve Türkçe Bölüm Başkanı: Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu: Türkçe dersi Öğretim Programı’nın temel amacı; öğrencilerin dili en yetkin biçimde kullanabilmelerini, Türkçenin anlam derinliği ve zenginliğine hâkim olmalarını sağlamaktır. Bu anlamda Türkçe dil becerilerini geliştirmek, uzun ve süreklilik arz eden bir süreç gerektirmektedir. Sınavın Türkçe testi de bu birikimi ölçmeye dayalı ve oldukça ayırt edici soruların da yer aldığı bir formdadır. Türkçe testinde bu yıl da okuduğunu anlama ve yorumlama, anahtar beceridir. Bu beceri; gerek sözcük, cümle ve paragrafta anlam gerek de grafik-tablo sorularıyla sınanmıştır. Bu sorularda işlem basamaklarını takip etmek, çıkarımda bulunabilmek, haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettiğini tespit edebilmek önemli. Ana dil eğitiminde sarmal bir şekilde dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma etkinlikleriyle yorum becerisi gelişmiş ve okumayı günlük hayatının bir parçası hâline getirmiş öğrencilerin, sınavı bir adım önde tamamlayabileceğini söyleyebiliriz. Söz varlığının geliştirilmiş olması; metin tamamlama, içerik yorumlama sorularında da öğrencileri bir adım öne çıkarmıştır. “Gözlem, tasarı, karşılaştırma” gibi kavramların bilinmesi de yorum becerisini desteklemektedir. Bu durum, branş bazlı bazı teknik bilgilerin bilinmesinin de önemini ortaya koymaktadır. Dil bilgisi ve yazım-noktalama soruları, konu tekrarı yapan ve bol soru çözen öğrenciler için yapılabilir düzeydedir. LGS Türkçe sorularının yapılabilmesinin, geçmişten gelen bir dil birikimin olmasına ve okuma becerisinin gelişmiş olmasına bağlı olduğunu önemle vurgulamak gerekir.

MATEMATİK : İŞLEMLİ SORULAR

Matematik Bölüm Başkanı Berivan Dülger: Matematik test soruları, Millî Eğitim Bakanlığı 8.sınıf müfredatına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Beklenildiği gibi matematik testinin tamamı; öncelikle kazanım bilgisi, sonrasında düşünme ve dikkat becerisi gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Görseller kullanılarak zenginleştirilen sorular okuduğunu anlamaya, bilgiyi kullanarak çözüm üretmeye dayalıdır. Testin soruları, problem çözme yeteneğini, matematiksel işlem ve analitik düşünme becerilerini ölçmektedir. Anlatımı açık olan matematik soruları dikkatli okunup yorumlanabildiğinde öğrencileri doğru sonuca götürmektedir.

FEN BİLİMLERİ: BİLGİ VE YORUM BECERİSİ İSTEDİ

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı M. Fatih Tüfekçi: Fen bilimleri sınavında tüm ünitelerinden soru sorulmuş olup, MEB müfredat ve kazanımlarına uygundur. Sınav sorularının bilgi hâkimiyeti ve yorum becerisini ölçmeye yönelik olduğu görülmektedir. Deneysel düzeneklerin ve günlük yaşamdan örneklerin kullanıldığı metin, grafik ve görsellerin yer aldığı sorulardan özellikle “Basit Makineler” ünitesinden gelen soruların derinlemesine düşünme becerisi gerektirdiği söylenebilir.

Müfredat ve kazanımlara hâkim, okuduğunu anlayarak yorum yapabilen öğrencilerin zorlanmadan başarılı bir şekilde yapabilecekleri bir sınav uygulaması olmuştur

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KAVRAM BİLGİSİ ÖN PLANDA

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Çiğdem Karakaş: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları ilk altı ünite kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Sınav, dersimiz öğretim programına uygun ve zorluk seviyesi bakımından orta düzeydedir. Derinlemesine düşünme becerisi gerektiren iki soru bulunmaktadır. Sorular genel itibarıyla öğrendiği bilgileri yorumlayabilen, bilgiden hareketle sonuca ulaşabilen ve kazanımlar arası ilişki kurarak bilgileri transfer edebilen öğrencilerin çözebileceği şekilde hazırlanmıştır. Sorular yıl içinde yayımlanan örnek sorular ile çalışma sorularında karşımıza çıktığı gibi öğrencilerin verilen metni yorumlama yeteneğini ölçer niteliktedir. Ünite kazanımlarına ve kavramlarına hâkim, düzenli konu tekrarı yaparak soru çözen öğrencilerimiz sınav sürecini başarıyla tamamlamıştır.

İNGİLİZCE: TEMEL OKUMA VE ANLAMA BECERİLERİ

İngilizce Bölüm Başkanı Göceci Kuşçu: Yabancı Dil İngilizce soruları, Millî Eğitim Bakanlığının müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Sınav sorularının, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan örnek sorulara göre daha kısa ve genel olarak daha basit bir yapıya sahip olduğu görülmektedir.

Sorular, öğrencilerin dikkatli bir şekilde okuma ve anlama yeteneklerini ölçmektedir. Genel olarak soruların çözümü okuduğunu anlama becerisine dayanmakta olup analiz ve yorumlama gerektirmemektedir. Soru kökleri net ve anlaşılır olmakla birlikte hem olumlu hem de olumsuz soru formları da sınavda kullanılmıştır. Bu nedenle, okuduğunu anlayabilen ve içselleştirebilen öğrencilerin sınavda başarılı olması beklenmektedir. İngilizce soruları, temel okuma ve kelimeyi anlamlandırabilme becerilerine dayanarak çözülebilecek düzeydedir. Konuyla ilgili bilgiye hâkim olan öğrenciler, soruları hızlıca çözebilirler. Bu nedenle, doğru stratejilerle İngilizce testinde başarı elde etmek mümkündür.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ : DÜŞÜNSEL BECERİLERİ ÖLÇTÜ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak: 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen LGS sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına ait soruların ölçme-değerlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Sınavda yer alan sorulara genel olarak baktığımızda ders içi kazanımların kapsamlı bir şekilde sorulara dağıtıldığı görülmektedir. Soruların, MEB tarafından yıl boyunca yayımlanmış örnek sorulara benzer şekilde hazırlandığı görülmektedir. Sorular bilgi içerikli olmakla birlikte aynı zamanda düşünsel becerilere de dayalıdır. Sorular, sıkılmadan okunabilecek şekilde ve anlaşılır tarzdadır. Sorularda verilen ayet, hadis ve örnek olaylar ile konular arasındaki ilişki ön plandadır. Hz. Muhammed'in  -oğlunun vefatı esnasında yaşanan güneş tutulmasını vefat olayı ile ilişkilendiren- bazı sahabileri uyararak Güneş belli bir hesaba göre hareket etmektedir. Kimsenin vefat etmesiyle güneş tutulmaz şeklinde geçen diyalogda evrenin yasalarına vurgu yapması

bunun somut örneğidir. Sınavda buna benzer sorularla öğrencilerin dersin amaçlarına uygun çıkarımlar yapması hedeflenmiştir. 2024 LGS sınavında din olgusu ile dini ve ahlaki değerlerin tanımsal olarak öğrencinin zihnine yerleştirilmesi değil, tüm bu değer ve olguların öğrencide farkındalık uyandırarak ona kazandırılmasının hedeflendiği görülmektedir.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ EĞİTİMCİLERİ 

Bahçeşehir Koleji PDR Direktörü Sibel Durak, LGS sınavında geçen yıl olduğu gibi bu yılda Türkçe testinin belirleci test olacağını söyledi. 

TÜRKÇE: ZAMAN YÖNETİMİ ÖNE ÇIKTI

Türkçe Bölüm Başkanı Tülay Uğurludural: 2024 LGS Türkçe sınavı, tüm yılın konularını kapsayan sorulardan oluşmuştur. Okuduğunu anlamanın ön planda olduğu sınavda seçenekler; analiz etme, kavrama ve çıkarımda bulunma becerilerini gerekli kılmıştır. Bu sorular, hem dikkatin ve odaklanarak okumanın önemine dikkat çekmiş hem de sınavın ayırt edici soruları olmuştur. Özellikle grafik ve uygulama sorularındaki işlem basamakları, dikkati ve zaman yönetimini ön plana çıkarmıştır. Dil bilgisi soruları ise kazanımları kavramış, konuya hâkim olan öğrencilerin yapabileceği niteliktedir.Genel olarak LGS Türkçe soruları önceki yıllarda olduğu gibi kitap okuma alışkanlığını kazanmanın, mantık ve muhakeme gücünün, görsel okuma becerisinin ve soru çözüm tekniklerine hâkim olmanın önemini ortaya koymuştur.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KONU VE KAVRAM BİLGİSİ 

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ferda Gençel: 2024 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinde 7. ünite olan Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası ünitesinden soru yer almamaktadır. Daha önceki yıllarda sorulan Mustafa Kemal’in çocukluk, eğitim ve askerlik hayatı; Genelge ve Kongreler süreci ile TBMM Dönemi’ni içeren sorulara bu yıl yer verilmemiştir. Bir Kahraman Doğuyor ünitesine ait “Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.” kazanımına dahil olan Trablusgarp Savaşı ile ilgili sorunun, Almanya açısından değerlendirilmesinin istenmesi sorunun zorluk derecesini artırmıştır. Bu nedenle sorunun sınavın en ayırt edici sorusu olduğu söylenebilir. Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında Birinci Dünya Savaşı’na girme sebepleri ile ilgili olan soruda, öğrencilerin mevcut bilgilerine ek olarak 7. Sınıf Sosyal Bilgiler konularındaki bilgisini kullanması beklenmiştir. Bu durum soruyu ayırt edici hale getirmiştir. Kurtuluş Savaşı ile ilgili durum-sonuç ilişkisinin kurulması beklenen soru, konuyu bilmeyen öğrencinin zorlanacağı bir soru olmuştur. Olumsuz soru kökü olan soru sayısı önceki yıllara göre daha azdır. Ayrıca kavram bilgisi, bu sınav için büyük bir önem taşımaktadır. Doğrudan kavram bilgisini ölçen soru sayısında geçen yıla göre artış olduğu görülmüştür. 

Bir kez daha görüyoruz ki, konu ve kavram bilgisini yorumla birleştiremeyen öğrenci için zorlayıcı bir sınav olmuştur. Kavram ve yorum gücünün önemi ortaya çıkmıştır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: ÇIKARIM YAPMA BECERİSİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Yasemin Arayan: Sorular açık, anlaşılır ve net ifade edilmiştir. Sınav, bilginin yanı sıra öğrencilerin çıkarım yapma ve okuduğunu anlama becerilerini ölçmüştür. Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak daha fazla bilgi gerektiren soru sorulduğu görülmüştür. 

Ünitelerin sonunda yer alan “Bir Peygamber Tanıyorum” bölümü ile ilgili birden fazla kazanımın farklı peygambere ait bilgiler verilerek tek soru ile ölçülmesi dikkat çekmiştir. 

Kur’an-ı Kerim ile ilgili paragraf sorusunda öğrencilerden Kur’an-ı Kerim’in “Külli irade” sonucunda gönderildiği çıkarımına ulaşmaları beklenmiştir. Seçeneklerde bulunan “Hesap günü hakkında bilgi verir.” ifadesi de öğrencilerin asıl anlatılmak isteneni bulmaları açısından güçlü bir çeldirici olmuştur.

İNGİLİZCE: ZORLAYICI OLMADI

İngilizce Bölüm Başkanı Talar Donikoğlu: 2024 LGS İngilizce sınavı, genel olarak konu ve kazanımlara hâkim olan öğrencilerin zaman kaybetmeden yapabilecekleri sorulardan oluşmaktadır. Önceki yıllara göre genel olarak çeldiricilerin çok kuvvetli olmaması da öğrencilerin doğru seçeneğe daha kolay ulaşmalarını sağlayacaktır. Soruların ünitelere göre dağılımı dengelidir. Geleneksel okuduğunu anlama becerisi gerektiren soruların yanı sıra verilen bilgiler doğrultusunda mantıksal çıkarım yapma ve karar verme becerilerini de ölçen sorular mevcuttur. Sorulardaki bağlamlar, diyalog, davetiye, telefon konuşması, durum belirten paragraf, ilan ve görsel içerikler kullanılarak oluşturulmuştur. Bu içerikler, internetin faydaları ve zararları, evdeki sorumluluklar, ekstrem sporlar gibi geniş bir konu yelpazesinden ve günlük yaşamın çeşitli alanlarından seçilmiştir. Böylelikle öğrencilerin farklı konularda bilgi sahibi olmalarının ve esnek düşünme becerilerinin de ölçüldüğü bir sınav olmuştur. Sınavda, geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu yıl da tablo ve grafik yorumlama soruları yer almamaktadır. Direkt kelime ve yapı bilgisi odaklı sorulardan ziyade ilgili kazanımlar yukarıda belirtilen bağlamlar içerisinde ölçülmektedir.     

MATEMATİK: KAZANIM DÜZEYİNDE SORU

Matematik Bölüm Başkanı Özgür Aytekin: Matematik testi, konuları açısından dengeli bir dağılım göstermektedir. Geçen senelerden farklı olarak günlük hayatta karşımıza çıkmayan matematiksel kavramlarla ilgili soruların kazanım düzeyinde sorulduğu görülmüştür. Bu soruların dışında kalan sorularda öğrencilerin soruları somutlaştırabilmeleri ve daha rahat yorum yapabilmeleri için şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanılmıştır. Bazı sorularda kullanılan şekiller sorunun çözümünde etkin rol oynamıştır. Sorular geçmiş yıllarda uygulanan sınavlardaki sorularla ve MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla paralellik göstermektedir. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi soruların ifadelerinin kısa, açık ve net olduğu gözlenmektedir. Geçen seneye göre bazı soruların çözüm adımlarında verilen sayısal değerlerin işlem yoğunluğunu arttırdığı görülmüştür. Düzenli çalışan, MEB örnek sorularını çözen ve sınavın kapsadığı kazanımlara hâkim olan bir öğrencinin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur.

FEN BİLİMLERİ

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Senem Ertün: Fen Bilimleri testinde ağırlıklı olarak Madde ve Endüstri ünitesinden sorular yer almaktadır. Sınavda genel olarak zor, orta ve kolay sorular bulunmakla birlikte Basit Makineler ünitesi ile Elektriksel Yükler ve Elektrik Enerjisi ünitesinden ayırt edici nitelikte sorular da yer almıştır. 

Sınavda grafik, model, deney ve şemalar yoluyla öğrencilerin yorumlama, çıkarım yapma, analiz etme becerileri yoklanmıştır. Ayrıca hipotez geçerliliğinin sorgulandığı sorular bulunmaktadır. Geçen yıldan farklı olarak uzun metinlerden oluşan sorular bulunmamaktadır. MEB örnek sorularını ve geçmiş yıllara ait LGS sorularını düzenli çözen, konu tekrarı yapan, kavramsal bilgilere hâkim öğrencilerin daha daha az zorlananarak çözebileceği nitelikte bir sınav olduğu düşünülmektedir.

GEN KOLEJİ EĞİTİMCİLERİ 

MATEMATİK: ORTA ZORLUKTA

Matematik Bölüm Başkanı Gizem Atkabar: Sınav kazanım kavrama soruları ve dikkat isteyen orta zorlukta sorulardan oluşmaktadır. Sınavdaki 7 soru öğrencilerin kolayca cevaplayabileceği sorulardan oluşmuştur. Sınavın %10’u zor ayırıcı sorulardan kalan sorular orta zorlukta hazırlanmıştır. Örnek sorularda olduğu gibi bu sene ilk defa görsel olmayan kazanım kavrama soruları bulunmaktadır. Seçici diyebileceğimiz birkaç soru bulunmaktadır. Düzenli tekrar yapan, konuları pekiştirerek düzenli soru çözme kazanımlarına hakim olan öğrencilerin kolayca üstesinden gelebileceği bir sınavdı.

TÜRKÇE: BECERİ TEMELLİ SORULAR

Türkçe Bölüm Başkanı Metin Kirazlı: Bu seneki sınavda geçtiğimiz seneye göre farkı dil bilgisi soruları olduğu için anlam soruları yerine daha çok beceri temelli sorulara bırakmış.

Soru dağılımları şöyle: 1; yazım kuralları, 1; noktalama işaretleri, 1; fiilimsi, 1; cümle türleri, 1; şiir yorumu, 1; sözcükte anlam, 2; cümlede 3; Parçada anlam diyebileceğimiz soru ise yok denecek türdendi. Parçada anlamla ilişkilendireceğimiz sorulardan biri yardımcı düşüncelerle diğeri ise düşünceyi geliştirme yolları ile ilgiliydi. Diğer paragraf sorularını da beceri temelli sorular çerçevesinde değerlendirebiliriz. Sınav, dil bilgisi bölümünde başarılı olamayan öğrencilerin ortalama netlerinin yüksek olması adına oluşturulmuş bir sınavdı. Yine daha önceki yıllarda MEB’in vazgeçilmezi olan mantık-muhakeme sorusu yoktu. 

FEN BİLİMLERİ: KAZANIM VE KAVRAMA

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Duygu Reçber:  Sınavın genel durumuna baktığımızda bilgiyi deney düzenekleri üzerinde yorumlama ile ilgili soruların ağırlıklı olduğunu görmekteyiz. Sorular MEB’in yayınladığı örnek sorulara paralel sorulmuştur. Kazanım, kavrama basamaklarına yönelik soru miktarı daha fazla yorum gerektiren soru miktarı daha azdı. Ancak yorum gerektiren soruların sayısı az olmasına rağmen çeldirici özellikleri yüksek sorulardı.  Kazanımları iyi bir şekilde öğrenmiş ve yorumlama kabiliyeti yüksek olan öğrencilerin kolaylıkla yapabilecekleri sorulardır.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: YORUMLAMA GEREKTİ

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Merve Karıksız: Dönem boyunca sıklıkla üzerinde durulan kavramlar ile ilgili net sorular bulunmaktadır. İnkılap Tarihi, bu sene de öğrencilerin sene boyunca edindikleri bilgileri kullanarak çıkarım yapmalarını ve yorumlama becerilerini ölçümlemeye yönelik sorulara yer vermiştir. Her iki dönemin konularından sorular yer almaktadır. Sınav genel itibari ile kolay ve orta düzey sorulardan oluşmaktadır.

İNGİLİZCE: OKUDUĞUNU ANLAMA 

Yabancı Diller Bölüm Baykanı Meltem Meto: Sorular, dilbilgisi veya kelime bilgisini ölçen sorular değil ve ezbere yönelik sorulmamıştır. Soruların geneli okuduğunu anlama ve doğru çıkarım yapma becerisini ölçen sorulardır. Bu sene İngilizce bölümünde olumsuz köklü soru sayısı diğer senelere göre fazla sorulmuştur. Ayrıca neredeyse her yıl görmeye alışkın olduğumuz görsel ve tablo sorularına bu sene sınavda yer verilmemiştir. Sınavda eleyici soru bulunmamaktadır. Öğrencilerin oldukça rahat yapacakları sorular sorulmuştur. Geçmiş yıllara göre daha kolay bir sınav olmasıdır. Soruları dikkatli okuyan, hedef kelimelere çalışan, yönerge ve seçenekleri doğru okuyan öğrencilerin rahat yapabilecekleri sorulardır. LGS 2024’ün ezberci yaklaşım ile çözülmeyecek, dikkatli okuma, okuduğunu anlama ve bağ kurma becerileri gerektiren bir sınav olduğu yönündedir.

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ: GEÇEN SENEYE BENZİYOR

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı: Yalnızca, “Caminin Önemi” içerikli soru beşinci sınıf müfredatından olup, paragraf şeklinde sorulmuştur. Tüm ünitelerden sorulara yer verilmiştir. Dört tane soru bilgi yoklayıcı, altı tanesi ise öncüllü ve paragrafa dayalı olacak şekilde hazırlanmıştır. Geçen seneye benzeyen bir sınavdı.

NESİBE AYDIN OKULLARI EĞİTİMCİLERİ

MATEMATİK: ZAMANI YÖNETEBİLEN ÖĞRENCİLER

Sınavın bilgi, görsel okuma, problem çözme, dikkat becerilerini de ölçer nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin sorumlu olduğu tüm konuların yer aldığı sınavda, sorular genel anlamda kolay ve orta düzeydeyken birkaç sorunun zor seviyede olduğu görülmüştür. Çarpanlar ve Katlar, Kareköklü İfadeler ile Üçgenler konularına ait sorular ayırt edici niteliktedir. 2024 LGS matematik bölümü soruları; okuduğunu anlayan, doğru yorumlayan, problem çözme becerisine sahip, kazanımları iyi kavramış ve zamanı iyi yöneten öğrencilerin bu sınavda başarılı olacağını göstermiştir.

TÜRKÇE:  HEM BİLGİYİ HEM BECERİYİ ÖLÇTÜ!

2024 LGS’nin Türkçe bölümü beklendiği üzere MEB’in yayımladığı örnek sorularla ağırlıklı olarak benzerlik gösterdi. Okuduğunu doğru yorumlayan öğrencilerin avantajlı olduğu sınavda muhakeme, akıl yürütme becerisi ve bilgi de önemini hissettirdi. Cümlede Anlam ve Ana Düşünce sorularında çeldiriciler kuvvetliydi. Deyim ve Anlatım İlkeleri sorularında olay üzerinden bilginin yorumlanmasının istenmesi, soru kalıplarının değiştiğini gösterdi. Ayrıca soru çözümüne etkisi olan bazı deyim ve sözcüklerin MEB ders kitabında yer alması da Millî Eğitim materyallerinin mutlaka kullanılması gerektiğini gösterdi. Sözel Mantık, Cümlenin Ögeleri, Fiilde Çatı konularıyla ilgili doğrudan soru sorulmaması dikkat çekerken, dil bilgisinde bazı soruların ezbere dayalı olması da öğrencileri zorlayacak noktalardandı. Sınavda grafik ve tablo sorularına beklendiği şekilde yer verilmesi analitik düşünme becerisine sahip olmanın önemini bir kez daha hissettirdi.

FEN BİLİMLERİ: SORU KÖKLERİNE DİKKAT

Gündelik hayatla da ilişkilendirilen 2024 LGS fen bilimleri sorularının, MEB tarafından geçmiş yıllarda yayımlanan ve çıkmış sorularla benzer olduğu, ancak alışılageldik soruların dışında tasarım sorularının da bulunduğu gözlemlendi. 7 ünitenin tamamının sorgulandığı fen bilimleri bölümünde, özellikle elektrik ve basit makine sorularının belirleyici olduğu görüldü. Görsellerin de kullanıldığı, analiz ve bilimsel düşünme yeteneğini ölçen, örnek olay, deney düzeneği yorumlatan soruların bolca bulunduğu gözlendi. Soru kökünün de ne kadar önemli olduğu gözler önüne serildi. Öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorum yapabilme, akademik bilgiyle birleştirip çözümleyebilme becerilerinin sorgulandığı bir sınav oldu.  Geçmiş yıllara nazaran öğrencileri oldukça zorlayan, alışılagelmiş soruların dışında soruların da bulunduğu, okuma ve anlamanın ön plana çıktığı sorular. 

İNGİLİZCE: KOLAY SORULAR

2024 LGS Yabancı Dil (İngilizce) soruları değerlendirildiğinde kapsam geçerliliği yüksek, MEB’in örnek sorularıyla paralel, daha önceki yıllarda çıkan LGS sorularına çok benzer bir sınav olduğu,  sınavda ilk dokuz ünitenin tamamına yer verildiği gözlemlenmiştir.  Bu yıl da “Natural Forces” adlı onuncu üniteden soru gelmemiştir.  Sınavda diyalog tamamlama, okuduğunu anlama, sözel mantık ve kelime bilgisine dayalı soru tiplerine yer verilirken grafik okuma ve yorumlama sorularına bu sene yer verilmemiştir. Olumlu-olumsuz soru kökleri neredeyse eşit oranda kullanılmıştır. 

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: BİLGİ VE YORUM İSTEDİ

2024 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları, yıl boyunca MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik gösterse de sınavda çıkan soruların çeldiriciliği, örnek sorulardan daha düşüktü. Ayrıca bu seneki soruların geçtiğimiz yıllarda yapılan sınavlara göre ayırt ediciliğinin yüksek olduğu görüldü. Kavram ve kronoloji bilgisinin ön plana çıktığı ve kapsam geçerliliği yüksek olan bu sınavda bazı soruların birden fazla kazanım ölçtüğü görüldü. Geçmiş yıllarda olduğu gibi “7. Ünite”den soru bulunmadığı tespit edildi.  2024 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi için yıl boyunca tavsiye edildiği şekilde konu, kavram ve kronoloji çalışarak günlük tekrarlarını aksatmayan, okuduğu paragrafları da bilgisiyle harmanlayabilen öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği bir sınav oldu.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: DİKKAT İSTEYEN SORULAR

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2024 LGS’de soruların açık, anlaşılır ve net olduğu gözlemlendi. Soru kazanım tablosu incelendiğinde sınavda kader ile ilgili kavramlar, Maun suresi ve anlamı, zekât ve sadaka, Hz. Musa (a.s), Hz. Yusuf (a.s), Hz. Şuayb (a.s) ile ilgili ortak bir soru, din ve hayat, kader ve kaza inancı, Hz. Muhammed’in (S.A.V) hayatındaki örnek davranışlar, Kur’an-ı Kerim ve özellikleri konularından soruların geldiği tespit edilmiştir. Sorular içerik olarak incelendiğinde zekât, evrensel yasalar ve peygamberler ile ilgili olan soruların bilgi ağırlıklı; diğer soruların ise okuduğunu anlama ve metnin bağlamına dikkat etmeyi ölçen nitelikte olduğu görüldü. 

Önceki yıllarda sorulan sorular ve yayımlanan örnek sorular incelendiğinde bilgi gerektiren soruların olması dikkat çekmiştir. Genel olarak orta ve kolay seviye sorulardan oluşan sınavın dikkatli okuma ile yapılabileceği saptanmıştır.

02-06-2024


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş