Arama sonuçları

'Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı' dil becerisini geliştirmeye kılavuzluk edecek

'Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı' dil becerisini geliştirmeye kılavuzluk edecek

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 26 ilden 4, 7 ve 11'inci sınıf düzeyinde yaklaşık 13 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen "Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı"na ilişkin veriler, dil becerisini dengeli biçimde geliştirme çalışmalarına kılavuzluk edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şubat, mart ve nisan aylarında, uluslararası standartlarda tasarlanan dil laboratuvarlarında tümüyle elektronik ortamda ve standart bir ölçme aracıyla gerçekleştirilen sınav, "Dört Beceride Türkçe Dil Yeterliklerinin Belirlenmesi ve Ölçülmesi" projesi kapsamında yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, belirlenen sınıf düzeylerinde öğrenim gören öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört temel dil becerisine ilişkin yeterliklerini belirlemek amacıyla bu çalışmayı hayata geçirdiklerini belirtti.

Uygulamanın gerçekleşmesinden önce akademisyenler ve alan uzmanlarının katılımıyla çeşitli çalıştaylar düzenlendiğini, altyapı eksikliklerinin tamamlandığını ve öğrencilerin uygulamaya alındığı dil laboratuvarlarının dış etkenlerden izole edilip üst düzeyde yazılım ve donanımla desteklendiği bildiren Özer, "Türkçe öğretiminin temel amaçlarından birisinin öğrencileri anadillerinin beceri alanlarında yetkinliğe ulaştırmak olması ve Türkçe öğretim programında, Türkçenin eğitim ve öğretiminin okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört temel dil becerisi üzerine yapılandırılmış olması da bu çalışmanın önemini daha çok ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

TÜRKÇE DİL BECERİLERİ ÖLÇEN İLK GENİŞ ÖLÇEKLİ ARAŞTIRMA

Bakan Özer, söz konusu araştırma ile ortak bir değerlendirme çerçevesi kapsamında öğrencilerin ana dildeki yeterliklerinin dört beceride ve uluslararası düzeyde kabul edilen standartlara uygun şekilde ölçüldüğünü, bu kadar geniş ölçekli bir uygulamanın ilk kez yapıldığını aktardı. Özer, çalışmayla dört dil becerisini dengeli biçimde geliştirmeye yönelik kılavuzluk edecek verilere ulaşılacağını ve daha önce 7'nci sınıf düzeyinde pilot çalışması gerçekleştirilen uygulamanın 4, 7 ve 11'inci sınıflarda öğrenim gören 13 bin öğrenciyi kapsayacak şekilde genişletildiğini bildirdi.

Belirlenen yeterlilikler temel alınarak çoktan seçmeli ve açık uçlu soruları içeren okuma yazma, dinleme ve konuşma testlerinin, bilgisayar tabanlı uygulaması yapıldıktan sonra, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesindeki sınıf öğretmenleri, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı öğretmenleriyle gerçekleştirilen çalıştaylar vasıtasıyla, değerlendirme sürecine başlandığı bilgisini paylaşan Özer, değerlendirme sürecinin tamamlanmasından sonra da çalışmaya ilişkin raporun hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacağı belirtti.

MEB'in önemli bir atılımı daha başarmaya yaklaştığını ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Yapılan sınav sonucunda Türkçe dört dil becerisinde sahip olunan düzeye yönelik belgenin uluslararası arenada geçerliğinin sağlanabilmesi için gerekli çalışmalar neredeyse tamamlandı. Uluslararası akreditasyonunun gerçekleşmesi için Avrupa Dil Sınavları Derneği (ALTE) ile çalışmalar, etkin biçimde ilerliyor. Amacımız, en kısa sürede gerekli denetimlerden geçerek Bakanlığımız tarafından geliştirilen bu sınava hak ettiği kalite belgesini almak ve dünyada tanınan uluslararası standartlara uygunluğu belgelenen bu sınavın Türkçenin geliştirilmesine yönelik sürekliliğini sağlamaktır."

11-06-2022


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş