Arama sonuçları

Evrim teorisi ve Darwin yeni müfredata giremedi

Evrim teorisi ve Darwin yeni müfredata giremedi

Evrim teorisi ve Darwin yeni müfredata giremedi, Atatürkçülük ise "rötuş" yedi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni müfredatı görüş almak için askıya çıkardı. Ama yeni müfredatta ne evrim teorisi ne de Darwin yer alıyor.

eğitimcaddesi.com da yer alan habere göre yeni müfredatı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz anlattı. Yılmaz, Bakanlığın yeni müfredat çalışmaları kapsamında, 172 sınıf düzeyi için 53 dersin taslak öğretim programının hazırlandığını belirterek, taslak programların askıya çıkarıldığını açıkladı.

Taslak Öğretim Programları arasında Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretim Programı dahilinde İngiliz biyolog Charles Darwin adı yer almıyor.

9. Sınıf Ünite, Konu, Kazanım ve Açıklamaları Yaşam Bilimi Biyoloji ünitesi konu kazanım ve açıklamaları arasında “Biyoloji biliminin tarihsel gelişim süreci” başlığı altında biyoloji biliminin tarihsel gelişimine katkı sağlayan isimlerin çalışmaları hakkında bilgilere ver verileceği belirtiliyor.

DARWIN YOK HANGİ İSİMLER VAR?

Bu isimler arasında Aristo, İbn-i Heysem, İbn-i Sina, İbn-i Nefs, Robert Hooke, Carolus Linnaeus, Gregor Mendel, Mahmut Gazi Yaşargil, Ian Wilmut, Aziz Sancar gibi bilim insanları yer alırken Charles Darwin bulunmuyor.

“İnsan dahil tüm canlı türlerinin doğal seçilim yoluyla bir ya da birkaç ortak atadan evrildiğini” söyleyen “evrim teorisi”ni ortaya atan İngiliz Biyolog Darwin, herhangi bir eğitim seviyesindeki ders kitaplarında biyoloji konuları arasında yer almıyor.

CHARLES DARWİN KİMDİR?
1859’da yayımladığı On the Origin of Species (Türlerin Kökeni Üzerine) adlı kitabı, canlıların ortak atalardan evrilerek çeşitlendiği fikrini ortaya attı. Daha sonra yayımladığı The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (İnsanın Türeyişi, ve Cinsiyete Mahsus Seçilim) kitabında insan evrimini ve cinsel seçilim fikrini inceledi. The Expression of the Emotions in Man and Animals (İnsan ve Hayvanlarda Duyguların İfadesi) adlı kitabında ise insanların ve hayvanların duygularını ifade ediş şekilleri arasındaki benzerlikleri ortaya koydu.

EVRİM TEORİSİ NEDİR?
Evrimin mekanizmasının anlaşılmasında ve açıklanmasında bugün geçerli olan bilimsel sentez, İngiliz doğa tarihçisi Charles Darwin tarafından 1859’da ortaya atılmış olan evrim kuramı üstüne kuruludur. Darwin, organizmaların evrim sonucu ortaya çıktığını ve organizmaların göz, kanat, böbrek gibi belirli bir amaca hizmet eden organlara sahip olmalarının yine evrimin bir sonucu olduğunu ileri sürdü. Darwin’in bu teorisi 3 ana temel üzerine oturmuştur: Bir canlı popülasyonunda çeşitli karakteristikler mevcuttur ve bu değişken karakteristikler popülasyondaki bireyler tarafından yeni doğanlara aktarılır. Canlılar ölenlerin yerine geçecek sayıdan daha fazla yavrularlar. Ortalamada popülasyon rakamları genelde sabit kalır, hiçbir popülasyon sonsuza kadar büyüme göstermez.

EVRİMİ DOĞRU KABUL EDENLERİN ORANI EN DÜŞÜK TÜRKİYE’DE
National Geographic’in haberine göre  2005 yılında, ABD Michigan Eyalet Üniversitesi’nden bir grup bilim insanının hazırladığı ve gelişmiş ülkeler seviyesindeki 34 ülkeyi içeren bir çalışmada, “evrimi doğru kabul edenlerin oranı” yaklaşık yüzde 27 ile en düşük Türkiye’de bulundu. Türkiye’den sonra ise yüzde 40 ile ABD yer alıyor. Yine aynı araştırmaya göre, özellikle insanın evrimi en fazla Türkiye’de yüzde 51 ile reddedilmişken ardından Türkiye’yi yüzde 39 ile ABD izledi.

BİLİM VE TEKNİK DERGİSİ’NDEN ÇIKARILMIŞTI
Geçtiğimiz yıllarda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu tarafından yayımlanan (TÜBİTAK) Bilim ve Teknik Dergisi’nin Mart ayı sayısında 200. doğum günü olması nedeniyle Evrim Teorisi’nin kurucusu Charles Darwin’in kapak konusu yapılması planlanıyordu. Bu kapsamda, söz konusu sayı için Darwin’le ilgili yazılara yer verildi. Ancak basıma hazırlanan derginin Mart sayısı, ani bir kararla değiştirildi. Bu değişiklik nedeniyle bir hafta geç çıktığı öne sürülen dergide, kapağa “Küresel İklim Değişikliği” alındı. Darwin’le ilgili yazılar da mart sayısından çıkartıldı.

Hürriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre de müfredat Atatürk rötuşuna uğradı. Habere göre ilkokul birinci sınıf müfredatında Atatürk ile ilgili konularda da değişiklikler yapılması planlandı. Atatürk ile ilgili 1’inci sınıf öğrencilerine aktarılacak bilgiler azaltılıyor. 1’inci sınıfta Atatürk’ün sadece hayatı hakkında bilgi, beceri ve değer sahibi olmaları hedefleniyor. Daha önce birinci sınıfta değinilen, “Atatürk’ün çocukluğunun araştırılması” 2’nci sınıf, “Atatürk’ün kişilik özelliklerinin araştırılması” ise 3. sınıf kazanımı olarak yer aldı.

Taslakta “Atatürk’ün hayatını bilir” başlığında, “Görsel ve işitsel materyallerle Atatürk’ün sadece doğum yeri, anne ve babasının adı, ölüm yeri ve Anıtkabir üzerinde durulur” denildi.

ESKİ MÜFREDATTA ATATÜRK

Eski müfredatta, 1’inci sınıfta Atatürk ile ilgili verilecek kazanımlar arasında şu ifadeler yer alıyordu: “Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi vurgulanacak. Yurdumuzun Atatürk’ün önderliğinde düşmanlardan kurtarıldığı belirtilecek. Atatürk’ün doğum yeri ve tarihi, anne ve babasının adı, ölüm yeri ve tarihi, Anıtkabir’in yeri konusunda öğrencilerde merak uyandırılarak Atatürk’ün hayatını öğrenmeye istekli olmaları sağlanacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Atatürk’ün önderliğinde kurulduğu örneklerle açıklanacak, Türk milletinin Atatürk’ün önderliğinde birçok hak ve hürriyete kavuştuğu belirtilecek. Öğrencilerden, Atatürk’ün ‘Kemal’ adını almasıyla ilgili anıyı araştırmaları sağlanarak edindikleri bilgileri arkadaşlarıyla paylaşmaları istenecek. Dinledikleri anıdan ne anladıkları üzerinde durulacak.”

ATATÜRKÇÜLÜK ÜNİTESİ BİRLEŞTİRİLDİ

Orta okul 8’inci sınıfta okutulan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programında da önemli değişiklikler yapıldı. Eski müfredatta 5’inci ünite olarak yer alan “Atatürkçülük”, “Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar” ünitesiyle birleştirildi. İki ünitenin adı taslak programda, “Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye” adıyla yer aldı. Eskiden olduğu gibi yedi üniteden oluşacak derse “Demokratikleşme Çabaları” konuları eklendi. “Atatürk’ten Sonra Türkiye: II. Dünya Savaşı ve Sonrası” ünitesinin başlığı da “Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası” olarak değiştirildi.

14-01-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş