Arama sonuçları

Mesleki eğitimde 'mükemmelliyet merkezi' kurulacak

Mesleki eğitimde 'mükemmelliyet merkezi' kurulacak

Mesleki eğitimde 'mükemmelliyet merkezi' kurulacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2023 Eğitim Vizyonu'nu açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi için önemli bir proje başlattı.

MESLEKİ EĞİTİMDE 'MÜKEMMELLİYET MERKEZİ' KURULACAK

Proje kapsamında, ülke çapında 20 mesleki eğitim mükemmeliyet merkezinin kurulması, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek verilmesi ve mesleki eğitimin tanıtılması ile ilgili önemli adımlar atılacak.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, mesleki ve teknik eğitimde mükemmeliyet merkezlerinin kurulması için çalışma başlatıldı. 

Üç yılda tamamlanması planlanan proje kapsamında, mesleki ve teknik eğitim verilen en güçlü alanlarda 10 mükemmeliyet merkezi kurulacak. Ekipman ve eğitim desteği sağlanacak. Projenin tamamlanması için ayrıca hibe yoluyla ilave 10 mükemmeliyet merkezinin daha aktif hale getirilmesi planlanıyor.

20 MÜKEMMELLİYET MERKEZİ OLACAK

Dolayısıyla proje tamamlandığında mesleki ve teknik eğitim alanında 20 mükemmeliyet merkezi kurulmuş ve aktif hale getirilmiş olacak. Bu mükemmeliyet merkezlerinde öğrencilerin eğitimlerinde uygulamaya ağırlık verilecek, sektörün talep ettiği becerileri eğitim sürecinde kazanmaları sağlanacak.

MEB, bu mükemmeliyet merkezlerini, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerinde ve yurt dışından gelecek eğiticilerin eğitimi için kullanacak.

MESLEK ÖĞRETMENLERİNE EĞİTİM VAR

Proje kapsamında, meslek öğretmenlerinin yurt içi ve AB ülkelerinde iş başı eğitim almaları sağlanacak ve 3 bin 250 meslek dersi öğretmenine de Endüstri 4.0'ı destekleyen 3D modellemede yeni tekniklerin kullanıldığı öğretim materyallerinin hazırlanması ve geliştirilmesine yönelik kapasitenin artırılması eğitimleri verilecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında görev yapan 800 matematik ve fen bilimleri dersi öğretmeninin, matematik ve fen bilimleri uygulamaları konularında yetkinliklerinin artırılması sağlanacak. Proje ile ayrıca mesleki ve teknik eğitim kurumlarının KOBİ'lerle Endüstri 4.0'a yönelik Ar-Ge faaliyetleri kapsamında iş birliği yapmaları sağlanacak.

FARKINDALIK EĞİTİMİ ARTIRILACAK

Proje kapsamında, mesleki eğitimin tanıtılması da sağlanacak. Bu kapsamda öğrenci, öğretmen ve velilere mesleki rehberlik verilecek. Seçilen 25 ilde sanayi merkezleri ve üretim yerlerine teknik geziler yapılacak, mesleki ve teknik eğitim hakkında farkındalığın artırılmasına yönelik forum, konferans, toplantı, bilgilendirme günleri düzenlenecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretimin tanıtımına yönelik medya ve iletişim araçları geliştirilecek. Mesleki ve teknik ortaöğretim okulları arasında bilgi ve beceri yarışmaları ve sergiler düzenlenecek. Ayrıca eğitim-sektör istişare toplantıları da yapılacak.

31-10-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş