Arama sonuçları

Çemberlitaş Anadolu Lisesi: Puanı, üniversite yerleşme oranları, uluslararası programlar

Çemberlitaş Anadolu Lisesi: Puanı, üniversite yerleşme oranları, uluslararası programlar

Geçen sene İngilizce ve Almanca hazırlık sınıfı açılması Çemberlitaş Anadolu Lisesi’nin yüzdelik dilimlerini ve puanlarını yükseltti. Ayrıca Uluslararası Bakalorya (IB) programı için de aday okul haline gelen lisenin bu yıl yine puan ve yüzdelik dilimlerinin yükseleceği tahmin ediliyor.

Çemberlitaş Anadolu Lisesi Müdürü Serkan Aydın,  pervinkaplancom instagram yayınında konuğumuz oldu ve sorularımızı yanıtladı. Tarihi yarımadada bulunan okulun öğrencilerine tüm farklı kültürleri soluyacakları bir ortamı sunduğunu anlatan Aydın’ın sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle.

HAZIRLIK SINIFI ETKİSİ

-Geçen yıl Almanca ve İngilizce olmak üzere hazırlık sınıfı açılan liselerden birisiniz? Bu durum okula olan ilgiyi nasıl etkiledi?

Okulumuza olan ilgiyi olumlu yönde etkiledi. Okulumuza son yıllarda artan bir ilgi zaten vardı, ancak hem İngilizce hemde almanca hazırlık programlarımızın açılmasıyla ilgi katlanmış oldu.yüzdelik dilimimizin öne çekilmesinde etkisi oldu.hazırlık öğrencilerimiz okulumuza farklı bir enerji kattılar. Oluşan bu yeni sinerjiyi tüm öğretmenlerimiz ve biz idareciler hissettik.

HANGİ YÜZDELİK DİLİMDEN ÖĞRENCİ ALDI?

 -Geçen sene hazırlık sınıflarına son giren öğrencinin yüzdelik dilimi ve puanı ne olmuştu?

Almanca Hazırlık   ilk giren öğrenci yüzdeliği  0.95  , en son giren öğrenci yüzdeliği 2.90   puanı 436,653 başarı sırası 42688 olmuştu.

İngilizce Hazırlık ilk giren öğrenci yüzdeliği  1.04 ,   en en son giren öğrenci yüzdeliği 2.55   puan 440,025 başarı sırası 37536 olmuştu.

NAKİLLER DÖNEMİNDE PUANLAR NE OLDU?

- İlk merkezi yerleştirmenin ardından nakiller döneminde puanlarda nasıl bir değişiklik oldu?

İlk merkezi yerleştirmenin ardından yapılan yerleştirmeye esas nakillerde giden öğrencilerimiz oldu ancak yerlerine gelen öğrencilerimizin puanları daha yüksek olması sebebi ile taban puanımızda nakiller sonrası değişiklik olmadı. Son giren öğrenci yüzdeliklerinin  değişmediğini gördük.

BU YIL YÜZDELİK DİLİM NE OLUR?

-Bu yıl yüzdelik dilimlerle ilgili bir öngörünüz var mı?

2017 yılında yüzdeliğimiz 4.90,  2018 yılında yüzdeliğimiz 4.20 2019 yılında yüzdeliğimiz 3.27 idi ve geçen sene yüzdeliğimiz almanca hazırlık bölümü için 2,90  ingilizce hazırlık bölümü için 2,55 idi. Görüldüğü üzere aşağıya doğru bir ivme var.

Ben bu ivmenin gerek kontenjan azalması gerekse geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen hazırlık sınıflarımızda gösterdiğimiz başarıya ve uluslar arası diploma programlarına akredite olmamıza istinaden aynen devam edeceğine inanıyor ve İngilizce hazırlık bölümümüzde 1,80 Almanca hazırlık bölümümüzde ise 1,50 lik yüzdelik dilimlerde olmayı bekliyorum.

HAZIRLIK SORUNLU MU?

-Hazırlık sınıfı zorunlu mu? Yoksa yeterlilik sınavına girerek, hazırlık atlamak mümkün olacak mı? Seviyelerine göre sınıflar mı oluşuyor?

Okulumuzu kazanıp kayıt yaptıracak tüm öğrencilerimizin 1 yıl yoğunluklu dil eğitimi alması esastır.Yani hazırlık zorunlu olacak.Bunun tek istisnası  hazırlık atlama sınavı olarak bilinen yeterlilik sınavlarına girip başarılı olmaktır.Burada İngilizce bölümü için İngilizce ve Türkçe , Almanca bölümümüz için Almanca ve Türkçe derslerindenS sınav olmakta ve 70 puan ve üzeri not alan öğrencilerimiz başarılı sayılmaktadır. Sene başında yapılacak olan bu sınavlara girip  başarılı olursa öğrencilerimiz hazırlığı okumayıp 9.sınıftan başlayabilirler.

Öğrenciler seviyelerine göre sınıflarda mı okuyor?

Sorunuza yanıt olarak geçtiğimiz yıl yaptığımız uygulamadan bahsedeyim: Almanca bölümümüzü tercih eden öğrencilerimizin tümünü hiç Almanca bilmiyor kabul edip temel düzeyden A1 den başladık. İngilizce hazırlık sınıflarımızı tercih eden öğrencilerimizi ise ilk hafta bir seviye belirleme sınavına tabi tuttuk. Sonuçlar ağırlıklı olarak A2 -B1 çok az A1 ve birkaç B1+ çıktı. Rehber öğretmenlerimiz ve hazırlık sınıflarına giren öğretmenlerimiz ile yaptığımız yoğun toplantılar ve yabancı dil öğretiminde uzman olan eğitimcilerden aldığımız tavsiyeler ve yabancı dil öğretiminde Akran Eğitimin öğrencilerin başarısı ve tutumları üzerine etkileri konulu tezler üzerinde yaptığımız incelemeler üzerine ; seviye sınıfları oluşturma yerine karma sınıflar oluşturduk ve yabancı dilde akran eğitimi metodunu tercih ettik. Bu yolla öğreten ve öğrenen rollerinde ki öğrencilerimizin öğretmenden aldıkları gerek gramer gerekse skill dediğimiz dil becerilerini birbirlerine çok daha iyi aktardıklarını ve öğreterek öğrenmenin öğrencilerin toplamında dil yeteneğini geliştirdiğine şahit olduk.

UZAKTAN EĞİTİMDE DİL EĞİTİMİ NASIL OLDU?

-Velilerin de çok merak ettiği soruların yanıtlarından birisi de uzaktan eğitimde yabancı dil nasıl öğrenileceği oluyor. Bu konuda velilere ne mesaj verebiliriz? Siz hazırlıkta neler yaptınız?

İngilizce Bölümü: Eylül ayında seviye belirleme sınavı uygulanarak öğrencilerin okulumuza geldikleri zamandaki İngilizce seviyeleri ölçüldü.  Ocak ayının son haftasında seviye belirleme sınavının ikincisini uygulanarak güz döneminin sonunda öğrencilerin ulaştıkları seviye tespit edildi.  Haziran ayının ilk haftasında üçüncü ve son seviye belirleme sınavı uygulanarak öğrencilerin “Hazırlık Sınıfı” sonunda ulaştıkları İngilizce yeterlik seviyeleri tespit edildi.

Eylül ayının ilk haftasında Google Drive’da her öğrenci adına sanal klasör oluşturuldu. Öğrencilerden, ders kitabındaki her bölümün sonunda yapmaları gereken çalışmaları bu klasörlere yüklemeleri istendi. Her öğrenci kendilerine verilen süre içinde tamamladığı çalışmasını kendi adına açılmış olan klasöre ekleyerek ödev kontrolündeki düzenin oluşturulması sağlandı.

Kasım ayında çalışma grupları oluşturuldu. Bu gruplar, günlük işlenen derslerin, bir moderatör öğrenci kontrolünde tekrar edilmesi ve etüt formatında ders çalışılması amacıyla oluşturuldu. Bu çalışma gruplarının bir diğer görevi de Haziran ayının ilk haftasına İngilizce münazara yarışması gerçekleştirmekti. Her grup kendi içinde ikiye ayrıldı ve kendi belirledikleri konularda münazaraya hazırlandılar. Münazaralar Haziran ayının ilk haftasında yapıldı. Yapılan münazaraların kazananları, moderatör olarak görevlendirilen öğrenciler tarafından, önceden belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilip seçildi.

DİJİTAL ÖDEV TAKİP SİSTEMİ KULLANILDI

Ana ders (Main Course) ve Dil Becerisi (Skills) derslerinde kullanılmak üzere ilk dönem için A2, ikinci dönem için B1 seviyelerinde 2 kitap seti kullanılarak haftalık 20 saatlik İngilizce derslerinin öğrenci merkezli ve konuşmaya yönelik işlenmesi sağlandı. Ünitelerdeki konularla bağlantılı olarak öğrencilerin sunumlar hazırlaması ve bu sunumları PPT (Powerpoint) formatında sınıf ortamında sunmaları sağlandı.

 Ders yardımcı kaynağı olarak dijital ödev takip sistemi kullanıldı. Aynı sistem üzerinden hem dilbilgisi hem de dil becerileri üzerinde çok sayıda görsel ve işitsel kaynağa erişim sağlandı. Aynı zamanda bu uygulama ve web sitesi sayesinde çeşitli dil bilgisi kaynaklarına ve onlarca hikâye kitabına erişim sağlandı, ödevler verilerek sene boyunca takibi yapıldı.

 Dünyanın önde gelen İngilizce dil bilgisi öğretim kaynaklarından yararlanılarak konuların pekiştirilmesi sağlandı. Bu bağlamda; dünya çapında dil öğretiminde en çok kullanılan ve tavsiye edilen dört dilbilgisi kaynak kitabının tamamı bitirilmiş oldu. (English Grammar In Use – Cambridge University Press, Supplementary Exercises of English Grammar in Use Book - Cambridge University Press, Understanding and Using English – Pearson / Longman, Longman English Grammar Practice – Longman)

 3.seviyeden 7.seviyeye kadar olacak şekilde ilk dönem 12 adet, ikinci dönem de 13 adet olmak üzere toplam 25 adet hikâye kitabı okutuldu, özetlendi, okuma-anlama soruları cevaplandı.

HER GÜN İÇİN 4 KELİME VE 1 DEYİM

Öğrencilere her gün dört kelime ve 1 deyim gönderildi. Gönderilen bu kelimeler ve deyimlerden düzenli olarak sözlü quizler yapıldı.  Sömestr ödevleri verildi. Bu ödevler her öğrencinin İngilizce yeterlik seviyesi göz önünde bulundurularak gönderildi. Ödevlerin içeriğinde dil bilgisi çalışma kâğıtları, okuma becerisini geliştirici okuma metinleri ve bu metinlerle bağlantılı dinleme parçaları gönderildi. Bunların yanı sıra yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan iki adet yazma ödevi de istendi.

 ABD. Eğitim Bakanlığı’nın dil öğrenen yabancılara yönelik hazırlattığı çizgi roman serisi olan “Trace Effects” isimli seri her hafta bir sayı gönderilerek okutuldu.

 Salgın koşullarının kısıtlamalarına rağmen her iki dönemde de her bir dersten (Main Course, Skills) birer adet sınav yapıldı. Bu sınavlar hem dilbilgisini hem de dört dil becerisini içerecek şekilde hazırlandı. Güz dönemindeki birinci sınav öncesinde “Quiz” yapıldı ve çocukların ilk sınav öncesi kaygıları giderildi.

YABANCI HOCADAN DERSLER ALDILAR

 Bahar döneminin ilerleyen aylarında öğrencilerin “Yabancı hoca (Native Speaker)” ile konuşma dersleri alması sağlandı ve bu derslere halen devam edilmekte. Yeterli sayıya ulaşıldığı takdirde yaz ayları boyunca da bu derslerin devamının sağlanması planlanmakta.

 Derslere eksiksiz katılımın sağlanması için velilerle iletişime geçildi ve derse katılımın eksiksiz olmasının önemi anlatıldı. Derse Katılım oranı tüm koşulları ve tüm süreyi değerlendirdiğimizde yaklaşık % 90 oranında sağlandı.

Günlük olarak yoklama alındı ve derse katılamayan öğrencilerle iletişime geçilerek bu durumun sebepleri araştırıldı ve imkânlar dâhilinde sorunlar çözüldü

Güz döneminde bir kez çevrimiçi veli toplantısı gerçekleştirildi. Bahar döneminde toplu halde veli toplantısı yapmak yerine velilerin bireysel olarak ders ve sınıf öğretmenlerine ulaşılması sağlandı. Sınıf veli iletişim grupları oluşturularak gerekli değerlendirmeler ve bilgilendirmeler düzenli olarak yapıldı.

“VOCAL” isimli İngilizce okul dergisi hazırlandı. İçeriği oluşturacak tüm bölümler, yazarlar, her bölüme ait editörler seçildi, yazılar hazırlandı, düzenlendi fakat derginin devam sayılarını basabilmek adına derginin basımı yeni sezona bırakıldı.

“Erasmus+” ve “etwinning” projeleri kapsamında (Unique National and European Symbols of our Culture and Originality - Ulusal ve Avrupa Kültürümüzün ve Özgünlüğümüzün Benzersiz Sembolleri) ve program dâhilinde yapılması gereken etkinliklerin tamamı sınıf ortamında ve eksiksiz yapıldı. Bu kapsamda “Öğrencilerin UNESCO Ulusal Ve Avrupa Mirası Konusundaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi” başlıklı anket uygulandı, “Uluslararası Hoşgörü Günü” etkinlikleri ve “Uluslararası Anadil Günü” etkinlikleri yapılarak posterler hazrırlandı.

Almanca Bölümü: LGS sınavı sonucu okulumuza kaydolan öğrencilerimize bir ölçme değerlendirme çalışması yapılmış ve tüm öğrencilerimizin hazırlık sınıfımıza devam etmesi uygun görülmüştür. Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu pandemi şartları dolayısı ile 2020/2021 eğitim-öğretim yılında eğitimimiz çoğunlukla
online olarak devam etmiştir.

ALMAN DİL DİPLOMASI HAZIRLIĞI

Geçen yaz tatili sürecinde hazırlık sınıfındaki öğrencilerimizi Alman Dil Diploması almaya yönlendirecek yolun planlaması, esnasında incelemelerimiz sonucu öğrencimizin okulda geçireceği her yıl için hedefimize en uygun olduğunu düşündüğümüz ders kitapları seçilmiş basılı ve e-kitap app i olarak öğrencilerimize dağıtılması kararlaştırılmıştır.

Ayrıca destekleyici olarak eğlenerek öğrenmeyi kolaylaştırıcı online bir program aboneliği satın alınması uygun görülmüştür. Bu tür bir program yabancı dil ağırlıklı liselerde ilk defa uygulanmıştır. Okulların eğitim-öğretime açılması ile öğrencilerimize ihtiyaç duydukları kullanıcı isimleri ve şifreleri dağıtılmıştır. Bu program hem derslerin tekrarını hem de interaktif olarak öğrencinin bilgilerini pekiştirmeyi  sağlıyor.

Online eğitimlerimiz müfredatta bulunan 20 saat üzerinden düzenli olarak devam etmiş ayrıca ders dışı zamanlarda ödev kontrolü ve konu tekrarları gibi ekstra derslerle öğrenme pekiştirilmiştir. Online derslerimizde Cisco-Webex ve Zoom  programlarından faydalanılmıştır.

Öğrencilerimizin bizlerle ve kendi aralarında iletişimini kolaylaştırabilmek için Whats App grupları kurulmuş, yine Whats App uygulaması üzerinden öğrencilerimiz birbirlerine  Almanca konuşma partneri (buddy) atanmış bu uygulama ile öğrencilerimiz ikişer kişi olarak eşleştirilmiş ayrıca öğrenciler 5-6 şar kişilik çalışma gruplarına bölünmüş ve çalışmalar bu şekilde devam etmiştir.

DEĞERLENDİRME SINAVLARI YAPILDI

Ders dışı ilgiyi canlı tutabilmek amacıyla aktüel ve yaşlarına uygun konuları kapsayan Almanca öğrenci dergisi hazırlama, dünya klasiklerinden bir Almanca tiyatro sahneleme çalışmalarına başlanmıştır. Tabii bu konuda pandemi sürecinden doğan uygulama zorlukları dolayısı ile (dergi basımı ve sahne provaları) baskı ve sahneleme gelecek eğitim-öğretim yılına ertelenmiştir

Yıl boyunca ilk başta ayda bir ilerleyen süreçte 15 günde bir anlık seviyelerine uygun önceden tespit edilen kitapları okumaları ve kitap sonundaki alıştırmaları yapmaları istenmiştir. Sene içinde belirli zamanlarda ara değerlendirme testleri yapılmış ve öğrencilerimizin gelişimleri izlenmiştir. Dönem başında yüzyüze eğitim esnasında okuldaki derslerimiz canlı olarak yayınlanarak okula gelemeyen öğrencilerimizin dersleri
evden takip etmesine olanak sağlanmıştır.

UZAKTAN EĞİTİMDE NELER YAPILDI?

-Uzaktan eğitim sürecinde sadece EBA mı kullanıldı, yoksa öğretmenler öğrencilerine ders verebildi mi?

Süreçte eba canlı ders uygulaması ile birlikte farklı programlar üzerinden canlı derslerimiz eksiksiz olarak tüm öğretmenlerimiz tarafından özverili bir şekilde yapıldı. Bu konuda okul olarak gerçekten çok iyi organize olduk iyi planlama ve programlama sayesinde pandemi koşullarında hiçbir öğrencimizi mağdur etmedik. Ben  idareci arkadaşlarıma ve tüm  öğretmenlerime teşekkür ediyorum.

KAÇ SAAT DİL EĞİTİMİ ALIYORLAR?

-Hazırlık sınıfında haftada kaç saat yabancı dil var? Sonraki sınıflarda kaç saat oluyor?

İngilizce şubesi haftada 20 saat İngilizce (16 saat main course-4 saat skills) 4 saat Almanca, Almanca şubesi haftada 20 saat Almanca 4 saat İngilizce görüyorlar. Hazırlıktan sonraki sınıflarda ise Yabancı dil saatlerini seçmeli dersler ve kurslar ile mümkün olduğunca yüksek tutuyoruz.

İngilizce şubesi için 4 saat zorunlu + 4 saat seçmeli 8 saat  İngilizce ve 2 saat zorunlu +1 saat seçmeli 3 saat Almanca, Almanca şubesi için 4 saat zorunlu + 4 saat seçmeli 8 saat  Almanca ve 2 saat zorunlu +1 saat seçmeli 3 saat İngilizce veriyoruz

Amacımız Çemberlitaş Anadolu Lisemizden mezun olan öğrencimiz en az iki yabancı dile hakim olsun. Gelecekte de başka diller öğrenmek üzere dil öğrenme yeteneğini geliştirmiş olarak mezun olsun.

JAPONCA DERSLERİ DE BAŞLAYACAK

Biz şu an iki batı dilini yoğun bir şekilde öğrencilerimize sunuyoruz.  Ben bu iki batı dilinin yanına bir doğu dilini de eklemek istiyorum.  Bu seçmeli ders veya kurs şeklinde olabilir. Bunun içinde Japonya başkonsolosluğu ile iletişime geçtik. Neden Japonca diye soracak olursanız;  kültürel ve siyasi anlamda köklü ilişkilere sahip olan Türkiye ve Japonya her geçen gün ticaret hacmini geliştirmektedir. Japonca bilen insan sayısı ülkemizde bir hayli düşük olduğu için bu dili bilen insanlara son derece ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye'de faaliyet gösteren 300'ün üzerinde Japon firmasının yer alması iş dünyası ve ticari ilişkiler anlamında Japonca bilen öğrencilerin mesleki ve kariyer planlamalarında önemli bir faaliyet alanı olarak yer alacaktır. İspanyolca, Fransızca, İngilizce , Almanca ve hatta İtalyanca bilen  konuşabilen çok sayıda insan bulabilirsiniz.Daha önce de dediğimiz gibi Japonca konuşabilen insan sayısı dünyada oldukça düşüktür.Hemen hemen dünyanın bütün teknoloji markaları, bir şekilde Japonya ile alışveriş yapıyor. Gerek teknolojik parça alışverişi olsun gerek teknolojik cihazın kendisi, belki bir araba ya da robot. Bu işlemlerin gerçekleşebilmesi için, Japonca hayati bir önem taşıyor. Çünkü, Japonlar, İngilizce konusunda pek iyi değiller . Bu yüzden Japonca dilini öğrenmek önemli bir hal alıyor. Japonların kendisi dışında tüm dünyada  ortalama sadece 2 milyon insan Japoncayı konuşabiliyor, ve bu durumda Japoncayı ve konuşabilenleri değerli kılıyor. Eğer yabancı dilleriniz İngilizce ve Almancanın yanısıra Japonca da olur ise, bu sizlere çok farklı kariyer fırsatları sunabilir. Sadece Japonca konsolosluğu ile değil Korece içinde Kore Büyükelçiliği ile iletişime geçmiş bulunmaktayız.

-İkinci yabancı dil nedir? Haftada kaç saat?

İkinci yabancı dil İngilizce şubesi için Almanca, Almanca şubesi için İngilizce olacak. Saatler ise daha önce de belirttiğim gibi İngilizce şubesi haftada 20 saat İngilizce (16 saat main course-4 saat skills) 4 saat Almanca, Almanca şubesi haftada 20 saat Almanca  4 saat İngilizcedir.

IB PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

-Hazırlık sınıfı olunca ardından da uluslararası programlar olacak mı diye akla geliyor. Sizde de böyle bir gelişme oldu. Haberini yaptık ama siz ayrıntıları anlatın lütfen?

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de hazırlık sınıfı olan sayılı Anadolu Liselerinden birisi haline gelen Çemberlitaş Anadolu Lisemizin bir sonraki  hedefi öğrencilerini  Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) ile akredite edilerek mezun edebilmek. Bu uğurda yapılan girişimler sonucu: 14 Ekim 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan onayın ardından, 25.ocak.2021 tarihinde Uluslararası Bakalorya Organizasyonu ile resmi iletişime geçilmiştir. Kaliteyi ve verimliliği yaşam felsefesi haline getirmiş kurumumuz, uluslar arası  okul olma yolunda da ilerleme göstererek 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren resmi IB Aday okulu olmuştur. Halen hazırlık sınıfları öğrencilerimizin bu programa dahil olma imkanları mevcut hale getirilmiştir.

IB DİPLOMA PROGRAMI İÇERİĞİ NEDİR?

 IB Diploma Programı (DP): öğrencileri yüksek öğretimde ve küresel toplum içerisinde başarılı olmaya hazırlar DP, 16 ila 19 yaşları arasındaki öğrencileri üniversitede ve sonrasındaki yaşamlarında başarılı olmaları için hazırlayan, final sınavları bulunan, akademik olarak güçlü ve dengeli bir eğitim programıdır. Öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel esenliğine yönelik olarak tasarlanmıştır. Program, dünyanın önde gelen üniversitelerince tanınmakta ve saygı görmektedir. Araştıran,sorgulayan, kendi değerlerine sahip çıkarken diğer kültürlere de saygı duyan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen IB Diploma Programı, iki yıl süren ve dönem içinde yapılan ödevler ve süreç sonunda uygulanan bitirme sınavları ile dünyanın birçok üniversitesine giriş olanağı sağlar.Aynı zamanda öğrencilerin bilişsel ve psiko-sosyal alanlardaki kazanımları ile başarılı ve verimli olarak yetişmelerini öngörür.

  • Türkiye de 56 okul IB Diploma Programını uygulamaya yetkilidir. Bu rakamı oluşturan okullardan 7 tanesi devlet okuludur.
  • 1 tanesi sosyal bilimler lisesi 1 tanesi imam hatip lisesi ve 4 tanesi Anadolu Lisesidir.
  • Çemberlitaş Anadolu Lisesi nin adaylık süreci 15 Şubat 2021 tarihinde başlamıştır ve 2022 yılında IB Diploma Programına başlanması hedeflenmektedir.

IB programına dahil olabilmek için İngilizce hazırlık okuma şartı yoktur. Almanca hazırlık okuyan öğrencilerimizde programa dahil olabilirler. IB programında okulumuzda matematik biyoloji ve fizik dersleri İngilizce olarak IB müfredatına uygun olarak verilecektir . B2 seviyesinde İngilizceye sahip yada potansiyeli olan saydığım dersleri İngilizce olarak takip edebilecek olan her öğrenci programa dahil olabilir. Hatta okulumuzun öğrencisi olma şartı da bulunmamaktadır. Diğer okullarımızın öğrencileri talep ederlerse okulumuzda 10 ve 11. Sınıfta uygulanacak olan IB programına nakil puan şartı olmaksızın dahil olabilir 10 ve11. Sınıfları okulumuzda IB sınıflarında okuyabilir 12. Sınıfta IB merkezi tarafından tüm IB okullarına aynı zaman ve şartlarda uygulanan IB sınavından sonra IB diplomalarını okulumuzdan alıp kendi okullarına dönebilir. Türk milli eğitiminin lise diplomasını da kendi okullarından alabilirler.

ALMANCA İÇİN DİL DİPLOMASI

-Almanca bölümü için de benzer bir gelişme söz konusu mu?

Almanca bölümümüz için; Kısaca DSD olarak ifade edilen Alman Dil Diploması  sınavlarda Başarılı olan öğrencilerimize verilecektir. DSD Almanya Federal Cumhuriyeti´nin resmi tek dil diplomasıdır ve dünya çapında sunulan Almanca dilbilgisi yeterlilik belgesidir. Alman Dil Diploması (DSD) Almanya´da üniversite eğitimi için yapılan başvurularda avantaj sağlamaktadır. DSD I ve DSD II Alman üniversitelerinde bir dil belgesi olarak kabul görmektedir.

DSD I Almanya’daki yüksek öğretime hazırlanmak üzere üniversiteye bağlı olan hazırlık sınıfına girme hakkı kazandırmaktadır.

DSD II Almanya’daki Üniversitelerde eğitim görebilmek için gerekli dil yeterliliği belgesidir

DSD I–  Sınavı 9. veya 10. sınıf düzeyinde uygulanmaktadır.

 DSD II–B2 - C1 e seviyesini esas alır. Sınav 11. veya 12. sınıf düzeyinde uygulanmaktadır

Okulumuzda DSD sınav hazırlıkları hazırlık sınıfı itibariyle başlamaktayız.

Alman Dil Diploması (DSD) süresiz olarak geçerliliğini korur ve tekrarlanması gerekmemektedir.

 “Öğrencilerimiz Alman Dil Diploması DSD I ve DSD II ile başta Almanya olmak üzere Almanca konuşulan ülkelerde yükseköğrenim görme imkanına sahip olurlar.

 Öğrencilerimizin başvuruları yabancı öğrenci kontenjanından gerçekleşir ve DSD II diplomasına sahip öğrenciler okumayı hedefledikleri bölümleri hazırlık okumadan doğrudan okuma olanağına sahip olurlar.

GIB PROGRAMI DA BAŞLIYOR

Bunların yanı sıra bir başka projemiz de Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat (GIB): Karma dilli Uluslararası Bakalorya programı. Yine  özellikle Almanca hazırlık bölümü öğrencileri başta olmak üzere Almanca ve İngilizceye hakim olan tüm öğrencilerimize derslerin Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde verildiği, 147 ülkede sınavsız üniversite okuma kapılarını ardına kadar açan Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat (GIB) Diploma Programına akredite olmak için hem IB merkezi hem de Almanya daki ilgili kurumlarla iletişime geçmiş bulunmaktayız.

Dünyadaki hemen hemen tüm üniversitelerde kabul gören Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat (GIB) diploma programı, Yurtdışı Alman Okullarında uygulanan, Abitur ile aynı fırsatları sunan karma dilli Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) diploma programıdır.

Bizler Çemberlitaş Anadolu Lisesi olarak IBO tarafından akredite edilerek GIB uygulamaya başlayan Milli Eğitim Sistemi’ndeki ilk devlet lisesi olmak için yola çıktık. 

GIB NEDİR?

GIB (Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureate): Karma dilli Uluslararası Bakalorya, GIB, iki yıllık geniş kapsamlı ve oldukça yoğun bir programdır. Ders gerekliliklerini yerine getiren ve diploma puanı en az 24 puan olan öğrenciler GIB diplomasını almaya hak kazanırlar. Programa katılım sağlayan öğrenciler YKS sınavlarına girmeden doğrudan başta Almanya olmak üzere Almanca konuşulan ülkelerde ve tüm dünyada IB’nin geçerli olduğu üniversitelerde yüksek öğrenim görme ve bazı yurtiçi üniversitelerde burs alma imkanına sahip olurlar. GIB (Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureate): Karma dilli Uluslararası Bakaloryada tıpkı IB gibi akademik program dersleri, Bilgi Kuramı, Bitirme Tezi, CAS (yaratıcılık, bedensel etkinlik ve toplum hizmeti) gibi alanlardan oluşmakta ve diploma notu  bu alanların hepsindeki değerlendirmelerin toplamından oluşmaktadır

4 DİPLOMA İLE MEZUNİYET

Çemberlitaş Anadolu Lisesi olarak bizler öğrencilerimizi, MEB diploması,  IB diploması, veya Almanca Dil Diploması (DSD I, II) ile mezun etmesinin yanı sıra GIB diplomasına da sahip olarak Almanya, İsviçre ve Avusturya’da yüksek öğrenimlerine ücretsiz ya da çok az ücretle devam etme ayrıcalığıyla mezun etmenin çabası içindeyiz. Böylece öğrencilerimizin  hem Türkiye’deki vakıf üniversitelerinde hem de dünyadaki seçkin üniversitelerde burs olanağı bulmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Tüm bu seçeneklere ek olarak, devlet üniversitesi olan Türk-Alman Üniversitesi ile de Çemberlitaş Anadolu Lisesi almanca bölümü mezunlarına özel bir kontenjan tanıyor.

 IB veya GIB diploması ile mezun olacak öğrencilerimiz Amerika, Avrupa, Kanada, Avustralya’daki üniversiteler başta olmak üzere 147 ülkede okuma şansı bulacaklar. Yapılan araştırmalar IB veya GIB diplomasına sahip öğrencilerin üniversite sırasında ve sonrasında diğer öğrencilere göre çok daha yüksek başarı ve yaşam kalitesine sahip olduklarını ortaya koymaktadır.  

IB veya GIB öğrencileri ayrıca İngilizce’yi ve Almanca’yı gerek ders esnası gerekse ders sonrasındaki öğrenme ortamlarında yoğun olarak kullandıkları için ilgili dil sınavlarından da yüksek başarı elde ediyor.

KOGNITY/LMS (Learning Management System)

Çemberlitaş Anadolu Lisesi olarak IB koordinatörümüzle birlikte   IBDP öğretmenleri ve öğrencilerinin kullanımı için dünyanın birçok ülkesinde kullanılan çevrim içi öğretim platformu KOGNITY/LMS (Learning Management System)’inin yetkilileriyle  zoom üzerinden bir toplantı  yaptık.
Kognity online platformlar üzerinden Türkçe, Almanca ve İngilizce eğitim materyallerine ulaşabiliyor, etkinliklere katılabiliyor ya da öğretmenleriyle etkileşim içerisine girebiliyor.

Toplantıdaya katılan yetkililer ; sistemin içeriği, öğrencilerle birlikte kullanımı, sistemde yer alan öğretim materyalleri hakkında bilgilendirme yapmıştır. Fen bilimleri, matematik, TOK, English  dersleri için çevrim içi kaynaklar içeren sisteme 10 ve 11. sınıf IB öğrencileri kaydedilecektir..

-Öğrencilere dil yeterlilik sertifikası gibi bir belge veriliyor mu?

Almanca hazırlık öğrencilerimizi DSD ile sertifikalandırma hedefimiz var.İngilizce de de IB tercih etmeyecek öğrencilerimizde 10. Ve 11. Sınıfta TOEFL sınavlarına girerek sertifika elde edebilecekler.

YABANCI ÖĞRETMEN VAR MI?

- Okulda toplam kaç öğretmen bulunuyor? Hazırlık sınıfıyla birlikte yabancı öğretmen de oldu mu?

Şu anda 44 öğretmenimiz var.  Alanlarında kaliteli akademik olarak üst seviyede öğretmenlerden kurulu güçlü bir kadromuz var. Hazırlık sınıflarımız  da konuşma becerisini arttırma, telaffuzu orijinal kaynağından birebir duyma, mimikleri görme, dile  daha iyi hakim amaçlı olarak  orijinal alman Marika  ve İngiliz Jade öğretmenlerimiz haftanın belli günlerinde konuşma  dersi vermektedir.

KAÇ ÖĞRENCİ ALACAK?

-2021-2022 öğretim yılı için kontenjanınız nedir? Bu yıl kaç öğrenci alacaksınız? Geçen seneye göre kaç öğrenci azaldınız?

Kontenjanların geçen sene olağanüstü koşullardan dolayı artırıldı ancak bu yıl normale döndü. Bu durumda geçen yıl arttırılarak 40 olan sınıf mevcutları tekrar 30'a düşerek  toplamda (İngilizce+ Almanca) 60+60= 120 öğrenci alacağız.. Geçen seneye göre İngilizce ve Almanca hazırlık bölümlerimizden 20 şer öğrenci kontenjanı azalarak toplamda 40 kontenjanımız azalmıştır.

-Sınıf kontenjanlarınız ne olacak?

 Geçen yıl arttırılarak 40 olan sınıf mevcutları tekrar 30'a düştü .

YATILI OKUMAK MÜMKÜN MÜ?

- Okulda yatılı okuma imkanı bulunuyor mu?

Okulumuzda yatılı okuma imkanı bulunmamakla birlikte özellikle hazırlık sınıfı açtığımız geçen yıl İstanbul dışından bizi tercih ederek okulumuza yerleşen öğrenci sayımızda artış oldu.bu öğrencilerimizden bir kısmı İstanbul da ki akrabalarının yanında kaldı, yada imkanı olan çocuklarının mümkün olan en iyi eğitimi alabilmesi adına şehir değiştirerek İstanbul’a taşındı.  Velilerimiz tercih sürecinde bize ulaştılar. Tercihlerini bu durumu göz önüne alıp kendi çözüm planlamaları doğrultusunda yaptıkları için geçtiğimiz yıl sorun yaşamadık.Bu yıl da değerli öğrencilerimiz ve velilerimizin bu duruma göre hareket etmelerini öneririm.

KAÇ ÖĞRENCİ VAR?

-Şu anda lisede kaç öğrenci öğrenim görüyor?

 Okulumuzda toplam 599 öğrenci bulunmaktadır.

-Öğrenciler için özel bir burs sistemi var mı? 

Okulumuzda özel bir burs sistemi olmamakla birlikte okul aile birliğimiz ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs imkanı sunuyorlar. Bu öğrencilerimize hiçbir mağduriyet yaşatılmıyor.

-Okulun İstanbul Üniversitesi ile bir işbirliği bulunuyor. Bundan söz edebilir misiniz?

İstanbul üniversitesi ile fen laboratuarları kullanımı özellikle TÜBİTAK vb. araştırma, inceleme projelerimizde hem akademik destek hem de laboratuar kullanımı konularında işbirliğimiz var.

OKULDA SOSYAL YAŞAM

-Okulun sosyal yaşamı nasıldır? Kulüpler etkin mi?

Okulumuz sosyal açıdan çok aktif bir okul. Aktif olarak çalışan 21 adet kulüp ve komitemiz var. Öğrenciler hangi alanlara ilgi duyuyarsa veya hangi alanlarda kendilerini geliştirmek istiyorlarsa o alandaki kulübe katılabiliyorlar. Örneğin; öğrenci girişimcilik alanına meraklı. Girişimcilik kulübümüze ait okulda baskı atölyesi açtık ve tişörtten kupaya aklınıza ne gelirse basarak ve onları pazarlayarak hem girişimcilik tecrübesi kazanıyorlar hem de çeşitli yarışmalara katılıyorlar. Bunların haricinde Rozet töreni, Alman kültür günü, Girişimcilik zirvesi, TEDx Talks, Modern dans gösterisi, Okul orkestramızın dinletileri, söyleşiler, konferanslar, seminerler ,resim sergileri, spor festivalleri gibi neredeyse her hafta bir etkinlik yapıyoruz. Bunun dışında bizim için en özel yere sahip olan ŞİİRİSTAN etkinliğimiz var. Her sene dünya şiir günü olan 21 Martta okulumuzu şiirler ile tabiri caizse giydiriyoruz. Konferans salonumuzda şiir dinletileri oluyor ve O güne özel tişörtler basıyoruz. Okulumuzda edebiyat dergisi çıkarıyoruz bunun yanında fanzinimiz var. Popüler bilim dergimiz var. Her öğrencimiz kendini ifade edebileceği bir kulüp,komite veya bir etkinlik mutlaka bulur. Yeteneklerini keşfedebilir, geliştirebilir, kendini eksiksiz olarak gerçekleştirme fırsatı bulur.

YKS YERLYEŞME ORANLARI

-Türkiye’deki üniversitelere yerleşme oranlarına baktığımızda mezunlarınız en fazla hangi bölümleri tercih ediyorlar?

Öğrencilerimizin %70’i üniversitelere ilk tercihlerinde yerleşiyor. Bu seviyedeki çocukların kafasında nokta planlar oluyor. Yani kalan %30 yerleşemediği için değil istediği üniversiteye giremediği için yerleşmiyor. Mesela öğrenci İstanbul tıp’a girmek istiyor ama puanı Bursa Uludağ tıp’a yetiyor. Uludağ tıp’ta Türkiye çapında saygın bir üniversite olmasına rağmen öğrencinin hedefi İstanbul tıp olduğu için mezuna kalıyor ve sonraki sene İstanbul tıp’a giriyor MF öğrencilerimiz ağırlıklı olarak mühendislik olmak üzere tıp ve dişçilik fakültelerine yerleşiyor. TM öğrencilerimiz ise ağırlıklı olarak Hukuk fakültelerine yerleşiyor.

YKS KURSU VAR MI?

-YKS için özel bir hazırlık kursunuz var mı?

Her yıl üniversite sınavına yönelik 12. Sınıflarımıza fizik kimya biyoloji matematik ve edebiyat serslerinden kurs veriyoruz. Bu seneki YKS kursumuz içinde okulumuz ve öğretmenlerimiz gerekli hazırlıkları yaptı ve kursumuz 5 temmuzda başlıyor başlıyor.

-Okul öğrencilere hangi kimlikleri kazandırıyor?

Bizler öğrencilerimize milli manevi değerleri özümsemiş, dünyayı da bilen yeniliklere açık ve bilimde teknolojide sanat ve sporda gelişmeleri takip edebilen birden fazla yabancı dile hakim dünya vatandaşı kimliğini kazandırıyoruz.

Okulumuzda Çemberlitaşlılık kültürü yıllar içinde oluşmuş. Öğrencilerimiz  liseden sonra devam ettikleri üniversitelerde ve sonrasında staj ve çalışma hayatlarında alt dönem üst dönem kuşaklar arası birbirlerine destek olmakta ve dayanışma kültürünü devam ettirmekteler. Bu kültürü kurumsallaştırma ve kuşaklar arası iletişimi daha da sağlamlaştırma adına 3 yıl önce Çemberlitaş Mezunlar derneğini kurduk. Mezunlar derneğimiz kısa sürede güzel çalışmalar yaptılar. Bundan sonrada kurumsallığını güçlendirerek Çemberlitaşlılık adına  çok daha güzel çalışmalar yapacaklarına inanıyoruz.

DİPLOMASININ ÖZELLİĞİ NEDİR?

-Okulun diplomasının özelliği nedir?

Çemberlitaş Anadolu Lisesinden öğrencilerimizi şu ana kadar, MEB diploması,ile mezun ediyorduk bundan sonra bunun yanında IB diploması, ve/veya Almanca Dil Diploması (DSD I, II)’ ile birlikte  mezun edeceğiz. Birde  tüm bunlara ek olarak öğrencilerimize GIB diploması seçeneği  sunmanın çabası içindeyiz.Böylece öğrencilerimizin  hem Türkiye’deki vakıf üniversitelerinde hem de dünyadaki seçkin üniversitelerde burs olanağı bulmasını sağlamayı amaçlıyoruz. IB veya GIB diploması ile mezun olacak öğrencilerimiz Amerika, Avrupa, Kanada, Avustralya’daki üniversiteler başta olmak üzere 147 ülkede okuma şansı bulacaklar.

-Binanın depreme dayanıklılığı da merak ediliyor? Bu açıdan ne durumda?

Binamızın deprem güçlendirilmesi yapılmıştır. Binamız yapılan son kontrollerde depreme dayanıklı olarak tescil edilmiştir. Bu konuda öğrenci ve velilerimizin içi rahat olabilir.

NEDEN ÇEMBERLİTAŞ ANADOLU LİSESİ

-Neden sizin lisenizi tercih etmeliler?

Her şeyden önce İstanbul kokulu bir  okulda okumak için. Okulumuz yedi tepeli şehrin 2. tepesinde tarihi yarım adanın tam merkezinde Çemberlitaş sütununun dibinde yer almakta. Sabahları  İki tarafı camiler, medreseler, hanlar, hamamlar, çeşmeler, sultan sarayları, ile  donatılmış, Yeniçeri isyanlarına, çeşit çeşit törenlere (alay), düğünlere, şenliklere, geçit resimlerine, kısacası, Osmanlı şehir hayatının bin bir çeşit tezahürüne şahit olmuş renkli, cıvıl cıvıl bir caddede divan yolunda yürüyerek ,İstanbul’un nabzını dinleye dinleye okula gelmek,çıkışta Gülhane de biraz soluklandıktan sonra eve dönmek için bile tercih edilebilir.

Bizi tercih edecek öğrencilerimiz Tarih derslerini Topkapı sarayında,arkeoloji müzesinde, İngilizce ve almanca derslerini Sultanahmet meydanında birebir turistlerle pratik yaparak, edebiyat derslerini babı alide, basın müzesinde, Orhan kemal il halk kütüphanesinde , Din derslerimizin bir kısmını Ayasofya da yapacaklardır.Başka okulların buraları gezmek için en az bir günlerini ayırmaları gerekirken, bizler gün içinde derslerimizi buralarda yapmaktayız.

Uluslar arası geçerliliği olan dünyadaki saygın üniversitelerin kabul ettiği IB ,GIB gibi diplomalara sahip olmak, Alman Dil Diploması DSD ye sahip olabilmek birden fazla yabancı dilde yeterliliğe sahip olabilmek,hayatın en önemli evrelerinden biri ola lise dönemini  sosyal kültürel ve sportif etkinlikler ,festivaller bilim fuarları, proje yarışmaları ile dolu dolu yaşamak için tercih edilebilir.

 

27-06-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş