Arama sonuçları

Fen ve sosyal bilimler liseleri için ayrı sınav mı gelecek?

Fen ve sosyal bilimler liseleri için ayrı sınav mı gelecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu aynı zamanda fen ve sosyal bilimler liselerinde yapılacak değişiklikleri de içeriyor. Bu liselerdeki müfredatın değişmesi söz konusu. Aynı zamanda da “Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine öğrenci seçme ve sınav yaklaşımları gözden geçirilecek” cümlesi bu liseler için ayrı bir sınav mı geliyor sorusunu akla getiriyor. Aynıca bu liseler için öğretmenlerin özel olarak seçileceği de vurgulanıyor. Oysa MEB, bu liselere öğretmen olabilmek için yapılan sınavı kaldırmıştı.

 

2023 Eğitim Vizyonu’nda fen liseleri ile ilgili yapılacak düzenleme için iki hedef belirleniyor. Bu hedefler altında da bu liselerde nelerin yapılacağı anlatılıyor.

FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ İÇİN AYRI SINAV MI GELECEK?

Vizyon belgesinde bu liseler için ilk hedef  “Fen ve Sosyal Bi̇li̇mler Li̇seleri̇ndeki̇ Öğreti̇mi̇n Ni̇teli̇ği̇ İyi̇leştirilecek” diye yer alıyor. Bu hedef altında liselerde yapılması öngörülenler şöyle sıralanıyor:

 

MÜFREDATLARI DEĞİŞECEK

-Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinde uygulanan müfredat yapısı, fen ve sosyal bilim alanlarındaki disiplinlere göre öğrencilerin derinlik kazanması doğrultusunda iyileştirilecektir.

-Ders çizelgeleri ve ders dağılımları bilimsel araştırma ve uygulamalara zaman tanıyacak biçimde iyileştirilecektir.

ÖĞRETMENLERİ ÖZEL OLARAK SEÇİLECEK

-Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinde görev yapacak öğretmenler, bilimsel disiplin alanlarında sahip oldukları diploma, yapmış oldukları bilimsel çalışmalar, yürüttükleri ulusal/ uluslararası projeler, mesleki başarıları, deneyimleri vb. ölçütler doğrultusunda değerlendirileceklerdir.

-Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinde yürütülecek araştırma/uygulama projeleri pilot okullardan başlanarak desteklenecektir.

-Teknokentlerde Fen Lisesi kurulması desteklenecektir.

-Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine öğrenci seçme ve sınav yaklaşımları gözden geçirilecektir.

İKİNCİ HEDEF NE DİYOR?

Yine vizyon belgesinde bu liseler için ikinci hedef “Fen ve Sosyal Bi̇li̇mler Li̇seleri̇ni̇n Yükseköğreti̇m Kurumlarıyla İş Bi̇rli̇kleri̇ Artırılacak” diye açıklanıyor. Bu hedef doğrultusunda da bu liselerde yapılacaklar şöyle sıralanıyor.

-Üniversitelerin araştırma olanakları ve laboratuvarlarının Fen ve Sosyal Bilimler Liselerindeki öğrencilere açılması için gerekli iş birlikleri sağlanacaktır.

ARAŞTIRMA KOÇLUĞU KURULACAK

-Üniversitelerdeki bilim insanlarının Fen ve Sosyal Bilimler Liselerindeki öğrencilere eğitim ve araştırma koçluğu yapmasına ilişkin bir teşvik sistemi kurulacaktır.

BİLİM İNSANLARININ DERS VERMESİ SAĞLANACAK

-Bilim insanlarının Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinde ders ve proje etkinliklerinde görev almasına ilişkin bir teşvik sistemi oluşturulacaktır.

-Bilim insanlarının yer aldığı danışma kurulları oluşturulması teşvik edilecektir.

-Yükseköğretim kurumlarınca düzenlenen bilimsel etkinliklere öğrencileri katılımı teşvik edilecektir.

24-10-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş