Arama sonuçları

Mesleki eğitim merkezleri istihdamda rekora koşuyor

Mesleki eğitim merkezleri istihdamda rekora koşuyor

Mesleki eğitim merkezleri istihdamda rekora koşuyor. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, usta ve kalfa yetiştiren mesleki eğitim merkezlerinden 2018-2019 eğitim-öğretim yılında mezun olanların istihdamları üzerine yaptıkları araştırma sonuçlarının oldukça sevindirici olduğunu belirterek, "Mezun sayısında yaklaşık üç katlık artışa rağmen alanda istihdam oranının yüzde 87'ler seviyesinde gerçekleşmesi, mesleki eğitim merkezlerinin piyasanın nitelikli usta ihtiyacını karşılamada ne kadar başarılı bir model olduğunu gösteriyor." dedi.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ İSTİHDAMDA REKORE KOŞUYOR

Özer, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında mesleki eğitimmerkezlerinden mezun olarak ustalık belgesi alanların sayısının 7 bin 323 iken 2018-2019 yılında bu sayının yaklaşık üç kat artışla 19 bin 237'ye yükseldiğini ifade etti. 

Türkiye'de halen 323 mesleki eğitim merkezinde yaklaşık 100 bin öğrencinin eğitim aldığını bildiren Özer, bu merkezlerde öğrencilerin haftada bir gün okulda eğitim alırken diğer günler işletmelerde beceri eğitimlerine devam ettiğini anlattı.

Zorunlu eğitim kapsamında olan bu eğitim sürecinde öğrencilerden 11'inci sınıf sonunda beceri sınavlarında başarılı olanlara kalfalık, 12'nci sınıf sonunda yapılan beceri sınavlarında başarılı olanlara da ustalık belgesi verildiğini aktaran Özer, mesleki ve teknik eğitimdeönemsedikleri konulardan birisinin eğitim alınan alanlarda istihdamı artırmak olduğunu belirtti. 

TÜİK verilerine göre, 2018'de mesleki ve teknik Anadolu liselerinden mezunların iş gücüne katılım oranının yüzde 66,1; istihdam oranının ise yüzde 57,4 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Özer, mezunların donanım kazandıkları alanda istihdam oranlarının ise oldukça düşük ve çoğu alan için yüzde 10'un altında olduğunu dile getirdi. 

NİTELİKLİ USTA İSTİHDAMI YÜZDE 87

Mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanların alanlarındaki istihdam oranlarının ise kendilerine başka bir resim çizdiğini aktaran Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakanlık olarak mesleki eğitim merkezlerinden 2018-2019 eğitim-öğretim yılında mezun olanların istihdamları üzerine bir araştırma yaptık. Sonuçlar oldukça sevindirici. Mesleki eğitim merkezlerinden 2018-2019 eğitim-öğretim yılında mezun olanların alanlarındaki istihdam oranı oldukça yüksek, yüzde 87'ler seviyesinde gerçekleşti. Mezun sayısındaki 2017-2018 eğitim-öğretim yılına göre yaklaşık üç katlık artışa rağmen alanda istihdam oranının yüzde 87 gibi oldukça yüksek olması mesleki eğitim merkezlerinin piyasanın nitelikli usta ihtiyacını karşılamada ne kadar başarılı bir model olduğunu gösteriyor.

Burada sektörlerin mesleki eğitim merkezlerindeki mesleki ve teknik eğitime katılımlarının da oldukça yüksek olmasının önemli bir katkısını görmekteyiz. Sonuçlara göre ayrıca, öğrencilerin mezun olduktan sonra yüzde 77 oranında 4 yıl beceri eğitimi aldıkları işletmelerde çalışmayı tercih ettiklerini gösterdi. Geçen yılın verileri ile karşılaştırıldığında alanında çalışanların 4 yıl beceri eğitimi aldıkları işletmelerde çalışmaya devam etme oranı yüzde 2 arttı. Dolayısıyla mesleki eğitim merkezleri kurulma amaçlarına uygun bir şekilde işlevlerini başarılı bir şekilde yerine getiriyor." 

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNE LİSE DİPLOMASI İMKANI 

Mahmut Özer, mesleki eğitim merkezlerinin kapasitelerini artırmak ve bu kurumları daha fazla güçlendirmek için adımlar atmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin ortaokul sonrası 4 yıllık zorunlueğitimi tamamlamalarına rağmen sadece ustalık belgesi alıp lise diploması alamadıklarına dikkati çeken Özer şu bilgileri verdi: "Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yaptığımız değişiklikle öğrencilerin fark derslerini okula geldikleri günlerde alabilmelerine imkan tanıyarak lise diploması alabilmelerinde esnek bir yapı kurduk. Böylece mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerimiz artık istemeleri durumunda mesleki eğitim merkezlerine geldikleri günlerde fark derslerini alabilecekler. Fark derslerini başarı ile tamamlamaları durumunda da lise diploması alabilecekler."

FARK DERSLERİ YÜZ YÜZE DE ALINABİLECEK

 6764 sayılı Kanun ile mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanların diploma alabilmeleri için MEB tarafından belirlenen fark derslerini tamamlama zorunluluğunun getirildiğine işaret eden Özer, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan düzenleme ile meslekieğitim merkezlerinden ustalık belgesini almaya hak kazanmış mezunların diploma alabilmeleri için Bakanlıkça belirlenen fark derslerini sadece açık ortaöğretim kurumları yoluyla başarmaları zorunluluğu getirilmiş olup diplomaların Mesleki Açık Öğretim Lisesi tarafından ilgili mevzuatına göre düzenlenmesi öngörülmüştü.

Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler sadece bu yolla diploma alabilmekteydiler. Yeni düzenlemeyle öğrenciler okulda fark derslerini yüz yüze eğitim yolu ile de tamamlayabilme hakkına sahip oldular. Böylece mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler diploma alabilmek için fark derslerini ya açık öğretim kurumları yoluyla ya da yeni uygulama olarak meslekieğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayabilecekler."

19-09-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş