Arama sonuçları

Eğitimciler TYT sorularını yorumladı: Hangi test belirleyici olacak?

Eğitimciler TYT sorularını yorumladı: Hangi test belirleyici olacak?

Eğitimciler TYT sorularını yorumladı: Hangi test belirleyici olacak? 3 oturumla Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan ve tüm adayların katılmak zorunda oldukları TYT tamamlandı. TYT’ye 2 milyon 437 bin 119 aday başvurdu. Öğrencilere 4 testten 120 soru yöneltildi. Süreleri ise bu yıl için 135 dakikadan 165 dakikaya çıkarıldı.  Sınavda 40’ar Türkçe ve Matematik sorusu, 20’şer de sosyal bilimler ve fen bilimleri soruları yöneltildi.

EĞİTİMCİLER TYT SORULARINI YORUMLADI: HANGİ TEST BELİRLEYİCİ OLACAK?

Öğrenciler soruları değerlendirdiklerinde Türkçe sorularında çok zaman kaybettiklerini ve bu yüzden de matematik için süreyi yetiştirmedekilerini söyledi. Öğrenciler 30 dakikalık fazla sürenin ise Türkçe soruları için harcandığını dile getirdi. Peki eğitimciler ne diyor?

Eğitimciler de öğrenciler gibi bu yıl TYT’nin belirleyeci testinin Türkçe olduğunu düşünüyor mu? Onlara göre sorular nasıldı ve öğrenciler hangi sorularda zorlandı?

FMV IŞIK OKULLARI BÖLÜM BAŞKANLARI MATEMATİK: PROBLEMLER AYIRT EDİCİ OLACAK

Soru sayılarının konulara göre dağılımı geçmiş TYT matematik testlerine benzerlik gösteriyor. Matematik okuryazarlığı ile çözülebilen soruların yanı sıra okuduğu hikayeyi yorumlama ve matematik dilinde ifade edebilme becerisini ölçmeye yönelik sorular da sorulmuş. Problemler sınavın ayırt edici bölümünü oluşturmakta, geometri soruları orta düzey sorularda oluşmaktadır. Geometride geçmiş yıllarda olduğu gibi katlama sorusu yine sorulmuş. Matematik soruları görsellerle değil metinsel ifadelerle aktarılmış. Sınavda klasikleşmiş sorulara da yer verilmiş. Genel olarak geçmiş yıllardaki ÖSYM sınav mantığına paralel sorulardan oluşmuştur.

FEN BİLİMLERİ: GEÇEN YILA GÖRE DAHA KOLAY

FİZİK: Öğrencilerimiz fizik sorularının MEB müfredatına uygun olduğunu,  çoğunlukla işlemsel soruların olmadığını, orta kolaylıkta olduğunu, bilginin yorumlanmasına ağırlık verildiğini belirtmişlerdir. MEB ‘in yayınladığı örnek sorulara paralellik gösterdiği ve geçen seneki sınavla kıyaslandığında soruların daha kolay olduğunu paylaşmışlardır.

KİMYA: Öğrencilerimiz kimya sorularının genel olarak kolay ve MEB müfredatına uygun olduğunu, sembolik dile yönelik kazanımlarda olan sorulardan sorulduğunu, işlemsel sadece 1 soru olduğunu, zor sorulardan ziyade bir ya da iki soruda dikkat ve doğru yorum yapmaya yönelik diğer sorulara göre daha eleyici olabilecek soruların çıktığını belirtmişlerdir.

Soruların MEB’in yayınladığı örnek sorulara benzer olduğu, asitlerin ayrıştırılması sorusunda bilgi ölçerken donma noktası karşılaştırılmasında daha çok yorum becerilerinin ölçüldüğü belirtilmiştir.

BİYOLOJİ: Öğrencilerimiz Biyoloji sorularının genel olarak kolay olduğunu, 2 tane orta zorlukta soru ile karşılaştıklarını, işlem sorusu, grafik sorusu ya da yeni nesil soru olmadığını, genel olarak soruların bilgiyi ölçmeye yönelik olduğunu belirtmişlerdir.

Şıklarda çeldirici şıkkın çok olmadığını, süreyi yeterli bulduklarını, soruların müfredata uygun olduğunu, genel olarak geçen seneye ve MEB ‘in yayınladığı örnek sorulara benzer olduğu bilgisini paylaşmışlardır.

Genel olarak Fen Bilgisi testinde öğrencilerimizin zamanı uygun kullandıkları, geçen seneki TYT’ ye göre soruları daha kolay buldukları, MEB ‘in örnek sorularına benzer ve müfredata uygun sorularla karşılaştıkları gözlemlenmiştir. Eğitimciler olarak yeni nesil soruların yanı sıra grafik okuma, okuduğunu anlama, analiz etme, birkaç kazanımın bir arada test edildiği bilgiye dayalı yorum temelli soruların AYT sınavında sorulabileceği öngörüsündeyiz.

TÜRKÇE: BU SINAVI BELİRLEYECEK

2020 Temel Yeterlik Testi Türkçe soruları, ÖSYM’nin klasik soru anlayışını yansıtmıştır. Geçtiğimiz yıllardaki soru dağılımından biraz farklı olarak dil bilgisi sorularının bu yılki sınavdasayıca azaldığı görülmüştür. Bunun yanında paragraf sorularının nitelikleri ve hacimleri, öğrencileri oldukça zorlamıştır. Felsefik ve soyut temaları paragraflar, öğrencilerin odaklanmasını zorlaştırmış; şıkların birbirine yakınlığı ise tekrar okumayı, ayrıntıya yoğunlaşmayı gerektirdiğinden zaman kaybına neden olmuştur. Paragrafların uzunluğu konusunda öğrenciler farklı görüş bildirseler de üzerinde uzlaşılan konu; paragraf sorularının sayı olarak fazla, anlam bakımından yoğunolmasıdır.

Geçtiğimiz yılların soru dağılımına bakıldığında, bu yılki sınavda öğrencilerin bekledikleri dil bilgisi soruları (örneğin ses bilgisi), bu sınavda sorulmamıştır. Öğrencilerin son dönemde yoğun olarak çalıştıkları dil bilgisinden sayıca az soru gelmesi, paragraf sorularını sonuç için belirleyici kılmıştır. Ayrıca bu yıl sınav süresine eklenen 30 dakikalık artı süreyi öğrencilerin büyük bir bölümü paragraf soruları için harcamışlardır.

Genel öğrenci yorumlarına bakıldığında, bu yılki TYT Türkçe soruları göstermiştir ki adayların sınava hazırlanmaları için sadece konu öğrenip test çözmeleri yeterli olmayacaktır. Okuma, daha doğrusu nitelikli ve hızlı okuma becerisi geliştirmek,entelektüel okuma ve çözümleme yapabilmek bilgi ile birlikte sonuca etki edecektir.

Bu yılki sınavın belirleyici dersi Türkçe, belirleyici konusu da paragraf bilgisi olmuştur. Çok bilenin değil, okuduğunu anlama yetisi güçlü olanın başarılı olacağı bir Türkçe testi uygulanmıştır.

SOSYAL BİLİMLER: ALAN HAKİMİYET BİLGİSİ İSTEDİ

Genel olarak Sosyal Bilimler derslerimizde Tarih ve Coğrafyada alan bilgisi hakimiyeti, DKAB ve Felsefe derslerinde ise okuduğunu anlamaya ve çıkarımda bulunmaya yönelik sorular ile karşılaşan öğrencilerimiz, geçtiğimiz yıllardaki soru şablonundan çok çıkılmadığı için bir sürpriz ile karşılaşmadılar ve büyük bir emek vererek hazırlandıkları bu sınavda Sosyal Bilimler sorularını zorlanmadan yanıtladılar diyebiliriz.

Sosyal Bilimler Testinde yaşama ihtimalleri bulunan en büyük riski, genel olarak öğrencilerden gelen Türkçe sorularının aşırı uzun ve dikkat isteyen sorular olmasından dolayı üzerinde aşırı zaman ve dikkat kaybı, sonraki testlerde alınması gereken verimin alınamaması şeklinde değerlendirebiliriz. Türkçe sorularda yaşanan bu moral ve motivasyon kaybını bertaraf etmeyi başarabilen öğrencilerimizin daha yüksek puanlar alması mümkün olacaktır gibi görünmektedir. Dersler bazında yapmış olduğumuz değerlendirmeler için şunları söyleyebiliriz:

TARİH: ZOR DEĞİLDİ

Sorulardan 2 veya 3 tanesi konu hâkimiyeti gerektiriyordu. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda 9. sınıflardan 1, diğer soruların 10. ve 11. sınıflar düzeyinden daha çok karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Müfredat ile örtüşen sorulardı ve aşırı zorlayıcı değillerdi.

Lozan Antlaşması, Tanzimat Fermanı, Uygur Türkleri ile ilgili konulara hâkim olmayan öğrencilerimiz bu soruları yapamazdı. Diğer 2 soru için öncüllerden yola çıkarak yorum yapabilme olanağına sahip olmakla birlikte yine burada da soru çözme pratiği yüksek olmayan öğrencilerimizin dikkati dağılma ihtimali bir risk oluşturmakta idi.

COĞRAFYA: GEÇEN SENENİN SORULARI GİBİ

İlk verilere göre, sorular müfredat dâhilinde sorulmuş. 9. sınıftan 2 soru 10 sınıftan 3 soru şeklinde gelmiş. Yorumlamadan ziyade bilgi soruları olduğuna hükmedebiliriz. İyi hazırlanmayan ve bilgi eksiği olan öğrencinin yapabileceği sorular olmadığını, zorluk derecesi olarak 2019 TYT ile paralel bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

FELSEFE: ÇIKARIM YAPMALARI İSTENDİ

Bu sınavda da felsefe soruları bizleri şaşırtmadı. Uzun paragraf soruları idi ve bu paragraflardan çıkarım yapmaya dayalı sorulardı.

Varlık Felsefesi, Rönesans ve Aydınlanma Felsefesi ile ilgili sorular sorulmuş.

Genel olarak 10. ve 11. Sınıf Felsefe derslerinde gördüğümüz, müfredata uygun ve öğrencilerimizin yapabileceği kolaylıkta olan sorulardı. Görüştüğümüz öğrenciler, felsefe ile ilgili bir sorun yaşamadıklarını ifade ettiler.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: DAHA KOLAYDI

Felsefe ile paralel olarak DKAB soruları da uzun paragraflardan oluşuyordu ve bu paragrafları yorumlamaya bağlı idi. Tarih ve Coğrafyanın aksine Felsefe ve DKAB sorularında bilgi hâkimiyetinden çok okuduğunu anlayıp çıkarımda bulunma yani sentezleme becerilerinin ölçümü ön plandaydı.

Geçen yıl DKAB kapsamında TYT’de 2 bilgi sorusu varken bu yıl böyle bir soruya rastlamadık ve bu yönüyle DKAB, geçen yıla göre öğrencilerimizin daha yapabileceği bir içeriğe sahipti diyebiliriz.

FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI ÜNİVERSİTE HAZIRLIK BÖLÜM BAŞKANLARI

TÜRKÇE: OKUMA KÜLTÜRÜ EDİNEN ÖĞRENCİLER AVANTAJLI

2020 TYT Türkçe testi okuma kültürü edinmiş öğrencilere hitap edecek biçimde hazırlanmış. Çok uzun olmamakla birlikte yoğun anlam taşıyan, odaklanmayı gerektiren metinler kullanılmış. Bazı metinlerdeki terimsel ifadeler ve felsefi öz, öğrencilerimizi zorlamış gibi görünüyor. Güncel konularla ilgili metinler de kullanılmış olmakla birlikte konu çeşitliliği sağlanmak istendiği anlaşılıyor. Dil bilgisi ile ilgili soruların her zamankinden az olduğunu da söylemek gerekiyor. 2 “yazım kuralları”, 2 “noktalama işaretleri” 3 de dil bilgisi sorusu sorulmuş. Özetle metin okuma tecrübesini ölçen ortalamanın üstünde bir sınav olarak değerlendirebiliriz.

MATEMATİK: 3-4 AYIRT EDİCİ SORU VAR

Matematik testi; yalın, anlatımı net ve iyi kurgulanmış, muhakeme gücünü ve işlem sürdürme sabrını ölçen sorulardan oluşturulmuştur.

Bazı problemlerin işlemleri uzun ve yorucu olduğu gözlemlenmiştir. Sınavsa 3-4 tane ayırt edici soru kullanıldığı söylenebilir. Sınav soruları 9. Sınıf ve birkaç soru da 10. Sınıf müfredatından sorulmuştur.

GEOMETRİ: KOLAY SORULAR

Geometri soruları kolay, net ve anlaşılır nitelikte hazırlanmış. ÖSYM, 2020 TYT Geometri sorularıyla öğrencilerin zamanını boşa harcamasına neden olan yeni nesil çöplüğüne dönen yayın piyasasına iyi bir ders vermiştir. Teşekkürler ÖSYM.

FİZİK: BEKLENMEDİK SORU YOK

 2020 TYT Fizik soruları müfredat dahilinde olup son yıllardaki gibi 9. ve 10. Sınıf konularıdır. Beklenmedik bir soru gelmedi. Hikayesi olan soruların yoğunlukta olduğu görüldü. Fizik soruları düzgün çalışan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği sorulardan oluşmuş diyebiliriz.

KİMYA: BİLGİ AĞIRLIKLI SORULAR

YKS/TYT sınavındaki Kimya soruları 9. ve 10. Sınıf müfredatından olup, dili anlaşılır ve bilgi ağırlıklıdır. Bilgiyi özümsemiş öğrencilerin problem yaşamadan kolaylıkla çözebilecekleri sorulardır.

BİYOLOJİ: BİLGİ DE YORUM DA İSTEDİ

2020 TYT Biyoloji soruları daha önceki yıllarda olduğu gibi 9. Sınıf ve 10. Sınıf müfedatına aittir. Sorular, kazanımların sorgulandığı, öğrencilerin temel Biyoloji bilgisini ve yorum gücünü ölçer niteliktedir. Yaptığımız görüşmeler esnasında öğrencilerimiz, Biyoloji sorularını çözerken zorlanmadıklarını belirttiler. Sonuç olarak 2020 TYT Biyoloji soruları temel Biyoloji bilgisine hakim, konu eksiği olmayan ve dikkatli öğrencilerin çözebileceği niteliktedir.

TARİH: YORUM AĞIRLIKLI SORULAR

1 soru bilgi gerektiriyor. Diğer dört soru daha çok yorum ağırlıklı. Sorular müfredata uygun.

COĞRAFYA: BİLGİYE DAYALI

Soruların 9. ve 10. Sınıf konularına dağılımı dengeli. Bilgiye dayalı soruların da bulunduğu, daha önceki sınavlara benzer, çalışan öğrencilerin kolaylıkla çözebileceği sorulardan oluşmuş bir sınav hazırlanmıştır.

FELSEFE: GEÇEN YILA GÖRE ZOR

 2020 TYT Felsefe soruları geçen yıla göre biraz daha zor. Anlam bilgisini ölçen sorulardan oluştuğu için öğrenciler zorlanmış.

ARI ANADOLU VE FEN LİSESİ YKS ZÜMRELERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: YENİ SORU KALIPLARINA YER VERİLMEDİ

Anlam soruları “çoklu metin okuryazarlığı” isteyen derinliği olan metinlerden oluştu. Özellikle anlam sorularının üst metinler aracılığıyla diğer disiplinlerle ilişkilendirildiği, paragraf sorularının son yıllara kıyasla kısa oluşunun zaman yönetimi bakımından sorun oluşturmadığı dikkat çekti. Dilbilgisi soruları bilgi ve kavrama düzeyinde. Pandemi nedeniyle sınavda anlam soru sayılarının artırılıp, dil bilgisi soru sayılarının azaltıldığı görülürken, ÖSYM’nin son üç yılda sorduğu yeni soru kalıplarına bu yıl yer verilmediği görüldü. Geçen yıla göre soruların zorluk düzeyi orta güçlükte.

TARİH: KAZANIMLARA SAHİP OLAN ÖĞRENCİ ÇÖZDÜ

Öğrencinin bilgisini ve bilgiyi analiz etme gücünü hedefleyen sorular. Kronoloji alt yapısına önem verilmiş. Milli Mücadele Dönemindeki soruda özellikle kronoloji bilgisinin ölçüldüğü dikkat çekiyor. Testte herhangi bir görsel, tablo, harita ya da şekil kullanılmadı. 9. sınıf müfredatı kazanımını kapsayan “İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası“ ve  10.sınıf konusunu kapsayan “Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi” sorularının bilgi ağırlıklı yorum olduğu, öğrencilerin özellikle olayların etkilerini sınıflandırma ve analiz yapma becerilerinin yoklandığı görüldü. Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında sorular orta güçlükte. Kazanımları neden sonuç ilişkisi içerisinde yorumlayan adayların, Tarih dersinin temel kavram ve kazanımlarına sahip olan öğrencilerin soruları zorlanmadan çözebilecekleri görülmüştür.

 

 

 

 

27-06-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş