Arama sonuçları

Okullara nasıl bir finansman modeli geliyor?

Okullara nasıl bir finansman modeli geliyor?

Okullara nasıl bir finansman modeli geliyor? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu 3 yıllık bir makro plan. Bu plan içinde okulların finansmanıyla ilgili düzenlemeler de yer alıyor.

 

OKULLARA NASIL BİR FİNANSMAN MODELİ GELİYOR?

 

2023 Eğitim Vizyonu’nda Okulların Finansmanı başlığında bölümde şunlar yer alıyor:

“Eğitimin niteliğinin artırılması ve Okul Gelişim Planlarının gerçekleştirilebilmesi için merkezi bütçeden sağlanan finansmanın yanında ek finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla kaynak çeşitlendirilmesine ihtiyaç vardır. Bu çerçevede, uluslararası hibe fonları, hayırsever bağışları ile mesleki ve teknik eğitim okullarının döner sermaye gelirlerinin artırılması ve mevcut kaynakların verimli kullanılması önem arz etmektedir. “

 

YENİ FİNANS MODELLERİ NASIL SIRALANIYOR?

 

-Her okula, oluşturulacak çeşitli ölçütlere ve Okul Gelişim Planı’na dayalı olarak okul gelişim bütçesi verilecektir. Şartları elverişsiz okullara pozitif ayrımcılık yapılacaktır.

 

-Eğitime ve okullarımıza bağış yapacak kişilerin farklı miktar, tema ve yöntemle bağış yapabilmesi için il ve bakanlık düzeyinde bir yapı kurulacak, mevzuat, yazılım ve erişim düzenlemeleri yapılacaktır.

 

HAYIRSEVER BAĞIŞLARI SEÇENEK OLUYOR

-Türkiye genelinde eğitimde elverişsiz koşullara sahip okulların görülebildiği Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden eğitim hayırseverlerine bağış için seçenekler sunulacaktır.

-Diğer bakanlıklarla ortak projeler gerçekleştirilerek farklı finans kaynakları harekete geçirilecektir.

-Özel sektör ve sivil toplum iş birlikleriyle eğitim kurumlarının finansmanına destek sağlanacaktır.

-Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermaye üretimleri artırılarak okulların eğitim altyapı ve donanımlarına ilişkin ihtiyaçlarını kendi gelirlerinden karşılamaları sağlanacaktır.

-Okul Aile Birliği gelirleri yeni bir yapıya kavuşturulacaktır.

24-10-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş