Arama sonuçları

Lise türleri arasında uçurum var: En başarılı lise türü hangisi?

Lise türleri arasında uçurum var: En başarılı lise türü hangisi?

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 3’er yıllık dönemlerde gerçekleştirilen bir izleme araştırması olan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 sonuçları lise türleri arasında ortaya çıkan uçurumu da gösteriyor.

37’si OECD ülkesi 81 ülkenin katıldığı değerlendirmede Türkiye, sıralamada matematikte 39, fende 34 ve okumada 36’ncı sırada yer aldı. Türkiye’deki öğrenciler matematik, okuma becerileri ve fen alanlarında OECD ortalamasının altında puan aldı. Matematikte öğrencilerin yüzde 39’u, fende yüzde 25’i okuma becerilerinde ise yüzde 29’u ikinci düzeyin altında yani asgari yeterliliklere ulaşamıyor. Yani okuduğunu anlamakta zorlanıyor, basit işlemleri yapamıyor.

KAÇ ÖĞRENCİ KATILDI?

2022 PISA’ya 12 bölgeyi temsilen 196 okul ve 7 bin 250 öğrenci katıldı. Öğrencilerin %50.2’sini kız öğrenciler oluşturdu. Öğrencilerin %93,9’unu 10. sınıf ve %5,4’ünü 9. Sınıf.  Diğer sınıf düzeylerindeki (7, 8, 11 ve 12. sınıflar) öğrencilerin toplam oranı ise %1’in altında.

OKUL TÜRLERİNİN KATILIMI NE OLDU?

PISA 2022’ye Anadolu liseleri öğrencilerinin katılımı %56, Anadolu mesleki ve teknik liselerinin %23,  Anadolu imam hatip liselerinin %10.2, fen liselerinin %5.6, çok programlı anadolu liselerinin %2.8, güzel sanatlar liselerinin %1.2, sosyal bilimler liselerinin 0.9, ortaokul 0.9 oldu.

EN BAŞARILI LİSE TÜRÜ: FEN LİSELERİ

PISA’da öğrencilerin matematik ve fen okuryazarlılıkları ile okuma becerileri ölçülüyor. Ancak sonuçlar lise türleri arasında uçurumlar olduğunu gösteriyor. Lise türleri arasında 200’ün üzerinde bir puan farklı çıkarkan lise türleri arasında 3 alanda da en başarılı okul türünün fen liseleri olduğu görülüyor.

Gelin bu sonuçları lise türleri açısından inceleyelim:

OKUL TÜRLERİNE GÖRE MATEMATİK OKURYAZARLIĞI PERFORMANSI

2018 yılına göre Türkiye’nin matematik okuryazarlığı puanı 1 puan düşerken okul türleri arasında 203 puanlık bir performans farkı var. Fen liselerinin puanı 598 iken meslek liselerinde puan 395. İki okul türü 203 puanlık fark var. Fen ve Anadolu liselerinde bu fark 131 puan. İşte okulların türlerine göre matematik okuryazarlık puanları:

Fen Lisesi: 598

Sosyal Bilimler Lisesi: 518

Anadolu Lisesi: 467

Anadolu İmam Hatip Lisesi: 444

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi: 403

Çok Programlı Anadolu Lisesi: 400

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 395

Okul türleri arasında matematikte fen lisesi ile meslek liseleri arasında 203 puanlık fark var. fen 598, meslek 395. Fen ve Anadolu liseleri arasında 131 puan

OKUL TÜRLERİNE GÖRE FEN OKURYAZARLIĞI PERFORMANSI

Geçen seneye göre Türkiye’de 8 puan artış var. Okul türleri arasındaki puan farkı 180. Fen liselerinin puanı 600 iken meslek liselerinin 420. Fen ve Anadolu liselerinde ise puan farkı 109. İşte okul türlerine göre fen okuryazarlığı puanları.

Fen Lisesi: 600

Sosyal Bilimler Lisesi: 549

Anadolu Lisesi: 491

Anadolu İmam Hatip Lisesi: 466

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi: 440

Çok Programlı Anadolu Lisesi: 426

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 420

Okullar arası fark fen ve meslek 180 puan, fen anadolu 109 puan fark

OKUL TÜRLERİNE GÖRE OKUMA BECERİLERİ

Geçen seneye göre Türkiye’nin puanı 10 puan düştü. Okul türleri arasında 154 puan farkı var. Fen ve Anadolu liseleri arasındaki puan farkı ise 81. İşte okul türlerine göre okuma becerileri performansı.

Fen Lisesi: 554

Sosyal Bilmler Lisesi: 530

Anadolu Lisesi: 473

Anadolu İmam Hatip Lisesi: 450

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi: 419

Çok Programlı Anadolu Lisesi: 413

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 400

Fen ve meslek aradaki puan 154, fen ve anadolu aradaki puan 81 puan.

 

09-12-2023


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş