Arama sonuçları

2024 LGS: Puanlar nasıl hesaplanacak?

2024 LGS: Puanlar nasıl hesaplanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katıldığı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) puanlarını ve öğrencilerin yüzdelik dilimlerini 28 Haziran’da açıklayacak. Sonuçların açıklanmasının ardından ise devlet liseleri için tercih, yabancı ve Türk özel okulları için de kayıt dönemi başlayacak.

İki oturumlu LGS’de merak edilen konulardan birisi de öğrencilerin puan hesaplamasının nasıl yapılacağı oluyor. LGS başvuru kılavuzuna göre de puanlar hesaplanırken 3 yanlış 1 doğruyu götürecek.

HER TEST KENDİ İÇİNDE HESAPLANACAK

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Yani her alt test kendi içinde hesaplanacak. Örneğin matematikte 20 tane soru var. 17 soru doğru, 3’ü yanlışsa yanlışlıklarınız 3’e bölünecek. Yani 3 yanlış 1 doğruyu götürecek ve 16 doğrunuz kalacak. Tüm testlerde hesaplama böyle yapılıyor.

Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Her alt test için hesaplanan standart puanlar, ilgili testlerin katsayılarıyla çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

Dönüştürme formülü ile puanınız hesaplandıktan sonra Merkezi Sınav Puanı yani LGS hesaplanır.

DİNDEN MUAF ÖĞRENCİLERİN PUANI

Bu öğrencilerin puanı ayrı  hesaplanıyor. Bu öğrencilerin o test dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilecek. Yani bu öğrencilerin din puanının oluşmasında diğer testlerdeki performansları etkili olacak.

İPTAL SORU, HATALI CEVAP

Eğer Cevap anahtarında hata olursa soru/sorular iptal edilmeyecek, doğru seçenekler dikkate alınarak, değerlendirilecek.

Ama iptal edilen soru olursa bu soru ya da sorular değerlendirme dışı bırakılarak, geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Yani 20 soruluk matematikte 1 soru hatalı olup da iptal edilerse, değerlendirme kalan 19 soru üzerinden yapılacak.

 

 

02-06-2024


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş