Arama sonuçları

AB Projesi: Otizmli çocukların okul öncesi döneminde görevli personel eğitim alacak

AB Projesi: Otizmli çocukların okul öncesi döneminde görevli personel eğitim alacak

Avrupa Birliği (AB) destekli projeyle, otizmli çocukların eğitim hayatında fark yaratmak ve uygun eğitimsel atmosferi sağlayabilmek için okul öncesi dönemde görev alacak personele eğitim verilecek.

"Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı" kapsamında İlgi Otizm Derneğinin koordinatörlüğünde uygulanan "Benim Yanımda Ol (Stand By Me)" projesi ile eğitsel faaliyetler hayata geçirilecek.

Projeyle Otizm Spektrum Bozukluğu'nun (OSB) eğitimdeki "Yardımcı Destek Personeli" ihtiyacına yönelik, personel eğitimi mekanizmalarının başlatılmasına katkı sağlanması ve bu doğrultuda Avrupa'daki sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

Türkiye ve AB üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirilen projenin uygulamasından Avrupa Birliği Başkanlığı sorumlu olacak.

"YARDIMCI DESTEK PERSONELİ 60 SAAT TEORİK VE 20 SAAT UYGULAMALI EĞİTİM ALACAK"

Proje kapsamında, Avrupa'dan ortak kurumlarla bilgi ve deneyim paylaşımı, çalıştay ve çalışma ziyaretleriyle sağlanacak.

Özellikle okul öncesi eğitimde görev alan ve alacak yardımcı destek personeli ve adaylarına yönelik eğitim programı hazırlanacak ve bir pilot eğitim uygulaması gerçekleştirecek.

Programla 60 saat teorik ve 20 saat uygulamalı eğitim alacak yardımcı destek personelinin, çocukların eğitim hayatında fark yaratma, uygun eğitimsel atmosferi sağlayabilmek için destek olma konusunda gerekli yeterlikleri kazanmaları sağlanacak.

Avrupa'dan iki sivil toplum kuruluşu, NART-Ulusal Kaynaştırma Öğretmenleri Derneği (Bulgaristan) ve HURİD-Erken Çocukluk Dönemi Erken Müdahale Derneğinin (Hırvatistan) de ortak katıldığı proje kapsamında, aileler ve eğitim profesyonelleri ile yardımcı destek personelinin bu konudaki farkındalığını geliştirmeye yönelik seminerler düzenlenecek, kitapçıklar hazırlanacak.

Çeşitli yaygınlaştırma faaliyetleri ve web tabanlı araçlarla proje çıktılarının, eğitimlerin daha geniş çapta destek personeli, aileler ve otizm konusunda çalışan STK'lerin temsilcilerine ulaştırılması yönünde çalışmalar yürütülecek.

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU NEDİR?

Otizm Spektrum Bozukluğu, belirtileri yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan ve hayat boyu devam eden, etkileşim ile iletişim alanında belirgin gecikme, sapma ve kısıtlayıcı ilgi alanlarıyla kendini gösteren karmaşık gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanıyor.

Her OSB tanısı almış birey birbirinden farklı ve karmaşık özellikler sergiliyor.

OSB'lilerin temel sorunları, yaşadıkları alanlar, kişiler arası iletişim, sosyal ilişki ve sosyal gelişimlerinin diğer çocuklardan farklı olması, ilgi alanları ve faaliyetlerinin kısıtlı ve yineleyici olması şeklinde sıralanıyor.

Dünyada, her 44 çocuktan biri OSB'li olma riski taşıyor. OSB'li bireylerde erken tanı ve müdahalenin 1,5-2 yaş civarında başlaması, kişinin özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun eğitimprogramı dahilinde yoğun, sürekli ve aileyi de içerecek şekilde uygulanması gerekiyor.

Aile ve eğitimcilerin konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmaması nedeniyle, tanı konulması genellikle 4-6 yaş civarına kadar gecikebiliyor.

Türkiye'de 2016'da yayımlanan Otizm Eylem Planı, erken tanı, tedavi ve müdahale zincirinin kurulmasını 6 öncelikli alandan biri olarak gösteriyor.

02-04-2022


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş