Arama sonuçları

‘Dindar gençlik’ hayali gerçekleşiyor mu? İşte sonuç

‘Dindar gençlik’ hayali gerçekleşiyor mu? İşte sonuç

Siyasi iktidarın en önemli söylemlerinden birisini “dindar nesil yetiştirmek” oluşturuyor. Kamuoyunun görüşüne sunulan ve tartışmalar yaratan yeni müfredat taslağında da “milli ve manevi değerlere” sahip gençlik yetiştirme vurgusu yapılırken, peki bu söylem ne kadar gerçekleşmiş durumda? Gelin yanıtını gençlerle yapılan araştırmadan öğrenelim.

Hisar Okulları’nın Konda Araştırma ve Danışmanlık işbirliğiyle yaptığı araştırma “dindar gençlik yaratma hayalinin” durumunu da ortaya koyuyor.  

GENÇLERİN DİNLE İLİŞKİSİ

Gençlerin dinle kurdukları ilişki bu araştırmada incelenen konulardan birisi. “Dindar” veya “sofu” olduğunu söyleyenler Türkiye genelinde nüfusun yarıdan fazlasını oluştururken gençlerde “dindar” olduğunu söyleyenler 3’te 1 oranına geriliyor.

Kendini “sofu” olarak tanımlayanlar yüzde 3. Sadece “inançlı” olduğunu söyleyen gençlerin oranı yüzde 52.

İNANÇSIZ VE ATEİST TANIMLAYANLAR

Kendilerini “inançsız” ve “ateist” olarak tanımlayanlar Türkiye genelinde düşük oranlardayken bu oran gençlerde yüzde 11. Bu da gençlerde sekülerleşme eğilimlerinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Toplumsal değerler arasında gençler en çok “dürüstlük”, “eşitlikçilik” ve “insan haklarını savunmak” değerlerine önem veriyor. “Eşitlikçilik” ve “insan haklarına saygı” Türkiye ortalamasının üzerinde. Öte yandan, “misafirperverlik”, “gelenekselcilik” ve “yerlilik/millilik” gibi daha geleneksel ve muhafazakâr unsurlar taşıyan değerler ise Türkiye ortalamasının altında. 

GENÇLER İÇİN ATATÜRK, CUMHURİYET DEMEK

Açık uçlu olarak sorulan “Cumhuriyet denildiğinde aklınıza ilk gelen kelime nedir?” sorusuna verilen yanıtların yüzde 40’ı “Atatürk” diyor. “Atatürk”ün “Cumhuriyet” denildiğinde ilk akla gelen olması ise Atatürk’ün Cumhuriyet kazanımlarıyla ve değerleriyle özdeşleştirildiğini gösteriyor. “Cumhuriyetin en önemli 2 değeri nedir?” sorusuna verilen yanıtlar ise sırasıyla “bağımsızlık”, “laiklik” ve “özgürlükçülük.”

Cumhuriyetin değerlerine verilen önem sıralamasında genç kadınlar “Atatürk”ü genç erkeklere göre daha fazla belirtiyor. Bu da Cumhuriyet’in kadınlar için ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. “Kadın-erkek eşitliği” seçeneğini de her 4 genç kadından 1’i Cumhuriyet’in en önemli değerleri arasında sayıyor ve genç erkeklerden 10 puan farkla yukarıda bu seçeneği belirtiyor. 

LAİKLİK İÇİN NE DÜŞÜNÜYORLAR?

Gençlerin yüzde 34’ü laikliği en önemli Cumhuriyet değeri olarak görürken laikliğin toplumsal ve siyasal alanda tam anlamıyla hayata geçirildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 19.

Eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, bilimin kullanımı, ifade özgürlüğü gibi konularında ise gençlerin karamsar ve olumsuz görüşlere sahip olduğu görülüyor.

10 GENÇTEN 7’Sİ ÇAĞDAŞ VE İYİ EĞİTİM ‘YOK’ DİYOR

Türkiye’de “çağdaş” ve “iyi” bir eğitim sağlandığını düşünenlerin oranı Türkiye genelinde de yüzde 17 gibi düşük oranda; bu oran gençler arasında iyice geriliyor ve yüzde 12’ye iniyor. Gençler arasında her 10 kişiden 7’si Türkiye’de çağdaş ve iyi bir eğitim sağlanmadığı düşüncesinde.  Metropollerde ise Türkiye’deki eğitimi “iyi” ve “çağdaş” bulmayanların oranı yüzde 76’ya kadar çıkıyor. Büyük çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu 15-24 yaş aralığındaki gençlerde Türkiye’deki eğitimden memnuniyetsizlik oranı yüzde 71.

Gençlerin yüzde 23’ü ülkenin eğitim, sağlık ve demokrasi gibi temel konularda gelecekte daha iyi bir yerde olacağını, yüzde 47’si ise olmayacağını düşünüyor.  

YÜZDE 56’SI YURTDIŞINDA YAŞAMAK İSTİYOR

Gençlerin yüzde 56’sının imkanı olduğu takdirde yurtdışında yaşamak istiyor. 15-24 yaş aralığında bu oran yüzde 60’a çıkıyor. Modern gençlerin yüzde 62’si, Geleneksel Muhafazakârların da yüzde 50’si bu görüşte. Gençler için Cumhuriyetin 2. Yüzyılında en önem verilmesi gereken konu olarak “güçlü ekonomi”

 

15-05-2024


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş