Arama sonuçları

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi: Hangi yüzdelik dilimden öğrenci alıyor? Hangi programları uyguluyor?

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi: Hangi yüzdelik dilimden öğrenci alıyor? Hangi programları uyguluyor?

Hazırlık sınıfı olan ve IB diploma programı uygulayan Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Müdürü Haluk Değirmenci, pervinkaplancom instagram hesabında okulla ilgili merak edilenleri anlattı. İşte Değirmenci’nin sorularımıza verdiği yanıtlar: 

KAÇ ÖĞRENCİ ALACAK?

2022-2023 öğretim yılı için kaç öğrenci alacaksınız? Geçen seneye göre değişiklik var mı?

120 öğrenci. Okulumuzun fiziki şartlarından dolayı ancak 4 sınıf alınabiliyor. Bu yüzden bir değişiklik yok.

HANGİ YÜZDELİK DİLİMDEN ÖĞRENCİ ALIYOR?

-Geçen sene okula son giren öğrencinin yüzdelik dilimi ve puanı ne olmuştu? Hangi testten kaç doğru-yanlış var? 

Puanı:468,20

Yüzdelik Dilim:0.43

1 Türkçe, 2 Matematik 2 Fen, 1 Din Kültürü

NAKİLLERDE PUANI NE OLDU?

İlk merkezi yerleştirmenin ardından nakiller döneminde puanlarda nasıl bir değişiklik oldu?

Oynama olmadı.

-Hazırlık sınıfı zorunlu mu? Yoksa yeterlilik sınavına girerek, hazırlık atlamak mümkün olacak mı? Seviyelerine göre sınıflar mı oluşuyor?

Okulumuz 5 yıllık bir lise. Hazırlık sınıfı+4 yıl. Hazırlık sınıfı zorunlu ama okulların açılmasına müteakip ilk haftasında düzenlenen hazırlık atlama sınavına girip İngilizce ve Türkçe 70 barajını aşan öğrencilerimiz bir üst sınıfa geçebilir ve 9. Sınıftan devam edebilirler. Hazırlık atlama sınavından sonra seviye gruplarını belirlemek amacı ile yapılan sınav sonuvuna göre de öğrencilerimiz farklı seviye seviye gruplarında derslerine başlarlar.

KAÇ SAAT DİL EĞİTİMİ VAR?

Hazırlık sınıfında haftada kaç saat yabancı dil var? Sonraki sınıflarda kaç saat oluyor?

20 saat İngilizce 4 saat haftasonu yabancı öretmenlerle konuşma tabanlı İngilizce toplamda 24 saat. Almanca 8 saat. 4 saat haftasonu takviye toplamda 12 saat. 9. Sınıfta İngilizce 6 saat, 10,11,12. Sınıflarda 4 saat oluyor. Daha sonraki sınıflarda Almanca 2 saat.

-İkinci yabancı dil nedir? Haftada kaç saat?

Almanca 8 saat. 4 saat haftasonu takviye toplamda 12 saat 

IB DİPLOMA PROGRAMI VAR

-IB programı ile ilgili de bize bilgi verebilir misiniz?

IB Diploma Programı (DP) nedir? IB Diploma Programı (DP), 16 ila 19 yaşları arasındaki öğrencileri üniversitede ve sonrasındaki yaşamlarında başarılı olmaları için hazırlayan, final sınavlarının bulunduğu, akademik olarak zorlayıcı ve dengeli bir eğitim programıdır. Öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel esenliğini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program, dünyanın önde gelen üniversitelerinden takdir ve saygı görmektedir.

 Diploma Programı, öğrencileri hızla evrilen ve gitgide daha küreselleşen topluma etkili şekilde katılmaları için:

 • onları fiziksel, entelektüel, duygusal ve etik açıdan geliştirecek,

 • altı ders grubundan dersler alarak bilgi ve anlayış genişliği ve derinliği kazanmalarını sağlayacak,

 • kendilerini yüksek eğitime hazırlayacak olan öğrenmeye dair becerileri ve olumlu tutumları geliştirmelerini sağlayacak, 

• en az iki dil öğrenerek kendi kültürleri de dâhil olmak üzere tüm kültürlere yönelik anlayışlarını geliştirmelerini sağlayacak, 

• geleneksel akademik disiplinlerle bağlantılar kurmalarını ve programdaki eşsiz bilgi teorisi dersi sayesinde bilginin doğasını keşfetmelerini sağlayacak,

• uzun denemede bir ya da daha fazla akademik disiplinin bakış açısıyla ilgilendikleri alana dair derin araştırma yapmalarına olanak sağlayacak, 

• yaratıcılık, eylem ve hizmet aracılığıyla kişisel ve kişiler arası gelişimlerini destekleyecek şekilde hazırlar. 

MÜFREDAT

 IB Diploma Programı öğrencilerinin, beş grubun her birinden (1 – 5 arası) bir ders seçmeleri gerekir; böylece en iyi oldukları dilde, ek dillerde, sosyal bilimlerde ve deneysel fen bilimlerinde ve matematikte bilgi ve anlayış derinliği kazanırlar. Öğrencilerin ayrıca 6. gruptan bir sanat dersi veya 1. ile 5. grup arasından ikinci bir ders seçmeleri gerekir. DP dersleri daha yüksek seviyede veya standart seviyede alınabilir. Daha yüksek seviyede en az üç, en fazla dört ders alınır (240 öğretim saati); öte yandan diğer dersler standart seviyede alınır (150 öğretim saati). Öğrenciler dersleri İngilizce, Fransızca veya İspanyolca olarak alabilir ve sınavlara bu dillerde girebilirler. 

Diploma Programı, belirli bir disipline ait veya disiplinler arası çalışmalara ek olarak, öğrencilerin eğitim deneyimini genişleten ve onları bilgi ve becerilerini uygulamaya sevk eden üç temel ögeye öğeye sahiptir. 

DİPLOMA PROGRAMI TEMELİ 

• Uzun deneme öğrencilerin çalışmakta oldukları DP derslerinden birine dair bir sorunun derinlemesine incelenmesiyle bağımsız çalışma yapmasını sağlar. Küresel Çalışmalar uzun deneme seçeneği, öğrencilerin en az iki DP dersinin bakış açısıyla inceleyecekleri ve küresel öneme sahip bir konuya odaklanmalarına olanak sağlar. 

• Bilgi teorisi akademik disiplinleri bir araya getiren öğrenime, kapsamlı bir yaklaşım getirir. Eleştirel düşünmeye ilişkin bu derste öğrenciler, bilmenin doğasını anlamaya çalışır ve bir insan yapısı olarak bilgiye ilişkin anlayışlarını derinleştirirler. 

• Yaratıcılık, Activite, Hizmet (CAS) Diploma Programı boyunca öğrencilerin akademik çalışmalarının yanı sıra, bir grup etkinliğe katılmasını içerir. Yaratıcılık, öğrencileri sanat ve yaratıcı düşünme ile iç içe olmaya teşvik eder. Eylem, fiziksel aktivite aracılığıyla sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmeyi sağlamaya yöneliktir. Topluma hizmet, akademik değeri olan yeni bir öğrenme tarzına aracılık eder. CAS’ın üç öğrenme alanı, deneysel öğrenme sayesinde öğrencilerin kişisel ve kişiler arası gelişimlerini destekler ve kendilerini keşfetmelerine olanak sağlar.

DEĞERLENDİRME  NASIL OLUYOR?

Öğrenciler, programın sonunda haricî IB sınav uzmanları tarafından notlandırılan yazılı sınava girerler. Öğrenciler aynı zamanda okulda değerlendirme çalışmaları yaparlar; bu çalışmalar ya önce öğretmenler tarafından notlandırılır, sonrasında da haricî moderatörlere gönderilir, ya da doğrudan haricî sınav uzmanlarına gönderilir. Her bir ders için verilen notlar 1 (en düşük) ila 7 (en yüksek) arasında değişir. 

Öğrenciler ayrıca bilgi teorisi ve uzun denemeden aldıkları toplam sonuçları için üç ek puana kadar alabilirler. Tüm program içerisinde belirli minimum performans seviyelerine ulaşmış ve yaratıcılık, eylem ve hizmet gerekliliklerine yeterli katılımda bulunmuş olmalarına bağlı olarak en az 24 puan alan öğrencilere diploma verilir. Bir Diploma Programı öğrencisinin alabileceği en yüksek toplam puan 45’tir. Değerlendirme, kriter bağlıdır; bu da, öğrenci performansının aynı sınavlara giren diğer öğrencilerin performansından ziyade, her bir ders müfredatının hedeflerine ve amaçlarına dayalı olarak önceden belirlenmiş olan değerlendirme kriterlerine göre ölçülmesi anlamına gelir. Öğrencilerin aldığı puan dağılımı istatistiksel olarak sabit kalmaktadır ve üniversiteler Diploma Programındaki değerlendirme uygulamalarının disiplinine ve tutarlılığına önem verir.

BAŞKA OKULDAN ÖĞRENCİ GELEBİLİYOR

-IB için başka okuldan öğrenci gelebiliyor mu?

Okulumuza dışarıdan öğrenci kabulü yapılmaktadır. Öncelik okulumuz öğrencileri olmak üzere yapılacak olan İngilizce ve Matematik sınavlarından 70 puan ve üstü ala öğrenciler kontenjan dâhilinde IB diploma programına kabul edilirler. İki yıl okulumuzda misafir öğrenci statüsünde eğitim alıp 12. sınıfta kendi okullarına geri dönerler. 

Okulunuzda yürütülen uluslararası projelerle ilgili bilgi verebilir misiniz? İngiltere, Kanada, ABD okullarıyla yapılan protokoller neleri kapsıyor ve öğrencilere nasıl bir avantaj sağlıyor?

Okulumuzun İngiltere ve Amerika’da çeşitli dil okullarıyla ve Kanada Eğitim Bakanlığı ile yapılmış protokolleri bulunmaktadır. BU protokoller öğrencilerimize yaz dil okulu ya da dönemlik veya bir tam sene öğrenci değişim programlarına katılım olanağı sunmaktadır.

- Okulda toplam kaç öğretmen bulunuyor? 

50 öğretmenimiz var. 

-Şu anda lisede kaç öğrenci öğrenim görüyor? 

667 kişi.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE OLUYOR?

-Türkiye’deki üniversitelere yerleşme oranlarına baktığımızda mezunlarınız en fazla hangi bölümleri tercih ediyorlar? Sayısal bir okul mu?

Okulumuz sayısal bir okul olduğu için en çok Tıp ve Mühendislik tercih edilmekte. Eşit ağırlık tercih eden öğrencilerimiz ise Hukuk ve Mimarlık tercih etmektedirler.

-YKS için özel bir hazırlık kursunuz var mı?

Sadece YKS ye yönelik değil her dönem için takviye-destek kurslarımız var. Hazırlık sınıfları için dil kursları, 9. Ve 10.sınıflar için okula yardımcı kurslarımız daha üst dönemlere geldikçe YKS ye hazırlık kurslarına dönüşmektedir.

11.sınıfta YKS hazırlık sürecine başlıyoruz. Temel düzeyde başlayan YKS hazırlık süreci 12.sınıfta (hatta 11.sınıf bitiminde yaz döneminde) yoğunlaştırılmış kurs sistemi ile devam etmektedir.

12.sınıf YKS hazırlık sürecinde öğrencilerimizin TYT-AYT sınavlarında çıkan tüm konularla ilgili konu dersleri, etütler, soru çözümleri yapılmaktadır. Ayrıca yıl boyunca öğrencilerimize her hafta deneme sınavları uygulanmakta. (Tüm yıl boyunca 100’ün üstünde deneme yapılıyor) 

Uygulanan deneme sınavları aynı gün değerlendirilip sonuçları öğrenci ve velileri ile paylaşılıyor. Ayrıca okulumuzda kurulan danışmanlık sistemi sayesinde tüm sınıflara atanmış olan danışman hocalarımız da sınıfındaki öğrencilerin sonuçlarını yakından takip edip ona göre planlamalar yapmaktadır.

NEDEN HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ?

-Neden Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi’ni tercih etmeliler?

İyi bir dil eğitimi için: Öğrencilerimiz 1.dil İngilizce yanında 10 saati bulan Almanca ve hatta isteğe bağlı olarak İspanyolca eğitimi alabilmektedir. 

IB DİPLOMA PROGRAMI İÇİN

Yurt içi üniversite hazırlıkta yoğun YKS destek kurslarımız için.

Yurt dışı üniversitelere başvuru ve giriş için imkan sağlayacak diploma programımız ve destek kursları için

Sportif, sosyal ve sanatsal faaliyetler içinde olmak, var olan kulüplerde aktif görev alarak kendilerini daha iyi şekilde hayata hazırlayabilmek için.

Okulumuzda bulunan bir çok atölye sayesinde ilgi ve yeteneklerine uygun alanları keşfetmek ve bunlarla ilgili faaliyetlerde bulunma imkanı için.( yemeğe ilgili bir öğrenci için gastronomi atölyesinde vakit geçirmek gibi) 

Yurt içi ve yurt dışı kültürel geziler sayesinde yaşadığı şehri, çevreyi ve özellikle kendini keşfetme imkanı bulabileceği için.

23-06-2022


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş